UVJETI ZA UPOTREBU SADRŽAJA U VEZI S PROIZVODIMA PHILIPS HUE

1. Ovi Uvjeti za upotrebu sadržaja u vezi s proizvodima Philips Hue („ovi Uvjeti”) primjenjuju se na Vas ako Nam pružite pristup sadržaju i mogućnost njegove upotrebe (uključujući tekstualne poruke, fotografije, grafička djela, pokretne slike, videozapise, zvuk, ilustracije ili bilo koje druge materijale, no ne ograničavajući se na njih, a koji će se dalje u tekstu podrazumijevati pod riječju „Sadržaj”) na neki od sljedećih načina:

  •  odgovaranjem oznakom #yesHue („Oznaka”) ili 
  •  stupanjem s Nama u interakciju putem bilo koje društvene mreže (uključujući LinkedIn, Instagram, Facebook (uključujući Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter i WeChat, no ne ograničavajući se na njih) (zajednički „SNS”). 

Za potrebe ovih Uvjeta pod riječima „Nam”, „Nama”, „Mi”, „Naša”, „Nas” i „Našu” podrazumijevaju se tvrtka Signify Holding B.V. te sve kompanije, tvrtke i pravne osobe u kojima tvrtka Signify N.V. sada izravno ili neizravno ima 50 % ili više nominalne vrijednosti izdanog dioničkog kapitala ili vlasničkog interesa i/ili 50 % ili više biračkog prava na općim sjednicama i/ili ima moć imenovanja većine direktora i/ili može na neki drugi način usmjeravati njihove aktivnosti, ili će to moći i/ili imati u budućnosti.

2. Odgovaranjem Oznakom ili stupanjem u interakciju s Nama putem bilo kojeg SNS-a s Nama sklapate ugovor koji reguliraju ovi Uvjeti te:
(a) Nama, našim partnerima i davateljima usluga treće strane („Suradnici”) dajete neprekidno, neopozivo, besplatno i globalno pravo i licencu, koji se mogu podlicencirati i prenositi, za upotrebu, kopiranje, izmjenjivanje, brisanje u cijelosti, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i mijenjanje takvog Sadržaja te za izrađivanje izvedenica od takvog Sadržaja, kao i za prodaju i/ili distribuciju takvog Sadržaja i/ili uključivanje takvog Sadržaja u bilo koji oblik, medij, materijal ili tehnologiju bez ikakve obavijesti, naknade ili nekih drugih obaveza prema Vama.  
(b) Izjavljujete i jamčite:
    b.1. da ste Vi autor i vlasnik Sadržaja te da Vi imate sva prava na davanje licence navedene u klauzuli 2(a) 
    b.2. da ste od svakog pojedinca koji se pojavljuje u Sadržaju dobili pristanak na to da Mi upotrebljavamo Sadržaj
    b.3. da Sadržaj ne sadrži nikakve povjerljive informacije te 
    b.4. da Sadržaj i Naša upotreba Sadržaja ne narušavaju prava intelektualnog vlasništva ili prava na privatnost nijedne treće strane te da ni na koji drugi način ne krše prava bilo koje treće strane, kao i to da 
(c) se odričete svih „moralnih prava” ili bilo kakvih drugih prava kada je riječ o dodjeli autorstva ili cjelovitosti materijala u vezi sa svakom stavkom Sadržaja koje možete imati prema bilo kojem primjenjivom zakonu.

3. Stupanjem u interakciju s Nama putem bilo kojeg SNS-a tog davatelja treće strane ovlašćujete za dijeljenje podataka o Vama s Nama te za interakciju s Vama putem SNS-a. To, na primjer, može biti u obliku objave ažuriranja statusa, odgovaranja na komentare i poruke, objavljivanja sadržaja, „retweetanja” i „lajkanja” objava. Mi Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o zaštiti privatnosti na bazi našeg legitimnog interesa za promoviranje naše marke i komunikaciju sa zainteresiranim pojedincima.

4. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno prema primjenjivom zakonu slažete se da ćete Nas obeštetiti, braniti i smatrati nedužnima po pitanju svih odgovornosti, obaveza, troškova, šteta i gubitaka (uključujući sve pravne i druge razumne profesionalne obaveze i troškove) koje smo Mi pretrpjeli ili koje moramo platiti, a koji proizlaze iz bilo koje tvrdnje ili u vezi s bilo kojom tvrdnjom koju neka treća strana izjavi protiv Nas, a zbog Vašeg kršenja izjava i garancija navedenih u klauzuli 2, Vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava treće strane, ili vašeg slanja Sadržaja koji krši ove Uvjete.

5. Slažete se s time da nećete primati novčane naknade za Našu upotrebu Vašeg Sadržaja u skladu s opisom u ovim Uvjetima.

6. Mi poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih osoba i nećemo svjesno objavljivati sadržaj bilo koje vrste koji krši prava intelektualnog vlasništva drugih osoba.

7. Ove Uvjete možemo ažurirati bez da vas o tome obavijestimo. S vremena na vrijeme ih pročitajte kako biste bili upoznati s najnovijom verzijom.

8. Ovi Uvjeti čine cjelokupan dogovor između Nas i Vas kada je riječ o predmetu ovog Ugovora. Svako odricanje od ovih Uvjeta stupit će na snagu samo ako je u pisanom obliku i ako smo ga Mi potpisali. Ako za bilo koji dio ovih Uvjeta sud nadležnog zakonodavstva utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, to neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi ili njihovih dijelova. Ove Uvjete i njihovo provođenje regulirat će zakoni države u kojoj prebivate, a svi sporovi bit će u isključivoj nadležnosti sudova države u kojoj prebivate te će se u njihovoj nadležnosti na kraju i razriješiti, bez pozivanja na načela sukoba primjenjivog zakona ili takvih načela bilo kojeg drugog zakonodavstva.