Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập cảm biến chuyển động Hue

Kết nối qua Hue Bridge

Với Hue Bridge, bạn có quyền truy cập vào bộ tính năng chiếu sáng thông minh đầy đủ – và dễ dàng kết nối cảm biến chuyển động Hue.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?

Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.

Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge

Thiết lập cảm biến chuyển động Hue

  1. Mở ứng dụng Hue.
  2. Chuyển đến tab Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Accessories (Phụ kiện).
Cài đặt

4. Nhấn vào Add accessory (Thêm phụ kiện).

Thêm phụ kiện

4. Nhấn vào cảm biến chuyển động Hue.

5. Sau khi ứng dụng Hue đã tìm thấy cảm biến chuyển động, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể chọn Phòng hoặc Khu vực mà cảm biến chuyển động điều khiển, cũng như điều gì sẽ xảy ra khi kích hoạt các cảm biến này.

Thêm cảm biến chuyển động

Sau khi bạn thiết lập xong

Cài đặt cảm biến chuyển động Hue

Đặt cảm biến chuyển động Hue ở nơi bạn muốn cảm biến này kích hoạt đèn của bạn. Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với cảm biến chuyển động Hue.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập cảm biến chuyển động Hue, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue.

Câu hỏi thường gặp về cảm biến chuyển động Hue > 

Chuyển đến phần Hỗ trợ >