Όροι χρήσης προϊόντος

Ισχύουν ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση των προϊόντων Philips Hue και τις υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των προϊόντων Philips Hue. Μπορείτε να ανατρέξετε στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις στους εξής συνδέσμους: