Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập đèn thông minh ngoài trời

Kết nối qua Hue Bridge

Với Hue Bridge, bạn có quyền truy cập vào toàn bộ các tính năng chiếu sáng thông minh – và dễ dàng kết nối các đèn thông minh ngoài trời.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?

Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.

Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge

Bạn đã lắp đặt đèn ngoài trời Hue chưa?

Hãy lắp đặt đèn ngoài trời Hue ở nơi bạn thích và bật nguồn. Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với đèn ngoài trời Hue của bạn.

Thiết lập đèn ngoài trời qua Hue Bridge

  1. Mở ứng dụng Hue.
  2. Chuyển đến tab Home (Trang chủ), rồi nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm (…).
Ứng dụng Hue

3. Nhấn vào Add lights (Thêm đèn).

Thêm đèn

4. Nhấn vào Search (Tìm kiếm). Nếu ứng dụng Hue không tìm thấy đèn của bạn, hãy nhập số sê-ri của sản phẩm. 

Tìm kiếm

5. Khi tìm thấy đèn mới, hãy nhấn vào Start configuration (Bắt đầu cấu hình). Lúc này, bạn có thể đặt tên cho (các) đèn mới và chỉ định loại cho các đèn đó.

Nhấn và giữ

6. Di chuyển (các) đèn mới vào Phòng hiện có hoặc tạo một phòng mới.

Bạn có thể dùng cách thứ hai để thêm đèn vào ứng dụng Hue: chuyển đến tab Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Lights (Đèn), sau đó nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+).

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập bóng đèn hoặc đèn, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue. 

Câu hỏi thường gặp về Hue Bridge >

Câu hỏi thường gặp về ứng dụng Hue >

Chuyển đến phần Hỗ trợ >