Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập Hue sync box

Với Hue sync box, bạn có thể trải nghiệm ánh sáng xung quanh – nơi đèn thông minh của bạn nhấp nháy, nhảy múa và thay đổi màu sắc để phù hợp với hành động trên màn hình TV.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?

Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.

Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge

Bạn có ứng dụng Hue Sync dành cho thiết bị di động chưa?

Hãy tải ứng dụng Hue Sync dành cho thiết bị di động xuống từ App Store hoặc Cửa hàng Google Play. Hãy nhớ kết nối thiết bị di động của bạn trên cùng một mạng Wi-Fi với Hue Bridge.

Bạn đã cài đặt Hue sync box chưa?

Hãy kết nối Hue sync box với nguồn và TV của bạn. Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với Hue sync box của bạn.

Kết nối một phụ kiện với hệ thống Hue

  1. Hãy nhớ bật Bluetooth trên thiết bị di động của bạn.
  2. Mở ứng dụng Hue Sync dành cho thiết bị di động. Ứng dụng này sẽ ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm Hue sync box. Khi tìm thấy một Hue sync box, hãy nhấn vào Continue (Tiếp tục).
Tìm kiếm Hue sync box

3. Chọn mạng Wi-Fi của bạn và nhấn vào Connect (Kết nối). Nhập mật khẩu cho mạng Wi-Fi của bạn khi được nhắc.

4. Nhấn và giữ nút nguồn trên Hue sync box. 

5. Khi kết nối được xác nhận, hãy nhấn vào Search (Tìm kiếm). 

6. Bấm nút trên Hue Bridge.

Kết nối Hue bridge

7. Trong ứng dụng Hue sync dành cho thiết bị di động, hãy chọn một khu vực Giải trí hiện có để sử dụng với Hue sync box. Nếu chưa tạo Hue sync box, bạn có thể dùng ứng dụng Hue để tạo. 

8. Đặt tên cho các đầu vào HDMI. Ví dụ: HDMI 1 có thể là tên của bảng điều khiển trò chơi của bạn.

Kết nối Hue sync box

9. Không bắt buộc: Ghép nối điều khiển TV với Hue sync box.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập Hue sync box, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue.

Câu hỏi thường gặp về Hue sync box

Chuyển đến phần Hỗ trợ >