Bảo hành

Kính gửi Khách hàng

Xin cám ơn quý khách đã mua sản phẩm Philips này, chúng tôi vô cùng cảm kích vì quý khách đã lựa chọn thương hiệu Philips. Chúc quý khách hài lòng khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm này được thiết kế và phát triển chuyên dụng để chỉ sử dụng trong gia đình trong điều kiện và tình trạng vận hành bình thường. Tuổi thọ được đề cập trên bao bì sản phẩm dựa trên thời gian hoạt động trung bình là tối đa 3 giờ mỗi ngày / 7 ngày mỗi tuần. Nếu quý khách gặp phải bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng sản phẩm thì trước tiên, quý khách nên tham khảo hướng dẫn sử dụng và thông tin trên trang web của chúng tôi. Theo các điều khoản và điều kiện đã nêu, nhà sản xuất Signify đảm bảo rằng các linh kiện phần cứng của thiết bị sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong thời gian hai (2) năm tính từ ngày mua, trừ khi trong hoặc trên bao bì sản phẩm có nêu khoảng thời gian khác, đồng thời, phải bảo quản sản phẩm theo hướng dẫn chăm sóc và vệ sinh được trình bày trong hướng dẫn sử dụng. Bảo hành giới hạn này chỉ áp dụng với các linh kiện phần cứng có trong bao bì gốc. Bảo hành giới hạn này không áp dụng với bất kỳ phần mềm nào, kể cả khi chúng được đóng gói hoặc bán kèm các linh kiện phần cứng. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng thiết bị này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Trừ khi các điều khoản theo quy định của luật hiện hành có quy định khác, nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi sẽ được giới hạn, theo lựa chọn của chúng tôi, trong các hoạt động như sửa chữa, cung cấp sản phẩm thay thế cho sản phẩm lỗi hoặc cung cấp tín dụng phù hợp theo giá mua cho sản phẩm lỗi. Các chi phí gắn (tháo) và/hoặc lắp (dỡ) sản phẩm cũng như chi phí nhân công cùng với chi phí thay kính, pin hư hỏng và bóng đèn thay thế không bao gồm trong bảo hành. Các biện pháp khắc phục trong phạm vi bảo hành của chúng tôi sẽ không gia hạn hay làm mới thời gian bảo hành được áp dụng ban đầu. Chúng tôi có toàn quyền thay thế sản phẩm lỗi được bảo hành bằng một sản phẩm khác có khác biệt đôi chút về thiết kế và/hoặc thông số kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của sản phẩm. Để đảm bảo đủ điều kiện yêu cầu bảo hành này, quý khách phải xuất trình cho chúng tôi (hoặc đại diện của chúng tôi) hóa đơn mua hàng đầy đủ và sản phẩm lỗi để phân tích khi được yêu cầu. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chính sách này trình bày toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất liên quan đến các sản phẩm lỗi hoặc không phù hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách về các tổn thất hay hư hại gián tiếp hoặc kéo theo nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc mất dữ liệu hoặc mất thu nhập), cũng như không bồi thường cho các hoạt động như bảo dưỡng thường xuyên, lưu hoặc khôi phục dữ liệu. Các quyền theo luật định của quý khách được quy định trong luật hiện hành không bị ảnh hưởng bởi chính sách bảo hành do nhà sản xuất tự cung cấp này.

Bảo hành này phải tuân theo và có thể bị thay thế bởi chính sách Kết thúc Hỗ trợ của chúng tôi trong trường hợp Signify quyết định chấm dứt hỗ trợ cho thiết bị này, tuân theo chính sách Kết thúc Hỗ trợ của công ty. Quý khách có thể xem chi tiết tại đây: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy

Để được hưởng dịch vụ trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ đại lý hoặc trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại địa phương. Quý khách có thể xem thông tin liên hệ tại: www.philips.com/lighting.

Có toàn quyền thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật.

Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.