Philips Hue

Điều khoản sử dụng

Lần cập nhật gần nhất: tháng 8 năm 2021

 1. Nội dung có trong tài liệu này và mối quan hệ của chúng ta.

a. Chúng tôi biết rằng ít ai muốn đọc các Điều khoản sử dụng Philips Hue (“Điều khoản”), nhưng việc hiểu các Điều khoản này là rất quan trọng để bạn biết bạn có thể mong đợi điều gì ở chúng tôi và cũng biết chúng tôi yêu cầu gì ở bạn.

b. Mối quan hệ của bạn với chúng tôi: Các Điều khoản này đặt ra mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi. Khi chúng tôi nói “chúng tôi hoặc “của chúng tôi”, chúng tôi muốn nói đến Signify Netherlands B.V., công ty đằng sau các sản phẩm Philips Hue.   

c. Các dịch vụ liên quan: Các dịch vụ dành cho các sản phẩm Philips Hue (“Sản phẩm”) và bao gồm việc bạn truy cập và sử dụng phần mềm được tích hợp trong Sản phẩm, việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng của chúng tôi – được tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn, cũng như các dịch vụ và tính năng có thể truy cập cho Sản phẩm thông qua trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi gọi tất cả những điều này là “Dịch vụ”.

d. Yêu cầu về độ tuổi: Nếu bạn chưa đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép để có tài khoản người dùng của riêng bạn và họ nên xem các Điều khoản này cùng bạn. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và con bạn được bạn cho phép sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ thì các Điều khoản này áp dụng cho bạn và bạn chịu trách nhiệm cho các hoạt động của con mình.

e. Những điều không được quy định tại đây: Việc mua Sản phẩm của bạn được quy định tại các điều khoản bán hàng hiện hành khi bạn mua Sản phẩm và bao gồm mọi quyền bảo hành theo luật định mà bạn có với tư cách là người tiêu dùng tại quốc gia cư trú của bạn. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung sẽ được chúng tôi cung cấp cùng với các tính năng đó.

2. Sử dụng Dịch vụ.

a. Cho phép sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ để kiểm soát và giám sát Sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc được ủy quyền kiểm soát và giám sát.

b. Bạn có thể ủy quyền cho các cá nhân khác: Là người tạo tài khoản người dùng, bạn có thể cho phép các cá nhân khác truy cập, sử dụng, giám sát và kiểm soát Sản phẩm và Dịch vụ. Chúng tôi gọi những cá nhân này là “Người dùng được ủy quyền”. Bạn chỉ nên cho phép những cá nhân mà bạn tin tưởng truy cập vào tài khoản người dùng, Sản phẩm và Dịch vụ của bạn.

c. Đăng ký Tài khoản người dùng: Dịch vụ có thể yêu cầu bạn phải có tài khoản người dùng để sử dụng Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp (để thiết lập tài khoản người dùng) và thực hiện các bước để giữ an toàn cho tài khoản người dùng. Để biết thêm về quyền riêng tư, hãy xem mục 5. 

d. Cải thiện Dịch vụ

 • Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện Dịch vụ và Sản phẩm, vì vậy, chúng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi có thể cập nhật Dịch vụ bằng cách cung cấp các bản sửa lỗi hoặc sửa đổi, giới thiệu các tính năng hoặc chức năng mới, thay đổi hoặc ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bất kỳ tính năng hoặc chức năng, thành phần hoặc nội dung nào, áp đặt giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào các phần hoặc toàn bộ Dịch vụ. Chúng tôi gọi tất cả những cập nhật và thay đổi này là “Cập nhật”. 
 • Trong một số trường hợp, Cập nhật có thể khiến các thiết bị phần cứng, dịch vụ của bên thứ ba, cấu hình phần mềm hoặc thiết lập cũ không còn hoạt động với Dịch vụ và bạn có thể được yêu cầu nâng cấp hoặc thay đổi các thiết bị, dịch vụ, cấu hình hoặc thiết lập này để tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
 • Vui lòng thường xuyên xem lại chính sách Kết thúc hỗ trợ của chúng tôi được cung cấp riêng cho bạn trên trang web www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa chính sách Kết thúc hỗ trợ và chính sách bảo hành do chúng tôi cung cấp với Sản phẩm hoặc nếu chính sách Kết thúc hỗ trợ có thể dẫn đến việc chấm dứt hỗ trợ cho Sản phẩm trong thời hạn bảo hành đã nêu, thì chính sách Kết thúc hỗ trợ sẽ thay thế các điều khoản của chính sách bảo hành đó.
 • Cập nhật có thể diễn ra tự động mà không cần thông báo hoặc nhận thêm bất kỳ sự đồng ý nào từ bạn. Bạn đồng ý với Cập nhật tự động này. Nếu bạn không muốn cài đặt tự động những Cập nhật như vậy, bạn có thể chỉ ra điều đó trong phần cài đặt của ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tự cài đặt Cập nhật và bạn có trách nhiệm thực hiện việc này nhanh chóng. Việc bạn không cài đặt bất kỳ Cập nhật nào có thể khiến bạn gặp rủi ro (như rủi ro bảo mật), và sẽ ảnh hưởng và giới hạn trách nhiệm pháp lý cũng như khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

e. Dịch vụ phụ thuộc vào: Hoạt động bình thường của Dịch vụ phụ thuộc vào việc truyền dữ liệu thông qua các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm mạng WiFi, thiết bị không dây được kích hoạt của bạn (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) và truy cập Internet băng thông rộng (đối với một số Sản phẩm). Signify không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiết bị và dịch vụ nào của bên thứ ba như trên, khả năng tương thích và cấu hình phù hợp của chúng với Sản phẩm và Dịch vụ cũng như các chi phí liên quan. Nếu các thiết bị hoặc dịch vụ này bị gián đoạn, trì hoãn, bị từ chối hoặc bị giới hạn vì bất kỳ lý do gì, điều đó có thể dẫn đến việc Dịch vụ không đáng tin cậy hoặc không khả dụng trong thời gian xảy ra những giới hạn đó. 

f. Ứng xử của bạn: Khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi muốn duy trì Dịch vụ cho tất cả mọi người, có nghĩa là bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử này:

 • tuân thủ luật hiện hành, bao gồm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và biện pháp trừng phạt, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • không làm tổn hại, can thiệp, lạm dụng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ.

g. Sử dụng với nội dung video và/hoặc âm thanh: Xin lưu ý rằng việc sử dụng Sản phẩm kết hợp với một số nội dung video và/hoặc âm thanh cụ thể có thể tạo ra một số kết hợp ánh sáng nhất định có thể gây khó chịu. Trong trường hợp như vậy, vui lòng ngừng đồng bộ hóa Sản phẩm với nội dung đó. 

h. Có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung: Việc sử dụng một số Sản phẩm nhất định có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung như được chúng tôi chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng.

i. Gửi thông tin liên quan đến dịch vụ: Đôi khi, chúng tôi gửi cho bạn thông báo và thông tin khác thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh chăm sóc người tiêu dùng.

j. Phản hồi: Chúng tôi hoan nghênh phản hồi về Dịch vụ và Sản phẩm. Nếu bạn chọn cung cấp phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi có thể hành động dựa trên phản hồi của bạn mà không đặt ra nghĩa vụ đối với bạn.

3. Thông tin của bạn.

a. Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị: Một số Dịch vụ cho phép bạn và Người dùng được ủy quyền của bạn lưu trữ hoặc cung cấp thông tin cho hoặc thông qua Dịch vụ theo nhiều cách khác nhau – chúng tôi coi thông tin này là “Nội dung do người dùng gửi”. Nếu bạn chọn cung cấp Nội dung do người dùng gửi, hãy đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm như vậy và điều đó là hợp pháp. Ngoài ra, Dịch vụ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc bạn sử dụng Sản phẩm và các thiết bị khác nhau, dịch vụ hoặc ứng dụng bên thứ ba mà bạn kết nối với Dịch vụ, thường theo phương thức tự động – chúng tôi gọi thông tin này là “Dữ liệu thiết bị”. Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị vẫn là của bạn, có nghĩa là bạn giữ lại mọi quyền mà bạn có trong Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị.

b. Cho phép sử dụng thông tin: Tùy thuộc vào các quyền riêng tư được quy định trong mục 5 dưới đây, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn cầu (trên toàn thế giới) và miễn phí bản quyền (không phải trả phí) để cho phép chúng tôi (và những người được cấp phép và nhà thầu của chúng tôi): 

 • lưu trữ, tái tạo, phân phối, sửa đổi, truyền tải và sử dụng Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn - ví dụ: cho phép chúng tôi lưu chúng trên hệ thống và cho phép truy cập; và
 • cấp quyền truy cập Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn cho Người dùng được ủy quyền và cho Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba (như được định nghĩa bên dưới),

cho mục đích:

 • vận hành và cải thiện Dịch vụ (bao gồm việc tạo các Cập nhật); 
 • phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho chúng tôi; và
 • các mục đích khác như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi, có sẵn trên trang https://www.philips-hue.com/privacy (“Thông báo về quyền riêng tư”).

c. Bảo mật thông tin của bạn: Vì chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể phá vỡ các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích không phù hợp. Để biết thêm thông tin về chương trình khai báo có trách nhiệm của Signify, hãy truy cập trang phối hợp khai báo lỗ hổng bảo mật của chúng tôi tại https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Sản phẩm và dịch vụ của các bên khác.

a. Tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của các bên khác: Dịch vụ có thể cho phép Sản phẩm tương tác với các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của các bên khác (“Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba”). Để kích hoạt tương tác này, chúng tôi có thể cần trao đổi Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn với các bên thứ ba có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm cho việc bạn tương tác và sử dụng Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và đối với bất kỳ giao diện nào của bất kỳ Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba nào với Sản phẩm và Dịch vụ.

b. Tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp: Sản phẩm có thể sử dụng các tiêu chuẩn hoặc phương tiện mở hoặc thông dụng khác nhau để giao tiếp và hoạt động với các thiết bị thông minh hoặc được kết nối mà các sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ khác không do chúng tôi sản xuất cũng sử dụng theo cách tương tự. Các sản phẩm như vậy và dịch vụ liên quan, không được chúng tôi chỉ định hoặc chứng nhận là tương thích với Sản phẩm và Dịch vụ, có thể không hoạt động với Sản phẩm và Dịch vụ, ngay cả khi được xác định là có thể hoạt động với các tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp giống nhau hoặc tương tự.

c. Liên kết đến trang web của bên thứ ba: Trang web, ứng dụng hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba độc lập khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi và chúng không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web đó.

5. Quyền riêng tư của bạn.

a. Dữ liệu cá nhân: Quyền riêng tư của bạn quan trọng đối với Signify. Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ. Vui lòng đọc các tài liệu này vì chúng mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, các Sản phẩm và Dịch vụ của bạn, cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, cơ sở pháp lý mà chúng tôi có để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như các quyền riêng tư của bạn. Các thông báo bảo mật bổ sung có thể được cung cấp riêng cho các sản phẩm và dịch vụ cụ thể.

b. Cookie: Trong một số trường hợp, Signify có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Vui lòng đọc Thông báo về cookie có trên trang https://www.philips-hue.com/cookie-notice để biết thêm thông tin về công nghệ này và chúng tôi sử dụng chúng cho những mục đích nào.

6. Tạm ngừng và chấm dứt Dịch vụ.

a. Tạm ngừng Dịch vụ: Chúng tôi có thể tạm thời ngừng Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa hoặc các trường hợp khác.

b. Chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ: Bạn luôn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn nếu bất kỳ điều nào trong số này xảy ra:

 • nếu chúng tôi, với thiện ý, tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm theo cách vi phạm các Điều khoản này
 • chúng tôi được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc lệnh tòa án
 • chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây ra tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý đối với người dùng, bên thứ ba hoặc chúng tôi
 • bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong khoảng thời gian hai năm.

7. Nội dung và phần mềm của chúng tôi.

a. Quyền sở hữu trí tuệ: Mặc dù chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ, nhưng chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như bên cấp phép của chúng tôi) giữ lại mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như bên cấp phép của chúng tôi) có trong Dịch vụ. 

b. Nội dung của chúng tôi: Dịch vụ bao gồm nội dung thuộc về chúng tôi. Bạn có thể sử dụng nội dung của chúng tôi khi được các Điều khoản này cho phép, nhưng chúng tôi giữ lại mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có trong nội dung của mình. Không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thương hiệu, logo hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi.

c. Nội dung của các bên khác: Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung thuộc về những người hoặc tổ chức khác. Bạn không được sử dụng nội dung như vậy mà không có sự cho phép của cá nhân hoặc tổ chức đó hoặc khi chưa được pháp luật cho phép.

d. Phần mềm: Một số Dịch vụ bao gồm quyền truy cập và sử dụng phần mềm, ví dụ như ứng dụng của chúng tôi hoặc phần mềm được tích hợp trong Sản phẩm. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của Dịch vụ. Sự cho phép này là trên toàn cầu (trên toàn thế giới), không độc quyền (vì vậy, chúng tôi cũng có thể cấp phép sử dụng phần mềm cho người khác), mang tính cá nhân (vì vậy, bạn không thể mở rộng cho bất kỳ ai khác) và không thể chuyển nhượng (vì vậy, bạn không thể chuyển nhượng quyền cho bất kỳ ai khác). Một số Dịch vụ bao gồm phần mềm được cung cấp theo các điều khoản cấp phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, có những điều khoản trong giấy phép nguồn mở bác bỏ rõ ràng các phần của Điều khoản này, vì vậy hãy nhớ đọc các giấy phép đó.

e. Không được phép làm: Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc phần mềm có trong Dịch vụ. Ngoài ra, bạn không được sử dụng kỹ nghệ đảo ngược hoặc trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi luật hiện hành cho phép bạn làm như vậy.

8. Điều khoản từ chối và trách nhiệm pháp lý.

a. Điều khoản từ chối: Mặc dù chúng tôi muốn làm cho trải nghiệm của bạn với Dịch vụ trở nên tốt nhất có thể và dù chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào Dịch vụ, nhưng xin hãy hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ “nguyên trạng” và “khi sẵn có” và chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo, cam kết nào về Dịch vụ (bao gồm nội dung của Dịch vụ, các chức năng cụ thể của Dịch vụ, hoặc tính khả dụng, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì luôn có khả năng mọi thứ không hoạt động như mong muốn. Trong trường hợp không may là Dịch vụ không hoạt động, vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi chắc chắn hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và bất tiện. 

b. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, là hậu quả kéo theo, mang tính trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được giới hạn ở mức thấp hơn (i) các khoản phí mà bạn đã trả để sử dụng các Dịch vụ liên quan trong 3 tháng trước khi có sự vi phạm (nếu có); hoặc (ii) €50. Các Điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

9. Giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án.

a. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, và ngoại trừ phạm vi được cung cấp rõ ràng trong các đoạn sau của mục 9 này hoặc mục 11, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi luật của quốc gia cư trú của bạn; bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo toàn quyền xét xử của các tòa án tại địa phương của bạn. Khả năng áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và bất kỳ luật nào khác chỉ dẫn việc áp dụng luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, đều bị từ chối và loại trừ rõ ràng.

b. Nếu bạn là cư dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Tiểu bang New Jersey, ngoại trừ các điều khoản xung đột pháp luật và lựa chọn luật. 

c. Nếu bạn là cư dân của Canada, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được điều chỉnh bởi luật của Tỉnh Ontario mà không xét đến các điều khoản lựa chọn hoặc xung đột pháp luật.  

d. Nếu bạn là cư dân của Pháp, các tòa án của Nanterre sẽ có toàn quyền xét xử. 

e. Nếu bạn là cư dân của Ấn Độ, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt và tranh chấp nào phát sinh, bạn và chúng tôi đồng ý giải quyết thông qua sự phân xử của trọng tài viên duy nhất do cả hai chúng ta chỉ định theo Đạo luật Trọng tài & Hòa giải 2015 (đã sửa đổi). Nơi phân xử sẽ là Gurgaon, Haryana.

f. Nếu bạn là cư dân của Sri Lanka, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt và tranh chấp nào phát sinh, bạn và chúng tôi đồng ý giải quyết thông qua sự phân xử của trọng tài viên duy nhất do cả hai chúng ta chỉ định theo Đạo luật Trọng tài 2005 (đã sửa đổi). Nơi phân xử sẽ là New Delhi, Ấn Độ.

g. Nếu bạn là cư dân của Malaysia, các Tòa án Tây Malaysia sẽ có toàn quyền xét xử.

h. Nếu bạn là cư dân của Trung Quốc, tòa án địa phương ở Thượng Hải, Trung Quốc sẽ có toàn quyền xét xử.

i. Nếu bạn là cư dân của Đài Loan, tòa án địa phương ở Đài Bắc, Đài Loan sẽ có toàn quyền xét xử.

10. Về các Điều khoản này.

a. Theo luật, bạn có thể có một số quyền nhất định không thể bị giới hạn bởi một hợp đồng như các Điều khoản này. Các Điều khoản này không nhằm mục đích hạn chế các quyền đó.

b. Nếu một điều khoản cụ thể trở nên không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này.

c. Nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay sau khi bạn không tuân theo các Điều khoản này, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không có quyền thực hiện hành động trong tương lai. 

d. Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này để phản ánh những thay đổi trong Dịch vụ hoặc cách chúng tôi kinh doanh hoặc vì lý do pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội xem xét các thay đổi và nếu được yêu cầu, đồng ý với các thay đổi đó để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Việc bạn không hành động hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, sau bất kỳ sự nhắc nhở hoặc thông báo nào như vậy hoặc việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi yêu cầu bạn phê duyệt trước, sẽ cho chúng tôi biết rằng bạn đồng ý với những thay đổi này. 

e. Không phải tất cả các Dịch vụ đều có sẵn ở quốc gia của bạn.

f. Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi cho Sản phẩm tại https://www.philips-hue.com/support#contact.

11. Các điều khoản áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ nhất định hoặc một số quốc gia nhất định. Mục 11 này đưa ra các điều khoản bổ sung áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ nhất định hoặc các quốc gia nhất định. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa mục 11 này và bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này ngoài mục 11 này, thì mục 11 này sẽ được áp dụng.

 • Thổ Nhĩ Kỳ: số điện thoại địa phương là 0850 390 19 22 và Thông báo về quyền riêng tư có sẵn tại đây https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Quyền truy cập sớm: Bằng việc bật "Quyền truy cập sớm" cho một số tính năng nhất định trong ứng dụng của bạn, bạn đồng ý nhận quyền truy cập sớm vào những tính năng đó trước khi chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng ("Tính năng truy cập sớm"). Những tính năng truy cập sớm có nhiều khả năng chứa lỗi, sự cố hoặc các vấn đề khác thường không liên quan đến bản phát hành chuẩn cho tất cả người dùng ứng dụng ("Bản phát hành chuẩn"). Các Tính năng truy cập sớm được cung cấp "theo nguyên trạng" và "như sẵn có". Chúng tôi, các chi nhánh, bên cấp phép và/hoặc nhà cung cấp của chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào về Tính năng truy cập sớm đó (bao gồm cả nội dung, chức năng cụ thể hoặc tính sẵn có, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì không phải lúc nào mọi thứ cũng hoạt động như mong đợi. Chúng tôi không có nghĩa vụ tiếp tục đưa Tính năng truy cập sớm vào Bản phát hành chuẩn và có thể thay đổi Tính năng truy cập sớm hoặc ngừng triển khai tính năng đó. Những tính năng sẽ được phát hành trong Bản phát hành chuẩn có thể khác với Tính năng truy cập sớm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chấm dứt sử dụng Tính năng truy cập sớm là quyền và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn nếu bạn thấy không hài lòng khi sử dụng Tính năng truy cập sớm, tuân theo Thông báo về quyền riêng tư. Trong trường hợp không may là Tính năng truy cập sớm không hoạt động, vui lòng nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi thực sự hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và gây bất tiện cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn ngừng quyền truy cập vào Tính năng truy cập sớm, bạn có thể tắt tính năng này trong ứng dụng của mình (nếu có thể) hoặc xóa rồi cài đặt lại ứng dụng. Phần này về Quyền truy cập sớm sẽ được áp dụng trong phạm vi liên quan đến các Tính năng truy cập sớm cho đến khi có Bản phát hành chuẩn hoặc khi ngừng sử dụng Tính năng truy cập sớm (tùy thuộc vào điều gì đến trước).

Phiên bản tháng 8 năm 2021 – áp dụng từ Ứng dụng 4

Lịch sử phiên bản Điều khoản sử dụng

Ứng dụng 3

Xem >

Điều khoản sử dụng sản phẩm Phillips Hue Bluetooth Xem >