Prijedlozi

  Najčešća pitanja o aplikaciji Hue

  Skok na temu

  Skok na temu

  Aplikacija Hue
  Zabava
  Hue Sync

  Aplikacija Hue

  Moja aplikacija Philips Hue nailazi na poteškoće pri povezivanju s mojim svjetlima.

  Ako vaša aplikacija nailazi na poteškoće pri povezivanju s Hue svjetlima koja ste već dodali sustavu, provjerite jesu li povezana s napajanjem (to jest, je li klasični zidni prekidač u položaju „uključeno”). Ako im i dalje ne možete pristupiti, obratite se Centru za podršku Meethue.

  Koji uređaji podržavaju značajku Kod kuće i izvan nje?

  Rutine kod kuće i izvan nje podržavaju svi uređaji sa sustavima iOS i Android s najnovijom verzijom aplikacije Hue i mogućnostima mobilnih podataka.

  Mogu li postaviti rutine u aplikaciji Hue kad nisam kod kuće?

  Da. Uz aplikaciju Hue možete stvarati nove ili podešavati uhodane rutine, neovisno tome gdje se nalazite. Kako biste se uvjerili da rutine Izlaska/zalaska sunca rade ispravno, prvo morate podesiti rutinu Izlazak/zalazak sunca dok ste kod kuće.

  Koliko se moram približiti uređaju Hue Bridge ako želim upravljati rasvjetom?

  Ako ste u aplikaciji Hue postavili funkcionalnost Izvan kuće, rasvjetom možete upravljati bilo gdje u svijetu ako ste povezani s internetom. Ako niste postavili tu funkcionalnost, jednostavno trebate biti unutar raspona vaše kućne Wi-Fi mreže.

  Kako da aktiviram značajku Kod kuće i izvan nje?

  Za prvo postavljanje lokacije značajke Kod kuće i izvan nje morate biti povezani s kućnim Wi-Fi-jem.

   

  1. Odaberite Rutine na dnu zaslona aplikacije.
  2. Odaberite Kod kuće i izvan nje.
  3. Kliznite gumbom provjere lokacije s isključenog na uključeno.*

   

  *Ako niste povezani s kućnim Wi-Fi-jem, primit ćete poruku o pogrešci.

  Kako da dodam ili uklonim rasvjetu iz prostorije?

  Dodavanje, uklanjanje i preraspodjela svjetala u prostoriji jednostavna je u aplikaciji Hue:

   

  1. U aplikaciji Hue dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Postavljanje prostorije. 
  3. Odaberite prostoriju kojoj želite dodati ili iz koje želite ukloniti rasvjetu. Pojavit će se pojedinosti o prostoriji te popis cjelokupne rasvjete Philips Hue dostupne u domu. Označena rasvjeta dodjeljuje se prostoriji. 
  4. Označite rasvjetu koju želite dodijeliti prostoriji ili poništite označavanje za uklanjanje rasvjete iz prostorije. Imajte na umu da se jedna vrsta rasvjete može dodijeliti samo jednoj prostoriji.
  Kako da upravljam rasvjetom Hue dok nisam kod kuće?

  Za upravljanje rasvjetom dok niste kod kuće trebate postaviti funkcionalnost Kod kuće i izvan nje:

   

  1. Odaberite Rutine na dnu zaslona aplikacije.
  2. Odaberite Kod kuće i izvan nje.
  3. Prebacite gumb provjere lokacije s isključenog na uključeno.*

   

  Nakon što postavite značajku Kod kuće i izvan nje moći ćete upravljati rasvjetom sa svakog mjesta koje ima Wi-Fi, 3G, ili 4G vezu na isti način na koji biste to činili od kuće. 

   

  Ako nailazite na poteškoće oko upravljanja rasvjetom dok niste kod kuće, dvaput provjerite jeste li prijavljeni u račun Hue i možete li se povezati s rasvjetom. 

   

  *Morate biti povezani s kućnim Wi-Fi-jem za početno postavljanje. Ako niste povezani s kućnim Wi-Fi-jem, primit ćete poruku o pogrešci.

  Kako da izradim Hue račun?

  Izrada računa Hue prvi je korak u započinjanju rada s rasvjetom Hue:

   

  1. U aplikaciji Hue dodirnite Postavke.
  2. Na vrhu zaslona dodirnite Regulacija izvan kuće.
  3. Dodirnite Prijava. 
  4. Dodirnite Izrada računa i slijedite upute na zaslonu.

   

  Za postavljanje računa nje morate biti povezani s kućnom Wi-Fi mrežom.

  Kako da izradim novu scenu?

  Postoje dva načina stvaranja nove svjetlosne scene u aplikaciji Hue:

   

  1. način

  1. Dodirnite gumb Nova scena u gornjem lijevom kutu početnog zaslona u aplikaciji.
  2. Dodirnite prostoriju u kojoj želite stvoriti novu scenu.
  3. Dodirnite i povucite ikone u Biraču boje za odabir boje. S pomoću klizača podesite svjetlinu.
  4. Kliknite Dodirni za unos naziva, što vam omogućuje dodjelu naziva novoj sceni. Nakon što upišete naziv, kliknite Spremi kako biste ga spremili.
  5. Dodirnite Spremi u gornjem desnom kutu za spremanje nove scene.

   

  2. način

  1. Dodirnite prostoriju u kojoj želite stvoriti scenu.
  2. Dodirnite gumb Nova scena.
  3. Slijedite gore navedene upute.
  Kako da uredim svjetlosnu scenu?

  Slijedite korake za uređivanje svjetlosne scene u aplikaciji Hue:

   

  1.  Dodirnite prostoriju u kojoj želite urediti scenu.
  2.  Dodirnite scenu koju želite urediti
  3.  Dodirnite olovku u gornjem desnom kutu scene koju želite urediti i odaberite Uredi
  4.  Dodirnite i povucite ikone u Biraču boje za odabir boje. S pomoću klizača podesite svjetlinu.
  5.  Dodirnite Spremi u gornjem desnom kutu za spremanje nove scene.
  Kako da podesim rutine Izlaska/zalaska sunca?

  Možete podesiti vrijeme početka rutina Izlazak/zalazak sunca:

   

  1. U aplikaciji Hue odaberite Postavke u donjem desnom kutu.
  2. Odaberite Napredno.
  3. Odaberite Zalazak i izlazak sunca.
  4. Odaberite Prije zalaska sunca ili Nakon izlaska sunca za pomicanje vremena u rasponu od 0 do 120 minuta.
  Kako da oporavim izbrisane zadane svjetlosne scene?

  Izbrisane zadane svjetlosne scene možete oporaviti u aplikaciji Hue brisanjem prostorije i njezinim ponovnim stvaranjem: 

   

  Za brisanje prostorije: 

  1. Otvorite aplikaciju Hue i dodirnite ikonu Dodatne mogućnosti (tri okomite točke) u gornjem desnom dijelu stranice
  2. Dodirnite Prostorija i zone 
  3. Dodirnite prostoriju koju želite izbrisati. 
  4. Dodirnite crveni gumb Izbriši pri dnu stranice. 

   

  Za ponovno stvaranje prostorije i vraćanje zadanih scena: 

  1. Otvorite aplikaciju Hue i dodirnite ikonu Dodatne mogućnosti (tri okomite točke) u gornjem desnom dijelu stranice. 
  2. Dodirnite Prostorija i zone
  3. Dodirnite Stvori pri vrhu zaslona
  4. Slijedite upute na zaslonu za stvaranje prostorije. 
  5. Odaberite potvrdni okvir Dodaj zadane scene kako biste zajamčili da su zadane scene dodane prostoriji.
  Kako da podesim sva svjetla u prostoriji na istu boju?

  Postoje dva načina za postavljanje svih svjetala u prostoriji na jednu boju:

   

  1. način:

  1. U aplikaciji Hue idite na nadzornu ploču Početna.
  2. Pritisnite i držite prostoriju u kojoj želite podesiti sva svjetla na istu boju. Na zaslonu će se pojaviti Birač boja.
  3. Povucite ikonu na željenu boju na kotačiću.

   

  2. način:

  1. Idite na nadzornu ploču Početna.
  2. Odaberite prostoriju u kojoj želite podesiti sva svjetla na istu boju. 
  3. Odaberite ikonu Birač boja.
  4. Povucite ikone svjetla jednu na drugu. Na ikoni će se pojaviti broj koji pokazuje da su oba svjetla iste boje. 
  5. Odaberite Nova scena za spremanje u obliku svjetlosne scene.
  Kako da podesim jedno svjetlo u prostoriji na određenu boju i/ili svjetlinu?

  Za promjenu boje ili jarkosti jedne vrste svjetla u prostoriji na kartici Početna dodirnite prostoriju u kojoj se svjetlo nalazi.

   

  Promjena jarkosti svjetla:

  1. Provjerite je li svjetlo uključeno dodirivanjem gumba s desne strane naziva svjetla.
  2. Ako je svjetlo uključeno, ispod naziva će se pojaviti klizač. Povucite klizač za podešavanje jarkosti svjetla. 

   

  Promjena boje svjetla:*

  1. Dodirnite pojedinačno svjetlo za otvaranje Birača boje.
  2. Dodirnite i povucite ikonu svjetla na boju koju želite. U gornjem lijevom kutu pojavljuju se boje koje ste nedavno koristili.
  3. U gornjem desnom kutu zaslona aplikacije dodirnite Gotovo.

   

  *Samo uz Hue White i Color Ambiance žarulje.

  Kako Hue funkcionira s kamerom na mom telefonu?

  Prilagođenu svjetlosnu scenu možete stvoriti na temelju fotografije s vašeg telefona u aplikaciji Hue: 

   

  1. Otvorite aplikaciju Hue i odaberite gumb Nova scena s gornje lijeve strane zaslona aplikacije.
  2. Odaberite prostoriju u kojoj želite stvoriti scenu.
  3. Dodirnite ikonu Kamera pri dnu zaslona pa odaberite Snimljene fotografije.
  4. Odaberite fotografiju koju želite iskoristiti za vašu scenu pa slijedite upute na zaslonu za izrezivanje i promjenu naziva. 
  5. Aplikacija Hue automatski odabire boje s fotografije i postavlja ih u prilagođeni Birač boja iz kojeg možete izraditi svjetlosnu scenu.
  Kako funkcionira značajka Zalazak/izlazak sunca?

  Značajka Zalazak/izlazak sunca koristi doba dana za uključivanje prilagođene rutine. Svjetla možete programirati tako da se uključuju pri određenoj svjetlini, boji ili svjetlosnoj sceni kad sunce zalazi ili izlazi te da se isključuju nakon određenog vremenskog razdoblja (ili pak da se ne isključuju). Aplikacija Hue automatski se prilagođava u skladu s vremenom izlaska i zalaska sunca tijekom godine. Rutinama izlaska/zalaska sunca može se pristupiti odabirom značajke Rutine na početnom zaslonu aplikacije:

   

  1. Odaberite Ostale rutine.
  2. Odaberite Izrada prilagođene rutine.
  3. Odaberite Zalazak sunca ili Izlazak sunca za programiranje prilagođene rutine.
  Što je promjena kanala Zigbee u aplikaciji Philips Hue?

  Zigbee je bežična tehnologija koja vašim uređajima pametne kuće omogućuje da međusobno „razgovaraju”. Ako imate problema s povezivanjem svjetala Hue i sustava Bridge, problem biste mogli riješiti promjenom kanala Zigbee. 

   

  1. U aplikaciji Hue otvorite Postavke.
  2. Dodirnite Hue Bridges i odaberite aktivni sustav Bridge.
  3. Dodirnite ikonu „i” s desne strane naziva sustava Bridge. 
  4. Odaberite promjenu kanala Zigbee i slijedite upute na zaslonu.
  Gdje mogu pronaći rutine i mjerače vremena aplikacija treće strane u aplikaciji Hue?

  Svoje rutine i mjerače vremena možete pronaći u aplikacijama trećih strana unutar aplikacije Philips Hue u značajci Rutine > Iz drugih aplikacija. Ne postoji način za promjenu naziva rutina treće strane u aplikaciji Philips Hue, no nazive alarma i mjerača vremena možete promijeniti u njihovim vlastitim aplikacijama.

  Može li se jedno svjetlo dodijeliti za više prostorija?

  Ne. Pojedinačno svjetlo može se dodijeliti samo jednoj prostoriji. Možete izraditi zone pa raspodijeliti jedno svjetlo u više zona. 

  Mogu li upravljati Hue žaruljama tvrtke Philips s više uređaja?

  Da. Jednostavno preuzmite aplikaciju Philips Hue na svakom uređaju i povežite je s uređajem Hue Bridge kojim želite upravljati. Svakim sustavom Hue može upravljati do 10 uređaja.

  Kako da uklonim neiskorišteni pametni uređaj iz sustava Philips Hue?

  Možete izbrisati pametni uređaj iz vašeg ustava Philips Hue putem računa Hue. Ako želite ukinuti dozvole s pametnog uređaja, idite na www.philips-hue.com, kliknite My Hue pa se prijavite u svoj račun. Kad ste prijavljeni, kliknite Aplikacije pri vrhu stranice. Tako će se prikazati uređaji koji su trenutno povezani s vašim sustavom Hue. S tog mjesta možete kliknuti gumb Deaktiviraj za uklanjanje uređaja.

  Zabava

  Kako da postavim Prostor za zabavu?

  Za postavljanje prostora za zabavu idite na Postavke > Prostor za zabavu > Izradi prostor za zabavu. Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Prostor za zabavu dodirivanjem ikone za svako svjetlo i njezinim povlačenjem do približne lokacije unutar prostorije. 

   

   U bilo kojem trenutku možete ponovno rasporediti svjetla u postavkama Prostora za zabavu u aplikaciji Hue. Ne trebate koristiti sve svjetiljke u prostoriji u kojoj se nalazi prostor za zabavu.

  Koje Hue proizvode smijem koristiti uz značajku Zabava?
  Možete koristiti sve Hue White and Color Ambiance rasvjetne žarulje i rasvjetna tijela, kao i proizvode Friends of Hue kompatibilne s aplikacijom Hue Sync.
  Koliko Prostora za zabavu može biti aktivno istovremeno?
  Na jednom uređaju Hue Bridge istovremeno može biti aktivan samo jedan Prostor za zabavu.
  Koji je maksimalni broj svjetala koje mogu koristiti u Prostoru za zabavu?
  Možete povezati do 10 Philips Hue ili Friends of Hue svjetala u boji u jednom prostoru za zabavu.
  Što mi je činiti ako primijetim odgodu tijekom upotrebe Prostora za zabavu?
  Vaš Prostor za zabavu možda će se trebati sinkronizirati. U aplikaciji Hue idite na Postavke > Prostor za zabavu > Testno područje i slijedite upute na zaslonu za ponovnu sinkronizaciju vašeg Prostora za zabavu.
  Zašto ne mogu dodavati svjetla u moje postavke Zabave nakon ažuriranja softvera?
  Ponovni prikaz vaših svjetala na popisu svjetala Prostora za zabavu u aplikaciji Hue može potrajati do 20 minuta.
  Zašto se neka od mojih Hue svjetala ne prikazuju u postavkama Prostora za zabavu?
  Značajka Zabava u aplikaciji Hue funkcionira samo uz Philips Hue White and Color Ambiance svjetla i žarulje u boji, kao i uz svjetla u boji Friends of Hue. Svjetla koja ne odgovaraju zahtjevima značajke Zabava neće se prikazati u izborniku postavljanja Prostora za zabavu.
  Zašto je značajka Zabava omogućena samo za svjetla u boji Philips Hue?
  Kako bi značajka Zabava mogla pružiti sveobuhvatno iskustvo, kompatibilna je samo aplikacija Philips Hue i svjetla u boji Friends of Hue. Tijekom testova, bijelo svjetlo i bijelo ambijentalno svjetlo nisu pružili isto iskustvo; kako bi se zajamčilo da svaki korisnik aplikacije Hue bude zadovoljan Zabavom, značajka je omogućena samo kod svjetala u boji.
  Mogu li aktivirati nekoliko prostora za zabavu na jednom uređaju Hue Bridge?
  Možete stvoriti i konfigurirati više Prostora za zabavu unutar aplikacije Hue, no istovremeno možete aktivirati samo jedno područje.
  Mogu li dodati svjetlo koje ne pripada aplikaciji Hue u Prostor za zabavu?
  Ne. Značajka Zabava aplikacije Hue funkcionira samo sa službenim proizvodima aplikacije Hue i svjetlima u boji Friends of Hue.

  Hue Sync

  Kako Hue Sync funkcionira?
  Hue Sync aplikacija je koja vam omogućuje pokretanje iskustva Philips Hue Zabava – vaša pametna rasvjeta može mijenjati boju, treperiti te se uključivati i isključivati u skladu sa sadržajem na vašem zaslonu, bilo da je riječ o igrici, filmu ili glazbi.
  Funkcionira li Hue Sync s televizorima Philips Ambilight?
  Ne. Philips Ambilight TV-i upotrebljavaju starije, drukčije API-je koje nisu kompatibilne s aplikacijom Hue Sync. Nažalost, ne možemo otkriti hoće li Philips Hue integrirati Ambilight TV-e u iskustvo Zabave Hue Sync.
  Funkcionira li Hue Sync uz Power DVD, Netflix ili Amazon Prime Video?
  Mogućnosti aplikacije Hue Sync ograničene su propisima Upravljanja digitalnim pravima (DRM) i, kao takva, značajka ne može snimiti cijeli sadržaj te ne funkcionira s tim uslugama strujanja.
  Što mi je potrebno za pokretanje aplikacije Hue Sync?

  Hue Sync funkcionira s uređajima za strujanje sadržaja ako se sadržaj duplicira iz Windows PC-ja ili računala Mac na kojem je pokrenuta aplikacija Hue Sync ili pak uređaj služi kao produžetak zaslona ovog računala.

   

  Za uspješno pokretanje aplikacije Hue Sync potrebno vam je sljedeće:

  • Philips Hue Bridge verzije 2 (četvrtasti)*
  • Najnovija aplikacija Philips Hue**
  • Najnovija aplikacija Hue Sync***
  • Jedna ili više svjetiljki Philips Hue White and Color Ambiance svjetiljki u boji

   

  *Hue Sync neće funkcionirati uz Hue Bridge verzije 1 jer mu je potrebna veća brzina obrade i kapacitet.

  **Kako biste provjerili imate li najnoviju verziju aplikacije Hue, idite na Postavke i pogledajte je li „Hue zabava” na popisu. Ako nije, ažurirajte aplikaciju.

  ***Aplikacija Hue Sync kompatibilna je sa sustavima Windows 10 i Mac OS Sierra/High Sierra i novijima. Ta se aplikacija ne smije koristiti na mobilnom uređaju.

   

  Prije početka strujanja i sinkronizacije vaših svjetala prvo trebate izraditi Prostor za zabavu u aplikaciji Philips Hue. Nakon što izradite Prostor za zabavu, preuzmite i povežite aplikaciju Hue Sync sa sustavom Bridge.

  Pogledajte naše videozapise s uputama

  Philips Hue YouTube
  Pregledajte naše videozapise s uputama u aplikaciji Philips Hue (možete ih pronaći na kartici Explore (Istraži) u stavci „Videozapisi s uputama”) ili prikazati sve naše videozapise na YouTube kanalu Philips Hue.

  Idi na YouTube kanal Philips Hue

  Kontaktirajte nas

  Uvijek ćemo vam rado pomoći

  Posjetite naše kanale na društvenim mrežama


  Vrijeme odziva: 1 h. Dostupno 24 sata na dan, 7 dana u tjednu

  Proizvod, promidžba i jamstvo


  1-800-555-0050
  Ponedjeljak – petak 8 – 20 h EST