Ugovor o obradi podataka za Philips Hue Secure (DPA)

Kad upotrebljavate proizvode i usluge Philips Hue Secure, vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Ugovorom o obradi podataka za Philips Hue Secure.