Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập camera Secure chạy pin hoặc có dây

Kết nối camera có dây Secure đến hệ thống Phillips Hue để ngôi nhà được an toàn. 

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

  • Hãy kết nối camera với nguồn điện, nhưng đừng lắp vội.
  • Hãy đảm bảo rằng Wi-Fi của bạn đang bật và có kết nối Internet ổn định.
  • Đăng nhập vào tài khoản Philips Hue. Chưa có tài khoản? Hãy đăng ký tại đây!
  • Hue Bridge của bạn phải được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Philips Hue. Nếu chưa, bạn cần cài đặt Hue Bridge trước.

Thiết lập camera Secure chạy pin hoặc có dây

Cách thêm camera vào Philips Hue app

  1. Mở Philips Hue app.
  2. Đi đến Cài đặt.
Ứng dụng Philips Hue app hiển thị tab Cài đặt

3. Chạm vào Camera.

4. Chạm vào Thêm camera rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Ứng dụng Philips Hue app hiển thị cài đặt camera. Văn bản thay thế: ứng dụng Philips Hue app hiển thị màn hình thiết lập camera

5. Sau khi kết nối, hãy kiểm tra xem chế độ phát trực tiếp của camera có chạy không.

Ứng dụng Philips Hue app hiển thị hình ảnh trực tiếp của camera Secure trong Trung tâm bảo mật

Sau khi bạn thiết lập xong

  • Gắn camera của bạn hoặc để camera trên giá đỡ máy tính. 
  • Bạn dùng camera chạy pin? Nhớ sạc đủ pin trước khi gắn camera.

Bạn cần trợ giúp?

  • Nếu bạn cần hỗ trợ thiết lập camera có dây Philips Hue Secure, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.