Jamstvo

Poštovani korisniče

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Philips, izrazito cijenimo vaš odabir robne marke Philips i želimo vam mnogo zadovoljstva pri korištenju proizvoda.

Ovaj je proizvod posebno razvijen i namijenjen kućnoj uporabi isključivo u normalnim uvjetima i pri normalnom radu. Prosječan vijek trajanja naveden na pakiranju temelji se na prosječnoj uporabi od 3 sata dnevno / 7 dana tjedno. Ukoliko naiđete na bilo kakve poteškoće pri uporabi proizvoda, preporučujemo da najprije pregledate korisnički priručnik, a zatim i informacije na našem web-mjestu. U skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama, naša tvrtka kao proizvođač (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) jamči da će hardverske komponente u razdoblju od dvije (2) godine od dana kupnje biti bez neispravnosti u materijalima ili izradi, osim ako na ili u pakiranju proizvoda nije navedeno drugo razdoblje, ako se pretpostavlja da se održavanje proizvoda odvija u skladu s uputama za njegu i čišćenje opisanim u korisničkom priručniku. Ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na bilo koji softver, čak i ako je pakiran ili prodan s hardverskim komponentama. Ne jamčimo da će upotreba ovog uređaja biti neprekinuta ili bez pogrešaka. Osim ako zakonske odredbe važećeg zakona ne određuju drukčije, naše obveze u okviru jamstva bit će prema našem izboru ograničene na popravak, na isporuku zamjenskog dijela kao nadomjeska za neispravan proizvod ili ponudu odgovarajućeg kredita u visini kupovne cijene neispravnog proizvoda. Troškovi (de)montaže i/ili (de)instalacije i troškovi rada isključeni su iz jamstva, što vrijedi i za slomljeno staklo, baterije i zamjenjive žarulje. Naša pravna sredstva u okviru jamstva neće produžiti ili obnoviti izvorno važeće jamstveno razdoblje. Prema vlastitom izboru, imamo pravo neispravan proizvod pokriven jamstvom zamijeniti proizvodom koji ima manja odstupanja u dizajnu i/ili specifikacijama koje ne utječu na funkcionalnost proizvoda. Kako biste stekli pravo na ulaganje valjanog odštetnog zahtjeva u okviru ovog jamstva, morate nam (ili našem zastupniku) na zahtjev predočiti odgovarajući račun za kupnju i neispravni proizvod za analizu. U ovim pravilima su u najvećem opsegu koji dopušta važeći zakon,utvrđene sve naše odgovornosti koje smo dužni izvršavati kao proizvođač, u vezi s neispravnim ili neusklađenim proizvodima. Nećemo biti odgovorni za ostale gubitke te neizravne ili posljedične štete (uključujući između ostalog gubitak podataka ili gubitak prihoda), niti ćemo vam vratiti sredstva za aktivnosti kao što je redovno održavanje, spremanje ili obnavljanje podataka. Ovo dobrovoljno ponuđeno proizvođačevo jamstvo nema utjecaja na vaša zakonska prava koja proizlaze iz važećeg zakonodavstva.

Ovo jamstvo podliježe, a može biti i zamijenjeno, našim Pravilima o završetku podrške u mjeri u kojoj Signify odluči prekinuti podršku za ovaj uređaj u skladu sa svojim Pravilima o završetku podrške dostupnim ovdje: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Ako proizvod date na servis u državi koja nije država kupnje proizvoda, pokušat ćemo vaš proizvod servisirati u skladu s uvjetima jamstva koji vrijede u državi u kojoj ste kupili proizvod.

Da biste ostvarili servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite se svom prodavaču ili centru za korisničku podršku tvrtke Philips. Podatke za kontakt možete pronaći na adresi: www.philips.com/lighting.

Pridržavamo pravo na izmjene dizajna i tehničkih specifikacija.

Philips i Philipsov logotip (u obliku štita) registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.