HUE-käyttöehdot

PHILIPS HUE HDMI SYNC BOXIN KÄYTTÖEHDOT

Kiitos, että valitsit langattoman Philips HDMI Sync Box -tuotteen.

Tuotteen käyttö edellyttää Phipis Hue -yhteyssillan hankintaa (Hue Bridge). Tuotetta voidaan ohjata paikallisesti tai etätoiminnoin Signifyn toimittamalla mobiililaitteella (kuten matkapuhelimessa, tablettitietokoneessa tai muussa liitetyssä laitteessa) käytettävällä sovelluksella. Sovelluksessa on monia muita ominaisuuksia, kuten mahdollisuus yhdistää tuote Hue Bridge -siltaan, valita haluttu alue ja mukauttaa käyttäjäkokemusta. Alue on määritettävä Philips Hue -sovelluksessa, jotta voit ohjata Hue Bridge -sillan toimintaa.

Tuotteesta, sovelluksesta ja tuotteeseen sisältyvästä ohjelmistosta sekä siihen julkaistavista päivityksistä (tuoteohjelmisto) käytetään yhteisnimitystä (palvelut). Ota huomioon, että tuotetta voi käyttää kotona sovelluksella.
Jotta voisit käyttää kaikkia palveluja, joita Signify Netherlands B.V, High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, the Netherlands (Signify tai me) tarjoaa, sinun on
a.hyväksyttävä tässä määritetyt palvelun käyttöehdot (ehdot)
b.hyväksyttävä sovellus Signifyn muodolliseksi tiedonantokanavaksi esimerkiksi kyseisiä palveluja koskevien palvelujen tai ehtojen muutosten ilmoittamisessa (“muodollinen tiedonanto)
c.ladattava sovellus sivustossa ilmoitetulla tavalla
d.otettava palvelut käyttöön liittämällä tuote käyttöohjeissa ilmoitetulla tavalla (myös Hue Bridge -siltaan) sekä
e.hyväksyttävä, että palvelut perustuvat infrastruktuurin/järjestelmävaatimusten ja kolmansien osapuolien (kuten internet-palvelujen tarjoajan tai operaattorin) palvelujen saatavuuteen riippumatta siitä, onko sopimuksen tekijänä sinä vai Signify.

Asiakaspalvelu: Jos sinulla on tuotetta, palveluja tai näitä ehtoja koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys Signifyn asiakaspalveluun. Mikään kolmannen osapuolen alustatoimittaja ei vastaa sovelluksesta tai sen sisällöstä. Tämän vuoksi mahdolliset kysymykset, tukipyynnöt, tuotevaateet ja palveluihin liittyvät kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia koskevat vaateet on esitettävä vain Signifylle.

Nämä ehdot ovat sitova oikeudellinen sopimus, ja palveluja käyttämällä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Nämä ehdot määrittävät tuotteen palvelujen käytön.
JOS OLET OSTANUT TUOTTEEN ILMAN MAHDOLLISUUTTA LUKEA NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA ETKÄ HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA LUETTUASI NE, OLET OIKEUTETTU TÄYTEEN HYVITYKSEEN SUMMASTA, JONKA TUOTTEESTA MAKSOIT (JOS MAKSOIT TUOTTEESTA MITÄÄN), KUN PALAUTAT KÄYTTÄMÄTTÖMÄN TUOTTEEN JA SEN OSTOTOSITTEEN 30 PÄIVÄN KULUESSA TUOTTEEN OSTAMISESTA.

Yleisesittely
Tuotteeseen liittyvä takuu kattaa ostamasi tuotteen (takuu). Nämä ehdot eivät heikennä mitään sellaisia lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia, joita sinulla on asuinmaassasi.

Keskeyttäminen, päättäminen ja lopettaminen
Nämä ehdot pysyvät voimassa täydessä laajuudessaan sinä aikana, kun käytät palveluita, tai siihen saakka, kunnes ne irtisanotaan näissä ehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Signify voi koska tahansa (a) keskeyttää tai päättää oikeutesi käyttää palveluja tai (b) päättää nämä ehdot kohdallasi, jos Signify hyvässä uskossa luulee, että olet käyttänyt näitä palveluja näiden ehtojen vastaisesti. Päättämisen jälkeen sinulla ei ole enää oikeuttaa käyttää palveluja.
Signify pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muokata, keskeyttää tai lopettaa palvelut tai minkä tahansa palvelun osan riippumatta siitä, onko asiasta erikseen ilmoitettu. Hyväksyt, että Signify ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle edellä mainitun oikeuden käyttämisestä.

Käyttö
Saat käyttää palveluita vain, mikäli noudatat näitä käyttöehtoja sekä kaikkia soveltuvia lakeja. Palveluiden käyttö on ankarasti kielletty alle 13-vuotiailta, ja tällainen käyttö rikkoo palvelun käyttöehtoja.
Signify myöntää sinulle oikeuden ilman siirtomahdollisuutta tai yksinoikeutta (ilman oikeutta myöntää alikäyttöoikeus) käyttää palveluja asentamalla sovellus ja käyttämällä sitä tuotteen kanssa ainoastaan määritetyssä kämmenmobiililaitteessa (kuten iPhone, iPad tai Android-älypuhelin), (jonka sinä tai joku toinen henkilö omistaa) ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on sinun ja Signifyn välinen, ja se kattaa myös tuotteeseen sisältyvän ohjelmiston (ja siihen julkaistavat päivitykset).

Automaattiset ohjelmistopäivitykset
Signify voi päivittää ohjelmiston tai muuttaa sitä sujuvan palvelun takaamiseksi, ja tämä muutos voidaan tehdä etätoimintona ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehdot koskevat päivityksiä tai muutoksia. Jos et halua tällaisia päivityksiä, ainoa oikeutesi on lopettaa palveluiden käyttö kokonaan.

Rajoituksista
Sitoudut (a) olemaan käyttämättä palveluja mitään lakeja, säädöksiä tai oikeuden määräystä rikkomatta tai mihinkään lainvastaiseen tai herjaavaan toimintaan, (b) käyttämään palveluja vain Signifyn tarkoittamalla tavalla, (c) olemaan käyttämättä palveluja tavalla, joka voi vahingoittaa Signifyta, sen palveluntoimittajia tai muita henkilöitä, (d) olemaan julkaisematta uudelleen, jäljentämättä, jakamatta, näyttämättä, julkaisematta tai lähettämättä mitään palvelun osaa ja (e) olemaan suorittamatta toimia, joiden tarkoituksena on tuoda viruksia, matoja, vikoja, troijalaisia, haittaohjelmistoja tai muita vahingoittavia tai käytöstä poistavia ominaisuuksia tuotteisiin, palveluihin tai käyttäjien laitteisiin, (f) olemaan kiertämättä tai yrittämättä heikentää tuotteiden tai palvelujen tai muiden loppukäyttäjien laitteiden tietoturvaa tai poistamatta niitä käytöstä, (g) olemaan selvittämättä tuotteiden tai palvelujen valmistustapaa, purkamatta niitä tai hajottamatta niitä lukuun ottamatta sitä laajuutta, jossa noudatettava laki nimenomaisesti estää edellä mainitun rajoituksen, (h) noudattamaan muita kohtuullisia Signifyn vaatimuksia tai rajoituksia, jotka on kuvattu tarkemmin sivustossa meethue.com, (i) olemaan sallimatta muiden suorittaa edellä mainittuja rajoitettuja toimia. Ota huomioon, että palveluja ja tuotteita ei saa käyttää valvontaan tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Huomaa, että tuotteen käyttö yhdessä tietyn video- ja/tai äänisisällön kanssa voi luoda valoyhdistelmiä, jotka tuntuvat epämukavilta. Jos näin tapahtuu, lopeta tuotteen käyttö tällaisen sisällön kanssa.

Avoin lähdekoodi
Tiettyjä palveluihin (kuten sivustossa on ilmaistu) sisältyviä itsenäisen, kolmannen osapuolen koodin nimikkeitä koskevat avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet.

Tietosuojailmoitus
Palvelujen käyttöä koskeva tietosuojailmoitus on saatavilla sivustossa meethue.com. Tämä tietosuojailmoitus voi muuttua ajoittain, joten lue se huolellisesti säännöllisin väliajoin.

Maksut ja maksulliset päivitykset
Signify mahdollistaa palvelujen käytön maksutta. Signify voi päättää tarjota lisäpalveluja (maksulliset päivitykset) maksua vastaan. Signify ilmoittaa, jos palvelu tarjotaan jatkossa maksullisena. Siinä tapauksessa voit päättää jatkaa tarjotun palvelun käyttöä maksutta, jos se on mahdollista, tai valita maksullisen päivityksen maksun mukaisesti tai lopettaa palvelun käytön.

Käyttäjän sisältö
Voit mahdollisesti luoda ja ladata sisältöä palvelujen kautta (käyttäjän sisältö). Haluamme, että sinä ja muut voitte nauttia palvelujen käytöstä, joten älä käytä palvelujamme epäsopivalla tavalla (kuten säädyttömästi, lakeja ja säädöksiä rikkoen, loukkaavasti, syrjivästi tai toisen oikeuksia loukaten, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi immateriaaliloukkauksien loukkaamista).
Signify ei toimita käyttäjäsisältöä eikä kannata niissä ilmaistavia mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja. Kun jaat sisältöäsi, voimme käyttää sitä omiin tarkoituksiimme, mukaan lukien kaupallisiin tarkoituksiin. Jos et haluat näin tapahtuvan, ole huolellinen sen suhteen, mitä jaat.

Kolmannet osapuolet ja kolmannen osapuolen maksut
On mahdollista, että palvelua käyttäessäsi käytät myös kolmannen osapuolen palvelua, lataat kolmannen osapuolen ohjelmiston tai ostat kolmannen osapuolen toimittamia tuotteita. Kyseisiä kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita koskevat niiden omat, näistä ehdoista erilliset säännöt ja rajoitukset, ja niitä on noudatettava kolmannen osapuolen kohdalla.
Hyväksyt, että vastaat kaikista sen kolmannen osapuolen, kuten internet-palveluntarjoajan tai matkapuhelinoperaattorin, veloittamista maksuista, jonka vaatimusten mukaisesti voit käyttää palveluja.

Omistajuus ja immateriaalioikeudet
Signify omistaa kaikki palveluissa näytettävien materiaalien ja sisältöjen tekijänoikeudet, tavaramerkit, palvelumerkit ja tavaramerkin ulkoasun oikeudet. Mitään kyseistä materiaalia tai sisältöä ei saa jäljentää, muokata, näyttää, suorittaa, julkaista, jakaa, levittää, välittää, lähettää tai kierrättää eikä niistä saa johtaa tai muodostaa materiaalia millekään kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien materiaalin näyttäminen tai jakaminen kolmannen osapuolen sivustossa) ilman Signifyn ennalta antamaa lupaa lukuun ottamatta palvelujen käyttöä niiden alkuperäisessä tarkoituksessa. Signify pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä ehdoissa.

Jos lähetät kommentin, ehdotuksen tai muuta palveluihin liittyvää (mukaan lukien luvaton sisältö) materiaalia (palautetta) Signifylle, luovutat täten kaikki kyseisen palautteen omistusoikeudet Signifylle ja hyväksyt, että meillä on oikeus käyttää ja toteuttaa kyseistä palautetta miten haluamme ilman rajoituksia ja ilman minkäänlaisia sinua koskevia luottamuksellisuuteen, tekijään tai korvaukseen liittyviä velvollisuuksia, tai myönnät Signifylle oikeuden käyttää kyseistä palautetta rajoituksetta siinä määrin kuin edellä mainittu ei ole voimassa.
Sinulle myönnetään vain tuoteohjelmiston käyttöoikeus, eikä sitä myydä sinulle. Ehdoissa sinulle myönnetään ainoastaan oikeus käyttää tuoteohjelmistoa. Et saa mitään epäsuoria tai suoria oikeuksia tuoteohjelmistoon näissä ehdoissa mainittujen oikeuksien lisäksi. Signify ja sen oikeuksienhaltijat pitävät itsellään kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet tuoteohjelmistoon, mukaan lukien kaikki siihen sisältyvät ja liittyvät patentit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet. Tuoteohjelmisto on tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten ja muiden immateriaaliomaisuuslakien suojaama. Ellei näissä käyttöehdoissa muuta määrätä, et saa vuokrata, liisata, myöntää käyttöoikeuksia edelleen, myydä, siirtää, lainata tai muulla tavoin siirtää tuoteohjelmistoa. Et saa poistaa, irrottaa tai tuhota mitään tuotteen tunnisteita, tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistusoikeusmerkintöjä tuotteesta.

