Όροι χρήσης για το Hue

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν φωτισμού Philips Hue με Bluetooth «Προϊόν».

Το Προϊόν σας παρέχει υπηρεσίες για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη συντήρηση του Προϊόντος σας. Το Προϊόν μπορεί να ελέγχεται μέσω μιας εφαρμογής που παρέχεται από τη Signify στην κινητή συσκευή σας (όπως το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή) («η Εφαρμογή»). Εκτός από την Εφαρμογή, το Προϊόν μπορεί να ελέγχεται τοπικά ή απομακρυσμένα, αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, προσθέτοντας μια γέφυρα Hue Bridge ή μια συμβατή συσκευή ή εφαρμογή τρίτου.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία του philips-hue.com για: i) να διαχειρίζεστε το Προϊόν σας, ii) να κάνετε εγγραφή και να ορίσετε τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας («Λογαριασμός Hue»), iii) να έχετε πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που παρέχει η διαδικτυακή τοποθεσία («Διαδικτυακή τοποθεσία»).

Το Προϊόν, η Εφαρμογή, ο Λογαριασμός Hue, η Διαδικτυακή τοποθεσία καθώς και το λογισμικό που ενσωματώνεται στο Προϊόν και οι τυχόν ενημερώσεις του («Λογισμικό Προϊόντος») αναφέρονται συλλογικά ως («Υπηρεσίες».) Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μέσα από το σπίτι σας μέσω της Εφαρμογής («Τοπική πρόσβαση»).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε γέφυρα Hue Bridge ή συμβατή συσκευή ή εφαρμογή τρίτου, μπορείτε να διαχειριστείτε τα Προϊόντα χωρίς να βρίσκεστε στο σπίτι σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε Λογαριασμό Hue σε συνδυασμό με γέφυρα Hue Bridge ή να χρησιμοποιήσετε συμβατή συσκευή ή εφαρμογή τρίτου («Απομακρυσμένη πρόσβαση»). Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, καθώς συλλέγονται διαφορετικά σύνολα δεδομένων στη λειτουργία Τοπικής πρόσβασης και τη λειτουργία Απομακρυσμένης πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, διαβάστε τη Σημείωση περί ιδιωτικότητας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, the Netherlands ("Signify/εμείς") πρέπει να κάνετε τα εξής:

α.     Δημιουργήστε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία (ο «Λογαριασμός Hue») και αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας, που παρατίθενται παρακάτω (οι «Όροι»).
β.      Επιβεβαιώστε τη Διαδικτυακή τοποθεσία και την Εφαρμογή ως το επίσημο κανάλι επικοινωνίας της Signify προς εσάς, για παράδειγμα, σε σχέση με οποιεσδήποτε αλλαγές στις Υπηρεσίες ή τους Όρους που διέπουν αυτές τις Υπηρεσίες («Επίσημη Επικοινωνία»).
γ.     Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής όπως υποδεικνύεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία.
δ.     Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες συνδέοντας το Προϊόν όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης.
ε.     Αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες στηρίζονται στη διαθεσιμότητα της υποδομής/τις απαιτήσεις του συστήματος και στις υπηρεσίες τρίτων (όπως πάροχο ISP, άλλο πάροχο υπηρεσιών, κ.λπ.), είτε η σύμβαση για τις υπηρεσίες έχει γίνει από εσάς ή από τη Signify.
στ.       Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό Hue, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε το Προϊόν.  

Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική νομική συμφωνία και, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συναινείτε στη δέσμευσή σας από τους Όρους αυτούς. Η χρήση των Υπηρεσιών για το Προϊόν διέπεται από τους Όρους αυτούς.

ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.

Εξυπηρέτηση πελατών: Αν έχετε ρωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες ή τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Signify. Ο τρίτος πάροχος της πλατφόρμας δεν φέρει ευθύνη για την Εφαρμογή ούτε για το περιεχόμενό της. Συνεπώς, πρέπει να επικοινωνείτε μόνο με τη Signify για τυχόν ερωτήσεις, υποστήριξη, αξιώσεις για προϊόντα και αξιώσεις για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.

Επισκόπηση

Η αγορά οποιουδήποτε Προϊόντος διέπεται από την εγγύηση που παρέχεται με το Προϊόν («εγγύηση»). Οι παρόντες όροι δεν θα υποβαθμίσουν τυχόν νομικά δικαιώματα εγγύησης που έχετε ως καταναλωτής στη χώρα κατοικίας σας.

