Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập cảm biến tiếp xúc Secure

Tìm hiểu cách cài đặt cảm biến tiếp xúc Secure ở cửa ra vào hoặc cửa sổ, cách thiết lập ứng dụng Philips Hue app, v.v. để bạn cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà. 

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

  • Hue Bridge của bạn phải được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Philips Hue. Nếu chưa, bạn cần cài đặt Hue Bridge trước.

Thiết lập cảm biến tiếp xúc Secure

Cách thêm cảm biến vào ứng dụng Philips Hue app

  1. Mở Philips Hue app.
  2. Đi đến Cài đặt rồi chạm vào Phụ kiện.
Ứng dụng Philips Hue app hiển thị tab Cài đặt

3. Chạm vào biểu tượng dấu cộng (+) màu xanh dương để thêm phụ kiện.

Ứng dụng Philips Hue app hiển thị cài đặt phụ kiện

4.  Chạm vào cảm biến tiếp xúc.

Ứng dụng Philips Hue app hiển thị cài đặt phụ kiện

5.  Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập cảm biến tiếp xúc.

Ứng dụng Philips Hue app hiển thị màn hình thiết lập cảm biến tiếp xúc

Sau khi bạn thiết lập xong

  • Gắn cảm biến tiếp xúc. 

Bạn cần trợ giúp?

  • Nếu bạn cần hỗ trợ thiết lập cảm biến tiếp xúc Philips Hue Secure, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.