Návrhy

  Ukončení podpory

  Aktuální stav produktů Hue naleznete v oddílu 5. Pokud jsou smluvní podmínky Zásad o ukončení podpory v rozporu s omezenou zárukou vztahující se na produkt Philips Hue, platí smluvní podmínky těchto Zásad o ukončení podpory.

  1. Ukončení podpory (Hue Bridge)


  Důležité upozornění o aktualizacích softwaru, online službách a kompatibilitě

   

  Děkujeme vám za nákup.

   

  Hue Bridge je navržen pro připojení k internetu. Hue Bridge přijímá aktualizace softwaru přímo od společnosti Signify (dříve známou jako Philips Lighting), když je připojen k routeru s připojením k internetu a používá se s oficiální mobilní aplikací Hue.

  Společnost Signify bude poskytovat důležité aktualizace softwaru pro váš Hue Bridge, pokud nějaké budou, po dobu minimálně jednoho roku od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce (kromě případů, kdy to neumožňuje hardware).

   

  Společnost Signify bude navíc i nadále podporovat Hue Bridge potřebnými aktualizacemi zabezpečení, kvality a interoperability, jakož i zachováním kompatibility s našimi online službami a nejnovější verzí mobilní aplikace Hue po dobu minimálně tří let od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce. *

   

  Následně se může společnost Signify dle svého uvážení rozhodnout, že bude aktualizace softwaru, resp. kompatibilitu s online službami nebo mobilními aplikacemi poskytovat i nadále. Pokud však bude aktualizace softwaru, resp. nebo kompatibilita s online službami nebo mobilními aplikacemi ukončena, doporučujeme přejít na novou verzi produktu.

   

  *) Kompatibilita s našimi online službami vyžaduje, aby byl Hue Bridge aktualizován a tato kompatibilita bude zachována u posledních 3 vydaných verzí softwaru, s výjimkou důležitých bezpečnostní aktualizací, u nichž může být třeba podporu omezit. Kompatibilita s oficiálními mobilními aplikacemi Hue vyžaduje, aby byl Hue Bridge neustále aktualizován na nejnovější verzi softwaru.

  2. Ukončení podpory (světla a příslušenství)

   

  Důležité upozornění o aktualizacích softwaru, online službách a kompatibilitě

   

  Děkujeme vám za nákup.

   

  Světla a příslušenství Hue mohou přijímat aktualizace softwaru přímo od společnosti Signify (dříve známou jako Philips Lighting), když jsou připojeny k oficiálnímu Hue Bridge s připojením k internetu a používány s oficiální mobilní aplikací Hue.

   

  Společnost Signify bude poskytovat důležité aktualizace softwaru pro vaše zařízení, pokud nějaké budou, po dobu minimálně jednoho roku od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce (kromě případů, kdy to neumožňuje hardware).

   

  Společnost Signify bude navíc i nadále podporovat zařízení potřebnými aktualizacemi zabezpečení, kvality a interoperability, jakož i zachováním kompatibility s našimi online službami, nejnovější verzí Hue Bridge a nejnovější verzí mobilní aplikace Hue po dobu minimálně pěti (5) let od data vašeho nákupu od autorizovaného prodejce. *

   

  Následně se může společnost Signify dle svého uvážení rozhodnout, že bude aktualizace softwaru, resp. kompatibilitu s online službami nebo mobilními aplikacemi pro váš produkt poskytovat i nadále. Pokud však bude aktualizace softwaru, resp. kompatibilita s online službami nebo mobilními aplikacemi ukončena, doporučujeme přejít na novou verzi produktu.

   

  *) Kompatibilita s našimi online službami vyžaduje, aby byl Hue Bridge aktualizován a tato kompatibilita bude zachována u posledních 3 vydaných verzí softwaru, s výjimkou důležitých bezpečnostní aktualizací, u nichž může být třeba podporu omezit. Kompatibilita s oficiálními mobilními aplikacemi Hue vyžaduje, aby byl Hue Bridge neustále aktualizován na nejnovější verzi softwaru.

  3. Důležité upozornění pro uživatele Hue Bridge v1

   

  29. dubna 2019

   

  Společnost Signify (dříve známá jako Philips Lighting) představila Hue Bridge v1 před více než pěti lety. Od té doby byly zavedeny nové a vylepšené verze bridge. Abychom zajistili, že naši zákazníci budou i nadále dostávat to nejlépe propojené osvětlení, rozhodla se společnost Signify ukončit další aktualizace softwaru a online služeb pro Hue Bridge v1, a namísto toho se zaměřit na podporu našeho ekosystému Hue Bridge v2.

   

  Počínaje dnešním dnem již nebude společnost Signify vydávat aktualizace softwaru pro Hue Bridge v1. Nicméně po dobu následujícího jednoho roku po tomto oznámení bude společnost Signify pokračovat ve vydávání aktualizací zabezpečení, kvality a interoperability pro Hue Bridge v1 i v zachování kompatibility s našimi online službami, nejnovější verzí Hue Bridge a nejnovější verzí mobilní aplikace Hue. *

   

  Po 30. dubnu 2020 již nebudou k dispozici žádné aktualizace softwaru pro Hue Bridge v1 a kompatibilita s našimi online službami bude tento den ukončena. Hue Bridge v1 bude moci být ovládán pouze místně prostřednictvím vyhrazené aplikace Philips Hue Bridge v1.

   

  Ačkoli po tomto datu může Hue Bridge v1 i nadále fungovat se staršími verzemi našich aplikací nebo softwaru jiných výrobců, doporučujeme přejít na novou verzi Hue Bridge. Společnost Signify již nebude moci po ukončení služby zajistit zabezpečení Bridge v1.

   

  Podpora pro jiné verze Hue Bridge zůstane nedotčena. Hue Bridge v1 můžete rozlišit od následujících verzí podle tvaru: verze v1 jsou kulaté, zatímco následující jsou čtvercové.

   

  Kontaktní údaje pro vaše otázky naleznete na https://www.philips-hue.com

   

   *) Kompatibilita s naším ekosystémem vyžaduje, aby byl Hue Bridge v1 aktualizován a tato kompatibilita bude zachována u posledních 3 vydaných verzí softwaru, s výjimkou důležitých bezpečnostních aktualizací, u nichž může být podpora omezena. Kompatibilita s oficiálními mobilními aplikacemi Hue vyžaduje, aby byl Hue Bridge v1 neustále aktualizován na nejnovější verzi softwaru.

  4. Ukončení podpory Hue

  Produkty
  Kompatibilita s Hue cloud
  Kompatibilita s mobilní aplikací Hue
  Opravy zabezpečení, kvality a interoperability
  Hue Bridge
  Minimálně 3 roky (pouze 3 poslední verze softwaru) *
  Minimálně 3 roky (pouze poslední verze softwaru)
  Minimálně 3 roky (všechny verze softwaru)
  Zařízení Hue
  Neuvedeno
  Minimálně 5 let
  Minimálně 5 let
  V1 Hue Bridge
  Do 30. dubna 2020
  Po 29. dubnu 2019, používání aplikace Philips Hue Bridge v1
  Do 1. čtvrtletí 2020

  Lhůty se počítají od okamžiku, kdy společnost Signify přestane prodávat tuto verzi produktu.
   

  * s výjimkou důležitých bezpečnostních oprav.

  5. Aktuální stav podpory výrobků Hue

  Blíží se ukončení podpory následujících výrobků:
  Výrobek
  Počáteční termín ukončení podpory
  Hue Bridge v1
  30. dubna 2020
  U následujících výrobků je aktivně poskytována podpora:
  Výrobek
  Hue Bridge v2
  Všechna světla značky Hue
  Veškeré příslušenství značky Hue