Αναβολή, τερματισμός και διακοπή

Αυτοί οι Όροι παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζονται εφόσον συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή μέχρι να λήξουν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των Όρων. Οποιαδήποτε στιγμή, η Signify ενδέχεται (α) να αναστείλει ή να τερματίσει τα δικαιώματά σας για πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών ή (β) να τερματίσει τους παρόντες Όρους σε σχέση με εσάς, εάν η Signify, καλή τη πίστει, πιστεύει ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες κατά παράβαση αυτών των Όρων. Μετά τον τερματισμό δεν έχετε πλέον εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Η Signify διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει τις Υπηρεσίες ή τυχόν μέρος τους με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η Signify δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος.

Λήξη υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της υποστήριξης για το Προϊόν σας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση philips-hue.com.

Λογαριασμός και (απ)ενεργοποίηση

(α)   Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες εφόσον αποδεχτείτε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 13 ετών απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί παραβίαση των Όρων αυτών.
(β)   Συμφωνείτε: (α) να παρέχετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τη Signify και να ενημερώνετε άμεσα τη Signify για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στις πληροφορίες αυτές, (β) να διατηρείτε το απόρρητο των στοιχείων σύνδεσης του Λογαριασμού σας και όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στον Λογαριασμό σας,
(γ)    Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας στη διαδικτυακή τοποθεσία philips-hue.com. Πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αυτής της απενεργοποίησης ή διαγραφής θα βρείτε στη Διαδικτυακή τοποθεσία.
(δ)   Η Signify διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των Λογαριασμών Hue που μπορούν να δημιουργηθούν από μια συσκευή και τον αριθμό των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με έναν Λογαριασμό Hue.

Πρόσβαση και χρήση

Η Signify σας παραχωρεί ένα μη μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό και περιορισμένο δικαίωμα (χωρίς δικαίωμα παραχώρησης) στην πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών εγκαθιστώντας και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που σχετίζεται με το Προϊόν αποκλειστικά σε συγκεκριμένες φορητές συσκευές χειρός (π.χ. iPhone, iPad ή smartphone Android) που είναι εγγεγραμμένες στον Λογαριασμό σας (είτε ανήκουν σε εσάς ή σε άλλο πρόσωπο) και υπόκεινται στους Όρους. Αυτή η άδεια είναι μεταξύ εσάς και της Signify και καλύπτει επίσης το λογισμικό που ενσωματώνεται στο Προϊόν (και τυχόν ενημερώσεις σε αυτό).

Αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού

Η Signify ή ένας εξουσιοδοτημένος τρίτος μπορεί να παρέχουν ενημερώσεις ή να αλλάζουν το λογισμικό για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών και αυτό μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα, χωρίς να λαμβάνετε κάποια ειδοποίηση. Τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές υπόκεινται στους Όρους λογισμικού. Αν δεν θέλετε τις ενημερώσεις αυτές, η μόνη λύση είναι να διακόψετε πλήρως τη χρήση των Υπηρεσιών. Η Signify μπορεί να σας ειδοποιεί για τυχόν ενημερώσεις κρίσιμης σημασίας μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Ορισμένοι περιορισμοί

Συμφωνείτε στα εξής: (α) δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες κατά παράβαση οποιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή δικαστικών αποφάσεων ή για οποιοδήποτε παράνομο ή καταχρηστικό σκοπό, (β) θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο όπως προορίζεται από τη Signify, (γ) δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τη Signify, τους παρόχους υπηρεσιών της ή κάποιο άλλο πρόσωπο, (δ) δεν θα αναδημοσιεύσετε, αναπαραγάγετε, διανείμετε, προβάλετε ή μεταδώσετε κανένα μέρος των Υπηρεσιών, και (ε) δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια με σκοπό να εισαγάγετε στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες ιούς, ιούς τύπου worm, ελαττώματα, δούρειους ίππους, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης ή τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν μη λειτουργικά τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες ή άλλες συσκευές τελικών χρηστών, (στ) δεν θα παρακάμψετε και δεν θα προσπαθήσετε να υποβαθμίσετε την ασφάλεια Προϊόντων ή Υπηρεσιών ή να απενεργοποιήσετε κανένα Προϊόν ή Υπηρεσία ή άλλη συσκευή τελικού χρήστη, (ζ) δεν θα προβείτε σε ενέργειες αποσυμπίλησης, ανακατασκευής ή αποσυναρμολόγησης των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών, εκτός από τον βαθμό στον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ρητά τον προαναφερθέντα περιορισμό, (η) θα συμμορφώνεστε με κάθε άλλη εύλογη απαίτηση ή εύλογο περιορισμό που ζητείται ή επιβάλλεται από τη Signify, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στη Διαδικτυακή τοποθεσία philips-hue.com και, (θ) δεν θα επιτρέπετε σε άλλους να προβαίνουν σε καμία από τις παραπάνω ενέργειες που απαγορεύονται. Λάβετε υπόψη σας ότι οι Υπηρεσίες και τα Προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης ή άλλους παρόμοιους σκοπούς.

