Betingelser for Hue

BETINGELSER FOR PHILIPS HUE HDMI SYNC BOX

Tak, fordi du har valgt et Philips Hue HDMI Sync Box-produkt “produkt”.

For at bruge dit produkt skal du bruge en Philips Hue Bridge (”Hue Bridge”).
Produktet kan styres via en app, som Signify leverer til din mobilenhed (f.eks. mobiltelefon, tablet eller en anden tilsluttet enhed) (”app”). Appen omfatter også funktioner, så du kan forbinde produktet til din Hue Bridge, vælge din underholdningszone og tilpasse din oplevelse. Du skal definere din underholdningszone i Philips Hue appen, som du også bruger til at betjene din Hue Bridge (“Hue app”).

Produktet, appen, samt den integrerede software i produktet og alle opdateringer af denne (“produktsoftware”) betegnes samlet som “tjenester”. Bemærk, at du kan bruge produktet i dit hjem via appen.
For at du kan gøre fuld brug af de tjenester, som Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holland ("Signify/vi") tilbyder, skal du:
a.acceptere nedenstående betingelser for brug af tjenesterne (“betingelser”),
b.acceptere meethue.com hjemmesiden (”hjemmeside”) og appen som formel kanal for kommunikation fra Signify til dig, f.eks. vedrørende ændringer i tjenesterne eller de betingelser, der gælder for disse tjenester (“formel kommunikation”),
c.downloade appen som angivet på hjemmesiden,
d.aktivere tjenesterne ved at tilslutte produktet (og forbinde det til din Hue Bridge) som angivet i brugsanvisningen, og
e.acceptere, at tjenesterne afhænger af tilgængeligheden af infrastruktur/systemkrav og tredjeparters tjenester (som f.eks. internetudbyder, mobilselskab eller andet), hvad enten de er aftalt af dig eller Signify.
Kundeservice: Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende produkterne, tjenesterne eller disse betingelser, er du velkommen til at kontakte kundeservice hos Signify. Enhver udbyder af platform fra tredjepart er ikke ansvarlig for appen eller indholdet af den. Du bedes derfor kun kontakte Signify om spørgsmål, support, produktkrav og tredjeparts krav vedrørende immaterielle ejendomsrettigheder, der vedrører tjenesterne.

Disse betingelser er en bindende juridisk aftale, og ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse betingelser. Brugen af tjenesterne for produktet er underlagt disse betingelser.

HVIS DU HAR ERHVERVET PRODUKTET UDEN AT HAVE HAFT MULIGHED FOR AT GENNEMSE DISSE BETINGELSER OG IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, KAN DU EVENTUELT FÅ REFUNDERET HELE DET BELØB, SOM DU MÅTTE HAVE BETALT FOR PRODUKTET, SÅFREMT DU INDEN 30 DAGE EFTER KØBSDATOEN RETURNERER PRODUKTET I UBRUGT STAND SAMMEN MED BETALINGSDOKUMENTATIONEN.

Oversigt
For dit køb af et produkt er den garanti gældende, der ydes vedrørende det pågældende produkt (“garanti”). Disse betingelser begrænser ikke de lovfæstede garantirettigheder, som du har som forbruger i det land, hvor du har din bopæl.

Afbrydelse, opsigelse og ophør
Disse betingelser forbliver i kraft i fuldt omfang og med fuld virkning, så længe du fortsætter med at gå ind på eller bruge tjenesterne, eller indtil de opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i disse betingelser. Signify kan til enhver tid (a) afbryde eller opsige dine rettigheder til adgang til eller brug af tjenesterne eller (b) opsige disse betingelserne vedrørende dig, hvis Signify i god tro mener, at du har brugt tjenesterne i modstrid med disse betingelser. Ved opsigelse er du ikke længere berettiget til at bruge eller få adgang til tjenesterne.
Signify forbeholder sig ret til med eller uden varsel og til enhver tid at ændre, afbryde eller ophøre med tjenesterne eller dele deraf. Du accepterer, at Signify ikke er ansvarlig over for dig eller en tredjepart for udøvelsen af ovennævnte ret.

Adgang og brug
Du må kun bruge tjenesterne, hvis du accepterer og overholder disse betingelser og gældende lovgivning. Enhver brug af eller adgang til tjenesterne af personer under 13 år er strengt forbudt og er i strid med disse betingelser.
Signify giver dig en ikke-eksklusiv rettighed, der ikke kan overdrages (uden ret til underlicensering) til adgang til og brug af tjenesterne ved at installere og bruge appen i forbindelse med produktet udelukkende på udvalgte, håndholdte mobilenhed(er) (f.eks. iPhone, iPad eller Android smartphone) (hvad enten denne ejes af dig eller en anden person) og underlagt betingelserne. Denne licens er mellem dig og Signify og dækker også den integrerede software i produktet (og alle eventuelle opdateringer heraf).

Automatiske softwareopdateringer
Signify kan opdatere eller ændre softwaren med henblik på sømløse tjenester og kan gøre dette fjernbetjent uden forudgående meddelelse herom. Opdateringer eller ændringer er underlagt betingelserne. Hvis du ikke ønsker disse opdateringer, er det eneste, du kan gøre, helt at ophøre med at bruge tjenesterne.

Bestemte begrænsninger
Du accepterer (a) ikke at bruge tjenesterne i modstrid med love og bestemmelser eller retskendelser eller til ulovlige eller stødende formål (b) kun at bruge tjenesterne som tiltænkt af Signify (c) ikke at bruge tjenesterne på en måde, der kan skade Signify, dennes serviceudbydere eller andre personer (d) ikke at genudgive, reproducere, vise, poste eller sende dele af tjenesterne og (e) ikke at foretage handlinger med det formål at overføre virusser, orme, fejl, trojanske heste, malware eller andre destruktive elementer eller elementer til deaktivering af produkterne, tjenesterne eller andre slutbrugeres enheder til produkterne eller tjenesterne (f) ikke at omgå eller forsøge at pille ved sikkerheden af eller deaktivere produkterne eller tjenesterne eller andre slutbrugerenheder (g) ikke at foretage reverse engineering, dekompilering eller adskillelse af produktet/produkterne eller tjenesten/tjenesterne, undtagen i det omfang, at gældende lovgivning udtrykkeligt forbyder ovenstående begrænsning (h) at opfylde alle andre rimelige krav eller begrænsninger, som Signify anmoder om eller pålægger dig og som beskrevet mere indgående på hjemmesiden meethue.com (i) ikke at tillade andre at foretage ovenstående begrænsede handlinger. Vær opmærksom på, at tjenesten/tjenesterne og produktet/produkterne ikke må bruges til overvågning eller andre lignende formål.

Vær venligst opmærksom på at brug af produktet i kombination med bestemte videoer og/eller lydmaterialer kan generere visse lyskombinationer, der kan forårsage ubehag. I sådanne tilfælde, så stop venligst synkroniseringen af produktet med sådant materiale.

Åben kilde
Nogle kodeelementer fra uafhængige tredjeparter, der er inkluderet i tjenesterne (og som angivet på hjemmesiden), er underlagt åben kilde-licenser.
Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger
Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for brugen af tjenesterne, kan ses på hjemmesiden meethue.com. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan blive ændret fra tid til anden, så det anbefales at gennemse den regelmæssigt og omhyggeligt.

Gebyrer og betalingsopdateringer
Signify tilbyder dig gratis adgang til tjenesterne. Signify kan beslutte at tilbyde ekstra tjenester mod betaling af et gebyr (“betalingsopgraderinger”). Signify giver dig besked, hvis en tjeneste senere vil blive tilbudt mod betaling af et gebyr. I givet fald kan du vælge at fortsætte din brug af de tilbudte tjenester uden gebyr (hvis relevant) eller at anvende betalingsopgraderingen mod betaling af det pågældende gebyr eller at opsige din brug af tjenesten.

Brugerindhold
Du kan eventuelt oprette eller overføre indhold via tjenesterne (“brugerindhold”). Vi ønsker, at du og andre har glæde af vores tjenester, så vi anmoder om, at vores tjenester anvendes på en måde, der ikke anses for upassende (som f.eks. pornografisk, i modstrid med love og bestemmelser, aggressivt, diskriminerende eller krænkende over for andres rettigheder, herunder, men ikke begrænset til immaterielle ejendomsrettigheder).
Brugerindhold leveres ikke af Signify, og vi tiltræder ikke meninger, anbefalinger eller rådgivning, der kommer til udtryk heri. Når du deler dit indhold, påtænker vi også at bruge det til vores egne formål, herunder kommercielle formål. Hvis du ikke ønsker dette, anbefaler vi, at du er forsigtig med, hvad du deler.

Tredjeparter og tredjeparters gebyrer
Når du bruger tjenesterne, er du muligt, at du også bruger en tjeneste, downloader software eller køber varer, der leveres af en tredjepart. For disse tjenester og produkter fra tredjeparter kan disse tredjeparteres egne regler og begrænsninger være gældende, som adskiller sig fra disse betingelser, og du skal overholde disse med hensyn til den pågældende tredjepart.
Du accepterer, at du er ansvarlig for alle gebyrer, der opkræves af tredjeparter, som f.eks. din internetudbyder eller dit mobilselskab, som sørger for, at du opfylder de specifikke krav for brug af tjenesterne.

Ejerskab og immatriel ejendom
Signify ejer ophavsrettigheder, varemærke-, servicemærke- og vareudstyrsrettigheder til alle materialer og alt indhold, der vises på og fra tjenesterne. Du har ikke ret til at reproducere, ændre, lave afledt arbejde af, vise, frame, udføre, publicere, distribuere, udbrede, overføre, sende eller cirkulere sådant materiale eller indhold til en tredjepart (herunder vise eller distribuere materialet via en tredjeparts hjemmeside) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Signify undtagen for at bruge tjenesterne til deres tiltænkte formål. Signify forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er givet udtrykkeligt i disse betingelser.
Hvis du sender en kommentar, et forslag eller andet materiale (“feedback”) til Signify vedrørende tjenesterne (med undtagelse af ulovligt indhold), overdrager du herved ethvert ejerskab til en sådan feedback til Signify, og du accepterer, at vi er berettiget til at bruge og implementere en sådan feedback på enhver måde uden begrænsning og uden forpligtelse til fortrolighed, attribution eller godtgørelse til dig, eller give Signify en licens til brug af en sådan feedback uden begrænsninger i det omfang, ovenstående anses for uvirksomt.

Produktsoftwaren er licenseret til dig, men er ikke solgt til dig. Betingelserne giver dig kun ret til at bruge produktsoftwaren - du erhverver ingen rettigheder, hverken udtrykkelige eller implicitte, til produktsoftwaren ud over de rettigheder, der er anført i disse betingelser. Signify og dens licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, adkomst og interesse i produktsoftwaren, herunder alle patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder, der er integreret heri. Produktsoftwaren er beskyttet af ophavsretlige bestemmelser, internationale traktatbestemmelser og anden lovgivning om immaterielle ejendomsrettigheder. Undtagen som anført heri må du ikke leje, lease, underlicensere, sælge, overdrage, låne eller på anden måde overføre produktsoftwaren. Du må ikke fjerne eller ødelægge nogen form for produktidentifikation, meddelelser om ophavsret eller andre ejermærker eller begrænsninger fra produktet.

Garantifraskrivelser
Det er vores mål at give dig en god serviceoplevelse. MEN VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI KUN KAN LEVERE TJENESTERNE "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIGE“, OG AT DU IKKE KAN FORVENTE RETTIDIGHED, ELLER AT DE RESULTATER, DU FÅR FRA TJENESTERNE, ER KORREKTE. Dette skyldes bl.a., at tilgængeligheden af tjenesterne også afhænger af udefrakommende forhold som f.eks. herunder, men ikke begrænset til, din computer, din mobilenhed, dit hjemmeledningsnet, dit wi-fi-netværk, din internetudbyder og dit mobilselskab eller andre tjenester fra en tredjepart, som Signify ikke har indflydelse på. Vedrørende tjenesterne kan Signify derfor ikke garantere: tilgængelighed, oppetid, nøjagtighed af resultater, nøjagtighed af data, lagring af data, adgangsmulighed i alle lande, pålidelighed af deraf følgende meddelelser, specifikt besparelsesniveau eller andre økonomiske fordele.

Ansvarsbegrænsning
Vi har stor tillid til vores tjeneste, men der er altid risiko for, at tingene ikke fungerer som forventet. Vi beklager overordentligt, hvis uheldet skulle være ude, og tjenesten ikke fungerer eller indhold går tabt. Vi forstår til fulde, at det er uheldigt og ubelejligt. Men desværre PÅTAGER VI OS I DET MAKSIMALE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV INTET ANSVAR FOR SKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE. VI PÅTAGER OS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ET ANSVAR FOR BELØB, DER OVERSTIGER DE BETALTE GEBYRER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE. HVIS EN BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER, SKADESERSTATNING ELLER ANSVAR ER FORBUDT ELLER BEGRÆNSET I HENHOLD TIL LOVEN, FORBLIVER SIGNIFY BERETTIGET TIL DE MAKSIMALE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER I HENHOLD TIL LOVEN.

Formel kommunikation
Vi opdaterer eventuelt disse betingelser fra tid til anden. I givet fald foretages opdateringen via formel kommunikation. Hvis vi foretager en større ændring i de vigtige punkter i disse betingelser (væsentlig ændring), gør vi dig eventuelt opmærksom på ændringerne på en mere iøjnefaldende måde. Vi kan f.eks. midlertidigt fremhæve de nye eller ændrede afsnit i disse betingelser, midlertidigt indlægge en iøjnefaldende besked på hjemmesiden eller tilmeldings-/logon-siden eller midlertidigt tilføje ordet "Opdateret" i overskriften på disse betingelser og/eller hypertekst-links til disse betingelser. I nogle tilfælde kan vi også sende en e-mailbesked eller en anden meddelelse til dig med oplysninger om ændringerne og de eventuelle valg, du har, eller handlinger, du kan foretage, før de træder i kraft. Din inaktivitet eller fortsat brug af tjenesterne, herunder adgang til hjemmesiden, efter sådanne oplysninger eller meddelelser, eller din accept af ændringer, hvor vi kræver din forudgående godkendelse, angiver over for os, at du accepterer disse ændringer.

Overdragelse og adskillelighed
Disse betingelser og dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser kan ikke overdrages. Hvis en bestemmelse i disse betingelser af en domstol eller en anden kompetent myndighed anses for at være ulovlig eller umulig at håndhæve af en hvilken som helst årsag, forbliver de øvrige bestemmelser fuldt gyldige og i kraft.

Gældende lov
Disse betingelser er fortolket, udlagt og underlagt lovene i Holland. uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser hertil.

Slutteligt:
Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke er bosiddende i et land, der er pålagt embargo fra USA, eller af USA betegnes som et “terroristunderstøttende” land, og (ii) at du ikke er opført på USA's lister over forbudte eller begrænsede parter. Du giver også uigenkaldeligt Apple (som anses for at have accepteret denne ret) ret til at håndhæve disse betingelser over for dig som en tredjeparts begunstiget.
Du accepterer, at du hverken direkte eller indirekte vil eksportere eller geneksportere produktet og produktsoftwaren til et land, til hvilket United States Export Administration Act eller anden tilsvarende amerikansk lovgivning kræver en eksportlicens, eller der kræves anden godkendelse fra de amerikanske myndigheder, medmindre du har indhentet den relevante eksportlicens eller -godkendelse.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke