Návrhy

  Najčastejšie otázky o aplikáciách Hue

  Prejsť na tému

  Prejsť na tému

  Aplikácia Hue
  Zábava
  Hue Sync

  Aplikácia Hue

  Moja aplikácia Philips Hue má problémy so spojením so svietidlami.

  Ak má vaša aplikácia problémy s pripojením k svietidlám Hue, ktoré ste už do systému pridali, skontrolujte, či sú tieto svietidlá pripojené k napájaniu (teda, či je klasický nástenný vypínač v polohe „zapnuté“). Ak k nim stále nemáte prístup, obráťte sa na Centrum podpory Meethue.

  Ktoré zariadenia podporujú funkciu Doma a mimo domova?

  Programy pre pobyt doma a mimo domova podporujú všetky zariadenia so systémom iOS a Android s najnovšou verziou aplikácie Hue a funkciou mobilných dát.

  Môžem v aplikácii Hue nastaviť programy, keď som mimo domova?

  Áno. Pomocou aplikácie Hue môžete vytvárať nové alebo vylepšené programy bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Aby ste sa ubezpečili, že vaše programy pre východ/západ slnka fungujú správne, musíte najprv nastaviť program pre východ/západ slnka, keď ste doma.

  Ako blízko sa musím dostať k zariadeniu Hue Bridge, ak chcem ovládať osvetlenie?

  Ak máte v aplikácii Hue nastavenú funkciu Mimo domova, môžete ovládať osvetlenie kdekoľvek na svete, ak ste pripojení k internetu. Ak ste túto funkciu nenastavili, musíte byť v dosahu domácej siete Wi-Fi.

  Ako si môžem aktivovať funkciu Domov a mimo domova?

  Najprv musíte byť pripojení k domácej sieti Wi-Fi, aby ste najskôr nastavili umiestnenie funkcie Domov a mimo domova.

   

  1. V spodnej časti obrazovky aplikácie vyberte Programy.
  2. Vyberte položku Domov a mimo domova.
  3. Presuňte tlačidlo funkcie Identifikácia polohy zo stavu vypnuté na stav zapnuté*

   

  *Ak nie ste pripojení k domácej sieti Wi-Fi, zobrazí sa chybové hlásenie.

  Ako môžem pridať alebo odstrániť osvetlenie z miestnosti?

  V aplikácii Hue je ľahké pridávať, odstraňovať a zmeniť usporiadanie svetiel v miestnosti:

   

  1. V aplikácii Hue ťuknite na položku Nastavenia.
  2. Ťuknite na možnosť Nastavenie miestnosti. 
  3. Vyberte miestnosť, do ktorej chcete pridať osvetlenie alebo z ktorej chcete osvetlenie odstrániť. Zobrazia sa podrobnosti o miestnosti a zoznam všetkých svietidiel Philips Hue dostupných v domácnosti. Pre miestnosť je priradené začiarknuté osvetlenie. 
  4. Začiarknite osvetlenie, ktoré chcete miestnosti priradiť, alebo zrušte začiarknutie políčok, ak chcete osvetlenie z miestnosti odstrániť. Upozorňujeme, že konkrétne svietidlo možno priradiť len jednej miestnosti.
  Ako môžem ovládať osvetlenie Hue, keď som mimo domova?

  Ak chcete ovládať osvetlenie, keď ste mimo domova, musíte nastaviť funkciu Doma a mimo domova:

   

  1. V spodnej časti obrazovky aplikácie vyberte Programy.
  2. Vyberte položku Domov a mimo domova.
  3. Prepínač funkcie Identifikácia polohy prepnite zo stavu vypnuté na stav zapnuté.*

   

  Po nastavení funkcie Domov a mimo domova budete môcť ovládať osvetlenie odkiaľkoľvek, keď ste v dosahu pripojenia Wi-Fi, 3G alebo 4G, rovnako ako doma. 

   

  Ak máte problémy s ovládaním osvetlenia, keď ste mimo domova, znova skontrolujte, či ste prihlásení do svojho účtu Hue a či sa môžete pripojiť k osvetleniu. 