Ανοιχτός κώδικας

Ορισμένα στοιχεία κώδικα από ανεξάρτητα τρίτα μέρη, τα οποία περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες (και όπως αναφέρεται στην Εφαρμογή ή τη Διαδικτυακή τοποθεσία) υπόκεινται σε άδειες ανοιχτού κώδικα.

Σημείωση περί ιδιωτικότητας

Η Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή τοποθεσία philips-hue.com. Αυτή η Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα, συνεπώς να την ελέγχετε τακτικά και με προσοχή.

Χρεώσεις και ενημερώσεις έναντι χρέωσης

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες παρέχεται δωρεάν από τη Signify σε εσάς. Η Signify μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει πρόσθετες Υπηρεσίες («Αναβαθμίσεις επί πληρωμή») έναντι χρέωσης. Η Signify σας ενημερώνει αν μια υπηρεσία πρόκειται να προσφερθεί έναντι χρέωσης στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε είτε να συνεχίσετε τη χρήση των προσφερόμενων Υπηρεσιών δωρεάν, αν ισχύει, να επιλέξετε την Αναβάθμιση επί πληρωμή με καταβολή της απαιτούμενης χρέωσης ή να τερματίσετε τη χρήση της.

Περιεχόμενο χρήστη

Ενδέχεται να μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αποστείλετε περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών («Περιεχόμενο χρήστη»), στην οποία περίπτωση εσείς θα αποφασίσετε τι θα καταστεί δημοσίως διαθέσιμο. Θέλουμε εσείς και άλλοι χρήστες να απολαμβάνετε τις Υπηρεσίες μας, συνεπώς, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θεωρείται ανάρμοστος (όπως δημοσιοποιώντας χυδαίο περιεχόμενο, περιεχόμενο που παραβιάζει νόμους και κανονισμούς, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

Το Περιεχόμενο χρήστη δεν παρέχεται από τη Signify και δεν υιοθετούμε απόψεις, συστάσεις, ή   συμβουλές που εκφράζονται σε αυτό. Όταν μοιράζεστε το περιεχόμενό σας, σκοπεύουμε να το χρησιμοποιήσουμε και για δικούς μας σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σκοπών. Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, είναι καλό να είστε προσεκτικοί σχετικά με το περιεχόμενο που μοιράζεστε. 

Τρίτοι και χρεώσεις τρίτων

Αν επιτρέπετε τον χειρισμό του Προϊόντος σας μέσω συσκευής ή εφαρμογής τρίτου, δέχεστε ότι θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του εν λόγω τρίτου.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, είναι πιθανό ότι θα χρησιμοποιήσετε επίσης μια υπηρεσία, θα κάνετε λήψη ενός τμήματος λογισμικού ή θα αγοράσετε αγαθά που παρέχονται από τρίτους. Αυτές οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τρίτων μπορούν να έχουν τους δικούς τους ισχύοντες κανόνες και περιορισμούς, ξεχωριστούς από τους παρόντες Όρους, και πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς σε σχέση με αυτό το τρίτο μέρος.

Δέχεστε ότι έχετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τρίτους, όπως από τον πάροχο ISP ή τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι παρέχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που σας επιτρέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών.

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Η Signify είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των εμπορικών μορφών προβολής σε όλο το υλικό και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στις και από τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να προβάλετε, να κατασκευάσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να διαδώσετε, να μεταδώσετε, να προωθήσετε ή να κυκλοφορήσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή περιεχόμενο σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της προβολής ή διανομής του υλικού χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή τοποθεσία  τρίτου) χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Signify, με εξαίρεση τη χρήση των Υπηρεσιών για τους προβλεπόμενους σκοπούς τους. Η Signify διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στους παρόντες Όρους.

Αν υποβάλετε στη Signify σχόλια, προτάσεις ή άλλο υλικό («Σχόλια») τα οποία σχετίζονται με τις Υπηρεσίες (με εξαίρεση τυχόν παράνομο περιεχόμενο), με το παρόν εκχωρείτε την ιδιοκτησία των Σχολίων αυτών στη Signify και δέχεστε ότι θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε κάθε τέτοιο Σχόλιο με όποιον τρόπο θέλουμε, χωρίς περιορισμούς, και χωρίς καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας, αναφοράς ή αποζημίωσης σε εσάς, ή παραχωρείτε στη Signify άδεια χρήσης των Σχολίων αυτών στον βαθμό όπου τα προηγούμενα κρίνονται αναποτελεσματικά.