Takuun poissulkeminen
Tavoitteemme on tarjota mahdollisimman hyvä palvelukokemus. VOIMME KUITENKIN TARJOTA PALVELUT VAIN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISENA KUIN NE OVAT KÄYTETTÄVISSÄ", EIKÄ PALVELUJEN AJANTASAISUUDEN TAI PALVELUISTA SAATAVIEN TULOSTEN LUOTETTAVUUTTA TAATA. Tämä johtuu muun muassa siitä, että palvelujen saatavuus määräytyy myös esimerkiksi seuraavien ulkoisien tekijöiden perusteella: käytettävä tietokone, mobiililaite, kodin johdotus, wifi-verkko, internet-palveluntarjoaja ja matkapuhelinoperaattori tai muu kolmannen osapuolen palvelu, johon Signify ei voi millään tavalla vaikuttaa. Niinpä Signify ei voi taata palvelujen suhteen seuraavaa: saatavuus, käytettävyys, tulosten tarkkuus, tietojen tarkkuus, tietojen tallennus, käytettävyys kaikissa maissa, mahdollisten ilmoitusten luotettavuus, säästöjen ja muiden rahallisten etujen tietty taso.

Vastuunrajoitus
Vaikka luotamme palveluumme, on aina mahdollista, että kaikki ei toimi niin odotetulla tavalla. Jos palvelu ei valitettavasti toimi tai sisältöä menetetään, pahoittelemme asiaa vilpittömästi. Ymmärrämme, että tämä on erittäin ikävää ja epämiellyttävää. Valitettavasti EMME KUITENKAAN VOI LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN HYVÄKSYÄ MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA. EMME OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA KUIN ENINTÄÄN SUMMAN, JOKA ON MAKSETTU PALVELUJEN YHTEYDESSÄ. JOS LAINSÄÄDÄNTÖ ESTÄÄ TAI RAJOITTAA OIKEUSSUOJAKEINOJEN, VAHINKOJEN TAI KORVAUSTEN RAJOITUSTA, SIGNIFYLLE JÄÄ OIKEUS KATTAVIMPIIN LAIN SALLIMIIN POISSULKEMISIIN JA RAJOITUKSIIN.

Muodollinen tiedonanto
Voimme päivittää nämä ehdot ajoittain. Jos näin tapahtuu, se tehdään muodollisella tiedonannolla. Jos teemme johonkin ehdon kohtaan merkittävän muutoksen (tärkeä muutos), muutoksista voidaan ilmoittaa näkyvämmin. Voimme esimerkiksi korostaa tilapäisesti ehtojen uudet tai muutetut kohdat, julkaista sivustossa tai rekisteröinti- tai kirjautumissivulla jonkin aikaa näkyvän ilmoituksen tai lisätä tilapäisesti sanan "Päivitetty" ehtojen otsikkoon ja/tai ehtoihin viittaaviin hypertekstilinkkeihin. Joissakin tilanteissa voimme myös lähettää sähköpostiviestin tai muun ilmoituksen, jossa kerrotaan muutoksista ja mahdollisista vaihtoehdoista tai toimista, jotka voit tehdä ennen muutosten voimaantuloa. Jos et tee mitään tai jatkat palvelujen, mukaan lukien sivuston, käyttöä sen jälkeen, kun kyseiset varotukset tai ilmoitukset on lähetetty tai sellaisten muutokset on hyväksytty, joihin edellytetään ennakkohyväksyntää, se on osoitus siitä, että hyväksyt muutokset.

Siirrettävyys ja erotettavuus
Näitä käyttöehtoja sekä ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi siirtää. Jos jokin tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin ehdon kohdan olevan virheellinen, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muut kohdat jäävät kokonaan voimaan.

Sovellettava laki
Näitä ehtoja tulkitaan ja sovelletaan Alankomaiden lakien mukaisesti ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia säädöksiä.

Lopuksi:
Ilmoitat ja takaat, että (i) ettet asu maassa, jota Yhdysvaltain valtionhallinnon kauppasaarto koskee tai jonka Yhdysvaltain valtionhallinto määrittänyt terrorismia tukevaksi maaksi ja että (ii) sinua ei ole mainittu missään Yhdysvaltain valtionhallinnon kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa. Myönnät lisäksi peruuttamattomasti Applelle oikeuden (jonka katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) toimeenpanna nämä ehdot kohdallasi kolmannen osapuolen edunsaajana.

Hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta viedä tai jälleenviedä – suoraan tai epäsuorasti – tuotetta tai tuoteohjelmistoa mihinkään maahan, joka edellyttää Yhdysvaltain soveltuvien vientisäädösten ja -lakien mukaista vientilupaa tai Yhdysvaltain valtionhallinnon suostumusta, ellet ole hankkinut tällaista lupaa tai suostumusta etukäteen.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta