Uvjeti upotrebe

Uvjeti upotrebe

 

Ovu internetsku stranicu („Internetska stranica”) omogućuje društvo Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656AE Eindhoven, Nizozemska („Philips Lighting”).

 

Sljedeći Uvjeti upotrebe primjenjuju se na vaš pristup ovoj Internetskoj stranici i njezinu upotrebu. Osim toga, određeni uvjeti i odredbe mogu se primjenjivati na određeni sadržaj, podatke, materijale ili informacije sadržane na ovoj Internetskoj stranici ili dostupne putem ove Internetske stranice („Sadržaj”) kao i na određeni sadržaj, podatke, materijale ili informacije koje možete učitati, predati i/ili objaviti na Internetskoj stranici („Korisnički sadržaj”) te na transakcije zaključene putem ove Internetske stranice. Takvi određeni uvjeti mogu biti dodatak ovim Uvjetima upotrebe ili mogu zamijeniti ove Uvjete upotrebe, ali samo u izričito navedenoj mjeri.

1. Prihvaćanje Uvjeta upotrebe

 

Pristupanjem ovoj Internetskoj stranici ili njezinom upotrebom prihvaćate da ste pravno obvezani ovim Uvjetima upotrebe, svim uvjetima i odredbama sadržanim u ovom dokumentu ili na koje se upućuje u istom, kao i svim dodatnim uvjetima i odredbama navedenim na ovoj Internetskoj stranici. Ako ne PRIHVAĆATE sve ove uvjete, NE SMIJETE pristupati ovom Web-mjestu niti ga upotrebljavati.

2. Izmjena Uvjeta

 

Društvo Philips Lighting može u bilo kojem trenutku izmijeniti ili nadopuniti ove Uvjete upotrebe, Takvi izmijenjeni i nadopunjeni Uvjeti upotrebe stupaju na snagu nakon objave. Nastavite li pristupati ovoj Internetskoj stranici ili je upotrebljavati nakon takve objave, smatrat će se da ste suglasni s takvim izmjenama i dopunama. Savjetujemo da redovito pregledavate sve primjenjive uvjete i odredbe. Druge Philipsove internetske stranice mogu imati vlastite uvjete upotrebe koji se primjenjuju na te internetske stranice.

Philips pridržava pravo ukidanja, izmjene ili ažuriranja Internetske stranice ili njezina sadržaja u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti. Društvo Philips Lighting pridržava pravo da po vlastitu nahođenju i iz bilo kojeg razloga bilo kojoj osobi u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti te bez odlaganja ograniči, odbije ili ukine pristup Internetskoj stranici ili bilo kojem njezinu dijelu.

3. Pravila o zaštiti privatnosti

 

Osobne informacije dane ili prikupljene putem ove Internetske stranice ili u vezi s njom upotrebljavaju se samo u skladu s Pravilima zaštite privatnosti društva Philips Lighting, a na ove Uvjete upotrebe primjenjuju se Pravila zaštite privatnosti objavljena na ovoj Internetskoj stranici.

4. Izjave o odricanju odgovornosti

 

SVE INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, SADRŽAJ, TEKST, SLIKE, GRAFIKONE, POVEZNICE I OSTALI MATERIJAL) NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI PRUŽAJU SE U „STANJU U KAKVU JESU” I „OVISNO O DOSTUPNOSTI”. DRUŠTVO PHILIPS I NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DAVATELJI LICENCE, DISTRIBUTERI I DOBAVLJAČI OVIME IZRIČITO ODBIJAJU ODGOVORNOST, U ZAKONSKI DOPUŠTENOJ MJERI, ZA SVE IZJAVE ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITA ILI PREŠUTNA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA REDOVITU UPOTREBU ILI PROMET, POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA NAROČITU UPOTREBU, JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA ILI JAMSTVA U VEZI S RADOM OVE INTERNETSKE STRANICE, SADRŽAJEM ILI KORISNIČKIM SADRŽAJEM. Philips ni njegove podružnice, povezana društva, partneri, davatelji licence, distributeri i dobavljači ne jamče ni ne daju nikakve izjave o tome da će (i) Internetska stranica zadovoljiti vaše zahtjeve, (ii) Internetska stranica raditi bez prekida, pravodobno, na siguran način ili bez greške, ili da će (iii) rezultati dobiveni upotrebom ove Internetske stranice (uključujući sve informacije i materijale na ovoj Internetskoj stranici) biti točni, potpuni, ispravni, pouzdani ili da će na drugi način zadovoljiti vaše zahtjeve.

 

Ovo je javna Internetska stranica. Ne očekujte povjerljivost u pogledu bilo kakva Korisničkog sadržaja koji pošaljete na ovu Internetsku stranicu. Nemojte slati povjerljive informacije.

 

Društvo Philips Lighting i njegove podružnice, povezana društva, partneri, davatelji licence, distributeri i dobavljači nisu odgovorni za prekide ili propuste na internetu, na mreži ili u vezi s uslugama hostinga te ne jamče da na ovoj Internetskoj stranici, u uslugama koje ovu Internetsku stranicu čine dostupnom ili u elektroničkoj komunikaciji koju šalje Philips nema virusa ni drugih štetnih elemenata.

Sve materijale koje ste preuzeli ili na drugi način dobili s ove Internetske stranice preuzeli ste na vlastitu odgovornost i rizik. Isključivo ste odgovorni za svaku štetu na svojem računalnom sustavu ili za gubitak podataka koji je rezultat preuzimanja bilo kakva takva materijala.

5. Registracija

 

Možda ćete se morati registrirati kao suradnik kako biste mogli pristupiti određenim dijelovima Internetske stranice ili se koristiti određenim funkcijama ili značajkama Internetske stranice. Registracija je besplatna.

Kada se registrirate, morate odabrati jedinstveno korisničko ime ili „nadimak” i lozinku te morate navesti jedinstvenu i valjanu adresu e-pošte kojom se trenutačno koristite i koja se može provjeriti. Stoga ćemo vas, ako unesete ime ili adresu koji su već u upotrebi, zamoliti da odaberete drugo ime ili adresu. Poslat ćemo vam poruku e-pošte s potvrdom i informacijama s kojima ste se registrirali. U slučaju da ti podaci iz bilo kojeg razloga ne budu dostavljeni, vaš će pristup područjima, funkcijama ili značajkama koje zahtijevaju takvu registraciju kao i upotreba tih područja, funkcija ili značajku biti onemogućeni ili prekinuti. Odmah ažurirajte svoju registraciju kako bi ona bila točna i valjana. Čuvanje povjerljivosti lozinke isključivo je vaša odgovornost. Pridržavamo pravo promijeniti vaše korisničko ime ili obrisati sadržaj koji ste poslali na Internetskoj stranici, kao i odbiti ili otkazati vašu registraciju ako odaberete korisničko ime koje je, prema našem vlastitom nahođenju, opsceno, nepristojno, uvredljivo ili na drugi način neprimjereno. Isključivo ste odgovorni i za ograničavanje pristupa svojem računalu ili računalima. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se dogode na vašem računu, upotrebom vašeg korisničkog imena i/ili lozinke, a koje su rezultat vašeg ponašanja, nedjelovanja ili nemara. Ako primijetite bilo kakvo sumnjivo ili neovlašteno ponašanje u vezi sa svojim računom, korisničkim imenom i/ili lozinkom, pristajete odmah nam se obratiti porukom e-pošte na adresu digital.marketing.support@signify.com. Po vlastitu nahođenju možemo zabraniti registraciju s bilo kojeg određenog servisa e-pošte ili ISP-a.

6. Suradnik

 

Slanjem bilo kakva Korisničkog sadržaja na ovu Internetsku stranicu potvrđujete da će materijal biti primjeren, konstruktivan i relevantan te da neće sadržavati nikakve stavke koje mogu biti nezakonite ili na drugi način neprimjerene za objavu, uključujući, između ostalog, stavke koje (1) mogu biti klevetničke ili štetne za drugu osobu ili subjekt, (2) mogu naštetiti bilo kojoj osobi ili imovini, ili na drugi način oklevetati ili uznemiravati osobu ili organizaciju, (3) mogu povrijediti bilo koje zakonsko pravo bilo koje osobe (uključujući pravo na privatnost ili javnost), (4) su pornografske, opscene, profane, vulgarne, nepristojne ili prijeteće, (5) su za osudu zbog kulturnih, etničkih ili drugih razloga, ili (6) predlažu ili potiču bilo kakvu nelegalnu aktivnost.

 

Uložit ćete razumne napore kako biste prije slanja skenirali sav materijal te uklonili sve viruse i druge značajke kojima je materijal zaražen ili koje ga mogu oštetiti. Na Internetskoj stranici također nećete slati poruke koje je potrebno prosljeđivati dalje, piramidalne sheme, ankete ni zahtjeve. Također nećete krivotvoriti zaglavlja ni manipulirati identifikacijskim ili drugim podacima kako biste sakrili podrijetlo bilo kakva sadržaja ili Korisničkog sadržaja koji se objavljuje na našoj Internetskoj stranici ili kako biste manipulirali svojom prisutnosti na Internetskoj stranici. Nećete ometati ni onemogućivati naše stranice, poslužitelje ili mreže niti poduzimati radnje koje našu infrastrukturu opterećuju nerazumno ili nesrazmjerno velikim učitavanjem.

 

Potvrđujete, izjavljujete i jamčite da Korisnički sadržaj koji ste predali na našoj Internetskoj stranici ne povređuje nijedno vlasničko pravo druge osobe, kao što je, između ostalog, autorsko pravo, žig ili patent ili bilo koja obveza povjerljivosti.

 

Prihvaćate i suglasni ste s time da se bilo kojom vašom idejom, poslanim materijalom ili raspravom ili bilo kojim drugim Korisničkim materijalom koji ostavite na Internetskoj stranici, a na koji se ne primjenjuje zaštita prava intelektualnog vlasništva, može koristiti drugi suradnik bez naknade ili priznanja.

 

Ovime društvu Philips Lighting, njegovim podružnicama, povezanim društvima i ostalim partnerima dodjeljujete neopozivu, neisključivu licencu bez naknade koja važi diljem svijeta, može se podlicencirati i prenositi. Licenca omogućuje upotrebu, hostiranje, pohranu, reprodukciju, izmjenu, kopiranje, pripremu izvedenih radova, distribuciju, javno izvođenje, javno prikazivanje prenošenje i objavu Korisničkog sadržaja koji ste vi objavili na ovoj Internetskoj stranici ili bilo kojoj drugoj internetskoj stranici društva Philips Lighting ili na drugim marketinškim materijalima ili materijalima za odnose s javnošću društva Philips Lighting u bilo kojem mediju.

 

Isključivo ste odgovorni za vlastiti Korisnički sadržaj i posljedice njegova slanja i/ili objave. Društvo Philips Lighting može, iako nije obvezno, pregledati i pratiti Korisnički sadržaj prije i/ili nakon njegova slanja. Međutim, razumijete da ne možemo pratiti ni pregledati sav Korisnički sadržaj. Između ostalog, društvo Philips Lighting, njegove podružnice, povezana društva, davatelji licence, distributeri i dobavljači neće se i ne mogu se smatrati odgovornima za točnost, potpunost, kvalitetu ili valjanost Korisničkog sadržaja koje na mrežnoj stranici objave treće osobe.

 

Društvo Philips Lighting ne podržava nikakav Korisnički sadržaj kao ni bilo kakvo mišljenje, preporuku ili savjet izrečen u takvu sadržaju te izričito odbacuje svaku odgovornost u vezi s Korisničkim sadržajem.

 

Društvo Philips Lighting ima isključivo pravo i mogućnost uređivanja i/ili uklanjanja poruka ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji je nepoželjan, neprimjeren ili koji na drugi način krši ove Uvjete upotrebe iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku te bez obavijesti ili pristanka i po vlastitu nahođenju. Pozivamo sve korisnike koji smatraju da je objavljeni Korisnički sadržaj nepoželjan ili neprimjeren da se odmah obrate Philipsu porukom e-pošte na adresu digital.marketing.support@signify.com. Nakon što dobijemo takvu obavijest, uložit ćemo razumne napore kako bismo reagirali na način koji smatramo potrebnim u razumnom vremenskom razdoblju. Budući da je to ručni postupak, obavještavamo vas da možda nećemo odmah moći ukloniti ili urediti sporni Korisnički sadržaj.

7. Ograničenje odgovornosti

 

DRUŠTVO PHILIPS LIGHTING TE NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DAVATELJI LICENCE, DISTRIBUTERI ILI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVU NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU, POSEBNU, SLUČAJNU NI ZA BILO KAKVU DRUGU ŠTETU KOJA JE REZULTAT PRISTUPA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, NJEZINU SADRŽAJU ILI KORISNIČKOM SADRŽAJU TE UPOTREBE NAVEDENOGA ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, NJEZINU SADRŽAJU ILI KORISNIČKOM SADRŽAJU TE NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE NAVEDENOGA, KOJA NASTAJE U VEZI S NAVEDENIM ILI JE S TIME POVEZANA, ČAK I U SLUČAJU KAD JE PHILIPS OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA, OSIM U MJERI U KOJOJ SU TE ŠTETE REZULTAT PREVARE ILI LAŽNOG PREDSTAVLJANJA S NAMJEROM PRIJEVARE ZA KOJE JE ODGOVORNO DRUŠTVO PHILIPS LIGHTING.

 

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST DRUŠTVA PHILIPS LIGHTING ILI BILO KOJE OD NJEGOVIH PODRUŽNICA, POVEZANIH DRUŠTAVA, PARTNERA, DAVATELJA LICENCE ILI DISTRIBUTERA ZA BILO KAKVE ZAHTJEVE ZA OVU INTERNETSKU STRANICU, SADRŽAJ ILI KORISNIČKI SADRŽAJ ILI U VEZI S NJIMA, OGRANIČEN JE NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA UPOTREBU INTERNETSKE STRANICE ILI PEDESET (50) EURA, OVISNO O TOME ŠTO JE VEĆE.

 

AKO ŽIVITE U ZEMLJI ILI SAVEZNOJ DRŽAVI U KOJOJ NISU DOZVOLJENE PRETHODNO NAVEDENE IZNIMKE ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ILI BILO KAKVO ODRICANJE ODGOVORNOSTI NAVEDENO U ČLANKU 4, TAKVE IZNIMKE ILI OGRANIČENJA NEĆE SE ODNOSITI NA VAS, OSIM U MJERI U KOJOJ TAKVE IZNIMKE ILI OGRANIČENJA NISU DOPUŠTENI. U TAKVU SE SLUČAJU NAVEDENE IZNIMKE ILI OGRANIČENJA OGRANIČAVAJU NA NAJVEĆU MJERU KOJU DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO.

8. Sadržaj/softver trećih osoba

 

Društvo Philips Lighting ni na koji način nije odgovoran za sadržaj bilo koje stranice u vlasništvu treće osobe koja hiperpoveznicom može biti povezana s Internetskom stranicom, neovisno o tome omogućuje li takvu poveznicu Internetska stranica ili treća osoba u skladu s Uvjetima upotrebe. Bilo koja poveznica s naše Internetske stranice na drugu stranicu ne predstavlja podršku takvoj drugoj stranici. Također ne dajemo svoj sud ili jamstvo u pogledu točnosti, pravodobnosti ili primjerenosti sadržaja bilo koje stranice na koju može voditi poveznica na Internetskoj stranici te ne preuzimamo odgovornost za navedeno.

 

Bilo koji softver koji bude dostupan za preuzimanje s ove Internetske stranice ili putem nje licenciran je u skladu s uvjetima važećeg licencnog ugovora. Osim kako je navedeno u važećem licencnom ugovoru, softver je dostupan samo za upotrebu krajnjim korisnicima te se izričito zabranjuje daljnje kopiranje, reprodukcija ili redistribucija softvera.

 

JAMSTVA U VEZI S TAKVIM SOFTVEROM, AKO POSTOJE, PRIMJENJUJU SE SAMO KAKO JE IZRIČITO UTVRĐENO U VAŽEĆEM LICENCNOM UGOVORU. DRUŠTVO PHILIPS LIGHTING, NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DAVATELJI LICENCE, DISTRIBUTERI ILI DOBAVLJAČI OVIME IZRIČITO ODBIJAJU DAVANJE SVIH DALJNJIH IZJAVA I JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, JAMSTVA O POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA REDOVITU UPOTREBU ILI PROMET, POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA NAROČITU UPOTREBU ILI JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA ILI JAMSTVA U VEZI S OVIM SOFTVEROM.

9. Autorsko pravo i zaštitni znakovi

 

Autorsko pravo i sva ostala vlasnička prava na Sadržaj i Internetsku stranicu koje pružaju društvo Philips Lighting, njegove podružnice, povezana društva, i/ili partneri, softver za upravljanje Internetskom stranicom i objavljivanje na njoj, kompilacija podataka na Internetskoj stranici te redoslijed, slijed i raspored iste pripadaju društvu Philips Lighting Holding B.V i/ili partnerima ili davateljima licence. Pridržana su sva prava na Sadržaj i Internetsku stranicu koja nisu izričito zajamčena u ovim Uvjetima.

 

PHILIPS je registrirani zaštitni znak tvrtke Koninklijke Philips N.V. PHILIPS i svi drugi zaštitni znakovi društva Koninklijke Philips N.V. te njegovih povezanih društava čine važnu imovinu društva Koninklijke Philips N.V. Važno je te zaštitne znakove upotrebljavati na primjeren način, stoga pri upućivanju na proizvode i usluge našeg društva trebate slijediti Philipsove upute. Više informacija potražite ovdje www.ip.philips.com.

 

Upotreba i registracija naziva PHILIPS ekskluzivno su zadržane za društvo Koninklijke Philips N.V. Ne možete registrirati ni upotrebljavati naziv društva, zakonski propisan naziv, trgovački naziv, naziv domene ili drugi naziv, naznaku ili opis čiji je dio naziv PHILIPS ili bilo kakav njemu sličan naziv, kao ni bilo koji naziv koji se sastoji od dijela naziva PHILIPS. Naziv također ne smije uključivati ostale registrirane zaštitne znakove društva Koninklijke Philips N.V.

 

Svi registrirani zaštitni znakovi društva Philips Lighting Holding B.V. te njegovih povezanih društava čine važnu imovinu društva Philips Lighting. Važno je te zaštitne znakove upotrebljavati na primjeren način, stoga pri upućivanju na proizvode i usluge našeg društva trebate slijediti upute društva Philips Lighting. Više informacija o ovom proizvodu potražite na web-mjestu trademarks.lighting@signify.com.

10. Vlasnička prava na Internetskoj stranici

 

Ova je Internetska stranica po svojoj prirodi javna te će se za sve na nju poslane informacije smatrati da nisu povjerljive. Prihvaćate da će svako slanje bilo kojeg izuma sadržanog u bilo kojem Korisničkom sadržaju koji objavite smatrati „objavom” tog izuma u skladu s važećim zakonima o patentima.

 

Prihvaćate da se na svaki Korisnički sadržaj koji je poslan na Internetskoj stranici i/ili se o njemu raspravlja na Internetskoj stranici primjenjuju patenti, autorska prava, trgovački znakovi i ostala prava intelektualnog vlasništva društva Philips Lighting, njegovih podružnica, povezanih društava, partnera ili trećih strana. Ako razmišljate o iskorištavanju bilo koje ideje, prijedloga, savjeta ili rješenja ili drugog Korisničkog sadržaja poslanog na Internetskoj stranici, odgovorni ste za prethodno primjereno rješavanje pitanja intelektualnog vlasništva.

11. Tužbe zbog povrede autorskih prava u SAD-u

 

Ako znate ili sumnjate da su bilo koji materijali s ove Internetske stranice (uključujući, između ostalog, materijale objavljene na forumu) upotrijebljeni ili kopirani na način koji predstavlja povredu autorskih prava, o tome obavijestite za to imenovanog službenika društva Philips Lighting navedenog u nastavku. U skladu sa Zakonom Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću, glava 17 USC-a, članak 512(c)(3), vaša obavijest mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

 

  • fizički ili elektronički potpis nositelja autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u ime nositelja ekskluzivnog prava koje se navodno krši;
  • utvrđivanje rada zaštićenog autorskim pravom za koji se tvrdi da je povrijeđeno ili, ako se u jednoj obavijesti obuhvati više radova zaštićenih autorskim pravom, reprezentativan popis takvih radova na toj stranici;
  • utvrđivanje materijala za koji se tvrdi da krši prava ili da je subjektom aktivnosti povrede prava te koje treba ukloniti ili pristup kojima treba onemogućiti kao i razumno dovoljnu količinu informacija koja nam omogućuje lociranje materijala;
  • razumno dovoljnu količinu informacija koja nam omogućuje da vam se obratimo, primjerice adresu, telefonski broj i, ako je dostupna, adresu elektroničke pošte na koju vam se možemo javiti;
  • vaša izjava o tome da u dobroj vjeri smatrate da nositelj autorskog prava, njegov agent ili pravo nisu dopustili upotrebu materijala na način zbog kojeg ulažete prigovor;
  • izjava da su informacije u obavijesti točne te, pod kaznom za krivokletstvo, da ste nositelj autorskog prava ili da ste ovlašteni djelovati uime nositelja isključivog prava koje se navodno krši.

 

Imenovanom službeniku za slanje obavijesti s pritužbom na povredu autorskih prava možete se obratiti na sljedeće načine:

 

poštom: Philips Lighting B.V.
Legal Services
High Tech Campus 45
5656AE Eindhoven
Nizozemska

 

Navedene informacije daju se isključivo za slanje obavijesti društvu Philips Lighting o tome da su možda povrijeđena vaša autorska prava na materijalu. Tim se putem neće odgovarati na ostale upite, primjerice na pitanja u vezi s proizvodima i na zahtjeve uli zabrinutosti u pogledu neprimjerenih objava i/ili sadržaja.

12. Obeštećenje i oslobađanje od obveze

 

Pristajete na to da ćete obeštetiti društvo Philips Lighting, njegove podružnice, povezana društva, partnere, distributere i dobavljače te sve njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, pravne zastupnike, agente, sljednike i nasljednike te ih osloboditi od odgovornosti za bilo kakve naknade šteta, obveze, troškove i izdatke (uključujući razumne odvjetničke naknade i naknade stručnjaka te parnične troškove) koji su rezultat objave, sadržaja ili prijenosa bilo koje poruke, podataka, materijala ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji objavite na Internetskoj stranici ili su rezultat bilo kakve povrede ovih Uvjeta upotrebe za koju ste vi odgovorni. U slučaju podnošenja bilo kakve pritužbe ili pokretanja sudskih postupaka koji su rezultat bilo koje poruke ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji ste objavili, društvo Philips Lighting pridržava pravo otkriti vaš identitet kao i sve ostale informacije koje ima o vama.

 

Ako se sporite s jednim korisnikom ili više njih, obvezujete se obeštetiti društvo Philips Lighting, njegove podružnice, povezana društva, partnere, distributere i dobavljače te sve njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, pravne zastupnike, agente, sljednike i nasljednike od potraživanja, zahtjeva i odšteta (stvarnih i posljedičnih) bilo koje vrste i prirode, znanih i neznanih, a koji su rezultat takvih sporova ili su na bilo koji način povezani s njima.

13. Ukidanje stranice

 

Imamo isključivo pravo ukidanja Internetske stranice ili bilo kojeg njezina dijela zbog bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku, bez slanja obavijesti ili traženja pristanka. Nismo dužni pohraniti ili izbrisati bilo koji sadržaj i/ili Korisnički sadržaj objavljen na Internetskoj stranici te nismo odgovorni u slučaju da se navedeno ne pohrani ili ne izbriše.

14. Proizvodi društva Philips Lighting

 

Internetska stranica može sadržavati upućivanja na određene proizvode i usluge društva Philips Lighting koji možda nisu (odmah) dostupni u određenoj zemlji. Svako takvo upućivanje ne implicira ni ne jamči da će bilo koji od proizvoda i usluga u pitanju u bilo kojem trenutku biti dostupni u bilo kojoj određenoj zemlji. Dodatne informacije zatražite od svoje lokalne poslovne kontakt-osobe društva Philips Lighting.

15. Anticipatorna izjava u skladu sa Zakonom o reformi parničnih postupaka u vezi s privatnim vrijednosnicama iz 1995. (engl. Safe Harbor' Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

 

Informacije na ovoj Internetskoj stranici mogu sadržavati određene anticipatorne izjave u pogledu financijskog stanja, rezultata djelovanja i poslovanja društva Philips Lighting te pojedinih planova i ciljeva društva Philips Lighting u pogledu navedenih stavaka. Upozoravamo čitatelje na to da nijedna anticipatorna izjava nije jamstvo budućeg djelovanja te da se stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od rezultata sadržanih u anticipatornim izjavama. Primjeri anticipatornih izjava obuhvaćaju dane izjave o našoj strategiji, procjenama rasta prodaje, budućoj EBITA-i te uštedama, budućim razvojima našeg organskog poslovanja kao i o prednostima budućih akvizicija te o našem kapitalnom položaju. Po svojoj prirodi, anticipatorne izjave uključuju rizik i nesigurnost jer se odnose na buduće događaje i okolnosti te postoje brojni čimbenici zbog kojih se stvarni rezultati i napretci mogu znatno razlikovati onih iskazanih ili impliciranih u anticipatornim izjavama. Anticipatorne izjave, između ostalog, ovise o nacionalnim i globalnim gospodarskim i poslovnim uvjetima, uspješnoj provedbi naše strategije, našoj sposobnosti da utvrdimo i dovršimo uspješne akvizicije te da te akvizicije uključimo u svoje poslovanje, o preferencijama korisnika kad je riječ o našim postojećim i novim proizvodima, našoj sposobnosti da razvijemo nove proizvode i stavimo ih na tržište, našoj sposobnosti ostvarivanja koristi od ove strategije, o politikama i mjerama državnih i regulatornih tijela, promjenama u zakonodavstvu i o učinku konkurencije – brojni od navedenih čimbenika izvan su naše kontrole. Posljedično, naši stvarni budući rezultati mogu se znatno razlikovati od planova, ciljeva i očekivanja navedenih u takvim anticipatornim izjavama. Dodatni rizici i čimbenici utvrđuju se u našim dokumentima koje predajemo ili dostavljamo Komisiji za vrijednosnice i burzu Sjedinjenih Američkih Država (engl. U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), uključujući najnovije Godišnje izvješće koje se predaje na obrascu 20-F dostupnom na Internetskoj stranici SEC-a (www.sec.gov). Svaka anticipatorna izjava koju damo ili koja bude dana u naše ime odnosi se samo na razdoblje od datuma kada je sastavljena. Ne obvezujemo se ažurirati anticipatorne izjave kako bi one odražavale promjene u očekivanjima u pogledu navedenoga ili bilo kakve promjene u vezi s događajima, uvjetima ili okolnostima na kojima se te izjave temelje. Stoga bi čitatelj trebao pročitati i ostale informacije koje smo naveli u dokumentima koje smo dostavili SEC-u ili informacije koje bismo mogli navesti u dokumentima koje ćemo tek dostaviti SEC-u.

16. Rješavanje sporova

 

Na ove Uvjete upotrebe primjenjuje se pravo države Nizozemske te se oni i tumače u skladu s pravom te države. Pristajete na neisključivu nadležnost sudova u Amsterdamu, Nizozemska, za sve sporove, tužbe ili pokretanja postupaka koji su rezultat ovih Uvjeta upotrebe ili vaše upotrebe ove Internetske stranice ili se odnose na navedeno ili su s time u vezi. To obuhvaća sve sporove u vezi s postojanjem ili valjanošću ovih Uvjeta upotrebe, pod uvjetom da pristanete sve takve sporove, tužbe ili pokretanja postupaka podnijeti isključivo pred sudovima u Amsterdamu, Nizozemska.

17. Odvojivost

 

Ako se utvrdi da bilo koja odredba ovih Uvjeta upotrebe nije važeća ili provediva, tada će se nevažeća ili neprovediva odredba zamijeniti važećom, provedivom odredbom koja najbolje odgovara namjeri izvorne odredbe, dok će se ostale odredbe ostati na snazi.

18. Neodricanje od prava

 

Neuspjeh društva Philips u provedbi bilo kojeg dijela ovih Uvjeta upotrebe ne predstavlja odricanje od bilo kojeg Philipsova prava prema ovim Uvjetima upotrebe, neovisno o tome radi li se o prošlom ili budućem djelovanju bilo koje osobe. Ako društvo Philips Lighting primi bilo kakva sredstva ili ako se bilo koja osoba osloni na postupke društva Philips Lighting, to se također ne smatra odricanjem od bilo kojeg prava ovih Uvjeta upotrebe. Pravni učinak ima samo posebno odricanje odgovornosti u pisanom obliku koje potpiše ovlašteni predstavnik društva Philips Lighting.

19. Naslovi

 

Naslovi članaka u Uvjetima upotrebe umetnuti su samo radi lakšeg snalaženja i ne čine dio Uvjeta upotrebe te ni na koji način ne utječu na značenje ili tumačenje Uvjeta upotrebe.

 

Hvala šte ste se pridružili našoj Internetskoj stranici.

 

Zadnje ažuriranje: svibanj 2018.