Sugestie

  Aplikacja mobilna Hue: Najczęściej zadawane pytania

  Przejdź do tematu

  Aplikacja mobilna Hue
  Domowa rozrywka
  Aplikacja na komputer Hue Sync

  Aplikacja mobilna Hue

  Moja aplikacja Philips Hue ma problem z połączeniem się z oświetleniem Hue.
  Jeśli Twoja aplikacja Hue ma problemy z połączeniem się z oświetleniem Hue, które zostało już dodane do systemu, sprawdź najpierw czy wszystkie oprawy są podłączone do zasilania. Tradycyjny przełącznik ścienny powinien znajdować się w pozycji „włączony”. Jeśli oświetlenie nadal nie może być zintegrowane z aplikacją, skontaktuj się z Działem pomocy Meethue.
  Jakie urządzenia obsługują funkcję "W domu i poza domem"?
  Funkcja "W domu i poza domem" jest obsługiwana przez wszystkie urządzenia z systemem iOS oraz Android z zainstalowaną najnowszą wersją aplikacji mobilnej Hue i włączonym przesyłem danych komórkowych.
  Czy mogę uruchamiać harmonogramy oświetleniowe w aplikacji Hue, gdy jestem poza domem?
  Tak. Dzięki aplikacji Hue możesz tworzyć nowe harmonogramy włączania i wyłączania się światła oraz zmieniać ustawienia już istniejących, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz - również poza domem. Aby mieć pewność, że harmonogramy "Wschód/Zachód słońca" będą działały poprawnie, po raz pierwszy musisz ustawić je, będąc w domu.
  W jakiej odległości od mostka Hue mogę sterować światłami?
  Jeśli skonfigurowano funkcję "W domu i poza domem" w aplikacji Hue, możesz sterować oświetleniem za pośrednictwem połączenia z Internetem z każdego miejsca na świecie. Jeśli funkcja nie została jeszcze skonfigurowana, aby sterować oświetleniem musisz znajdować się w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.
  Jak mogę aktywować funkcję "W domu i poza domem"?

  Aby ustawić lokalizację harmonogramu "Poza domem" po raz pierwszy, musisz być w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

   

  1. Wybierz „Rutyna” na dole ekranu aplikacji.
  2. Wybierz „W domu i poza domem”.
  3. Włącz funkcję rozpoznawania lokalizacji, przesuwając przycisk z pozycji „wyłączone” na „włączone”.*

   

  *Jeśli nie masz połączenia z domową siecią Wi-Fi, pojawi się komunikat o błędzie.

  Jak mogę dodać lub usunąć światła w wybranym pomieszczeniu?

  Dzięki aplikacji Hue, dodawanie i usuwanie świateł oraz zmienianie sceny oświetleniowej w pomieszczeniu jest intuicyjne i szybkie:

   

  1. Wybierz „Ustawienia” w aplikacji Hue.
  2. Następnie wybierz opcję „Pomieszczenia i strefy”. 
  3. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz dodać lub usunąć światła. Pojawią się szczegóły pomieszczenia zawierające listę wszystkich świateł Philips Hue dostępnych w domu. Zaznaczone światła są przypisane do danego pomieszczenia. 
  4. Zaznacz kolejne światła, aby przypisać je do pomieszczenia lub odznacz, aby je usunąć. Pamiętaj, że pojedyncza żarówka LED może być przypisana tylko do jednego pomieszczenia.
  Jak mogę sterować oświetleniem Hue, gdy jestem poza domem?

  Aby zdalnie sterować oświetleniem, gdy jesteś z dala od domu, musisz najpierw skonfigurować funkcję "W domu i poza domem":

   

  1. Wybierz „Rutyna” na dole ekranu aplikacji.
  2. Następnie wybierz „W domu i poza domem”.
  3. Włącz funkcję rozpoznawania lokalizacji, przesuwając przycisk z pozycji „wyłączone” na „włączone”.*

   

  Po skonfigurowaniu funkcji "W domu i poza domem", możesz sterować oświetleniem z dowolnego miejsca, w którym masz połączenie Wi-Fi, 3G lub 4G, w taki sam sposób, w jaki sterujesz oświetleniem, będąc w domu. 

   

  Jeśli występują problemy ze zdalnym sterowaniem oświetleniem poza domem, sprawdź dokładnie, czy jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie Hue oraz czy światła są dostępne w systemie. 

   

  *Pierwszą konfigurację należy przeprowadzić w domu, łącząc się z domową siecią Wi-Fi. Jeśli nie masz połączenia z domową siecią Wi-Fi, pojawi się komunikat o błędzie.

  Jak utworzyć konto Hue?

  Stworzenie Twojego konta Hue to pierwszy krok do tego, aby rozpocząć przygodę z Hue:

   

  1. Wybierz „Ustawienia” w aplikacji Hue.
  2. Następnie wybierz „Sterowanie spoza domu” na górze ekranu.
  3. Wybierz „Zaloguj się”. 
  4. Kliknij „Utwórz konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

   

  Aby skonfigurować swoje konto musisz mieć połączenie z domową siecią Wi-Fi.

  Jak utworzyć nową scenę?

  W aplikacji Hue możesz stworzyć nową scenę oświetleniową na dwa różne sposoby:

   

  Metoda nr 1

  1. Kliknij „Nowa scena” w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
  2. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz stworzyć nową scenę.
  3. Przeciągaj ikony w Palecie kolorów, aby wybrać odpowiedni kolor. Dopasuj jasność światła za pomocą suwaka.
  4. Wybierz "Wpisz nazwę”, aby nadać odpowiednią nazwę nowej scenie. Po nadaniu nazwy kliknij "Zapisz".
  5. Następnie w prawym, górnym rogu wybierz "Zapisz", aby zapisać nową scenę.

   

  Metoda nr 2

  1. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz stworzyć scenę.
  2. Kliknij przycisk „Nowa scena”.
  3. Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami powyższej instrukcji (Metoda 1).
  Jak mogę edytować ustawienia sceny oświetlenia?

  Aby zmienić ustawienia sceny oświetleniowej w aplikacji Hue, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

   

  1.  Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz zmienić ustawienia sceny.
  2.  Wybierz scenę, którą chcesz edytować.
  3.  Kliknij ikonkę ołówka w prawym, górnym rogu sceny, której ustawienia chcesz zmienić i wybierz „Edytuj”.
  4.  Przeciągaj ikony w Palecie kolorów, aby wybrać odpowiedni kolor. Dopasuj jasność światła za pomocą suwaka.
  5.  Wybierz „Zapisz” w prawym, górnym rogu, aby zapisać nowe ustawienia sceny.
  Jak mogę zmienić ustawienia harmonogramów "Zachód i wschód słońca"?

  W aplikacji Hue możesz ustawić czas, w którym chcesz, aby harmonogramy "Zachód i wschód słońca" były aktywowane:

   

  1. W prawym, dolnym rogu ekranu aplikacji Hue wybierz „Ustawienia”.
  2. Kliknij „Zaawansowane”.
  3. Wybierz „Zachód i wschód słońca”.
  4. Wybierz opcję „Przed zachodem słońca” lub „Po wschodzie słońca”, aby przesunąć czas ich uruchomienia w zakresie od 0 do 120 minut.
  Jak odzyskać domyślne ustawienia scen oświetleniowych, które zostały usunięte?

  Nawet jeśli usuniesz domyślne ustawienia scen oświetleniowych w wybranym pomieszczeniu, możesz je odzyskać w aplikacji Hue, usuwając pomieszczenie i tworząc je raz jeszcze: 

   

  Aby usunąć pomieszczenie: 

  1. Otwórz aplikację Hue i kliknij ikonę „Więcej opcji” (trzy poziome kropki) w prawym, górnym rogu ekranu.
  2. Następnie wybierz opcję „Konfiguracja pomieszczeń”. 
  3. Kliknij ikonę Informacji (i) obok pomieszczenia, które chcesz usunąć. 
  4. Kliknij czerwony przycisk „Usuń” na dole ekranu. 

   

  Aby ponownie stworzyć pomieszczenie i przywrócić domyślne sceny: 

  1. Otwórz aplikację Hue i kliknij ikonę „Więcej opcji” (trzy poziome kropki) w prawym, górnym rogu ekranu. 
  2. Następnie wybierz opcję „Stwórz pomieszczenie”. 
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć pomieszczenie. 
  4. Zaznacz pole „Dodaj sceny domyślne”, aby dodać sceny z domyślnymi ustawieniami do wybranego pomieszczenia.
  Jak mogę ustawić tę samą barwę dla wszystkich świateł w jednym pomieszczeniu?

  W aplikacji Hue możesz ustawić tę samą barwę dla wszystkich świateł w jednym pomieszczeniu na dwa różne sposoby:

   

  Metoda nr 1:

  1. W aplikacji Hue przejdź do panelu głównego - Dom.
  2. Kliknij i przytrzymaj pomieszczenie, w którym chcesz ustawić tę samą barwę dla wszystkich świateł. Na ekranie pojawi się Paleta kolorów.
  3. Przeciągnij ikonę na wybrany kolor palety.

   

  Metoda nr 2:

  1. W aplikacji Hue przejdź do panelu głównego - Dom.
  2. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz ustawić tę samą barwę dla wszystkich świateł. 
  3. Wybierz ikonę Palety kolorów.
  4. Przeciągnij ikony światła jedna na drugą. Na ikonie pojawi się liczba wskazująca, że oba światła mają tę samą barwę. 
  5. Wybierz opcję „Nowa scena”, aby zapisać jako ustawienia nowej sceny oświetleniowej.
  Jak mogę zmienić barwę i/lub jasność tylko jednego światła w pomieszczeniu?

  Aby zmienić barwę lub jasność pojedynczego światła w danym pomieszczeniu, wybierz je w głównym panelu aplikacji (Dom).

   

  Zmień jasność światła:

  1. Upewnij się, że światło jest włączone, klikając przycisk, który znajduje się z prawej strony jego nazwy.
  2. Gdy światło jest włączone, pod jego nazwą pojawi się suwak. Przeciągnij suwak, aby dopasować poziom jasności światła. 

   

  Zmień barwę światła:*

  1. Kliknij wybrane światło, aby otworzyć Paletę kolorów.
  2. Przeciągnij ikonę światła na wybrany przez Ciebie kolor. Ostatnio używane kolory pojawią się w lewym, górnym rogu.
  3. Stuknij przycisk „Gotowe” w prawym rogu ekranu aplikacji.

   

  *Tylko z białymi i kolorowymi żarówkami z oświetleniem ambientowym Hue.

  Jak Hue współpracuje z aparatem mojego telefonu?

  W aplikacji Hue możesz stworzyć spersonalizowaną scenę oświetleniową w oparciu o zdjęcie z Twojego telefonu: 

   

  1. Otwórz aplikację Hue i kliknij przycisk „Nowa scena” w lewym, górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz stworzyć nową scenę.
  3. Kliknij ikonę Aparatu na dole ekranu i wybierz „Galeria”.
  4. Wybierz zdjęcie, na którego podstawie chcesz stworzyć nową scenę oświetleniową i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przyciąć obraz i zmienić nazwę. 
  5. Aplikacja Hue automatycznie pobierze kolory ze zdjęcia i przeniesie je do Palety kolorów, dzięki czemu możesz je wykorzystać podczas tworzenia nowej sceny.
  Jak działa funkcja "Zachód i wschód słońca"?

  Funkcja "Zachód i wschód słońca" analizuje aktualną porę dnia, by w odpowiednim czasie uruchamiać spersonalizowany harmonogram. Funkcję możesz zaprogramować tak, aby światło o wybranej jasności i barwie włączało się w momencie zachodu lub wschodu słońca, a następnie wyłączało się po upływie określonego czasu (lub wcale). Aplikacja Hue automatycznie dostosowuje ustawienia światła do pory zachodu i wschodu słońca w ciągu całego roku. Dostęp do ustawień harmonogramów "Zachód i wschód słońca" uzyskasz, wybierając "Rutyna" na ekranie głównym aplikacji:

   

  1. Wybierz "Inne czynności rutynowe".
  2. Kliknij "Utwórz niestandardową czynność rutynową".
  3. Wybierz „Wschód słońca” lub „Zachód słońca”, aby spersonalizować ustawienia harmonogramu.
  Na czym polega zmiana kanału Zigbee w aplikacji Philips Hue?

  Zigbee to technologia bezprzewodowa, która pozwala Twoim inteligentnym urządzeniom domowym na wzajemną komunikację. Jeśli masz problemy z połączeniem pomiędzy lampami i mostkiem Hue, może pomóc zmiana kanału Zigbee. 

   

  1. Otwórz ustawienia w aplikacji Philips Hue.
  2. Kliknij "Mostki Hue Bridge” i wybierz aktywny mostek.
  3. Kliknij ikonę „i” po prawej stronie nazwy mostka. 
  4. Wybierz „Zmiana kanału Zigbee” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  Gdzie w aplikacji Hue znajdę procedury i ustawienia czasowe z innych aplikacji?
  Swoje procedury i ustawienia czasowe z aplikacji firm zewnętrznych możesz znaleźć w sekcji "Z innych aplikacji" (w zakładce "Rutyna" na dole ekranu). Chociaż w aplikacji Philips Hue nie ma możliwości zmiany nazw harmonogramów pochodzących z aplikacji firm zewnętrznych, możesz zmieniać nazwy alarmów i ustawień czasowych bezpośrednio w tych aplikacjach.
  Czy mogę przypisać jedno światło do wielu pomieszczeń?
  Nie. Pojedyncze światło może być przypisane tylko do jednego pomieszczenia.
  Czy mogę sterować światłami Philips Hue za pomocą wielu różnych urządzeń?
  Tak. Po prostu pobierz aplikację Philips Hue na każde urządzenie, którego chcesz używać i połącz je z mostkiem Hue. Każdy system Hue może być sterowany za pomocą maksymalnie 10 urządzeń.
  Jak mogę usunąć nieużywane urządzenie z systemu Philips Hue?
  Nieużywane urządzenie możesz usunąć z systemu Philips Hue, logując się na swoje konto Hue. Aby usunąć wybrane urządzenie z listy uprawnionych urządzeń, wejdź na stronę www.philips-hue.com, kliknij MyHue (ikonka w górnym prawym rogu obok lupy), a następnie zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu, kliknij „Aplikacje” (Apps) na górze strony. Wyświetli się lista urządzeń, które są aktualnie podłączone do Twojego systemu Hue. Znajdź odpowiednie urządzenie i kliknij przycisk „Dezaktywuj” (Deactvate), aby je usunąć.

  Domowa rozrywka

  Jak mogę skonfigurować obszar rozrywki?

  Aby skonfigurować obszar rozrywkowy, przejdź do sekcji "Ustawienia" (na dole ekranu), następnie > "Obszary rozrywkowe" > i wybierz "Utwórz obszar rozrywkowy". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Klikaj po kolei ikonę każdego światła i przeciągaj ją w przybliżone miejsce, w którym znajduje się w Twoim pokoju. 

   

   Ustawienia świateł możesz zmienić w każdej chwili, wchodząc w "Ustawienia obszaru rozrywkowego" w aplikacji Hue. Nie musisz używać wszystkich lamp w pomieszczeniu, w którym znajduje się obszar rozrywkowy.

  Których produktów Hue mogę używać z funkcją domowej rozrywki?
  Możesz używać wszystkich białych i kolorowych żarówek i opraw Hue, a także produktów Friends of Hue kompatybilnych z Hue Sync.
  Ile obszarów rozrywkowych może być aktywnych w tym samym czasie?
  Jeden mostek Hue w tym samym momencie może obsługiwać tylko jeden obszar rozrywkowy.
  Jakiej maksymalnej liczby świateł mogę użyć w obszarze rozrywkowym?
  W jednym obszarze rozrywkowym możesz podłączyć do 10 świateł Philips Hue lub Friends of Hue z obsługą kolorów.
  Co mam zrobić, jeśli podczas korzystania z obszarów rozrywkowych zauważę opóźnienie?
  Twój obszar rozrywkowy może wymagać synchronizacji. W aplikacji Hue przejdź do sekcji "Ustawienia" (na dole ekranu), następnie > "Obszary rozrywkowe" >, wybierz "Przetestuj obszar" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ponownie zsynchronizować obszar rozrywkowy.
  Dlaczego po aktualizacji oprogramowania nie mogę dodać świateł do mojej konfiguracji?
  Ponowne pojawienie się wszystkich świateł na liście powiązanej z Twoim obszarem rozrywkowym może potrwać do 20 minut.
  Dlaczego niektóre z moich świateł Hue nie są wyświetlane w konfiguracji obszaru rozrywkowego?
  Funkcja Domowej Rozrywki Hue działa tylko ze światłami Philips Hue White and color ambiance oraz Friends of Hue z obsługą kolorów. Światła, które nie spełniają wymagań, nie będą widoczne w menu konfiguracji obszaru rozrywkowego.
  Dlaczego funkcja Domowej Rozrywki jest dostępna tylko w przypadku świateł Philips Hue z obsługą kolorów?
  Aby zagwarantować jak najbardziej wciągające wrażenia, jedynymi światłami kompatybilnymi z funkcją Domowej Rozrywki są światła Philips Hue i Friends of Hue z obsługą kolorów. Podczas testów, światła White i White ambiance nie zapewniały takich samych rezultatów. Mając na uwadze jak najwyższe zadowolenie wszystkich użytkowników, funkcja Domowej Rozrywki została udostępniona tylko dla świateł z obsługą kolorów.
  Czy korzystając z jednego mostka Hue, mogę aktywować wiele obszarów rozrywkowych?
  W aplikacji Hue możesz tworzyć i konfigurować wiele obszarów rozrywkowych, ale w jednym momencie może być aktywny tylko jeden z nich.
  Czy mogę dodać do obszaru rozrywkowego światła, które nie są produkowane przez Hue?
  Nie. Funkcja Domowej Rozrywki Hue działa tylko z oficjalnymi produktami Hue i Friends of Hue obsługującymi kolory.

  Hue Sync

  Jak działa Hue Sync?
  Hue Sync to aplikacja, która pozwala uruchomić obszar rozrywkowy Philips Hue, w którym inteligentne światła zmieniają kolory, migają oraz włączają i wyłączają się w oparciu o obraz wyświetlany na ekranie, niezależnie od tego, czy jest to gra, film czy muzyka.
  Czy Hue Sync działa z telewizorami Philips Ambilight?
  Nie. Telewizory Philips Ambilight wykorzystują inne, starsze API, które nie jest kompatybilne z Hue Sync. Niestety nie możemy jeszcze ujawnić, czy Philips Hue zintegruje telewizory Ambilight z funkcją Hue Sync Entertainment.
  Czy Hue Sync działa z serwisami takimi jak Power DVD, Netflix lub Amazon Prime Video?
  Funkcja Hue Sync jest ograniczona przepisami Zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) i w związku z tym funkcja nie może przechwycić całej wyświetlanej treści oraz nie działa z usługami oferowanymi przez platformy streamingowe.
  Czego potrzebuję, aby używać Hue Sync?

  Hue Sync działa z urządzeniami streamingującymi, o ile źródłem treści jest komputer z systemem Windows lub Mac, na którym uruchomiona została aplikacja Hue Sync, lub jeśli urządzenie działa jako ekran rozszerzony tego komputera.

   

  Aby pomyślnie uruchomić Hue Sync potrzebujesz:

  • Mostka Hue v2 (kwadratowego)*
  • Najnowszej aplikacji Philips Hue**
  • Najnowszej aplikacji Hue Sync***
  • Jednego (lub więcej) światła Philips Hue White and color ambiance

   

  * Hue Sync nie będzie działać z mostkiem Hue Bridge v1, ponieważ wymaga większej prędkości przetwarzania danych.

  ** Aby sprawdzić, czy masz najnowszą wersję aplikacji Hue, przejdź do "Ustawień" i sprawdź, czy na liście znajduje się "Domowa Rozrywka Hue". Jeśli nie, zaktualizuj swoją aplikację.

  *** Aplikacja Hue Sync jest kompatybilna z systemem Windows 10 i MacOS Sierra/High Sierra lub nowszymi. Nie można korzystać z tej aplikacji na urządzeniu mobilnym.

   

  Zanim zaczniesz streaming i synchronizację swoich świateł, musisz najpierw utworzyć obszar rozrywkowy w aplikacji Philips Hue. Po utworzeniu obszaru rozrywkowego, pobierz aplikację Hue Sync i połącz ją ze swoim mostkiem.

  Zobacz nasze filmy poradnikowe

  Philips Hue YouTube
  Nasze filmy instruktażowe znajdziesz w aplikacji Philips Hue (zakładka „Więcej”, sekcja „Filmy z poradami”) oraz na kanale YouTube Philips Hue.

  Idź do kanału Philips Hue na YouTube

  Skontaktuj się z nami

  Pomożemy Ci z przyjemnością

  Śledź nas w social media

  Produkty, promocje i gwarancje

   

  00800 744 547 75

  Poniedziałek – Piątek 09:00 – 18:00