Το Λογισμικό Προϊόντος διατίθεται με άδεια χρήσης και δεν πωλείται σε εσάς. Οι Όροι σας δίνουν μόνο το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού Προϊόντος, αλλά δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα, ρητό ή σιωπηρό, στο Λογισμικό Προϊόντος, εκτός από τα δικαιώματα που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Signify και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους, τους τίτλους και τα συμφέροντά τους στο Λογισμικό Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στο παρόν. Το Λογισμικό Προϊόντος προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, διεθνείς συμφωνίες περί συμβάσεων και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, δεν επιτρέπετε να ενοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης, να πωλήσετε, να εκχωρήσετε, να δανείσετε ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάσετε το Λογισμικό Προϊόντος. Δεν επιτρέπεται η κατάργηση ή η καταστροφή οποιωνδήποτε στοιχείων αναγνώρισης του προϊόντος, δηλώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών σημάνσεων ή περιορισμών από το Προϊόν.

Αποποιήσεις εγγύησης

Ο στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία. ΩΣΤΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών εξαρτάται και από εξωτερικές περιστάσεις όπως, μεταξύ άλλων, ο υπολογιστής, η κινητή συσκευή, η οικιακή καλωδίωση, το δίκτυο wi-fi, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ή άλλες υπηρεσίες τρίτων μερών στις οποίες η Signify δεν ασκεί καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, η Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί σε σχέση με τις Υπηρεσίες: τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο ομαλής λειτουργίας, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, την ακρίβεια των δεδομένων, την αποθήκευση των δεδομένων, την προσβασιμότητα σε όλες τις χώρες, την αξιοπιστία των επακόλουθων ειδοποιήσεων, τυχόν συγκεκριμένο επίπεδο εξοικονομήσεων ή άλλο χρηματικό όφελος.

Περιορισμός ευθύνης

Όση εμπιστοσύνη και αν έχουμε στις Υπηρεσίες μας, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα τα πράγματα να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Στην ατυχή περίπτωση που η Υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει ή οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορεί να χαθεί, παρακαλούμε να δεχτείτε την ειλικρινή μας συγνώμη. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ατυχές και δημιουργεί δυσκολίες. Δυστυχώς, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΑΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, Η SIGNIFY ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ.

Επίσημη επικοινωνία

Ενίοτε, ενδέχεται να ενημερώσουμε αυτούς του Όρους. Εάν συμβεί αυτό, θα γίνει μέσω Επίσημης επικοινωνίας. Εάν κάνουμε κάποια σημαντική αλλαγή στα βασικά σημεία αυτών των Όρων (ουσιώδης μεταβολή), ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές με πιο εμφανή τρόπο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επισημάνουμε προσωρινά τα νέα ή αναθεωρημένα τμήματα στους παρόντες Όρους, να δημοσιεύσουμε προσωρινά μια εμφανή ειδοποίηση στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή στη σελίδα εγγραφής/σύνδεσης ή να προσθέσουμε προσωρινά τη λέξη "Ενημερωμένοι" στον τίτλο αυτών των Όρων ή/και σε οποιονδήποτε σύνδεσμο υπερκειμένου με κατεύθυνση σε αυτούς τους Όρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη επικοινωνία που θα σας ενημερώνει για τις αλλαγές και τις επιλογές που μπορεί να έχετε ή τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε πριν τεθούν σε ισχύ. Η αδράνεια ή η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης της Διαδικτυακής τοποθεσίας, μετά από τυχόν ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις, ή η αποδοχή οποιονδήποτε αλλαγών για τις οποίες απαιτούμε την προηγούμενη έγκρισή σας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές.

Εκχώρηση και αυτοτέλεια

Αυτοί οι όροι χρήσης και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν εκχωρούνται. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλον αρμόδιο φορέα, τότε οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι Όροι καθορίζονται, ερμηνεύονται και διέπονται από τους νόμους της Ολλανδίας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου αυτού.

Τέλος:

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε αποκλεισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που «υποστηρίζει την τρομοκρατία», και (ii) δεν είστε εγγεγραμμένοι σε κανένα κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων συμβαλλομένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Επίσης, εκχωρείτε αμετάκλητα το δικαίωμα στην Apple (η οποία θεωρείται ότι αποδέχεται αυτό το δικαίωμα) να επιβάλει αυτούς τους όρους ως τρίτος δικαιούχος.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε άμεση ή έμμεση εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Προϊόντος και του Λογισμικού του Προϊόντος σε οποιαδήποτε χώρα για την οποία ο Νόμος περί Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιοσδήποτε παρόμοιος νόμος ή κανονισμός των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί άδεια εξαγωγής ή άλλου είδους έγκριση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εκτός εάν έχει προηγουμένως ληφθεί η κατάλληλη άδεια ή έγκριση εξαγωγής.