   

  *Na počiatočné nastavenie musíte byť pripojení k domácej sieti Wi-Fi. Ak nie ste pripojení k domácej sieti Wi-Fi, zobrazí sa chybové hlásenie.

  Ako vytvorím účet Hue?

  Vytvorenie účtu Hue je prvým krokom, keď začínate používať osvetlenie Hue:

   

  1. V aplikácii Hue ťuknite na položku Nastavenia.
  2. V hornej časti obrazovky ťuknite na možnosť Ovládanie mimo domova.
  3. Ťuknite na položku Prihlásenie. 
  4. Dotknite sa možnosti Vytvoriť účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   

  Ak chcete nastaviť účet, musíte byť pripojení k domácej sieti Wi-Fi.

  Ako vytvorím novú scénu?

  V aplikácii Hue môžete vytvoriť novú svetelnú scénu dvoma spôsobmi:

   

  1. spôsob

  1. Dotknite sa tlačidla Nová scéna v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky v aplikácii.
  2. Dotknite sa miestnosti, v ktorej chcete vytvoriť novú scénu.
  3. Farbu vyberte dotykom a posunutím ikon v nástroji na výber farieb. Jas upravte pomocou posúvača.
  4. Ťuknutím zadajte názov, ktorý vám umožní pomenovať novú scénu. Po zadaní názov uložte ťuknutím na tlačidlo Uložiť.
  5. Ťuknutím na možnosť Uložiť v pravom hornom rohu novú scénu uložíte.

   

  2. spôsob

  1. Dotknite sa miestnosti, v ktorej chcete vytvoriť scénu.
  2. Ťuknite na tlačidlo Nová scéna.
  3. Postupujte podľa rovnakých pokynov uvedených vyššie.
  Ako upravím svetelnú scénu?

  Postupujte podľa krokov na úpravu svetelnej scény v aplikácii Hue:

   

  1.  Dotknite sa miestnosti, v ktorej chcete upraviť scénu.
  2.  Ťuknite na scénu, ktorú chcete upraviť
  3.  Dotknite sa ceruzky v pravom hornom rohu scény, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku Upraviť
  4.  Farbu vyberte dotykom a posunutím ikon v nástroji na výber farieb. Jas upravte pomocou posúvača.
  5.  Ťuknutím na možnosť Uložiť v pravom hornom rohu novú scénu uložíte.
  Ako posuniem svoje programy Východ/západ slnka?

  Môžete upraviť časy začiatku programov pre východ/západ slnka:

   

  1. V aplikácii Hue vyberte nastavenia v pravom dolnom rohu.
  2. Vyberte položku Rozšírené.
  3. Vyberte položku Východ a západ slnka.
  4. Ak chcete posunúť čas o dobu v intervale 0 až 120 minút, vyberte položku Pred západom slnka alebo po východe slnka.
  Ako obnovím odstránené predvolené svetelné scény?

  Odstránené predvolené svetelné scény v aplikácii Hue môžete obnoviť odstránením miestnosti a jej opätovným vytvorením: 

   

  Odstránenie miestnosti: 

  1. Otvorte aplikáciu Hue a ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky) v pravom hornom rohu stránky
  2. Ťuknite na možnosť Miestnosť a zóny 
  3. Ťuknutím vyberte miestnosť, ktorú chcete odstrániť. 
  4. Dotknite sa červeného tlačidla Odstrániť v spodnej časti stránky. 

   

  Opätovné vytvorenie miestnosti a obnovenie predvolených scén: 

  1. Otvorte aplikáciu Hue a ťuknite na ikonu Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky) v pravom hornom rohu stránky. 
  2. Ťuknite na možnosť Miestnosť a zóny
  3. V hornej časti obrazovky ťuknite na možnosť Vytvoriť
  4. Pri vytváraní miestnosti postupujte podľa pokynov na obrazovke. 
  5. Začiarknite políčko Pridať predvolené scény, aby ste sa uistili, že sa do miestnosti pridajú predvolené scény.
  Ako nastavím všetky svetlá v miestnosti na rovnakú farbu?

  Existujú dva spôsoby, ako nastaviť všetky svetlá v miestnosti na jednu farbu:

   

  1. spôsob:

  1. V aplikácii Hue prejdite na hlavný ovládací panel.
  2. Stlačte a podržte stlačenú miestnosť, v ktorej chcete nastaviť všetky svetlá na rovnakú farbu. Na obrazovke sa zobrazí nástroj na výber farieb.
  3. Presuňte ikonu na požadovanú farbu na koliesku.

   

  2. spôsob:

  1. Prejdite na hlavný ovládací panel.
  2. Vyberte miestnosť, v ktorej chcete nastaviť všetky svetlá na rovnakú farbu. 
  3. Vyberte ikonu nástroja na výber farieb.
  4. Presuňte ikony svetiel na seba. Na ikone sa objaví číslo signalizujúce, že obidve svetlá majú rovnakú farbu. 
  5. Vyberte novú scénu a uložte ju ako svetelnú scénu.
  Ako nastavím svetlo v jednej miestnosti na konkrétnu farbu a/alebo jas?

  Ak chcete zmeniť farbu alebo jas jedného svietidla v miestnosti, na karte Domov ťuknite na miestnosť, v ktorej sa svietidlo nachádza.

   

  Zmena jasu svetla:

  1. Ťuknutím na tlačidlo vpravo od názvu sa uistite, či svetlo svieti.
  2. Ak svieti, pod názvom sa zobrazí posúvač. Jas upravíte presunutím posúvača. 

   

  Zmena farby svetla:*

  1. Ťuknutím na jednotlivé svetlo otvoríte nástroj na výber farieb.
  2. Dotknite sa ikony svetla a presuňte ju na požadovanú farbu. V ľavom hornom rohu sú zobrazené farby, ktoré ste nedávno použili.
  3. V pravom hornom rohu obrazovky aplikácie ťuknite na možnosť Hotovo.

   

  *Platí len pre žiarovky Hue White and color ambiance.

  Ako aplikácia Hue spolupracuje s fotoaparátom v mojom telefóne?

  V aplikácii Hue môžete pomocou fotografie z telefónu vytvoriť vlastnú svetelnú scénu: 

   

  1. Otvorte aplikáciu Hue a vyberte tlačidlo Nová scéna v ľavom hornom rohu obrazovky aplikácie.
  2. Vyberte miestnosť, v ktorej chcete vytvoriť scénu.
  3. Dotknite sa ikony Fotoaparát v dolnej časti obrazovky a vyberte možnosť Fotografie.
  4. Vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť pre svoju scénu, a potom podľa pokynov na obrazovke vykonajte orezanie a zmenu názvu. 
  5. Aplikácia Hue automaticky vyberie farby z fotografie a umiestni ich do vlastného nástroja na výber farieb, pomocou ktorého môžete vytvoriť svetelnú scénu.
  Ako funguje funkcia pre východ/západ slnka?

  Funkcia Západ/východ slnka používa čas v priebehu dňa na spustenie vlastného programu. Môžete naprogramovať osvetlenie tak, aby sa zapínalo pri určitej úrovni jasu, farbe alebo svetelnej scéne, keď slnko zapadá alebo vychádza a potom sa po určitom čase znova vypínalo (alebo sa nevypínalo vôbec). Aplikácia Hue sa automaticky prispôsobuje časom východu a západu slnka v roku. Programy pre východ a západ slnka sú k dispozícii výberom funkcie Programy na domovskej obrazovke aplikácie:

   

  1. Výber iných programov.
  2. Výber možnosti Vytvorenie vlastného programu.
  3. Ak chcete naprogramovať vlastný program, vyberte možnosť Západ slnka alebo Východ slnka.
  Čo je zmena kanála Zigbee v aplikácii Philips Hue?

  Zigbee je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje vašim inteligentným domácim zariadeniam „spolu hovoriť“. Ak máte problémy s pripojením svetiel Hue a zariadenia Bridge, problém môžete vyriešiť zmenou kanála technológie Zigbee. 

   

  1. V aplikácii Hue prejdite na položku Nastavenia.
  2. Klepnite na možnosti Zariadenia Hue Bridge a vyberte aktívne zariadenie Hue Bridge.
  3. Ťuknite na ikonu „i“ napravo od názvu zariadenia Hue Bridge. 
  4. Vyberte zmenu kanála technológie Zigbee a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Kde v aplikácii Hue nájdem programy a časovače aplikácií tretích strán?

  Programy a časovače nájdete v aplikáciách tretích strán v rámci aplikácie Philips Hue v položke Programy > Z iných aplikácií. V aplikácii Philips Hue nie je možné zmeniť názov programov tretích strán, ale názvy alarmov a časovačov môžete zmeniť v ich vlastných aplikáciách.

  Môže sa jedno svetlo priradiť do viacerých miestností?

  Nie. Konkrétne svetlo možno priradiť iba k jednej miestnosti. Môžete vytvoriť zóny a potom priradiť dané svetlo do viacerých zón. 

  Môžem ovládať žiarovky Philips Hue pomocou viacerých zariadení?

  Áno. Stačí si stiahnuť aplikáciu Philips Hue do každého zariadenia a pripojiť ju k zariadeniu Hue Bridge, ktoré chcete ovládať. Každý systém Hue môže ovládať až 10 zariadení.

  Ako odstránim nepoužité inteligentné zariadenie zo systému Philips Hue?

  Inteligentné zariadenie môžete odstrániť zo systému Philips Hue pomocou svojho účtu Hue. Ak chcete odňať oprávnenia inteligentnému zariadeniu, prejdite na stránku www.philips-hue.com, kliknite na položku Moje Hue a prihláste sa do svojho účtu. Po prihlásení kliknite na položku Aplikácie v hornej časti stránky. Zobrazí sa zariadenie, ktoré je aktuálne pripojené k vášmu systému Hue. Tu môžete kliknutím na tlačidlo Deaktivovať zariadenie odstrániť.

  Zábava

  Ako nastavím oblasť zábavy?

  Ak chcete nastaviť oblasť zábavy, prejdite do časti Nastavenia > Oblasti zábavy > Vytvoriť oblasť zábavy. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte oblasť zábavy ťuknutím na každú ikonu svetla a jej presunutím na miesto približne zodpovedajúce polohe v miestnosti. 

   

   Usporiadanie svetiel môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach oblasti zábavy v aplikácii Hue. V miestnosti, v ktorej sa nachádza oblasť zábavy, nemusíte využiť všetky svietidlá.

  Aké produkty Hue môžem používať s funkciou Zábava?
  Môžete použiť všetky žiarovky a svietidlá Hue White and color ambiance a produkty Friends of Hue kompatibilné s funkciou Hue Sync.
  Koľko oblastí zábavy môže byť súčasne aktívnych?
  Na jednom zariadení Hue Bridge môže byť súčasne aktívna iba jedna oblasť zábavy.
  Aký je maximálny počet svietidiel, ktoré môžem použiť v jednej oblasti zábavy?
  Do jednej oblasti zábavy môžete pripojiť až 10 farebných svietidiel Philips Hue alebo Friends of Hue.
  Čo mám robiť, ak si všimnem oneskorenie pri používaní oblastí zábavy?
  Možno bude potrebné synchronizovať vašu oblasť zábavy. V aplikácii Hue prejdite na položky Nastavenia > Oblasti zábavy > Testovacia oblasť a postupujte podľa pokynov na obrazovke pri opätovnej synchronizácii svojej oblasti zábavy.
  Prečo nemôžem po aktualizácii softvéru pridať svietidlá do nastavení zábavy?
  Môže trvať až 20 minút, kým sa všetky vaše svietidlá znova zobrazia v zozname osvetlenia v rámci oblasti zábavy v aplikácii Hue.
  Prečo sa niektoré z mojich svietidiel Hue nezobrazujú v nastaveniach oblasti zábavy?
  Funkcia zábavy v aplikácii Hue funguje iba so žiarovkami a svietidlami Hue White and color ambiance a s farebnými svietidlami Friends of Hue. Svietidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky funkcie Zábava, sa nezobrazia v ponuke nastavenia oblasti zábavy.
  Prečo je funkcia Zábava povolená iba pre farebné svietidlá Philips Hue?
  Aby funkcia Zábava poskytovala komplexný zážitok, kompatibilné sú iba farebné svietidlá Philips Hue a Friends of Hue. Počas testov neposkytli svietidlá White and White ambiance rovnaký zážitok. S cieľom zabezpečiť spokojnosť každého používateľa aplikácie Hue s funkciou Zábava je funkcia povolená v prípade farebných svietidiel.
  Môžem na jednom zariadení Hue Bridge aktivovať niekoľko oblastí zábavy?
  V aplikácii Hue môžete vytvárať a konfigurovať viacero oblastí zábavy, ale v jednom okamihu môžete aktivovať iba jednu oblasť.
  Môžem do oblasti zábavy pridať iné svietidlo než Hue?
  Nie. Funkcia Zábava v aplikácii Hue funguje iba s oficiálnymi farebnými produktmi Hue a Friends of Hue.

  Hue Sync

  Ako aplikácia Hue Sync funguje?
  Hue Sync je aplikácia, ktorá vám umožňuje spustiť prostredie Zábava Philips Hue, v ktorom inteligentné osvetlenie mení farbu, bliká a zapína alebo vypína sa podľa obsahu na obrazovke, či už ide o hru, film alebo hudbu.
  Funguje aplikácia Hue Sync s televízormi Philips Ambilight?
  Nie. Televízory Philips Ambilight používajú staršie, odlišné rozhranie API, ktoré nie je kompatibilné s aplikáciou Hue Sync. Bohužiaľ nemôžeme zistiť, či aplikácia Philips Hue v budúcnosti začlení televízory Ambilight do zábavného programu Hue Sync Entertainment.
  Ako spolupracuje aplikácia Hue Sync so službami Power DVD, Netflix alebo Amazon Prime Video?
  Možnosti aplikácie Hue Sync sú obmedzené predpismi DRM (Digital Rights Management), a preto táto funkcia nedokáže zachytiť všetok obsah a nespolupracuje s týmito streamovacími službami.
  Čo potrebujem na spustenie aplikácie Hue Sync?

  Hue Sync spolupracuje so zariadeniami na streamovanie obsahu, ak sa obsah duplikuje pomocou systému Windows alebo počítača Mac so spustenou aplikáciou Hue Sync alebo ak zariadenie slúži ako rozšírenie obrazovky tohto počítača.

   

  Na úspešné spustenie aplikácie Hue Sync potrebujete:

  • Zariadenie Philips Hue Bridge ver. 2 (štvorcové)*
  • Najnovšiu aplikáciu Philips Hue**
  • Najnovšiu aplikáciu Hue Sync***
  • Jedno alebo viacero svietidiel Philips Hue White and color ambiance

   

  *Aplikácia Hue Sync nebude fungovať so zariadením Hue Bridge ver. 1, pretože vyžaduje vyššiu rýchlosť spracovania a kapacitu.

  **Ak sa chcete uistiť, že máte najnovšiu verziu aplikácie Hue, prejdite na Nastavenia a skontrolujte, či je v zozname uvedená položka „Zábava Hue“. Ak nie, aktualizujte aplikáciu.

  ***Aplikácia Hue Sync je kompatibilná so systémami Windows 10 a Mac OS Sierra/High Sierra a vyššou verziou. Túto aplikáciu nemožno používať v mobilnom zariadení.

   

  Skôr než začnete streamovať a synchronizovať svoje svietidlá, musíte najprv v aplikácii Philips Hue vytvoriť oblasť zábavy. Po vytvorení oblasti zábavy stiahnite a pripojte aplikáciu Hue Sync k zariadeniu Hue Bridge.

  Pozrite si naše videá s návodmi

  Philips Hue YouTube
  Prezrite si naše videá s návodmi v aplikácii Philips Hue (nájdete ich na karte Preskúmať v časti „Videá s návodmi“) alebo si pozrite všetky naše videá na kanáli Philips Hue v službe YouTube.

  Prejsť na kanál Philips Hue v službe YouTube

  Obráťte sa na nás.

  Vždy vám radi pomôžeme

  Navštívte naše kanály na sociálnych sieťach


  Čas odozvy: 1 h, k dispozícii nonstop

  Produkt, propagácia a záruka


  1-800-555-0050
  , pondelok – piatok, 8:00 – 20:00 EST