Philips Hue

Điều khoản sử dụng

Lần cập nhật gần đây nhất: Tháng 9 năm 2023

1. Nội dung có trong tài liệu này và mối quan hệ của chúng ta.

a. Chúng tôi biết rằng ít ai muốn đọc những Điều khoản sử dụng Philips Hue này ("Điều khoản"), nhưng việc hiểu rõ những Điều khoản này là rất quan trọng để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ của mình, cũng như các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi.

b. Mối quan hệ của bạn với chúng tôi: Những Điều khoản này đóng vai trò thiết lập mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến "chúng tôi", "tất cả chúng tôi" hoặc "của chúng tôi", tức là chúng tôi đang đề cập đến Signify Netherlands B.V., công ty sản xuất các sản phẩm Philips Hue, số đăng ký tại Phòng Thương mại Hà Lan: 17061150, Mã số thuế GTGT: NL009076992B01 và trụ sở kinh doanh: High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands.

c. Các dịch vụ liên quan: Những dịch vụ dành cho sản phẩm Philips Hue ("Sản phẩm") và bao gồm việc bạn truy cập, sử dụng phần mềm được nhúng trong Sản phẩm, việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng của chúng tôi sau khi tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn, cũng như những dịch vụ và tính năng có thể truy cập cho Sản phẩm thông qua trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi gọi tất cả những điều này là "Dịch vụ".

d. Yêu cầu về độ tuổi: Nếu chưa đủ tuổi ký hợp đồng pháp lý, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép chấp nhận những Điều khoản này để có thể sử dụng Dịch vụ và tạo tài khoản người dùng.

e. Những điều không được quy định tại đây: Việc mua Sản phẩm của bạn được quy định tại các điều khoản bán hàng hiện hành khi bạn mua Sản phẩm và bao gồm mọi quyền bảo hành theo luật định mà bạn có với tư cách là người tiêu dùng tại quốc gia cư trú của bạn. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung mà chúng tôi sẽ đưa ra cùng với các tính năng đó.

2. Sử dụng Dịch vụ.

a. Cho phép sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ để kiểm soát và giám sát Sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc được ủy quyền kiểm soát và giám sát.

b. Đăng ký Tài khoản người dùng: Dịch vụ có thể yêu cầu bạn phải có tài khoản người dùng thì mới sử dụng được Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp (để thiết lập tài khoản người dùng) và thực hiện các bước để bảo vệ tài khoản người dùng. Để biết thêm về quyền riêng tư, hãy xem mục 5. 

c. Bạn có thể ủy quyền cho cá nhân: Nếu có tài khoản quản trị viên (chúng tôi gọi những người dùng đó là "Quản trị viên" hoặc "Người sở hữu") và được Dịch vụ cho phép, bạn có thể ủy quyền cho những cá nhân khác có tài khoản người dùng để truy cập, sử dụng, giám sát cũng như kiểm soát Sản phẩm và Dịch vụ. Chúng tôi gọi những cá nhân đó là "Người dùng được ủy quyền". Bạn chỉ nên ủy quyền truy cập Sản phẩm và Dịch vụ của mình cho những cá nhân mà bạn tin tưởng.

d. Cải thiện Dịch vụ

 • Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện Dịch vụ và Sản phẩm, vì vậy, chúng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi có thể cập nhật Dịch vụ bằng cách cung cấp các bản sửa lỗi hoặc sửa đổi, ra mắt các tính năng hoặc chức năng mới, thay đổi hoặc ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bất kỳ tính năng hoặc chức năng, thành phần hoặc nội dung nào, áp đặt giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào các phần hoặc toàn bộ Dịch vụ. Chúng tôi gọi tất cả những cập nhật và thay đổi này là "Bản cập nhật". 
 • Trong một số trường hợp, Bản cập nhật có thể khiến các thiết bị phần cứng, dịch vụ của bên thứ ba, cấu hình phần mềm hoặc thiết lập cũ không còn tương thích với Dịch vụ và bạn có thể được yêu cầu nâng cấp hoặc thay đổi những thiết bị, dịch vụ, cấu hình hoặc thiết lập này để có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
 • Chính sách Kết thúc hỗ trợ của chúng tôi sẽ được cung cấp riêng cho bạn trên trang web www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa chính sách Kết thúc hỗ trợ và chính sách bảo hành do chúng tôi cung cấp theo Sản phẩm hoặc nếu chính sách Kết thúc hỗ trợ có thể dẫn đến việc chấm dứt hỗ trợ cho Sản phẩm trong thời hạn bảo hành đã nêu, thì chính sách Kết thúc hỗ trợ sẽ thay thế các điều khoản của chính sách bảo hành đó.
 • Quá trình cập nhật có thể diễn ra tự động mà không cần thông báo hoặc xin phép bạn. Bạn đồng ý với Quá trình cập nhật tự động này. Nếu không muốn tự động cài đặt những Bản cập nhật như vậy, bạn có thể cho biết trong phần cài đặt của ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tự cài đặt Bản cập nhật và bạn có trách nhiệm nhanh chóng làm như vậy. Nếu không cài đặt bất kỳ Bản cập nhật nào, bạn có thể gặp các rủi ro (như rủi ro bảo mật), và điều này sẽ ảnh hưởng và giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, cũng như khả năng cung cấp Dịch vụ cho bạn.

e. Dịch vụ phụ thuộc vào: Hoạt động bình thường của Dịch vụ phụ thuộc vào việc truyền dữ liệu thông qua các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm mạng Wi-Fi, thiết bị không dây mà bạn kích hoạt (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) và quyền truy cập Internet băng thông rộng (đối với một số Sản phẩm cụ thể). Signify không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiết bị và dịch vụ nào của bên thứ ba như trên, khả năng tương thích cũng như cấu hình phù hợp của chúng với Sản phẩm và Dịch vụ, cùng các chi phí liên quan. Nếu những thiết bị hoặc dịch vụ này bị gián đoạn, trì hoãn, bị từ chối hoặc bị giới hạn vì bất kỳ lý do gì, thì Dịch vụ có thể hoạt động không ổn định hoặc không khả dụng trong thời gian xảy ra những giới hạn đó. Bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí đối với những thiết bị và dịch vụ của bên thứ ba này. Đặc biệt, việc phát trực tuyến và xem các video đã ghi có thể phát sinh thêm phí đáng kể.

f. Ứng xử của bạn: Khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi muốn duy trì Dịch vụ cho tất cả mọi người, có nghĩa là bạn phải tuân theo những quy tắc ứng xử sau:

 • tuân thủ luật hiện hành, bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và biện pháp trừng phạt, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • không làm tổn hại, can thiệp, lạm dụng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ.
 • Bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn không sống ở quốc gia đang bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc bị Chính phủ Hoa Kỳ xem là quốc gia "hỗ trợ khủng bố"; và bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

g. Sử dụng với nội dung video và/hoặc âm thanh: Xin lưu ý rằng việc sử dụng Sản phẩm kết hợp với một số nội dung video và/hoặc âm thanh cụ thể có thể tạo ra một số kiểu kết hợp ánh sáng nhất định có thể gây khó chịu. Trong trường hợp như vậy, vui lòng ngừng đồng bộ hóa Sản phẩm với nội dung đó. 

h. Có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung: Việc sử dụng một số Sản phẩm nhất định có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung như chúng tôi chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng.

i. Gửi thông tin liên quan đến dịch vụ: Đôi khi, chúng tôi gửi cho bạn thông báo và thông tin khác thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ hoặc những Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh chăm sóc người tiêu dùng.

j. Phản hồi: Chúng tôi hoan nghênh phản hồi về Dịch vụ và Sản phẩm. Nếu bạn chọn cung cấp phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi có thể hành động dựa trên phản hồi của bạn mà không đặt ra nghĩa vụ đối với bạn.

k. Lỗ hổng: Bất kỳ Sản phẩm nào dựa vào kết nối không dây hoặc Internet hoặc được kết nối với bất kỳ loại mạng nào (chẳng hạn như lưu trữ đám mây) đều có thể không an toàn và có nguy cơ bị khai thác hoặc tấn công bởi nhiều biến thể của phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp ("Lỗ hổng"). Các lỗ hổng này có thể trở thành điểm truy cập cho đối tượng có mục đích xấu nhằm kích hoạt hoặc vô hiệu hóa hệ thống của bạn hoặc các Sản phẩm liên quan; xem, trích xuất, thay đổi, hủy, đánh cắp, tiết lộ hoặc sửa đổi dữ liệu của bạn hay dữ liệu của người khác; giám sát và/hoặc theo dõi hoạt động của bạn và hoạt động của người khác; gây mất kết nối Internet và mạng; tạo điều kiện cho người khác truy cập ngoài ý muốn hoặc trái phép vào tài khoản của bạn, và khiến cá nhân, tài sản hoặc dữ liệu gặp rủi ro. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng Dịch vụ là tuyệt đối an toàn và/hoặc Dịch vụ không có hoặc không dễ bị tấn công qua các Lỗ hổng.

l. Ngoài tầm kiểm soát hợp lý: Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn khi không thực hiện được hoặc thực hiện chậm trễ nghĩa vụ của mình trong phạm vi gây ra bởi các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm thiên tai, thảm họa thiên nhiên, khủng bố, bạo loạn hoặc chiến tranh.

3. Thông tin của bạn.

a. Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị: Một số Dịch vụ cho phép bạn và Người dùng được ủy quyền lưu trữ hoặc cung cấp thông tin cho hoặc thông qua Dịch vụ theo nhiều cách khác nhau – chúng tôi coi thông tin này là "Nội dung do người dùng gửi". Nếu bạn chọn cung cấp Nội dung do người dùng gửi, hãy đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm như vậy và điều đó là hợp pháp. Ngoài ra, Dịch vụ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc bạn sử dụng Sản phẩm và các thiết bị khác nhau, dịch vụ hoặc ứng dụng bên thứ ba mà bạn kết nối với Dịch vụ, thường theo phương thức tự động – chúng tôi gọi thông tin này là "Dữ liệu thiết bị". Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị vẫn là của bạn, có nghĩa là bạn giữ mọi quyền mà bạn có trong Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị.

b. Cho phép sử dụng thông tin của bạn: Tùy thuộc vào các quyền riêng tư được quy định trong mục 5 dưới đây, bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn cầu (trên toàn thế giới) và miễn phí bản quyền (không phải trả phí) để cho phép chúng tôi (và những người được cấp phép và nhà thầu của chúng tôi): 

 • lưu trữ, tái tạo, phân phối, sửa đổi, truyền tải và sử dụng Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn - ví dụ: cho phép chúng tôi lưu thông tin này trên hệ thống và cho phép truy cập; và
 • cấp quyền truy cập Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn cho Người dùng được ủy quyền và cho Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới), cho mục đích:
 • vận hành và cải thiện Dịch vụ (bao gồm việc tạo Bản cập nhật); 
 • phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho chúng tôi; và
 • các mục đích khác như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi trên https://www.philips-hue.com/privacy ("Thông báo về quyền riêng tư").

c. Bảo mật thông tin của bạn: Vì chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin của bạn, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba không được ủy quyền sẽ không bao giờ có thể phá vỡ các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích không phù hợp. Để biết thêm thông tin về chương trình khai báo có trách nhiệm của Signify, hãy truy cập trang phối hợp khai báo lỗ hổng bảo mật của chúng tôi tại https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Sản phẩm và dịch vụ của các bên khác.

a. Tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của các bên khác: Dịch vụ có thể cho phép Sản phẩm tương tác với các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của các bên khác (“Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba”). Để kích hoạt tương tác này, chúng tôi có thể cần trao đổi Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn với các bên thứ ba có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm cho việc bạn tương tác và sử dụng Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và đối với bất kỳ giao diện nào của bất kỳ Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba nào với Sản phẩm và Dịch vụ.

b. Tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp: Sản phẩm có thể sử dụng các tiêu chuẩn hoặc phương tiện mở hoặc thông dụng khác nhau để giao tiếp và hoạt động với các thiết bị thông minh hoặc được kết nối mà các sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ khác không do chúng tôi sản xuất cũng sử dụng theo cách tương tự. Các sản phẩm như vậy và dịch vụ liên quan, không được chúng tôi chỉ định hoặc chứng nhận là tương thích với Sản phẩm và Dịch vụ, có thể không hoạt động với Sản phẩm và Dịch vụ, ngay cả khi được xác định là có thể hoạt động với các tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp giống nhau hoặc tương tự.

c. Liên kết đến trang web của bên thứ ba: Trang web, ứng dụng hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba độc lập khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi và chúng không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web đó.

5. Quyền riêng tư của bạn.

a. Dữ liệu cá nhân: Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Signify. Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ. Vui lòng đọc những tài liệu này vì chúng mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, các Sản phẩm và Dịch vụ của bạn, cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như các quyền riêng tư của bạn, cùng nhiều thông tin khác. Các thông báo về quyền riêng tư bổ sung có thể được cung cấp riêng cho các sản phẩm và dịch vụ cụ thể.

b. Cookie: Trong một số trường hợp, Signify có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Vui lòng đọc Thông báo về cookie trên trang https://www.philips-hue.com/cookie-notice để biết thêm thông tin về công nghệ này và mục đích của chúng tôi khi sử dụng cookie.

6. Tạm ngừng và chấm dứt Dịch vụ.

a. Tạm ngừng Dịch vụ: Chúng tôi có thể tạm thời ngừng Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa hoặc các trường hợp khác.

b. Chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ: Bạn luôn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn nếu bất kỳ điều nào trong số này xảy ra:

 • nếu chúng tôi, với thiện ý, tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm theo cách vi phạm các Điều khoản này
 • chúng tôi được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc lệnh tòa án
 • chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây ra tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý đối với người dùng, bên thứ ba hoặc chúng tôi
 • bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong khoảng thời gian hai năm.

7. Nội dung và phần mềm của chúng tôi.

a. Quyền sở hữu trí tuệ: Mặc dù chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ, nhưng chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như bên cấp phép của chúng tôi) giữ lại mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như bên cấp phép của chúng tôi) có trong Dịch vụ. 

b. Nội dung của chúng tôi: Dịch vụ bao gồm nội dung thuộc về chúng tôi. Bạn có thể sử dụng nội dung của chúng tôi khi được các Điều khoản này cho phép, nhưng chúng tôi giữ lại mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có trong nội dung của mình. Không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thương hiệu, logo hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi.

c. Nội dung của các bên khác: Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung thuộc về những người hoặc tổ chức khác. Bạn không được sử dụng nội dung như vậy mà không có sự cho phép của cá nhân hoặc tổ chức đó hoặc khi chưa được pháp luật cho phép.

d. Phần mềm: Một số Dịch vụ bao gồm quyền truy cập và sử dụng phần mềm, ví dụ như ứng dụng của chúng tôi hoặc phần mềm được tích hợp trong Sản phẩm. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của Dịch vụ. Sự cho phép này là trên toàn cầu (trên toàn thế giới), không độc quyền (vì vậy, chúng tôi cũng có thể cấp phép sử dụng phần mềm cho người khác), mang tính cá nhân (vì vậy, bạn không thể mở rộng cho bất kỳ ai khác) và không thể chuyển nhượng (vì vậy, bạn không thể chuyển nhượng quyền cho bất kỳ ai khác). Một số Dịch vụ bao gồm phần mềm được cung cấp theo các điều khoản cấp phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, có những điều khoản trong giấy phép nguồn mở bác bỏ rõ ràng các phần của Điều khoản này, vì vậy hãy nhớ đọc các giấy phép đó.

e. Không được phép làm: Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc phần mềm có trong Dịch vụ. Ngoài ra, bạn không được sử dụng kỹ nghệ đảo ngược hoặc trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi luật hiện hành cho phép bạn làm như vậy.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý.

a. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Mặc dù chúng tôi muốn làm cho trải nghiệm của bạn với Dịch vụ trở nên tốt nhất có thể và dù chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào Dịch vụ, nhưng xin hãy hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ theo "nguyên trạng" và "như sẵn có", và chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo, cam đoan hay cam kết nào về Dịch vụ (bao gồm nội dung của Dịch vụ, các chức năng cụ thể của Dịch vụ, hoặc tính khả dụng, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì luôn có khả năng là mọi thứ không hoạt động như mong muốn. Trong trường hợp không may là Dịch vụ không hoạt động, vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi chắc chắn hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và bất tiện cho bạn. 

b. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, là hậu quả kéo theo, mang tính trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được giới hạn ở (i) những khoản phí mà bạn đã trả để sử dụng Dịch vụ liên quan trong 3 tháng trước khi có sự vi phạm (nếu có); hoặc (ii) €50, tùy thuộc vào mức nào thấp hơn. Những Điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

9. Giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án.

a. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, và ngoại trừ phạm vi được cung cấp rõ ràng trong các đoạn sau của mục 9 này hoặc mục 11, những Điều khoản này, mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi, và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật của quốc gia mà bạn cư trú; đồng thời, bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo toàn quyền xét xử của các tòa án tại địa phương của bạn. Khả năng áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và bất kỳ luật nào khác chỉ dẫn áp dụng luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, đều bị từ chối và loại trừ rõ ràng.

b. Nếu bạn là cư dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, những Điều khoản này, mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi, và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang New Jersey, ngoại trừ các điều khoản xung đột pháp luật và lựa chọn luật. 

c. Nếu bạn là cư dân của Canada, những Điều khoản này, mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi, và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tỉnh Ontario mà không xét đến các điều khoản lựa chọn luật hoặc xung đột pháp luật.

d. Nếu bạn là cư dân của Pháp, các tòa án của Nanterre sẽ có toàn quyền xét xử. 

e. Nếu bạn là cư dân của Ấn Độ, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt và tranh chấp nào phát sinh, bạn và chúng tôi đồng ý giải quyết thông qua sự phân xử của trọng tài viên duy nhất do cả hai chúng ta chỉ định theo Đạo luật Trọng tài & Hòa giải 2015 (đã sửa đổi). Nơi phân xử sẽ là Gurgaon, Haryana.

f. Nếu bạn là cư dân của Sri Lanka, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt và tranh chấp nào phát sinh, bạn và chúng tôi đồng ý giải quyết thông qua sự phân xử của trọng tài viên duy nhất do cả hai chúng ta chỉ định theo Đạo luật Trọng tài 2005 (đã sửa đổi). Nơi phân xử sẽ là New Delhi, Ấn Độ.

g. Nếu bạn là cư dân của Malaysia, các Tòa án Tây Malaysia sẽ có toàn quyền xét xử.

h. Nếu bạn là cư dân của Trung Quốc, tòa án địa phương ở Thượng Hải, Trung Quốc sẽ có toàn quyền xét xử.

i. Nếu bạn là cư dân của Đài Loan, tòa án địa phương ở Đài Bắc, Đài Loan sẽ có toàn quyền xét xử.

j. Nếu bạn là cư dân của Cộng hòa Séc, bạn cũng có thể liên hệ với Thanh tra Thương mại Séc http://www.coi.cz.

k. Nếu bạn là người tiêu dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và bạn cho rằng khiếu nại của mình không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể - nhưng không bị buộc phải - sử dụng nền tảng Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến Châu Âu (ODR).

10. Về những Điều khoản này.

a. Theo luật, bạn có thể có một số quyền nhất định không thể bị giới hạn bởi một hợp đồng như những Điều khoản này. Những Điều khoản này không nhằm mục đích hạn chế các quyền đó.

b. Nếu một điều khoản cụ thể trở nên không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của những Điều khoản này.

c. Nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay sau khi bạn không tuân thủ những Điều khoản này, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không có quyền thực hiện hành động trong tương lai. 

d. Chúng tôi có quyền cập nhật những Điều khoản này để phản ánh các thay đổi trong Dịch vụ hoặc cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp hoặc vì lý do pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua Philips Hue app, bằng cách đăng một thông báo trên trang web của chúng tôi, gửi email cho bạn hoặc bằng một số phương tiện khác. Việc bạn không phản hồi hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi biết bất kỳ cảnh báo hoặc thông báo nào như vậy có nghĩa là bạn thừa nhận và chấp nhận những thay đổi đó. 

e. Không phải tất cả Dịch vụ đều được cung cấp ở quốc gia của bạn.

f. Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi về Sản phẩm tại https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Bất kỳ điều khoản nào được chỉ định là giữ nguyên hiệu lực (dù có thể hiện rõ ràng hay không) trong mọi thời hạn hoặc sau khi chấm dứt Dịch vụ, sẽ vẫn có hiệu lực.

