Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập nút thông minh Hue

Có hai cách để kết nối nút thông minh Hue với hệ thống của bạn: qua Hue Bridge hoặc qua Bluetooth.

Kết nối qua Hue Bridge

Kết nối qua Bluetooth

Kết nối qua Hue Bridge

Với Hue Bridge, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nút thông minh Hue – và quá trình thiết lập diễn ra rất đơn giản.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?

Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.

Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge

Thiết lập nút thông minh Hue qua Hue Bridge

  1. Nhấn và giữ nút thông minh trong ba giây để kích hoạt thiết bị. 
  2. Mở ứng dụng Hue.
  3. Chuyển đến tab Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Accessories (Phụ kiện). 
Cài đặt

4. Nhấn vào Add accessory (Thêm phụ kiện).

Thêm phụ kiện

5. Nhấn vào nút thông minh Hue

6. Khi ứng dụng Hue đã tìm thấy nút thông minh, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể chọn Phòng hoặc Khu vực mà nút thông minh điều khiển, cũng như chức năng của nút này.

Nút thông minh Hue

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập nút thông minh, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue.

Câu hỏi thường gặp về nút thông minh Hue > 

Chuyển đến phần Hỗ trợ >

Kết nối qua Bluetooth

1. Nhấn và giữ nút thông minh Hue trong ba giây cho đến khi nút này bắt đầu nhấp nháy.

Nút thông minh Hue

2. Giữ nút thông minh cho đèn bạn muốn điều khiển. Hãy giữ trong phạm vi cách đèn sáu inch. 

3. Lặp lại cho tối đa 10 bóng đèn.

4. Để xóa đèn khỏi nút thông minh Hue, hãy lặp lại quy trình tương tự, nhưng giữ nút trong 10 giây.