Forslag

  Politik vedrørende ophør af support

  Se afsnit 5 for at få oplysninger om den aktuelle status for dine Hue produkter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem politikken vedrørende End of support og den begrænsede garanti til et Philips Hue produkt, har End of support politikken forrang.

  1. Politik vedrørende ophør af support (Hue Bridge)


  Vigtig bemærkning vedrørende softwareopdateringer, onlinetjenester og kompatibilitet

   

  Tak for dit køb.

   

  Hue Bridge er designet til at blive sluttet til internettet. Hue Bridge modtager softwareopdateringer direkte fra Signify (tidligere kendt som Philips Lighting), når den er tilsluttet en router med internetadgang og bruges sammen med den officielle Hue app.

  Signify planlægger at tilbyde din Hue Bridge omfattende softwareopdateringer af platformsfunktioner, hvis sådanne findes, i mindst ét (1) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler (undtagen i tilfælde, hvor hardwaren ikke er kompatibel).

   

  Signify planlægger desuden at fortsætte supporten af Hue Bridge med de påkrævede sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt at sikre kompatibiliteten med vores onlinetjenester og den nyeste version af vores Hue app i mindst tre (3) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler. *

   

  Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller apps fortsat skal stilles til rådighed. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller apps ophører, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny version af produktet.

   

  *) Kompatibilitet med vores onlinetjenester forudsætter, at Hue Bridge holdes opdateret, og kompatibiliteten sikres i mindst 3 frigivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor support kan være begrænset. Kompatibilitet med de officielle Hue apps forudsætter, at Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

  2. Politik vedrørende ophør af support (belysning og tilbehør)

   

  Vigtig bemærkning vedrørende softwareopdateringer, onlinetjenester og kompatibilitet

   

  Tak for dit køb.

   

  Hue-belysning og -tilbehør kan modtage softwareopdateringer direkte fra Signify (tidligere kendt som Philips Lighting), når de er tilsluttet en officiel Hue Bridge med internetadgang og bruges sammen med den officielle Hue app.

   

  Signify planlægger at tilbyde din enhed omfattende softwareopdateringer af platformsfunktioner, hvis sådanne findes, i mindst ét (1) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler (undtagen i tilfælde, hvor hardwaren ikke er kompatibel).

   

  Signify planlægger desuden at fortsætte supporten af enheden med de påkrævede sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer samt at sikre kompatibiliteten med vores onlinetjenester, den nyeste version af vores Hue Bridge og den nyeste version af vores Hue app i mindst fem (5) år fra købsdatoen fra en autoriseret forhandler. *

   

  Efter denne periode kan Signify selv vælge, om softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller apps fortsat skal stilles til rådighed for dit produkt. Hvis softwareopdateringer og/eller kompatibilitet med onlinetjenester og/eller apps ophører, anbefaler vi, at du opgraderer til en ny version af produktet.

   

  *) Kompatibilitet med vores onlinetjenester forudsætter, at Hue Bridge holdes opdateret, og kompatibiliteten sikres i mindst 3 frigivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor support kan være begrænset. Kompatibilitet med de officielle Hue apps forudsætter, at Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

  3. Vigtig bemærkning til brugere af version 1 af Hue Bridge

   

  29. april 2019

   

  Signify (tidligere kendt som Philips Lighting) introducerede version 1 af Hue Bridge for mere end fem år siden. Der er sidenhen blevet introduceret nye og forbedrede versioner af Hue Bridge. For at sikre kunderne den bedst mulige belysningsoplevelse har Signify besluttet ikke at foretage flere softwareopdateringer og stoppe supporten for onlinetjenester for version 1 af Hue Bridge og i stedet fokusere på at yde support til systemet for version 2 af Hue Bridge.

   

  Fra og med dags dato vil Signify ikke længere frigive softwareopdateringer af platformsfunktioner til version 1 af Hue Bridge. I en periode på ét (1) år fra datoen for denne meddelelse vil Signify imidlertid fortsat frigive sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer til version 1 af Hue Bridge samt sikre kompatibiliteten med vores onlinetjenester og den nyeste version af vores Hue app. *

   

  Efter den 30. april 2020 stilles der ikke nogen softwareopdateringer af version 1 af Hue Bridge til rådighed, og kompatibiliteten med vores onlinetjenester ophører på dette tidspunkt. Version 1 af Hue Bridge kan kun kontrolleres lokalt via den dedikerede app til version 1 af Philips Hue Bridge.

   

  Version 1 af Hue Bridge kan efter denne dato muligvis stadig fungere sammen med ældre versioner af vores apps og/eller tredjepartssoftware. Vi anbefaler imidlertid, at du opgraderer til en ny version af Hue Bridge. Signify kan efter ophør af support for denne tjeneste ikke længere garantere, at version 1 af Hue Bridge er sikker.

   

  Support for øvrige versioner af Hue Bridge berøres ikke heraf. Version 1 af Hue Bridge kan adskilles fra efterfølgende versioner ud fra dens form: Version 1 er rund, hvorimod efterfølgende versioner er firkantede.

   

  Hvis du har spørgsmål, kan du finde kontaktoplysninger på https://www.philips-hue.com

   

   *) Kompatibilitet med vores system forudsætter, at version 1 af Hue Bridge holdes opdateret, og kompatibiliteten sikres i mindst 3 frigivne softwareversioner, undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer, hvor support kan være begrænset. Kompatibilitet med de officielle Hue apps forudsætter, at version 1 af Hue Bridge altid er opdateret til den nyeste softwareversion.

  4. Politik vedrørende ophør af support for Hue

  Produkter
  Kompatibilitet med Hue-cloud
  Kompatibilitet med Hue appen
  Sikkerheds-, kvalitets- og interoperabilitetsopdateringer
  Hue Bridge
  Mindst 3 år (kun de sidste 3 softwareversioner) *
  Mindst 3 år (kun den sidste softwareversion)
  Mindst 3 år (alle softwareversioner)
  Hue-enhed
  I/T
  Mindst 5 år
  Mindst 5 år
  Version 1 af Hue Bridge
  Frem til 30. april 2020
  Efter 29. april 2019 via appen til version 1 af Philips Hue Bridge
  Indtil 1. kvartal 2020

  Perioden gælder fra det øjeblik, hvor Signify stopper med at sælge denne version af produktet.
   

  *undtagen i tilfælde af vigtige sikkerhedsopdateringer.

  5. Aktuel status med hensyn til understøttelse af Hue-produkter

  Følgende produkter understøttes snart ikke længere:
  Produkt
  Ophørsdato for understøttelse
  Version 1 af Hue Bridge
  30. april 2020
  Følgende produkter understøttes:
  Produkt
  Version 2 af Hue Bridge
  Alle Hue-lamper
  Alt Hue-tilbehør