Uvjeti upotrebe za Hue

Zahvaljujemo što ste odabrali proizvod osobne bežične rasvjete Philips Hue, „Proizvod”.

Vaš Proizvod može vam pružiti usluge za upravljanje, kontrolu i održavanje vašeg Proizvoda. Proizvod se može kontrolirati putem aplikacije koju Signify pruža na vašem mobilnom uređaju (poput mobitela, tabletnog uređaja ili drugog povezanog uređaja) lokalno ili na daljinu. Aplikacija pruža i druge značajke kojima možete pristupiti („Aplikacija”).

Web-stranici philips-hue.com možete pristupiti i kako biste: i) upravljali svojim Proizvodom; ii) registrirali se i postavili preference računa („Hue račun”);  iii) pristupili ostalim značajkama koje web-mjesto pruža („web-mjesto”).

Proizvod, Aplikacija, račun za Hue, Web-mjesto i softver ugrađen u Proizvod te sva ažuriranja povezana s tim („Softver Proizvoda”) zajednički se nazivaju („Usluge”). Imajte na umu da Proizvod možete koristiti iz svog doma putem Aplikacije („Lokalni pristup”).

Da biste se Proizvodima služili i izvan svog doma morate imati račun za Hue, koji možete izraditi na web-mjestu („Daljinski pristup”). S računom za Hue moći ćete svojim Proizvodima upravljati u domu i izvan njega, putem aplikacije i putem web-mjesta. Morate znati da ćete nakon što izradite račun za Hue, proizvodima uvijek pristupati putem daljinskog pristupa, čak i kad proizvode upotrebljavate u svom domu osim ako ponovno postavite sustav Bridge. To trebate znati zbog toga što se u lokalnom i daljinskom pristupu prikupljaju različiti skupovi uređaja.
Način pristupa. Više informacija o tome potražite u našoj Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Kako biste u potpunosti mogli iskoristiti usluge koje vam nudi Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Nizozemska ("Signify/mi"), morate učiniti sljedeće:

a.     izraditi račun za upotrebu usluge („Račun za Hue”) i prihvatiti uvjete i odredbe za upotrebu usluga izložene u nastavku („Uvjeti”);
b.      prihvatiti web-mjesto i aplikaciju kao formalni komunikacijski kanal kojim vam tvrtka Signify šalje obavijesti, primjerice o promjenama usluga ili uvjeta pružanja tih usluga („Formalna komunikacija”);
c.     preuzeti aplikaciju kako je navedeno na web-mjestu;
d.     aktivirati Usluge povezivanjem Proizvoda na način naveden u uputama za upotrebu;
e.     prihvatiti da Usluge ovise o dostupnosti infrastrukture / zahtjeva sustava i uslugama trećih strana (kao što su ISP, operater i ostali), bez obzira na to imaju li ugovor s vama ili s tvrtkom Signify;
f.       Ako ne želite izraditi Račun za Hue, nećete moći pristupiti svim značajkama koje vam Proizvod može ponuditi. Moći ćete Proizvodom upravljati lokalno u svom domu. U tom ćete slučaju preuzeti samo aplikaciju i morat ćete prihvatiti Uvjete.

Služba za korisnike: ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s Proizvodima, Uslugama ili ovim Uvjetima, obratite se Službi za korisnike tvrtke Signify. Treća strana kao davatelj usluga platforme nije odgovorna za aplikaciju i njen sadržaj. Stoga se za pitanja, podršku, pritužbe o proizvodu i zahtjeve u vezi intelektualnog vlasništva treće strane koji se odnose na Usluge trebate obratiti samo tvrtki Signify.

Ovi Uvjeti i odredbe obvezujući su zakonski sporazum, a upotrebljavajući Usluge prihvaćate poštivati te Uvjete. Upotreba Usluga za ovaj Proizvod regulirana je ovim Uvjetima.

AKO STE NABAVILI PROIZVOD, A NISTE IMALI PRILIKU PREGLEDATI OVE UVJETE UPOTREBE I NE PRIHVAĆATE IH, MOŽETE U ROKU OD 30 DANA OD DATUMA KUPNJE DOBITI POVRAT CJELOKUPNOG IZNOSA KOJI STE PLATILI.

Pregled

Vašom kupnjom bilo kojeg Proizvoda upravlja jamstvo koje dolazi uz Proizvod („jamstvo”). Ti uvjeti ne narušavaju zakonska prava jamstva koja imate kao potrošač u vašoj zemlji boravišta.

Obustava, prekid i ukidanje

Ovi će Uvjeti ostati na snazi dokle god nastavite pristupati Uslugama ili ih upotrebljavati ili dok se ne ukinu u skladu s odredbama u ovim Uvjetima. Tvrtka Signify može u bilo kojem trenutku (a) privremeno obustaviti ili ukinuti vaša prava na pristup Uslugama i njihovu upotrebu ili (b) ukinuti za vas ove Uvjete ako u dobroj namjeri vjeruje da ste svojom upotrebom Usluga prekršili Uvjete. Nakon ukidanja nećete više imati ovlaštenje za upotrebu Usluga ni pristup Uslugama.

Tvrtka Signify zadržava pravo izmjene, obustave i prekida pružanja Usluga, kao i bilo kojeg njihova dijela, u bilo kojem trenutku i bez obavijesti. Suglasni ste da tvrtka Signify neće biti odgovorna ni vama ni bilo kojoj trećoj strani za ostvarenje spomenutog prava.

Račun i (de)aktivacija

(a)   Račun možete izraditi i Usluge upotrebljavati samo ako prihvaćate i poštujete ove Uvjete i primjenjive zakone. Osobama mlađima od 13 godina strogo je zabranjen pristup i korištenje Uslugama te to predstavlja kršenje ovih Uvjeta.
(b)   Suglasni ste da ćete: (a) točno navesti sve podatke za kontakt i ostale podatke koje traži tvrtka Signify i odmah tvrtku Signify obavijestiti o svim promjenama podataka; (b) čuvati povjerljivost podataka za prijavu u Račun i svih aktivnosti koje se obavljaju u vašem Računu;
(c)    Svoj Račun možete deaktivirati ili izbrisati na web-mjestu philips-hue.com ili putem Službe za korisnike tvrtke Signify. Na web-mjestu potražite informacije o posljedicama deaktivacije ili brisanja računa.
(d)   Signify zadržava pravo ograničiti broj računa za Hue koje je moguće izraditi na jednom uređaju i broj uređaja koje je moguće povezati s jednim računom za Hue.

Pristup i upotreba

Tvrtka Signify daje vam neprenosivo, neisključivo pravo (bez prava na podlicenciranje) na pristup Uslugama i njihovu upotrebu instaliranjem i upotrebljavanjem Aplikacije povezane s Proizvodom samo na određenim ručnim mobilnim uređajima (npr. pametnim telefonima iPhone, iPad ili Android) registriranima na vašem računu (u vašem vlasništvu ili vlasništvu neke druge osobe) i u skladu s ovim Uvjetima. Ova licenca vrijedi za vas i tvrtku Signify, a obuhvaća i softver ugrađen u proizvod (kao i pripadajuća ažuriranja).

Automatska ažuriranja softvera

Signify može ažurirati ili promijeniti softver za besprijekorne Usluge i može to učiniti na daljinu, bez da vas o tome prethodno obavijesti. Ažuriranja ili promjene podložne su Uvjetima softvera. Ako ne želite ta ažuriranja, jedini pravni lijek je prestanak korištenja Usluga.

Određena ograničenja

Prihvaćate sljedeće: (a) nećete upotrebljavati Usluge ako to krši bilo koji zakon, propis ili sudski nalog niti u bilo kakvu nezakonitu svrhu ili svrhu zloupotrebe; (b) upotrebljavat ćete Usluge samo prema namjeni koju određuje tvrtka Signify; (c) nećete upotrebljavati Usluge na način koji bi bio štetan za tvrtku Signify, njene davatelje usluga ili bilo koju drugu osobu; (d) nećete ponovno objaviti, reproducirati, distribuirati, prikazivati, objaviti ni slati bilo koji dio Usluga; (e) nećete poduzeti radnju kojoj je namjena u Proizvode ili Usluge uvesti viruse, crve, kvarove, trojanski softver, zlonamjeran softver ni bilo kakve stavke destruktivne prirode koje bi onemogućile Proizvode, Usluge ili uređaje drugih krajnjih korisnika; (f) nećete zaobići ni pokušati onesposobiti zaštitu Proizvoda ili Usluga niti onemogućiti Proizvode ili Usluge ili uređaje drugih krajnjih korisnika; (g) nećete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ni rastavljati Proizvode i Usluge osim ako primjenjivi zakon izričito ukida navedene zabrane; (h) poštivat ćete sve ostale razumne zahtjeve i ograničenja koja od vas traži ili vam ih nameće tvrtka Signify, a koja su detaljnije opisana na web-mjestu philips-hue.com; (i) nećete drugima dopustiti bilo što od navedenoga. Imajte na umu da se Usluge i Proizvodi ne smiju upotrebljavati za nadzor i slične svrhe.

Otvoreni kod

Određene stavke nezavisnog koda treće strane uključene u Usluge (kako je naznačeno na Web-mjestu) uključene u Usluge (i kako je naznačeno na Web-mjestu) podložne su licencama otvorenog koda.

Obavijest o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti koja upravlja upotrebom Usluga dostupna je na Web-mjestu philips-hue.com. Ova Izjava o zaštiti privatnosti može se mijenjati s vremena na vrijeme pa je često i pomno provjeravajte.

Naknade i nadogradnje koje se nadoplaćuju

Signify vam besplatno nudi pristup Uslugama. Signify vam može ponuditi i dodatne Usluge („Nadogradnje koje se nadoplaćuju”) za određenu naknadu. Signify će vas obavijestiti ako će se Usluga u budućnosti nuditi za određenu naknadu. U tom slučaju možete odabrati nastavak upotrebe ponuđene Usluge besplatno, ako je primjenjivo, ili Nadogradnju koja se nadoplaćuje za određenu naknadu ili pak prekid korištenja Usluge.

Korisnički sadržaj

Možda ćete moći putem Usluga izraditi ili prenijeti sadržaj („Korisnički sadržaj”), a u tom slučaju vi odlučujete što će biti javno dostupno. Željeli bismo da vi i drugi uživate u Uslugama, stoga vas molimo da naše Usluge ne upotrebljavate na neprikladan način (npr. na način koji je opscen, koji krši zakone i propise, koji je uvredljiv, diskriminirajući ili krši nečija prava, uključujući između ostaloga prava intelektualnog vlasništva).

Tvrtka Signify ne pruža Korisnički sadržaj i ne podržava u njemu iznesena mišljenja, preporuke, ili savjete. Kad podijelite svoj sadržaj, mi ga namjeravamo upotrijebiti i u vlastite svrhe, uključujući komercijalne. Ako to ne želite, pripazite što dijelite.

Treće strane i naknade trećih strana

Moguće je da ćete priliko upotrebe Usluga upotrijebiti i neku uslugu, preuzeti softver ili kupiti robu koju nudi neka treća strana. Treća strana mogla bi za te usluge i proizvode imati vlastita primjenjiva pravila i ograničenja neovisno o ovim Uvjetima te ih morate poštivati u odnosu na tu treću stranu.

Potvrđujete da ste odgovorni za sve naknade koje naplaćuju treće strane, primjerice ISP ili operator mobilnog uređaja, koje vam pružaju određene preduvjete pomoću kojih se služite Uslugama.

Autorsko pravo i intelektualno vlasništvo

Tvrtka Signify vlasnik je autorskih prava, zaštitnih znakova, oznaka usluge i prava na izgled proizvoda za sve materijale i sadržaje prikazane na Uslugama i pomoću njih. Takve materijale i sadržaje ne smijete reproducirati, mijenjati, koristiti za izradu drugih djela, izlagati, uokvirivati, izvoditi, objaviti, distribuirati, raspačavati, prenositi, emitirati niti ih slati trećoj strani (uključujući prikazivanje i distribuciju materijala uz pomoć web-mjesta treće strane) bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Signify osim u slučaju kad se Usluge upotrebljavaju u namijenjene svrhe. Signify zadržava sva prava koja nisu izričito odobrena ovim Uvjetima.

Ako tvrtki Signify pošaljete komentar, prijedlog ili neki drugi materijal („Povratne informacije”) u vezi Uslugama (isključujući bilo kakav nelegalan sadržaj), ovime dodjeljujete sva autorska prava na takve Povratne informacije tvrtki Signify i potvrđujete da ćemo ih imati pravo upotrijebiti i implementirati na bilo koji način bez ograničenja i bez obveze povjerljivosti, pripisivanja autorstva ili plaćanja naknade vama, odnosno dajete tvrtki Signify dozvolu da upotrebljava povratne informacije bez ograničenja u mjeri u kojoj se prethodno navedeno smatra neučinkovitim.

Za Softver proizvoda dobivate licencu, on vam se ne prodaje. Uvjeti vam daju pravo na služenje Softverom proizvoda, ali ne dobivate nikakva prava, izričita ili implicitna, u Softveru proizvoda osim onih navedenih u Uvjetima upotrebe. Tvrtka Signify i njeni davatelji licence zadržavaju sva prava, pravne temelje i interese u Softveru proizvoda i na njega, uključujući sve patente, autorska prava, poslovne tajne i ostala njima obuhvaćena prava intelektualnog vlasništva. Softver proizvoda zaštićen je zakonom o autorskim pravima, odredbama međunarodnih ugovora i ostalim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Softver proizvoda ne smijete iznajmljivati, davati u zakup, podlicencirati, prodavati, dodjeljivati, posuđivati ni na drugi način prenositi osim kako je ovdje navedeno. Ne smijete s Proizvoda ukloniti ni uništiti bilo koju identifikacijsku oznaku proizvoda, obavijest o autorskim pravima niti oznake vlasništva ili ograničenja.

Odricanje jamstva

Naš je cilj pružiti vam izniman doživljaj usluge. MEĐUTIM, TREBATE ZNATI DA VAM USLUGE PRUŽAMO U OBLIKU „KAKO JEST” I „PREMA RASPOLOŽIVOSTI” I DA SE NE MOŽETE OSLONITI NA PRAVOVREMENOST BILO KOJIH REZULTATA KOJE BISTE MOGLI OSTVARITI OD OVIH USLUGA. To je između ostaloga stoga što raspoloživost Usluga ovisi i o vanjskim okolnostima, kao što su, između ostalih, vaše računalo, mobilni uređaj, kućne instalacije, Wi-Fi mreža, vaš davatelj internetskih usluga i operater mobilnog uređaja ili neke druge usluge trećih strana na koje Signify nema utjecaja. Stoga tvrtka Signify ne može u vezi s Uslugama jamčiti: dostupnost, vrijeme neprekidnog rada, točnost rezultata, točnost podataka, pohranu podataka, dostupnost u svim zemljama, pouzdanost posljedičnih obavijesti, specifičnu razinu uštede ili neku drugu novčanu prednost.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na to koliko povjerenja imamo u našu Uslugu, uvijek postoji mogućnost da nešto neće funkcionirati kako bi trebalo. U slučaju da Usluga ne funkcionira ili da se neki sadržaj izgubi, duboko se ispričavamo. Razumijemo da je to nezgodno i nepraktično. Nažalost, U NAJVEĆOJ MJERI KOJU PRIMJENJIVI ZAKON DOPUŠTA, NE MOŽEMO PREUZETI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICA VAŠE UPOTREBE USLUGA. NI U KOJEM SLUČAJU NISMO ODGOVORNI ZA IZNOSE KOJI PREKORAČUJU NAKNADE PLAĆENE U VEZI S USLUGAMA. AKO JE OGRANIČENJE PRAVNOG LIJEKA, ŠTETE ILI ODGOVORNOSTI ZAKONOM ZABRANJENO ILI OGRANIČENO, TVRTKA SIGNIFY ZADRŽAT ĆE PRAVO NA MAKSIMALNA ZAKONOM OMOGUĆENA ODRICANJA I OGRANIČENJA.

Formalna komunikacija

Ove Uvjete mogli bismo s vremena na vrijeme ažurirati. Ako to učinimo, služit ćemo se formalnom komunikacijom. Ako učinimo neku veliku izmjenu važnih točaka ovih Uvjeta (bitnu izmjenu), mogli bismo vas na to upozoriti na uočljiviji način. Mogli bismo, na primjer, privremeno označiti nove ili izmijenjene odjeljke u ovim Uvjetima, privremeno objaviti uočljivu obavijest na web-mjestu ili stranici za registraciju/prijavu ili pak privremeno dodati riječ „Ažurirano” naslovu ovih Uvjeta i/ili hipertekstnim poveznicama na Uvjete. U nekim slučajevima mogli bismo vam poslati i poruku e-pošte ili drugu obavijest o promjenama i mogućnostima koje imate ili radnjama koje možete poduzeti prije nego što te promjene stupe na snagu. Ako nakon takvih upozorenja ili obavijesti ništa ne poduzmete i nastavite upotrebljavati Usluge, uključujući pristup web-mjestu, ili ako prihvatite izmjene za koje tražimo vašu prethodnu suglasnost, to će nam biti potvrda da prihvaćate izmjene.

Prijenos i djelomična nevaljanost

Ovi uvjeti upotrebe i vaša prava i obveze prema ovim Uvjetima upotrebe nisu prenosivi. Ako bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo iz bilo kojeg razloga smatra neku odredbu ovih uvjeta upotrebe nevaljanom, nezakonitom ili neprovedivom, preostale odredbe ostaju na snazi.

Nadležni zakon

Ovi uvjeti upotrebe sastavljeni su, tumače se i reguliraju prema zakonima Nizozemske bez obzira na sukobe odredbi tih zakona.

Zaključne odredbe

Izjavljujete i jamčite da (i) niste u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a definirala kao zemlju koja „podržava terorizam”; i (ii) ne nalazite se ni na jednom popisu vlade SAD-a zabranjenih ili ograničenih osoba. Isto tako, dajete neopozivo pravo tvrtki Apple (za koju se smatra da to pravo prihvaća) na primjenu uvjeta u odnosu na vas kao korisnika treće strane.

Suglasni ste da nećete, izravno ili neizravno, izvoziti ni ponovno izvoziti Proizvod i Softver proizvoda u bilo koju državu za koju Zakon Uprave za izvoz SAD-a , ili bilo koji sličan zakon ili propis SAD-a, traži izvoznu dozvolu ili neko drugo odobrenje američke vlade, osim ako ste odgovarajuću izvoznu dozvolu ili odobrenje unaprijed pribavili.