Vilkår for bruk av HUE

VILKÅR FOR BRUK – PHILIPS HUE HDMI SYNC BOX

Takk for at du valgte Philips Hue HDMI Sync Box, «produktet».

For å kunne ta produktet i bruk, må du ha et Philips Hue bridge-produkt («Hue Bridge»). Produktet kan kontrolleres via en app fra Signify på en mobilenhet (slik som en mobiltelefon, et nettbrett eller en annen tilkoblet enhet) («Appen»). Appen gir deg videre (i tillegg til annen funksjonalitet) mulighet til å koble produktet til en Hue Bridge, angi underholdningsområdet ditt og tilpasse opplevelsen. Du må definere underholdningsområdet i Hue Bridge-applikasjonen som du bruker til å styre din Hue Bridge («Hue-appen»).

Produktet, appen og programvaren i produktet samt alle oppdateringer til denne («produktprogramvaren»), kalles samlet «tjenestene». Merk at du kan bruke produktet hjemmefra via appen.
For fullt ut å kunne bruke tjenestene som tilbys deg av Signify Netherlands B.V.,High Tech Campus 48, 5656-AE, Eindhoven, Nederland («Signify/vi»), må du:
a.godta vilkårene for bruk av tjenesten som er angitt her («vilkårene»).
b.bekrefte nettstedet meethue.com («nettstedet») og appen som en formell kanal for kommunikasjon fra Signify til deg, f.eks. angående eventuelle endringer i tjenestene eller vilkårene for slike tjenester («formell kommunikasjon»).
c.laste ned appen som angitt på nettstedet.
d.aktivere tjenestene ved å koble til produktet (deriblant å koble den til Hue Bridge) som angitt i bruksanvisningen, og
e.bekrefte at tjenestene avhenger av tilgjengeligheten til infrastrukturen/systemkravene og tjenestene til tredjeparter (slik som Internett- eller mobilleverandør eller annet), enten de er kontrahert av deg eller Signify.
Kundestøtte: Hvis du har spørsmål om produktene, tjenestene eller disse vilkårene, kan du kontakte Signifys kundestøtte. Leverandøren av tredjepartsplattformen er ikke ansvarlig for appen eller innholdet av den. Derfor skal du bare kontakte Signify for spørsmål, kundestøtte, produktreklamasjoner og krav angående tredjeparts opphavsrettigheter i forbindelse med tjenestene.

Disse vilkårene er en bindende juridisk avtale, og ved å bruke tjenestene godtar du disse vilkårene. Bruken av tjenestene for produktet reguleres av disse vilkårene.
HVIS DU KJØPTE PRODUKTET UTEN MULIGHET TIL Å LESE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, OG IKKE GODTAR DEM, KAN DU FÅ FULL REFUSJON AV DET EVENTUELLE BELØPET DU BETALTE FOR PRODUKTET. SLIK REFUSJON FORUTSETTER AT DU RETURNERER PRODUKTET UBRUKT MED BEVIS PÅ GJENNOMFØRT KJØP INNEN 30 DAGER ETTER KJØPSDATOEN.

Oversikt
Ditt kjøp av et produkt reguleres av garantien som fulgte med det aktuelle produktet («garantien»). Disse vilkårene begrenser ikke eventuelle lovfestede rettigheter du har som forbruker i landet der du bor.

Suspensjon, opphør og avbrudd
Disse vilkårene gjelder så lenge du fortsetter å bruke eller logge på tjenestene, eller til de blir avsluttet i samsvar med disse vilkårene for bruk. Signify kan når som helst (a) suspendere eller avslutte rettighetene dine til å logge på eller bruke tjenestene, eller (b) avslutte disse vilkårene for deg hvis Signify har grunn til å tro at du har brukt tjenestene i strid med vilkårene. Ved avslutning har du ikke lenger rett til å bruke eller logge deg på tjenestene.

Signify forbeholder seg retten til når som helst å endre, suspendere eller avslutte tjenestene eller deler av dem med eller uten varsel. Du godtar at Signify ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for utøvelse av den nevnte retten. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår våre «Retningslinjer for avslutning av brukerstøtte» som gis separat på nettstedet (og som oppdateres av Signify fra tid til annen).

Tilgang og bruk
Du kan kun bruke tjenestene hvis du aksepterer og overholder disse vilkårene samt gjeldene lovgivning. Enver form for bruk eller tilgang til tjenestene av personer under 13 år, er strengt forbudt og bryter med disse vilkårene.
Signify gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett (uten rett til å viderelisensiere) til å logge på og bruke tjenestene ved å installere og bruke appen i forbindelse med produktet utelukkende på angitte håndholdte mobilenheter (f.eks. iPhone, iPad eller Android-smarttelefon) (enten den eies av deg eller en annen person), og underlagt vilkårene. Denne lisensen er mellom deg og Signify, og dekker også programvaren som er integrert i produktet (og alle oppdateringer av denne).

Automatiske programvareoppdateringer
Signify kan oppdatere eller endre programvaren for uavbrutte tjenester, og kan gjøre dette eksternt uten å varsle deg. Oppdateringer og endringer er underlagt vilkårene. Hvis du ikke vil ha slike oppdateringer, er den eneste måten du kan gjøre dette på, å slutte å bruke tjenesten.

Visse begrensninger
Du godtar å (a) ikke bruke tjenestene i strid med lover, forskrifter eller rettskjennelser, eller til ulovlige eller trakasserende formål, (b) bruke tjenestene bare slik det er ment av Signify, (c) ikke bruke tjenestene på en måte som kan skade Signify, dets tjenesteleverandører, eller andre personer, (d) ikke gjenutgi, reprodusere, distribuere, vise, legge ut eller overføre noen del av tjenestene, og (e) ikke utføre handlinger med hensikt å innføre virus, ormer, defekter, trojanere, skadelig programvare eller annet av ødeleggende natur i produktene eller tjenestene eller deaktivere produktene, tjenestene eller andre sluttbrukeres enheter; (f) ikke omgå eller prøve å manipulere sikkerheten til eller deaktivere noen av produktene eller tjenestene eller andre sluttbrukeres enheter; (g) ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere produktene eller tjenestene, unntatt i den grad det er uttrykkelig tillatt i gjeldende lovgivning; (h) overholde alle andre rimelige krav eller begrensninger som anmodes eller pålegges av Signify, nærmere beskrevet på nettstedet meethue.com; (i) ikke tillate andre å utføre noen av de tidligere nevnte begrensede handlingene. Merk at tjenestene og produktene ikke skal brukes til overvåkning eller lignende formål.

Vær oppmerksom på at bruk av produktet i kombinasjon med visse og spesifikke typer video- og/eller lydinnhold, kan frembringe lyskombinasjoner som kan forårsake ubehag. Skulle dette skje, må du avbryte synkroniseringen mellom produktet og dette innholdet.

Åpne kilde
Enkelte deler av uavhengig tredjepartskode som inngår i tjenestene (og som angitt på nettstedet), er underlagt åpen kilde-lisenser.

Merknad om personvern
Personvernerklæringen for bruk av tjenestene er tilgjengelig på nettstedet meethue.com. Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, så den bør gjennomgås regelmessig og med omhu.

Avgifter og betalbare oppgraderinger
Signify gir deg tilgang til tjenestene uten kostnad. Signify kan tilby tilleggstjenester («betalbare oppgraderinger») mot en avgift. Signify underretter deg hvis en tjeneste blir avgiftsbelagt i fremtiden. I så fall kan du velge å fortsette bruken av de tilbudte tjenestene gratis, hvis aktuelt, eller velge den betalbare oppgraderingen mot avgift eller avslutte bruken av tjenesten.

Brukerinnhold
Du vil kanskje være i stand til å opprette eller laste opp innhold gjennom tjenestene («brukerinnhold»). Vi vil at du og andre skal ha glede av tjenestene, så vi ber deg om ikke å bruke tjenestene på en måte som anses som upassende (slik som obskøn, i strid med lover og forskrifter, støtende, diskriminerende eller som krenker andres rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter).
Brukerinnhold leveres ikke av Signify, og vi bifaller ingen meninger, anbefalinger eller råd som uttrykkes i dette. Når du deler innhold, akter vi å bruke det for våre egne formål også, inkludert for kommersielle formål. Hvis du ikke liker dette, er det best å være forsiktig med hva du deler.

Tredjeparter og avgifter fra tredjeparter
Når du bruker tjenestene, kan det også hende at du bruker en tjeneste, laster ned programvare eller kjøper varer som leveres av en tredjepart. For slike tjenester og produkter fra tredjeparter kan det gjelde egne regler og begrensninger, atskilt fra disse vilkårene, og du må overholde dem overfor tredjeparten.
Du erkjenner at du er ansvarlig for alle avgifter som belastes av tredjeparter, slik som Internett- eller mobilnettleverandører, som gir deg bestemte krav som gjør deg i stand til å bruke tjenestene.

Eierskap og immaterielle rettigheter
Signify eier opphavsrettighetene, varemerkene, tjenestemerkene og vareutstyrsrettighetene til alt materiale og innhold som vises på og fra tjenestene. Du har ikke rett til å reprodusere, endre, opprette avledede verk fra, vise, ramme inn, oppføre, utgi, distribuere, spre, overføre, kringkaste eller sirkulere noe slikt materiale eller innhold til noen tredjepart (inkludert visning eller distribuering av materiale ved hjelp av et tredjeparts nettsted) uten skriftlig forhåndssamtykke fra Signify, unntatt for å bruke tjenestene for sitt tiltenkte formål. Signify beholder alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i disse vilkårene.

Hvis du sender kommentarer, forslag eller annet materiale («tilbakemelding») til Signify angående tjenestene (unntatt eventuelt ulovlig innhold), overlater du herved all eiendomsrett til slik tilbakemelding til Signify, og erkjenner at vi har rett til å bruke og implementere all slik tilbakemelding på en hvilken som helst måte uten begrensning, og uten forpliktelse til konfidensialitet, kreditering eller kompensasjon til deg, eller gir Signify en lisens til å bruke slik tilbakemelding uten begrensninger i den grad det foregående kjennes ugyldig.

Programvaren for produktet lisensieres til deg, den selges ikke. Vilkårene gir deg rett til å bruke programvaren for produktet, men du får ingen rett, uttrykt eller underforstått, når det gjelder programvaren for produktet, bortsett fra det som er spesifisert i disse vilkårene. Signify og deres lisensgivere beholder alle rettigheter og all eiendomsrett til programvaren for produktet, inkludert alle patenter, opphavsrettigheter, driftshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter. Programvaren for produktet er beskyttet av lover om opphavsrett, vilkår i internasjonale avtaler og andre immaterielle rettigheter. Bortsett fra slik det er fremstilt andre steder i dette dokumentet, skal du ikke leie ut, lisensiere videre, tilordne, låne bort eller på annen måte overføre programvaren for produktet. Du kan ikke fjerne eller ødelegge produktidentifikasjon, merknader om opphavsrett eller andre markeringer eller begrensninger av eiendomsretten for produktet.

Garantifraskrivelser
Vårt mål er å gi deg en god opplevelse av tjenesten. MERK IMIDLERTID AT VI BARE KAN LEVERE DEG TJENESTEN «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG»», OG AT DU IKKE KAN STOLE PÅ RETTIDIGHETEN ELLER NOEN AV RESULTATENE DU KAN FÅ FRA TJENESTENE. Dette skyldes blant annet at tilgjengeligheten av tjenestene også avhenger av eksterne omstendigheter, herunder, men ikke begrenset til, datamaskinen eller mobilenheten din, kablingen hjemme hos deg, Wi-Fi-nettverket ditt, Internett- eller mobilnettleverandøren din eller andre tredjepartstjenester som Signify ikke har kontroll over. Derfor kan Signify ikke garantere det følgende i forbindelse med tjenestene: tilgjengelighet, oppetid, nøyaktigheten av resultater, lagring av data, tilgjengelighet i alle land, påliteligheten av eventuelle resulterende varsler, bestemte nivåer av besparelser eller andre økonomiske fordeler.

Ansvarsbegrensning
Selv om vi har tro på tjenesten, kan det skje at ikke alt fungerer som det skal. Hvis tjenesten ikke skulle virke eller innhold gå tapt, ber vi så mye om unnskyldning. Vi forstår at det er uheldig og irriterende. Dessverre KAN VI I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE. VI ER UANSETT IKKE ANSVARLIGE FOR BELØP SOM OVERSTIGER AVGIFTENE SOM ER BETALT I FORBINDELSE MED TJENESTENE. HVIS BEGRENSNING AV AVHJELP, SKADER ELLER ANSVAR ER FORBUDT ELLER BEGRENSET VED LOV, SKAL SIGNIFY FORTSATT HA RETT TIL DE MAKSIMALE FRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE SOM LOVEN TILLATER.

Formell kommunikasjon
Vi kan fra tid til annen oppdatere disse vilkårene. I så fall gjør vi dette via formell kommunikasjon. Hvis vi gjør en større endring i de viktige punktene i disse vilkårene (vesentlig endring), kan vi varsle deg om endringene på en mer iøynefallende måte. Vi kan for eksempel midlertidig utheve de nye eller reviderte avsnittene i disse vilkårene, midlertidig legge ut en iøynefallende merknad på nettstedet eller siden for registrering/pålogging, eller midlertidig legge til ordet "Oppdatert" i overskriften på disse vilkårene og/eller eventuelle hyperkoblinger til disse vilkårene. I noen tilfeller kan vi også sende deg en e-postmelding eller annen kommunikasjon om endringene og eventuelle valg du kan ha eller handlinger du kan utføre før de trer i kraft. Hvis du ikke gjør noe eller fortsetter å bruke tjenestene, inkludert tilgang til nettstedet, etter slike varsler eller merknader, eller du godtar endringer som vi trenger forhåndsgodkjenning av deg for, antar vi at du godtar disse endringene.

Overdragelse og delvis ugyldighet
Disse vilkårene samt dine rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene, kan ikke overdras. Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene helt eller delvis blir kjent ugyldige, ulovlige eller uten rettsvirkning av en domstol eller annen kompetent myndighet, skal de gjenværende bestemmelsene gjelde som før.

Verneting
Disse vilkårene skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Nederland uten hensyn til bestemmelsene om rettskonflikt.

Til slutt:
Du garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land underlagt embargo av amerikanske myndigheter, eller som er angitt av amerikanske myndigheter som et land som støtter terrorister, og (ii) du ikke står på noen amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter. Du gir også ugjenkallelig Apple retten (som anses for å ha godtatt den retten) til å håndheve disse vilkårene mot deg som en tredjeparts mottaker.

Du godtar at du ikke, direkte eller indirekte, skal eksportere eller reeksportere produktet eller programvaren for produktet til land der USAs Export Administration Act eller andre lignende lover eller regler i USA krever en eksportlisens eller annen godkjenning fra USAs myndigheter, hvis ikke den rette eksportlisensen eller godkjenningen først er innhentet.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke