Uvjeti upotrebe proizvoda

Određeni uvjeti i odredbe primjenjuju se na upotrebu proizvoda i usluga Philips Hue za upravljanje, nadzor i održavanje proizvoda Philips Hue. Primjenjivi uvjeti i odredbe mogu se naći na poveznicama u nastavku: