Điều khoản sử dụng sản phẩm

Một số điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Philips Hue nhằm quản lý, kiểm soát và bảo quản các sản phẩm của Philips Hue. Bạn có thể tìm thấy các điều khoản và điều kiện áp dụng tại các liên kết bên dưới: