Εγγύηση

Η Signify εγγυάται ότι η συσκευή αυτή δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και στην ποιότητα κατασκευής και θα λειτουργεί για 2 χρόνια και 3 χρόνια για προϊόντα με πιστοποίηση Energy Star, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά εντός ή επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, με βάση έναν μέσο χρόνο λειτουργίας 3 ωρών ανά ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα, όταν η χρήση είναι η προβλεπόμενη. Αν η συσκευή αυτή δεν συμμορφώνεται με την εγγύηση, η Signify θα σας στείλει, με δική της επιλογή, μια συσκευή αντικατάστασης ή θα σας επιστρέψει το αρχικό χρηματικό ποσό με την παραλαβή της επιστρεφόμενης συσκευής, της απόδειξης παραλαβής και του αποδεικτικού της αγοράς. Καλέστε δωρεάν στον αριθμό 1-800-555-0050 ή επικοινωνήστε ταχυδρομικά μαζί μας (στη διεύθυνση που αναγράφεται στη συσκευασία) για να μάθετε πώς θα επιστρέψετε τη συσκευή. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που υπόκεινται σε ατύχημα, παραμέληση, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση ή καταστάσεις ανωτέρας βίας. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ορισμένα κράτη και περιοχές δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό τυχαίων ή συνεπαγόμενων ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το κράτος την περιοχή.
Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.