Πολιτική λήξης υποστήριξης

Πολιτική λήξης υποστήριξης

  1. Πολιτική λήξης υποστήριξης (γέφυρα Hue Bridge)
  2. Πολιτική λήξης υποστήριξης (φώτα και εξαρτήματα)
  3. Σημαντική σημείωση για τους χρήστες της γέφυρας Hue Bridge v1
  4. Πολιτική λήξης υποστήριξης Hue
  5. Τρέχον καθεστώς υποστήριξης των προϊόντων Hue

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 5 για πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων σας Hue. Στον βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής λήξης υποστήριξης έρχονται σε αντίθεση με την περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει κάποιο προϊόν Philips Hue, θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Πολιτικής λήξης υποστήριξης.

1. Πολιτική λήξης υποστήριξης (γέφυρα Hue Bridge)

Σημαντική σημείωση για ενημερώσεις λογισμικού, διαδικτυακές υπηρεσίες και συμβατότητα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.

Η γέφυρα Hue Bridge έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται στο διαδίκτυο. Η γέφυρα Hue Bridge λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού απευθείας από τη Signify (τέως Philips Lighting) όταν συνδέεται σε έναν δρομολογητή με σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται με την επίσημη εφαρμογή Hue για κινητές συσκευές.

Η Signify θα παρέχει στη γέφυρα Hue Bridge βασικές ενημερώσεις λογισμικού για τις δυνατότητες της πλατφόρμας, αν υπάρχουν, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν υποστηρίζεται από το υλικό).

Επιπλέον, η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη γέφυρα Hue Bridge με τις απαιτούμενες ενημερώσεις ασφαλείας, ποιότητας και διαλειτουργικότητας, ενώ θα διατηρήσει και τη συμβατότητα με τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. *

Μετά από τις ημερομηνίες αυτές, η Signify μπορεί να επιλέξει να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ή/και ενημερώσεις συμβατότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για κινητές συσκευές κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Αν, ωστόσο, οι ενημερώσεις λογισμικού ή/και οι ενημερώσεις συμβατότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για κινητές συσκευές τερματιστούν, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προϊόντος.

*) Για τη συμβατότητα με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, η γέφυρα Hue Bridge πρέπει να διατηρείται ενημερωμένη και η συμβατότητα αυτή θα διατηρείται για τις τελευταίες 3 εκδόσεις λογισμικού που έχουν κυκλοφορήσει, με εξαίρεση την περίπτωση σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας, όπου η υποστήριξη ενδέχεται να πρέπει να είναι περιορισμένη. Για τη συμβατότητα με τις επίσημες εφαρμογές Hue για κινητές συσκευές, η γέφυρα Hue Bridge θα πρέπει πάντα να έχει την τελευταία έκδοση λογισμικού.

2. Πολιτική λήξης υποστήριξης (φώτα και εξαρτήματα)

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.

Τα φώτα και τα εξαρτήματα Hue μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού απευθείας από τη Signify (τέως Philips Lighting) όταν συνδέονται σε μια γέφυρα Hue Bridge με σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται με την επίσημη εφαρμογή Hue για κινητές συσκευές.

Η Signify θα προσφέρει στη συσκευή σας βασικές ενημερώσεις λογισμικού για τις δυνατότητες της πλατφόρμας, αν υπάρχουν, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν υποστηρίζεται από το υλικό).

Επιπλέον, η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συσκευή με τις απαιτούμενες ενημερώσεις ασφαλείας, ποιότητας και διαλειτουργικότητας, ενώ θα διατηρήσει και τη συμβατότητα με τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας, με την τελευταία έκδοση της γέφυρας Hue Bridge και με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Hue για κινητές συσκευές, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. *

Μετά από αυτήν την ημερομηνία, η Signify μπορεί να επιλέξει να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ή/και ενημερώσεις συμβατότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για κινητές συσκευές για το προϊόν σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Αν, ωστόσο, οι ενημερώσεις λογισμικού ή/και οι ενημερώσεις συμβατότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για κινητές συσκευές τερματιστούν, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προϊόντος.

*) Για τη συμβατότητα με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, η γέφυρα Hue Bridge πρέπει να διατηρείται ενημερωμένη και η συμβατότητα αυτή θα διατηρείται για τις τελευταίες 3 εκδόσεις λογισμικού που έχουν κυκλοφορήσει, με εξαίρεση την περίπτωση σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας, όπου η υποστήριξη ενδέχεται να πρέπει να είναι περιορισμένη. Για τη συμβατότητα με τις επίσημες εφαρμογές Hue για κινητές συσκευές, η γέφυρα Hue Bridge θα πρέπει πάντα να έχει την τελευταία έκδοση λογισμικού.

3. Σημαντική σημείωση για τους χρήστες της γέφυρας Hue Bridge v1

29 Απριλίου 2019

Η Signify (τέως Philips Lighting) παρουσίασε τη γέφυρα Hue Bridge v1 περισσότερα από πέντε χρόνια πριν. Από τότε, έχουν κυκλοφορήσει νέες και βελτιωμένες εκδόσεις της γέφυρας. Για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας συνεχίζουν να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή συνδεδεμένη εμπειρία φωτισμού, η Signify αποφάσισε να διακόψει από εδώ και στο εξής τις ενημερώσεις λογισμικού και τις διαδικτυακές υπηρεσίες για τη γέφυρα Hue Bridge v1 και να εστιάσει, αντ' αυτών, στην υποστήριξη του οικοσυστήματος της γέφυρας Hue Bridge v2.

Από σήμερα, η Signify δεν θα κυκλοφορήσει καμία ενημέρωση λογισμικού για τις δυνατότητες της πλατφόρμας για τη γέφυρα Hue Bridge v1. Ωστόσο, για το επόμενο ένα (1) έτος από την ανακοίνωση αυτή, η Signify θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ενημερώσεις ασφάλειας, ποιότητας και διαλειτουργικότητας για τη γέφυρα Hue Bridge v1, ενώ θα διατηρεί και τη συμβατότητα με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες και με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Hue για κινητές συσκευές. *

Μετά τις 30 Απριλίου 2020, δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για τη γέφυρα Hue Bridge v1 και θα διακοπεί και η συμβατότητα με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες. Η γέφυρα Hue Bridge v1 θα μπορεί να ελέγχεται μόνο τοπικά, μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής Philips Hue Bridge v1.

Αν και η γέφυρα Hue Bridge v1 μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με παλαιότερες εκδόσεις των εφαρμογών μας ή/και λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, μετά την ημερομηνία αυτή, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια νεότερη έκδοση της γέφυρας Hue Bridge. Η Signify δεν θα κυκλοφορεί πλέον ενημερώσεις ασφαλείας και η γέφυρα Hue Bridge v1 μπορεί να μην είναι πια ασφαλής. Δεν συνιστούμε τη χρήση της γέφυρας Hue Bridge v1 μετά τις 30 Απριλίου 2020, λόγω πιθανών κινδύνων ασφαλείας.

Η υποστήριξη άλλων εκδόσεων της γέφυρας Hue Bridge δεν θα επηρεαστεί. Μπορείτε να ξεχωρίσετε τη γέφυρα Hue Bridge v1 από τις επόμενες εκδόσεις από το σχήμα της: οι εκδόσεις v1 είναι στρογγυλές και οι επόμενες είναι τετράγωνες.

Για ερωτήσεις, βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση https://www.philips-hue.com

 *) Για τη συμβατότητα με το οικοσύστημά μας, η γέφυρα Hue Bridge v1 πρέπει να διατηρείται ενημερωμένη και η συμβατότητα αυτή θα διατηρείται για τις τελευταίες 3 εκδόσεις λογισμικού που έχουν κυκλοφορήσει, με εξαίρεση την περίπτωση σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας όπου η υποστήριξη ενδέχεται να πρέπει να είναι περιορισμένη. Για τη συμβατότητα με τις επίσημες εφαρμογές Hue για κινητές συσκευές, η γέφυρα Hue Bridge v1 θα πρέπει πάντα να έχει την τελευταία έκδοση λογισμικού.

4. Πολιτική λήξης υποστήριξης Hue

Προϊόντα Συμβατότητα με το Hue cloud Συμβατότητα με την εφαρμογή Hue για κινητές συσκευές Επιδιορθώσεις κώδικα για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη διαλειτουργικότητα
Hue Bridge Τουλάχιστον 3 έτη (μόνο οι 3 τελευταίες εκδόσεις λογισμικού) * Τουλάχιστον 3 έτη (μόνο η τελευταία έκδοση λογισμικού) Τουλάχιστον 3 έτη (όλες οι εκδόσεις λογισμικού)
Συσκευή Hue Δ/Υ Τουλάχιστον 5 έτη Τουλάχιστον 5 έτη
V1 Hue Bridge Έως τις 30 Απριλίου 2020 Μετά τις 29 Απριλίου 2019 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Philips Hue Bridge v1 Έως το πρώτο τρίμηνο του 2020

 

Η διάρκεια ορίζεται από τη στιγμή που η Signify θα σταματήσει την πώληση της συγκεκριμένης έκδοσης του προϊόντος.

*με εξαίρεση τις περιπτώσεις σημαντικών επιδιορθώσεων κώδικα ασφαλείας.

5. Τρέχον καθεστώς υποστήριξης των προϊόντων Hue

 

Η λήξη της περιόδου υποστήριξης έχει φτάσει για τα παρακάτω προϊόντα:

 Προϊόν Ημερομηνία έναρξης της περιόδου λήξης υποστήριξης
 Hue Bridge v1 30 Απριλίου 2020

 

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν ενεργή περίοδο υποστήριξης:

Προϊόν
Hue Bridge v2
Όλα τα φώτα της επωνυμίας Hue
Όλα τα αξεσουάρ της επωνυμίας Hue