Termeni de utilizare pentru Hue

Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Philips Hue Bluetooth „Produsul”.

Produsul dvs. vă oferă serviciile necesare pentru gestionarea, controlul și întreținerea Produsului. Produsul poate fi controlat printr-o aplicație furnizată de Signify, instalată pe un dispozitiv mobil (precum un telefon mobil, o tabletă sau un alt dispozitiv conectat) („Aplicația”). În afară de Aplicație, Produsul poate fi controlat local sau de la distanță, dacă permiteți acest lucru, prin adăugarea unei console Hue bridge sau a unei aplicații ori a unui dispozitiv terț compatibil.
Puteți accesa, de asemenea, site-ul web meethue.com pentru: i) a gestiona Produsul; ii) a vă înregistra și seta preferințele contului dvs.; iii) a accesa alte caracteristici furnizate de site-ul web („Site-ul web”).

Produsul, Aplicația, Contul Hue, Site-ul web, software-ul integrat în Produs și orice actualizări ale acestuia („Software-ul produsului”) sunt denumite colectiv („Servicii”). Rețineți că puteți utiliza Produsul din locuința dvs., prin intermediul Aplicației („Acces local”).

În cazul în care utilizați o consolă Hue bridge sau o aplicație ori un dispozitiv terț compatibil, puteți controla Produsul din afara locuinței dvs. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți un Cont Hue asociat la consola Hue bridge sau să utilizați aplicația ori dispozitivele terțe compatibile („Acces de la distanță”). Acest lucru este important de reținut, deoarece în modurile Acces local și Acces de la distanță sunt colectate seturi diferite de date. Pentru mai multe informații în acest sens, consultați Notificarea de confidențialitate.

Pentru a putea utiliza Serviciile furnizate de Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Țările de Jos („Signify/noi”), trebuie:

a.     să creați un cont pentru utilizarea Serviciului („Contul Hue”) și să acceptați termenii și condițiile de utilizare a Serviciilor, indicate mai jos („Termenii”);
b.     să acceptați Site-ul web și Aplicația drept canal formal de comunicare între Signify și dvs., de ex. în privința oricărei modificări a Serviciilor sau a Termenilor aplicabili acestor Servicii („Comunicarea formală”);
c.     să descărcați Aplicația conform indicațiilor de pe Site-ul web;
d.     să activați Serviciile conectând Produsul în modul indicat în cadrul instrucțiunilor de utilizare;
e.     să acceptați faptul că Serviciile depind de disponibilitatea infrastructurii/cerințele sistemului și de serviciile furnizate de terțe părți (precum furnizorul de servicii de internet, operatorul mobil sau alți furnizori), indiferent dacă acestea sunt contractate de către dvs. sau Signify.
f.       Dacă nu doriți să creați un Cont Hue, nu veți putea controla Produsul.

Acest set de Termeni și condiții reprezintă un contract cu valoare juridică; prin utilizarea Serviciilor, vă obligați să acceptați acești Termeni. Utilizarea Serviciilor aplicabile Produsului este supusă acestor Termeni.

DACĂ AȚI ACHIZIȚIONAT PRODUSUL FĂRĂ A AVEA POSIBILITATEA DE A CONSULTA ÎN PREALABIL ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ȘI NU ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI, VI SE POATE RAMBURSA SUMA INTEGRALĂ PLĂTITĂ PENTRU PRODUS, DACĂ ESTE CAZUL, CU CONDIȚIA RETURNĂRII PRODUSULUI NEUTILIZAT, ÎMPREUNĂ CU DOVADA PLĂȚII, ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA ACHIZIȚIEI.

Serviciul Clienți: Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind Produsele, Serviciile sau acești Termeni, contactați Serviciul Clienți Signify. Furnizorul platformei terțe nu este responsabil pentru Aplicație sau conținutul acesteia. Prin urmare, este necesar să contactați exclusiv Signify pentru orice întrebări, solicitări de asistență, solicitări privind produsele și solicitări privind drepturile terțe de proprietate intelectuală cu privire la Servicii.

Prezentare generală

Achiziția oricărui Produs beneficiază de garanția oferită împreună cu Produsul („Garanția”). Acești termeni nu vor afecta niciun drept legal privind garanția de care beneficiați în calitate de consumator în țara dvs. de reședință.

Suspendarea, rezilierea și întreruperea

Acești Termeni își mențin integral valabilitatea pe durata accesării sau utilizării de către dvs. a Serviciilor sau până ce sunt reziliați în conformitate cu prevederile acestor Termeni. În orice moment, Signify poate (a) suspenda sau rezilia drepturile dvs. de accesare sau utilizare a Serviciilor sau poate (b) rezilia prezenții Termeni, în ceea ce vă privește, dacă Signify consideră, cu bună-credință, că ați utilizat Serviciile cu încălcarea acestor Termeni. Din momentul rezilierii, nu veți mai avea dreptul de a utiliza sau accesa Serviciile.

Signify își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe în orice moment furnizarea Serviciilor sau a oricărei părți a acestora, cu sau fără notificare prealabilă. Acceptați faptul că Signify nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte în ceea ce privește exercitarea acestui drept. Vă recomandăm să consultați Politica privind încetarea asistenței (actualizată periodic de Signify), astfel cum aceasta vă este pusă la dispoziție separat pe Site-ul web.

Încetarea asistenței

Vizitați meethue.com pentru informații referitoare la încetarea asistenței pentru Produsul dvs.

Contul și (dez)activarea

(a)   Puteți crea un Cont și utiliza Serviciile numai dacă acceptați și respectați acești Termeni și legislația aplicabilă. Orice utilizare sau accesare a Serviciilor de către orice persoană cu vârsta sub 13 ani este strict interzisă și reprezintă o încălcare a acestor Termeni.
(b)   Sunteți de acord: (a) să furnizați în mod conform cu realitatea informațiile de contact și alte informații solicitate de către Signify și să informați imediat Signify în cazul oricărei modificări a informațiilor; (b) să păstrați confidențialitatea informațiilor dvs. de autentificare în Cont și a tuturor activităților care au loc în Contul dvs.
(c)    Puteți alege să vă dezactivați sau să vă ștergeți Contul de pe Site-ul web meethue.com. Pe Site-ul web, veți găsi informații privind consecințele unei astfel de dezactivări sau ștergeri.
(d)   Signify își rezervă dreptul de a limita numărul de Conturi Hue care pot fi create de pe un singur dispozitiv și numărul dispozitivelor care pot fi asociate cu un singur Cont Hue.

Accesul și utilizarea

Signify vă acordă un drept netransferabil, neexclusiv și limitat (fără drept de sublicențiere) de a accesa și utiliza Serviciile prin instalarea și utilizarea Aplicației în legătură cu Produsul, numai pe dispozitivele mobile portabile indicate (de ex.: dispozitive iPhone și iPad sau smartphone-uri Android), înregistrate în Contul dvs. (indiferent dacă acestea aparțin dvs. sau unei alte persoane), cu condiția respectării Termenilor. Această licență reprezintă un contract încheiat între dvs. și Signify, acoperind, de asemenea, software-ul integrat în Produs (și orice actualizări ale acestuia).

Actualizările automate ale Software-ului

Signify sau o parte terță autorizată poate furniza actualizări sau modifica software-ul în scopul furnizării corespunzătoare a Serviciilor și poate face acest lucru de la distanță, fără a vă notifica. Actualizările și modificările sunt supuse Termenilor aplicabili Software-ului. Dacă nu doriți aceste actualizări, singura soluție disponibilă pentru dvs. este încetarea utilizării Serviciilor. Signify vă poate notifica în legătură cu orice actualizări esențiale prin intermediul adresei dvs. de e-mail.

Anumite restricții

Sunteți de acord (a) să nu utilizați Serviciile cu încălcarea vreunei legi, reglementări sau hotărâri judecătorești sau în orice scopuri ilegale sau abuzive; (b) să utilizați Serviciile numai în scopurile prevăzute de Signify; (c) să nu utilizați Serviciile în niciun mod care ar putea aduce un prejudiciu pentru Signify, pentru furnizorii de servicii ai acesteia sau pentru orice alte persoane; (d) să nu republicați, reproduceți, distribuiți, afișați, publicați sau transmiteți nicio parte a Serviciilor; și (e) să nu efectuați nicio acțiune cu scopul de a introduce în Produse sau Servicii viruși, viermi, defecte, cai troieni, programe malware sau orice elemente de natură distructivă sau care ar dezactiva Produsele, Serviciile sau dispozitivele altor utilizatori finali; (f) să nu eludați și să nu încercați să modificați mijloacele de securitate cu privire la sau să dezactivați niciunul dintre Produse, Servicii sau dispozitivele altor utilizatori finali; (g) să nu efectuați acțiuni de inginerie inversă, decompilare sau dezasamblare a Produselor sau Serviciilor, exceptând situațiile în care legislația aplicabilă interzice în mod expres aplicarea acestei restricții; (h) să respectați orice alte cerințe sau restricții rezonabile solicitate sau impuse de Signify, descrise detaliat pe Site-ul web meethue.com; (i) să nu permiteți altor persoane să efectueze oricare dintre acțiunile restricționate menționate anterior. Rețineți că Serviciile și Produsele nu trebuie utilizate în scopuri de supraveghere sau în alte scopuri similare.

Sursă Deschisă

Anumite segmente de cod independente, furnizate de terți, incluse în Servicii (conform indicațiilor din Aplicație sau de pe Site-ul web) sunt supuse unor licențe de tip sursă deschisă.

Notificare de confidențialitate

Notificarea de confidențialitate aplicabilă utilizării Serviciilor este disponibilă pe Site-ul web meethue.com. Această Notificare de confidențialitate poate fi modificată ocazional; vă recomandăm să o reanalizați regulat și să o citiți cu atenție.

Tarifele și upgrade-urile cu plată

Accesul la Servicii vă este oferit gratuit de către Signify. Signify poate decide să ofere Servicii suplimentare („Upgrade-uri cu plată”), cărora li se pot aplica anumite tarife. Signify vă va informa dacă un Serviciu va fi disponibil cu plată în viitor. Într-o astfel de situație, puteți alege să continuați utilizarea Serviciilor oferite gratuit, dacă este cazul, sau să beneficiați de Upgrade-ul cu plată, în schimbul tarifelor aplicabile, sau să întrerupeți utilizarea Serviciului.

Conținutul creat de utilizatori

Puteți crea sau încărca elemente de conținut prin intermediul Serviciilor („Conținut creat de utilizatori”), caz în care veți decide ce elemente din cadrul acestora devin disponibile public. Dorim ca dvs. și ceilalți utilizatori să vă bucurați pe deplin de Serviciile noastre; prin urmare, vă solicităm să nu utilizați Serviciile în niciun mod care ar putea fi considerat inadecvat (de exemplu, în moduri obscene, ofensatoare, discriminatorii, care încalcă legile și reglementările aplicabile sau drepturile altor persoane, inclusiv, fără limitare la, drepturile de proprietate intelectuală).

Conținutul creat de utilizatori nu este furnizat de către Signify, care nu susține opiniile, recomandările sau sfaturile exprimate în cadrul acestuia. Atunci când distribuiți conținut, este posibil să îl utilizăm în propriile noastre scopuri, inclusiv în scopuri comerciale. Dacă nu doriți acest lucru, alegeți cu grijă elementele de conținut pe care le distribuiți.

Terțele părți și tarifele percepute de către terțele părți

Dacă permiteți controlarea Produsului dvs. prin intermediul unei aplicații sau a unui dispozitiv terț, acceptați aplicarea termenilor și condițiilor proprii acestor părți terțe.

Este posibil ca, în cadrul utilizării Serviciilor, să beneficiați de un serviciu, să descărcați un program software sau să achiziționați un bun furnizat de o terță parte. Aceste servicii și produse terțe pot avea reguli și restricții proprii, distincte față de acești Termeni, pe care va fi necesar să le respectați în relația cu terța parte.

Vă asumați răspunderea pentru plata tuturor tarifelor percepute de terțele părți, cum ar fi furnizorul dvs. de servicii de internet sau operatorul rețelei dvs. mobile, care asigură îndeplinirea condițiilor necesare pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Drepturile de proprietate și proprietatea intelectuală

Signify deține drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de servicii și drepturile asupra imaginii comerciale aplicabile tuturor materialelor și elementelor de conținut afișate în cadrul Serviciilor și integrate în acestea. Nu aveți autorizația de a reproduce, schimba, crea lucrări derivate, afișa, încadra, executa, publica, distribui, disemina, difuza sau circula astfel de materiale sau elemente de conținut către nicio terță parte (inclusiv prin afișarea sau distribuirea materialelor pe un site web terț) decât dacă dispuneți de acordul scris furnizat în prealabil de către Signify, exceptând situațiile de utilizare a Serviciilor în scopurile prevăzute. Signify își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în cadrul acestor Termeni.

Dacă trimiteți către Signify orice comentariu, sugestie sau orice alt material („Feedback”) privitoare la Servicii (excluzând orice conținut ilegal), transferați în mod implicit drepturile de proprietate asupra acestui Feedback către Signify și confirmați faptul că aceasta are dreptul de a utiliza sau implementa orice astfel de Feedback în orice mod, fără restricții și fără nicio obligație de confidențialitate, atribuire sau compensație în ceea ce vă privește și acordați Signify o licență de a utiliza astfel de Feedback fără nicio restricție, în cazul în care prevederea de mai sus se consideră că nu produce efecte.

Software-ul Produsului vă este furnizat sub licență; acesta nu vă este vândut. Termenii vă acordă numai dreptul de a utiliza Software-ul Produsului, fără a vă acorda alte drepturi, explicite sau implicite, asupra Software-ului Produsului, exceptând cele specificate în cadrul acestor Termeni de utilizare. Signify și licențiatorii acesteia păstrează integral drepturile, titlurile de proprietate și interesele asupra Software-ului Produsului, inclusiv orice brevete, drepturi de autor, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile acestora. Software-ul Produsului este protejat de legislația drepturilor de autor, prevederile tratatelor internaționale și alte legi privitoare la proprietatea intelectuală. Exceptând situațiile prevăzute în mod explicit în prezenta, nu aveți dreptul de a închiria, oferi în leasing, sublicenția, vinde, atribui, împrumuta sau transfera în alt mod Software-ul Produsului. Nu aveți dreptul de a îndepărta sau distruge niciun element de identificare a produselor, nicio notificare privind drepturile de autor și niciun alt tip de marcaj al proprietății sau restricție de pe Produs.

Denegare de responsabilitate privind garanția

Obiectivul nostru este de a vă oferi o experiență excelentă a serviciilor noastre. REȚINEȚI, ÎNSĂ, CĂ VĂ PUTEM FURNIZA ACESTE SERVICII NUMAI „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE” ȘI CĂ PROGRAMELE DE FUNCȚIONARE ȘI ORICE REZULTATE CARE POT FI OBȚINUTE PE BAZA ACESTOR SERVICII NU SUNT GARANTATE. Acest lucru are drept cauză, printre altele, faptul că disponibilitatea Serviciilor depinde, de asemenea, de factori externi, care pot include, fără limitare la, computerul dvs., dispozitivul dvs. mobil, rețeaua de cabluri a locuinței dvs., rețeaua dvs. Wi-Fi, furnizorul dvs. de servicii de internet, operatorul rețelei dvs. mobile sau orice alte servicii terțe care nu pot fi controlate de către Signify. Prin urmare, Signify nu poate garanta, referitor la Servicii, următoarele: disponibilitatea, timpul de funcționare, exactitatea rezultatelor, exactitatea datelor, stocarea datelor, accesibilitatea în toate țările, fiabilitatea oricăror notificări rezultate, orice nivel specificat de economii și orice beneficii financiare.

Limitarea răspunderii

Chiar dacă avem toată încrederea în Serviciile noastre, există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum trebuie. În situația improbabilă în care Serviciul nu funcționează sau se pierd orice elemente de conținut, vă rugăm să acceptați cele mai sincere scuze din partea noastră. Înțelegem, firește, că o astfel de situație este una neplăcută și nedorită. Din păcate, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NU PUTEM ACCEPTA NICIO RĂSPUNDERE PENTRU EVENTUALELE DAUNE SURVENITE CA URMARE A UTILIZĂRII SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. ÎN ORICE SITUAȚIE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ SE LIMITEAZĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU SERVICII. DACĂ LIMITAREA DAUNELOR, DESPĂGUBIRILOR SAU RĂSPUNDERII ESTE INTERZISĂ SAU RESTRICȚIONATĂ DE LEGE, SIGNIFY VA APLICA EXCLUDERILE DE RĂSPUNDERE ȘI LIMITĂRILE ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE.

Comunicarea formală

Ocazional, putem actualiza acești Termeni. În acest caz, vom realiza acest lucru prin Comunicarea formală. În cazul unor modificări majore ale prevederilor importante ale acestor Termeni (modificare substanțială), vă putem notifica în privința schimbărilor într-un mod mai ușor de observat. De exemplu, putem evidenția temporar secțiunile noi sau revizuite ale acestor Termeni, putem publica temporar o notificare ușor de observat pe Site-ul web sau pe pagina de înscriere/autentificare sau putem adăuga temporar cuvântul „Actualizat” la titlul acestor Termeni sau în orice linkuri de tip hypertext care duc la pagina acestor Termeni. În anumite situații, vă putem trimite, de asemenea, mesaje prin e-mail sau prin alte mijloace, prin care vă notificăm în privința modificărilor și a opțiunilor de care dispuneți sau a acțiunilor pe care le puteți întreprinde înainte ca modificările să intre în vigoare. Lipsa oricărei acțiuni din partea dvs. sau continuarea utilizării Serviciilor de către dvs., inclusiv prin accesarea Site-ului web, în urma unor astfel de alerte sau notificări, sau acceptarea de către dvs. a oricăror modificări pentru care avem nevoie de aprobarea dvs. prealabilă vor indica faptul că acceptați modificările respective.

Transferul și independența clauzelor

Acești Termeni de utilizare și drepturile și obligațiile dumneavoastră prevăzute în acești Termeni de Utilizare nu pot fi transferate. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare este considerată nulă, ilegală sau imposibil de aplicat de către orice tribunal sau organism competent, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor produce efecte.

Legislația aplicabilă

Acești Termeni vor fi analizați, interpretați și supuși legislației din Țările de Jos, fără a se lua în considerare dispozițiile privind conflictul de legi.

Prevederi finale

Declarați și garantați că (i) nu aveți sediul într-o țară supusă unui embargo prevăzut de Guvernul S.U.A. sau care a fost desemnată de Guvernul S.U.A. ca fiind o țară „care sprijină terorismul” și că (ii) nu figurați pe nicio listă a Guvernului S.U.A. cu părțile interzise sau restricționate. De asemenea, acordați în mod irevocabil către Apple (care se va considera a fi acceptat acest lucru) dreptul de a aplica aceste condiții în relația cu dvs., ca beneficiar terț al acesteia.

Declarați că nu veți exporta sau reexporta, în mod direct sau indirect, Produsul și Software-ul Produsului în nicio țară pentru care Legea S.U.A. privind Administrarea exporturilor sau orice alte legi și reglementări similare ale S.U.A. prevăd necesitatea unei licențe de export sau a unei alte aprobări din partea Guvernului S.U.A., exceptând cazul în care dețineți deja licența sau autorizația de export aplicabilă.