Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn

Truy cập các kênh mạng xã hội của chúng tôi

Thời gian phản hồi: 1 giờ Làm việc 24/7

Cửa hàng Hue


1800 9414
Thứ Hai - thứ Sáu 8 giờ sáng - 8 giờ tối, giờ EST

Philips Hue YouTube

Xem Các video hướng dẫn của chúng tôi

Duyệt Các video Hướng dẫn của chúng tôi ở Philips Hue app (bạn có thể tìm những video này ở tab Explore thuộc mục "Các video hướng dẫn") hoặc xem tất cả các video của chúng tôi trên kênh Philips Hue YouTube.