Chính sách Kết thúc Hỗ trợ

Chính sách Kết thúc Hỗ trợ

  1. Chính sách kết thúc hỗ trợ (Philips Hue Bridge)
  2. Chính sách kết thúc hỗ trợ (đèn, thiết bị và phụ kiện Philips Hue – trừ Philips Hue Bridge)
  3. Chính sách kết thúc hỗ trợ (Ứng dụng di động Philips Hue)
  4. Chính sách kết thúc hỗ trợ (Philips Hue)
  5. Tình trạng hỗ trợ hiện tại cho các sản phẩm Philips Hue

Vui lòng tham khảo phần 5 để biết tình trạng hỗ trợ hiện tại cho các sản phẩm Philips Hue. Nếu các điều khoản và điều kiện của chính sách Kết thúc hỗ trợ này xung đột với bảo hành có giới hạn áp dụng cho sản phẩm Philips Hue, thì các điều khoản của chính sách Kết thúc hỗ trợ này sẽ có hiệu lực chi phối. Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật chính sách Kết thúc hỗ trợ này. Nếu có, chúng tôi sẽ công bố chính sách được cập nhật trên trang web Philips Hue của chúng tôi. 

1. Chính sách kết thúc hỗ trợ (Philips Hue Bridge)

Thông báo quan trọng về cập nhật phần mềm, dịch vụ trực tuyến và khả năng tương thích

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm.

Philips Hue Bridge được thiết kế để kết nối với internet. Philips Hue Bridge nhận các bản cập nhật phần mềm trực tiếp từ Signify (trước đây gọi là Philips Lighting) khi được kết nối với bộ định tuyến có truy cập internet và được sử dụng cùng với ứng dụng di động Philips Hue chính thức.

Signify dự định cung cấp cho Philips Hue Bridge của bạn các bản cập nhật phần mềm nền tảng chính, nếu có, trong tối thiểu một (1) năm kể từ ngày mua hàng từ một đại lý được ủy quyền (trừ trường hợp phần cứng không có khả năng).

Ngoài ra, Signify dự định tiếp tục hỗ trợ Philips Hue Bridge với các bản cập nhật cần thiết để nâng cao bảo mật, chất lượng và khả năng tương tác, cũng như duy trì khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và phiên bản mới nhất của ứng dụng di động Philips Hue của chúng tôi trong tổng thời gian tối thiểu là ba (3) năm kể từ ngày mua hàng từ một đại lý được ủy quyền. *

Sau những ngày này, Signify có thể chọn tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phần mềm và/hoặc khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và/hoặc ứng dụng di động của Philips Hue theo quyết định của mình. Tuy nhiên, nếu các bản cập nhật phần mềm và/hoặc khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và/hoặc ứng dụng di động của Philips Hue bị chấm dứt, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên phiên bản mới của Philips Hue Bridge.

Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020, chúng tôi sẽ không cung cấp bản cập nhật phần mềm nào cho Philips Hue Bridge v1 nữa và khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi đã bị chấm dứt vào thời điểm đó. Chỉ có thể điều khiển cục bộ Hue Bridge v1 thông qua ứng dụng di động Philips Hue Bridge v1 chuyên dụng.

*) Khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi đòi hỏi Philips Hue Bridge phải luôn được cập nhật và khả năng tương thích này sẽ được duy trì cho 3 phiên bản phần mềm được phát hành gần nhất, ngoại trừ trường hợp cập nhật bảo mật quan trọng mà việc hỗ trợ có thể bị giới hạn. Khả năng tương thích với các ứng dụng di động Philips Hue chính thức đòi hỏi Hue Bridge phải luôn sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất.

2. Chính sách kết thúc hỗ trợ (đèn, thiết bị và phụ kiện Philips Hue – trừ Philips Hue Bridge)

Thông báo quan trọng về các bản cập nhật phần mềm, tính năng, dịch vụ trực tuyến và khả năng tương thích

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm.

Đèn, thiết bị (trừ camera Philips Hue) và phụ kiện Philips Hue (trừ Philips Hue Bridge) (trong phần 2 này được gọi là "Sản phẩm") có thể nhận các bản cập nhật phần mềm trực tiếp từ Signify (trước đây gọi là Philips Lighting) khi được kết nối với ứng dụng di động Philips Hue chính thức có kết nối Internet.**

Signify dự định cung cấp cho Sản phẩm của bạn các bản cập nhật phần mềm nền tảng chính, nếu có, trong tối thiểu một (1) năm kể từ ngày mua hàng từ một đại lý được ủy quyền, trừ trường hợp phần cứng và/hoặc hệ thống không có khả năng. Và do đó, một số tính năng nhất định có thể không khả dụng cho tất cả các Sản phẩm như chúng tôi sẽ thông báo thường xuyên trên trang web Philips Hue (như một phần của chính sách Kết thúc hỗ trợ này hoặc theo cách khác) hoặc (nếu có) trong ứng dụng di động Philips Hue chính thức của chúng tôi.

Ngoài ra, Signify dự định tiếp tục hỗ trợ cho Sản phẩm của bạn các bản cập nhật cần thiết để nâng cao bảo mật, chất lượng và khả năng tương tác, cũng như duy trì khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến, phiên bản mới nhất của Philips Hue bridge (nếu có) và phiên bản mới nhất của ứng dụng di động Philips Hue trong tổng thời gian tối thiểu là năm (5) năm kể từ ngày mua hàng từ một đại lý được ủy quyền. *

Sau ngày này, Signify có thể chọn tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phần mềm và/hoặc khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và/hoặc ứng dụng di động cho Sản phẩm của bạn theo quyết định của mình. Tuy nhiên, nếu các bản cập nhật phần mềm và/hoặc khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và/hoặc ứng dụng di động bị chấm dứt, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên thế hệ sản phẩm mới.

** Philips Hue HDMI Sync Box và camera Philips Hue được kết nối trực tiếp với Wi-Fi nên các thiết bị này sẽ tự động cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng di động Philips Hue, Philips Hue HDMI Sync Box và camera Philips Hue cần được duy trì cập nhật.

*) Khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi đòi hỏi Philips Hue Bridge phải luôn được cập nhật và khả năng tương thích này sẽ được duy trì cho ba (3) phiên bản phần mềm được phát hành gần nhất, ngoại trừ trường hợp cập nhật bảo mật quan trọng mà việc hỗ trợ có thể bị giới hạn. Khả năng tương thích với các ứng dụng di động Hue chính thức đòi hỏi Hue Bridge phải luôn là phiên bản phần mềm mới nhất.

3. Chính sách kết thúc hỗ trợ (Ứng dụng di động Philips Hue)

Để giúp đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi tiếp tục nhận được trải nghiệm hiệu suất chiếu sáng được kết nối tốt nhất có thể, các phiên bản mới và cải tiến của ứng dụng di động Philips Hue sẽ được giới thiệu thường xuyên. Chúng tôi có quyền di chuyển, thay đổi kết hợp hoặc xóa các tính năng khỏi ứng dụng di động của mình mà không cần thông báo. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể chọn gỡ bỏ một ứng dụng di động nếu chúng tôi cho rằng chức năng độc lập của ứng dụng không còn phù hợp nữa. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo về việc ngừng hoạt động trước ba tháng trên trang chấm dứt hỗ trợ này. Các bản cập nhật cho các ứng dụng di động đã ngừng hoạt động sẽ bị ngừng và các ứng dụng di động sẽ không có sẵn để tải xuống nữa.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các ứng dụng di động Philips Hue của mình trên ít nhất 2 bản sửa đổi chính gần đây nhất của hệ điều hành iOS và Android.

Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020, chúng tôi không cung cấp bản cập nhật phần mềm nào cho ứng dụng di động Hue Bridge v1 nữa và khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi đã bị chấm dứt vào thời điểm đó. Rồi sau đó, ứng dụng di động Philips Hue Bridge v1 chuyên dụng sẽ ngừng hỗ trợ và ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Cho đến khi ngừng hoạt động, ứng dụng di động Philips Hue Bridge v1 sẽ có sẵn trên https://www.philips-hue.com/app.

Kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2023, ứng dụng di động Philips Hue bao gồm đầy đủ các chức năng để thiết lập và điều khiển Philips Hue Play HDMI sync box. Do đó, ứng dụng di động Philips Hue Sync sẽ không còn được hỗ trợ và sẽ ngừng hoạt động trên các cửa hàng ứng dụng vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Cho đến khi và sau khi ứng dụng di động Philips Hue Sync ngừng hoạt động, ứng dụng di động Philips Hue sẽ có sẵn để tải xuống.

4. Chính sách kết thúc hỗ trợ (Philips Hue)

 

Sản phẩm Khả năng tương thích với đám mây Philips Hue Khả năng tương thích với ứng dụng di động Philips Hue Các bản vá bảo mật, chất lượng và khả năng tương tác
Philips Hue Bridge Ít nhất 3 năm (chỉ áp dụng đối với 3 phiên bản phần mềm mới nhất) * Ít nhất 3 năm (chỉ áp dụng đối với phiên bản phần mềm mới nhất) Ít nhất 3 năm (áp dụng cho tất cả các phiên bản phần mềm)
Đèn, thiết bị và phụ kiện Philips Hue (trừ Philips Hue Bridge) Không áp dụng Ít nhất 5 năm Ít nhất 5 năm
Hue Bridge v1 Đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 Sau ngày 29 tháng 4 năm 2019 bằng "ứng dụng Philips Hue Bridge v1"  Đến Quý 1 năm 2020
Ứng dụng di động Philips Hue      

 

Thời hạn tính từ thời điểm Signify ngừng bán phiên bản sản phẩm này.

*ngoại trừ trường hợp có các bản vá bảo mật quan trọng.

5. Tình trạng hỗ trợ hiện tại cho các sản phẩm Philips Hue

Các sản phẩm sau sắp hết thời gian hỗ trợ:

Sản phẩm Ngày bắt đầu kết thúc hỗ trợ
Philips Hue Bridge V1 Ngày 30 tháng 4 năm 2020
Ứng dụng di động Philips Hue bridge v1 Ngày 30 tháng 4 năm 2022
Ứng dụng di động Philips Hue sync Ngày 11 tháng 7 năm 2023

 

Các sản phẩm sau đang được hỗ trợ tích cực:

Sản phẩm
Hue Bridge v2
Tất cả các đèn nhãn hiệu Hue
Tất cả các phụ kiện nhãn hiệu Hue
Tất cả các thiết bị mang thương hiệu Hue (HDMI Sync Box và camera)
Ứng dụng Philips Hue Sync TV