Vilkår for bruk for Hue

Takk for at du valgte et Philips Hue Bluetooth-produkt «produktet».

Med produktet ditt får du tilgang til tjenester for å administrere, styre, og vedlikeholde produktet. Produktet kan styres via en app som Signify leverer til din mobilenhet (som for eksempel din mobiltelefon, nettbrett eller en annen tilkoblet enhet) («appen»). I tillegg til appen kan produktet styres lokalt eller eksternt hvis du gir tillatelse til dette, ved å legge til en Hue bridge eller en kompatibel tredjepartsenhet eller -app. 

Du kan også bruke nettstedet meethue.com til å: i) administrere produktet, ii) registrere deg og angi kontoinnstillinger, iii) få tilgang til andre funksjoner nettstedet tilbyr («nettstedet»).

Produktet, appen, Hue-kontoen, nettstedet og programvaren integrert i produktet og alle oppdateringer dertil («produktprogramvaren») omtales samlet som tjenester («tjenestene»). Merk at du kan bruke produktet hjemmefra via appen («lokal tilgang»). 

Hvis du bruker en Hue bridge eller en kompatibel tredjepartsenhet eller -app, kan du styre produktene utenfor ditt hjem. For å kunne gjøre dette må du ha en Hue-konto kombinert med Hue bridge eller bruke en kompatibel tredjepartsenhet eller -app («ekstern tilgang»). Det er viktig at du vet dette, ettersom forskjellige sett med data samles inn via lokal eller ekstern tilgang. Les Personvernerklæringen vår hvis du vil ha mer informasjon om dette.

For å kunne bruke tjenestene som tilbys deg av Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Nederland («Signify/vi»), må du:
a. opprette en konto for bruk av tjenesten («Hue-kontoen»), og godta vilkårene for bruk av tjenesten som er angitt nedenfor («vilkårene»),
b. anerkjenne nettstedet og appen som en formell kanal for kommunikasjon fra Signify til deg, f.eks. angående eventuelle endringer i tjenestene eller vilkårene for slike tjenester («formell kommunikasjon»), 
c. laste ned appen som angitt på nettstedet, 
d. aktivere tjenestene ved å koble til produktet som angitt i bruksanvisningen, 
e. anerkjenne at tjenestene avhenger av tilgjengeligheten til infrastrukturen/systemkravene og tjenestene til tredjeparter (som for eksempel Internett- eller mobilleverandør eller annet), enten de er kontrahert av deg eller Signify,
f. Hvis du ikke vil opprette en Hue-konto, kan du ikke styre produktet.  

Disse vilkårene er en bindende juridisk avtale, og ved bruk av tjenestene godtar du å være bundet av disse vilkårene. Bruken av tjenestene for produktet reguleres av disse vilkårene.

HVIS DU KJØPTE PRODUKTET UTEN MULIGHET TIL Å LESE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, OG IKKE GODTAR DEM, KAN DU FÅ FULL REFUSJON AV DET BELØPET DU BETALTE FOR PRODUKTET. SLIK REFUSJON FORUTSETTER AT DU RETURNERER PRODUKTET UBRUKT MED BEVIS PÅ GJENNOMFØRT KJØP INNEN 30 DAGER ETTER KJØPSDATOEN.

Kundestøtte: Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende produktene, tjenestene eller disse vilkårene, kan du kontakte kundestøtten for Signify. Leverandøren av tredjepartsplattformen er ikke ansvarlig for appen eller innholdet i appen. Derfor skal du kun kontakte Signify for spørsmål, kundestøtte, produktkrav og krav angående tredjeparts opphavsrettigheter i forbindelse med tjenestene.

Oversikt

Ditt kjøp av et produkt reguleres av garantien som fulgte med det aktuelle produktet («garantien»). Disse vilkårene svekker ikke eventuelle lovfestede garantirettigheter du har som forbruker i ditt hjemland.

Suspensjon, avslutning og oppheving Disse vilkårene gjelder så lenge du fortsetter å bruke eller logge på tjenestene, eller til de blir opphørt i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene for bruk. Signify kan når som helst (a) suspendere eller avslutte rettighetene dine til å logge på eller bruke tjenestene, eller (b) avslutte disse vilkårene som er relatert til deg, hvis Signify i god tro mener du har brukt tjenestene i strid med vilkårene. Ved avslutning har du ikke lenger rett til å bruke eller logge deg på tjenestene.

Signify forbeholder seg retten til når som helst å endre, suspendere eller avslutte tjenestene eller deler av tjenestene, med eller uten varsel. Du godtar at Signify ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for utøvelse av ovennevnte rett. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår våre «Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte» som gis separat på nettstedet (og som oppdateres av Signify fra tid til annen).

Avslutning av brukerstøtte 

Besøk meethue.com for å få informasjon om avslutning av brukerstøtte for produktet ditt. 

Konto og (de)aktivering

(a) Du kan bare opprette en konto og bruke tjenestene hvis du godtar og overholder disse vilkårene og gjeldende lovgivning. All bruk av eller tilgang til tjenestene av personer under 13 år er strengt forbudt og medfører brudd på disse vilkårene.
(b) Du godtar at du skal: (a) oppgi all kontaktinformasjon og annen informasjon som Signify ber om, og varsle Signify umiddelbart om enhver endring i informasjonen og (b) opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen din for kontoen og for all aktivitet på din konto. 
(c) Du kan velge å deaktivere eller slette kontoen på nettstedet meethue.com. På nettstedet finner du informasjon om følgene av slik deaktivering eller sletting. 
(d) Signify forbeholder seg retten til å begrense antall Hue-kontoer som kan opprettes fra en enhet, og antall enheter som kan knyttes til en Hue-konto.

Tilgang og bruk

Signify gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og begrenset rett (uten rett til å viderelisensiere) til å logge på og bruke tjenestene ved å installere og bruke appen i forbindelse med produktet utelukkende på angitte håndholdte mobilenhet(er) (f.eks. iPhone, iPad eller Android-smarttelefon) som er registrert på kontoen din (enten den eies av deg eller en annen person), og i henhold til vilkårene. Denne lisensen er mellom deg og Signify og dekker også programvaren som er integrert i produktet (og alle oppdateringer av denne).

Automatiske programvareoppdateringer

Signify eller en godkjent tredjepart kan oppdatere eller endre programvaren for å oppnå uavbrutte tjenester og kan gjøre dette eksternt uten å varsle deg. Oppdateringer og endringer er underlagt vilkårene for programvaren. Hvis du ikke vil ha slike oppdateringer, er den eneste måten du kan gjøre dette på, å slutte å bruke tjenesten. Signify kan varsle deg om eventuelle kritiske oppdateringer via din e-postadresse. 

Visse begrensninger

Du godtar å (a) ikke bruke tjenestene i strid med enhver lov, forskrift eller rettskjennelse eller til ulovlige eller trakasserende formål, (b) bruke tjenestene kun slik det er ment av Signify, (c) ikke bruke tjenestene på en måte som kan skade Signify, dets tjenesteleverandører eller andre personer, (d) ikke gjenutgi, reprodusere, distribuere, vise, legge ut eller overføre noen del av tjenestene, og (e) ikke utføre handlinger med det formål å innføre virus, ormer, defekter, trojanske hester, skadelig programvare eller annet av ødeleggende natur i produktene eller tjenestene, eller deaktivere produktene, tjenestene eller andre sluttbrukeres enheter, (f) ikke omgå eller forsøke å manipulere sikkerheten til eller deaktivere noen av produktene eller tjenestene eller andre sluttbrukeres enheter, (g) ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere produktene eller tjenestene, unntatt i den grad gjeldende lovgivning uttrykkelig forbyr forutgående restriksjoner,, (h) overholde alle andre rimelige krav eller begrensninger som anmodes eller pålegges av Signify, nærmere beskrevet på nettstedet meethue.com, (i) ikke tillate andre å utføre noen av de tidligere nevnte begrensede handlingene. Merk at tjenestene og produktene ikke skal brukes til overvåkning eller andre lignende formål. 

Åpen kilde

Enkelte deler av uavhengig tredjepartskode som inngår i tjenestene (og som angitt i appen eller på nettstedet), er underlagt åpen kilde-lisenser.

-Personvernerklæring

Personvernerklæringen for bruk av tjenestene er tilgjengelig på nettstedet meethue.com. Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, så den bør gjennomgås regelmessig og med omhu.

Avgifter og betalbare oppgraderinger

Signify gir deg tilgang til tjenestene uten kostnad. Signify kan tilby tilleggstjenester («betalbare oppgraderinger») mot en avgift. Signify underretter deg hvis en tjeneste blir avgiftsbelagt i fremtiden. I så fall kan du velge å fortsette bruken av de tilbudte tjenestene gratis, hvis aktuelt, eller velge den betalbare oppgraderingen mot avgift eller avslutte bruken av tjenesten

Brukerinnhold

Du vil i visse tilfeller være i stand til å opprette eller laste opp innhold gjennom tjenestene («brukerinnhold»). I så fall avgjør du hva som blir offentlig tilgjengelig. Vi vil at du og andre skal ha glede av tjenestene, så vi ber deg om ikke å bruke tjenestene på en måte som anses som upassende (f.eks. på en måte som kan anses som obskøn, i strid med lover og forskrifter, støtende, diskriminerende eller som krenker andres rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter).

Brukerinnhold leveres ikke av Signify, og vi går ikke god for meninger, anbefalinger eller råd som uttrykkes i dette. Når du deler ditt innhold, akter vi å bruke det til eget formål også, herunder også til kommersielle formål. Hvis du ikke liker dette, bør du være forsiktig med hva du deler.

Tredjeparter og avgifter fra tredjeparter

Hvis du gir tillatelse til at produktet ditt styres via en tredjepartsenhet eller -app, godtar du at slike tredjepartsvilkår og betingelser gjelder. 

Når du bruker tjenestene, kan det også hende at du bruker en tjeneste, laster ned programvare eller kjøper varer som leveres av en tredjepart. For slike tjenester og produkter fra tredjeparter kan det gjelde egne regler og begrensninger, atskilt fra disse vilkårene, og du må overholde dem overfor tredjeparten. 

Du erkjenner at du er ansvarlig for alle avgifter som pålegges av tredjeparter, slik som Internett- eller mobilnettleverandører, som sørger for at du oppfyller bestemte krav for bruk av tjenestene.

Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

Signify eier opphavsrettighetene, varemerkene, servicemerkene og vareutstyrsrettighetene til alt materiale og innhold som vises på og fra tjenestene. Du har ikke rett til å reprodusere, endre, opprette avledede verk fra, vise, ramme inn, utføre, utgi, distribuere, formidle, overføre, kringkaste eller sirkulere noe slikt materiale eller innhold til noen tredjepart (inkludert visning eller distribuering av materiale ved hjelp av et tredjeparts nettsted) uten skriftlig forhåndssamtykke fra Signify, unntatt for å bruke tjenestene til det tiltenkte formålet. Signify beholder alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i disse vilkårene.

Hvis du sender kommentarer, forslag eller annet materiale («tilbakemelding») til Signify angående tjenestene (unntatt eventuelt ulovlig innhold), overlater du herved all eiendomsrett til slik tilbakemelding til Signify og erkjenner at vi har rett til å bruke og implementere all slik tilbakemelding på en hvilken som helst måte, uten begrensning, og uten forpliktelse til konfidensialitet, kreditering eller kompensasjon til deg, eller gir Signify en lisens til å bruke slik tilbakemelding uten begrensninger, i den grad det foregående anses som ugyldig.

Programvaren for produktet lisensieres til deg, den selges ikke til deg. Vilkårene gir deg kun rett til å bruke programvaren for produktet, men du får ingen rettigheter, uttrykt eller underforstått, når det gjelder programvaren for produktet, bortsett fra det som er spesifisert i disse vilkårene for bruk. Signify og deres lisensgivere beholder alle rettigheter, eierskap og interesser i og til produktprogramvaren, herunder alle patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter inkorporert i denne. Programvaren for produktet er beskyttet av lover om opphavsrett, internasjonale traktatbestemmelser og andre immaterielle rettigheter. Med mindre annet er angitt her, skal du ikke leie, lisensiere, fremleie, selge, tildele, låne eller på annen måte overføre programvaren for produktet. Du kan ikke fjerne eller ødelegge produktidentifikasjon, opphavsrettserklæringer eller andre varemerkebeskyttelser eller begrensninger fra produktet.

Garantifraskrivelser

Vårt mål er å gi deg en god opplevelse av tjenesten. MERK IMIDLERTID AT VI BARE KAN LEVERE DEG TJENESTEN «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG», OG AT DU IKKE KAN STOLE PÅ RETTIDIGHETEN ELLER NOEN AV RESULTATENE DU KAN HENTE FRA TJENESTENE. Dette skyldes blant annet at tilgjengeligheten av tjenestene også avhenger av eksterne omstendigheter, herunder, men ikke begrenset til, datamaskinen eller mobilenheten din, kablingen hjemme hos deg, Wi-Fi-nettverket ditt, Internett- eller mobilnettleverandøren din eller andre tredjepartstjenester som Signify ikke har kontroll over. Derfor kan Signify ikke garantere det følgende i forbindelse med tjenestene: tilgjengelighet, oppetid, nøyaktigheten av resultater, nøyaktigheten av data, lagring av data, tilgjengelighet i alle land, påliteligheten av eventuelle resulterende varsler, bestemte nivåer av besparelser eller andre økonomiske fordeler.

Ansvarsbegrensning

Selv om vi har tro på tjenesten, er det alltid en mulighet for at ting ikke fungerer som det skal. For det uheldige tilfelle at tjenesten ikke skulle virke eller innhold går tapt, ber vi så mye om unnskyldning. Vi forstår at det er uheldig og ubeleilig. Dessverre, KAN VI I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE. VI ER UANSETT IKKE ANSVARLIGE FOR BELØP SOM OVERSTIGER BELØPENE SOM ER BETALT I FORBINDELSE MED TJENESTENE. HVIS BEGRENSNINGER I FORHOLD TIL RETTSMIDDELER, ERSTATNING ELLER ANSVAR ER FORBUDT ELLER BEGRENSET AV LOVGIVNING, SKAL SIGNIFY FORTSATT HA RETT TIL DE MAKSIMALE ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE SOM LOVEN TILLATER.

Formell kommunikasjon

Vi kan fra tid til annen oppdatere disse vilkårene. I så fall gjør vi dette via formell kommunikasjon. Hvis vi gjør en større endring i de viktige punktene i disse vilkårene (materielle endringer), kan vi varsle deg om endringene på en mer fremtredende måte. Vi kan for eksempel midlertidig utheve de nye eller reviderte avsnittene i disse vilkårene, midlertidig legge ut en iøynefallende merknad på nettstedet eller siden for registrering/pålogging eller midlertidig legge til ordet “Oppdatert” i overskriften i disse vilkårene og/eller i eventuelle hyperkoblinger som peker på  disse vilkårene. I noen tilfeller kan vi også sende deg en e-postmelding eller annen kommunikasjon som forteller deg om endringene og eventuelle valg du måtte ha eller handlinger du kan utføre, før de trer i kraft. Hvis du ikke gjør noe eller fortsetter å bruke tjenestene, herunder fortsatt adgang til nettstedet, i etterkant av slike varsler eller merknader, eller hvis du godtar endringer som krever din forhåndsgodkjenning, antar vi at du godtar disse endringene.

Overdragelse og ugyldighet

Disse vilkårene for bruk samt dine rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene kan ikke overdras. Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk helt eller delvis blir kjent ugyldige, ulovlige eller uten rettsvirkning av en domstol eller annen kompetent myndighet, skal de gjenværende bestemmelsene gjelde som før.

Lovvalg

Disse vilkårene skal fortolkes i samsvar med og reguleres av lovene i Nederland, uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikt.

Til slutt:

Du garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt embargo av amerikanske myndigheter, eller som er angitt av myndighetene i USA som et land som “støtter terrorister”, og at (ii) du ikke står på noen amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter. Du gir også ugjenkallelig Apple retten (som anses for å ha godtatt den retten) til å håndheve disse vilkårene mot deg som en tredjeparts mottaker. 

Du godtar at du ikke, direkte eller indirekte, vil eksportere eller reeksportere produktet eller programvaren for produktet til land der USAs Export Administration Act eller andre lignende lover eller regler i USA krever en eksportlisens eller annen godkjenning fra USAs myndigheter, med mindre den egnede eksportlisensen eller godkjenningen først er innhentet.