11. Điều khoản áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ hoặc một số quốc gia nhất định.

Mục 11 này đưa ra các điều khoản bổ sung áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ hoặc quốc gia nhất định. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa mục 11 này với các quy định còn lại trong những Điều khoản này, thì mục 11 này sẽ được áp dụng.

 • Thổ Nhĩ Kỳ: số điện thoại địa phương là 0850 390 19 22 và Thông báo về quyền riêng tư có sẵn tại đây https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Quyền truy cập sớm: Bằng việc bật "Quyền truy cập sớm" cho một số tính năng nhất định trong ứng dụng, bạn đồng ý nhận quyền truy cập sớm vào những tính năng đó trước khi chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng ("Tính năng truy cập sớm"). Những tính năng truy cập sớm có nhiều khả năng sẽ chứa lỗi, sự cố hoặc các vấn đề khác thường không liên quan đến bản phát hành chuẩn cho tất cả người dùng ứng dụng ("Bản phát hành chuẩn"). Tính năng truy cập sớm được cung cấp "theo nguyên trạng" và "như sẵn có". Chúng tôi, các đơn vị liên kết, bên cấp phép và/hoặc nhà cung cấp của chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào về Tính năng truy cập sớm đó (bao gồm cả nội dung, chức năng cụ thể hoặc tính sẵn có, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì không phải lúc nào mọi thứ cũng hoạt động như mong đợi. Chúng tôi không có nghĩa vụ tiếp tục đưa Tính năng truy cập sớm vào Bản phát hành chuẩn và có thể thay đổi Tính năng truy cập sớm hoặc ngừng triển khai tính năng đó. Những tính năng sẽ được phát hành trong Bản phát hành chuẩn có thể khác với Tính năng truy cập sớm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chấm dứt sử dụng Tính năng truy cập sớm là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn nếu bạn thấy không hài lòng khi sử dụng Tính năng truy cập sớm, tuân theo Thông báo về quyền riêng tư. Trong trường hợp không may là Tính năng truy cập sớm không hoạt động, vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi thực sự hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và gây bất tiện cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn ngừng quyền truy cập vào Tính năng truy cập sớm, bạn có thể tắt tùy chọn này trong ứng dụng (nếu có thể) hoặc xóa rồi cài đặt lại ứng dụng. Phần này về Quyền truy cập sớm sẽ được áp dụng trong phạm vi liên quan đến các Tính năng truy cập sớm cho đến khi có Bản phát hành chuẩn hoặc khi ngừng sử dụng Tính năng truy cập sớm (tùy thuộc vào sự kiện nào đến trước).
 • Điều khoản bổ sung của Philips Hue Secure: Philips Hue Secure cung cấp Dịch vụ ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Litva, Latvia, Ba Lan, Romania, Serbia, Slovenia và Slovakia, ngoài ra, Điều khoản bổ sung của Philips Hue Secure như được nêu trong Phụ lục 1 sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng các sản phẩm Philips Hue Secure hiện hành và các dịch vụ Philips Hue Secure.
 • Hoa Kỳ: Thông báo dành cho cư dân California: Theo Bộ luật Dân sự California mục 1789.3, cư dân California có quyền nhận thông báo về quyền của người tiêu dùng sau đây: Nếu bạn có thắc mắc hoặc phàn nàn nào liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc những Điều khoản này, vui lòng gửi câu hỏi đến liên kết "Liên hệ với chúng tôi" tại https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư cho bộ phận Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 hoặc gọi cho Signify theo số 1 (800) 555-0050. Cư dân California cũng có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Sở Nội vụ Tiêu dùng California qua đường bưu điện tại 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc qua điện thoại theo số (916) 445-1254 hoặc (800) 952-5210.
 • Khả năng của Cảm biến chuyển động: Nếu bạn cư trú ở một khu vực tài phán khác với những khu vực được chỉ định ở trên (ở điểm thứ ba trong mục 11 này), bạn vẫn có thể sử dụng cảm biến chuyển động Philips Hue với ứng dụng của chúng tôi để nhận các thông báo qua ứng dụng, xem dòng thời gian sự kiện và kích hoạt báo động bằng ánh sáng ("Khả năng của Cảm biến chuyển động"). Nếu vậy, các Khả năng của Cảm biến chuyển động đó được bao gồm trong Dịch vụ theo những Điều khoản này và, bên cạnh Điều khoản, những điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Khả năng của Cảm biến chuyển động: (i) bạn có trách nhiệm lấy, thiết lập và duy trì các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác theo hướng dẫn cũng như thông số kỹ thuật mà chúng tôi cung cấp; (ii) chúng tôi không theo dõi và không phản hồi bất kỳ thông tin và sự kiện nào nhận được khi bạn sử dụng Khả năng của Cảm biến chuyển động. Bạn (hoặc Người dùng được ủy quyền) có toàn quyền hành động để phản hồi bất kỳ thông báo nào bạn nhận được (bao gồm cả việc liên hệ với cảnh sát hoặc dịch vụ ứng phó khẩn cấp thích hợp); (iii) nếu cảm biến của bạn nằm ngoài phạm vi phát hiện hoặc bị tường, nội thất hoặc các vật thể khác cản trở hoặc che khuất, thì bạn có thể gặp phải thông báo giả hoặc lỗi phát hiện và bạn có thể gặp sự cố gián đoạn (tạm thời) do bảo trì hệ thống, lỗi hệ thống hoặc các trường hợp khác. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo quá trình sử dụng sẽ không bị gián đoạn; (iv) trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bạn sử dụng Khả năng của Cảm biến chuyển động, bao gồm mọi việc sử dụng trái với luật hiện hành; và (v) chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào rằng Khả năng của Cảm biến chuyển động sẽ giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn các sự kiện không mong muốn, chẳng hạn như có người đột nhập, trộm và/hoặc cướp, và bạn đồng ý không dựa vào các khả năng này để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các sự kiện hoặc sự cố như vậy, hoặc hậu quả của chúng. Bạn nên dùng dịch vụ bảo hiểm thích hợp để bảo vệ chính mình trong mọi rủi ro mất mát. Khả năng của Cảm biến chuyển động bao gồm khả năng thu thập dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân ở quốc gia của bạn. Trong phạm vi dữ liệu này được coi là dữ liệu cá nhân, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ luật về quyền riêng tư áp dụng cho mình.

12. Điều khoản dành cho người dùng cuối do Apple yêu cầu.

Nếu bạn đã tải xuống Philips Hue app từ App Store của Apple, Inc. ("Apple") hoặc nếu bạn đang sử dụng Philips Hue app trên thiết bị iOS, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với thông báo sau về Apple. Những Điều khoản này chỉ ràng buộc giữa bạn và chúng tôi, không phải với Apple, và Apple sẽ không chịu trách nhiệm về Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Philips Hue app. Trong trường hợp Philips Hue app không tuân thủ bất kỳ chương trình bảo hành hiện hành nào, thì bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại số tiền của giao dịch mua áp dụng đối với Philips Hue app cho bạn; và rằng, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Philips Hue app. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Philips Hue app hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng Philips Hue app, bao gồm: (a) khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (b) khiếu nại cho rằng Philips Hue app không tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (c) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Apple không chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, dàn xếp và miễn trừ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba cho rằng Philips Hue app và/hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Philips Hue app là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó. Bạn đồng ý tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Philips Hue app. Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba thụ hưởng của những Điều khoản này, và sau khi bạn chấp nhận những Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi những Điều khoản này đối với bạn dưới tư cách là bên thứ ba thụ hưởng của những Điều khoản này. Quyền sử dụng trong mục 2a được giới hạn ở quyền không thể chuyển nhượng để sử dụng Philips Hue app nhằm mục đích kiểm soát và giám sát Sản phẩm của bạn trên bất kỳ sản phẩm nào mang thương hiệu Apple.

phiên bản tháng 9 năm 2023 - áp dụng từ Ứng dụng 5

Lịch sử phiên bản Điều khoản sử dụng

Ứng dụng 4 – Tháng 8 năm 2021

Xem >

Ứng dụng – 3

Xem >

Điều khoản sử dụng sản phẩm Phillips Hue Bluetooth Xem >
Điều khoản sử dụng Philips Hue HDMI Sync Box Xem >