Phụ kiện

Cho dù bạn sử dụng Công tắc điều chỉnh độ sáng cho Hue, smart plug hay cảm biến, đây là nơi bạn có thể tìm thấy những cải tiến và cập nhật mới nhất cho phần mềm hỗ trợ các phụ kiện đèn thông minh của bạn. