Câu hỏi thường gặp về phần cứng Philips

Cần trợ giúp thiết lập thiết bị Philips Hue Secure?

Hãy xem hướng dẫn chi tiết từng bước về cách thiết lập sản phẩm Philips Hue Secure của bạn.

Khắc phục sự cố về phần mềm

Philips Hue app hiển thị camera của tôi là không thể kết nối. Tôi cần làm gì?
Tôi cần những quyền gì để thêm một camera Secure?
Tôi nhận được thông báo "Sorry, you don't have access to this home's Philips Hue Secure settings." (Rất tiếc, bạn không có quyền truy cập vào phần cài đặt Philips Hue Secure của nhà này). Tôi cần làm gì?
Tôi phải làm gì nếu không nhận được bất kỳ thông báo nào?
Tôi thấy đèn của mình bật sáng khi một thiết bị phát hiện thấy hoạt động, nhưng tôi không nhận được thông báo đẩy nào khi nhà của tôi được kích hoạt. Tôi nên làm gì?
Tôi đã kích hoạt hệ thống của mình và nhận được thông báo đẩy để xác nhận, nhưng các đèn không bật theo chế độ cài đặt của tôi. Tại sao vậy?
Tôi đã mất quyền quản trị đối với Philips Hue Home. Tôi nên làm gì?

Secure

Tôi có thể thay đổi thứ tự camera Secure trong ứng dụng không?
Philips Hue app hiển thị khung hình nào của clip video đã quay trong bảng điều khiển Secure?
Làm cách nào để sử dụng các tính năng của Philips Hue Secure với cảm biến chuyển động trong nhà của tôi?
Làm cách nào để thiết lập vùng Làm đen?
Ai có thể xóa các clip video đã quay trên camera Secure?
Tôi có thể chọn những cảnh báo nâng cao mà tôi muốn nhận không?

Báo động

Báo động bằng đèn là gì và nó hoạt động như thế nào?
Làm cách nào để dừng báo động bằng đèn?
Tôi có thể sử dụng đèn Philips Hue nào cho báo động bằng đèn?
Tại sao tôi không thể thiết lập báo động bằng âm thanh cho hệ thống Secure của mình?
Tôi có thể sử dụng các phụ kiện hoặc thiết bị tự động hóa để kích hoạt hệ thống Secure không?
Nếu tôi gọi cho các dịch vụ khẩn cấp thông qua Philips Hue app, liệu tôi có được kết nối với những dịch vụ gần nhà nhất hoặc vị trí hiện tại của tôi không?

Kích hoạt và vô hiệu hóa

Kích hoạt và vô hiệu hóa nghĩa là gì?
Có độ trễ vào hoặc ra khi kích hoạt hệ thống không?
Tôi có thể tạo một hệ thống tự động hóa sẽ tự động kích hoạt và vô hiệu hóa hệ thống Secure không?
Ai có thể tắt báo động từ Secure?
Tôi có thể chỉ kích hoạt và vô hiệu hóa hệ thống Secure cho các thiết bị, Phòng hoặc Khu vực cụ thể không?
Tôi có thể nhận được cảnh báo từ thiết bị Secure khi hệ thống không được kích hoạt không?

Thông báo

Khi nào tôi sẽ nhận được thông báo đẩy từ các thiết bị Secure của mình?
Tôi có cần Bridge để nhận được thông báo đẩy cho thiết bị Philips Hue Secure không?
Nếu là thành viên của nhiều Philips Hue Home, thì tôi có nhận được thông báo từ Trung tâm an ninh cho tất cả những ngôi nhà đó không?
Tôi có thể chọn loại thông báo nhận được từ thiết bị Philips Hue Secure không?
Tôi có thể định cấu hình các thông báo cho hệ thống Secure ở đâu?
Người dùng khác có thể thiết lập các cài đặt thông báo khác không?
Tôi có nhận được thông báo về cảnh báo an ninh không nếu thiết bị di động của tôi được đặt thành Không làm phiền?
Philips Hue YouTube

Watch how-to videos

Browse how-to videos on the official Philips Hue YouTube channel for guidance on setting up and installing Philips Hue products.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn

Truy cập các kênh mạng xã hội của chúng tôi

Thời gian phản hồi: 1 giờ Làm việc 24/7

Cửa hàng Hue


1800 9414
Thứ Hai - thứ Sáu 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ EST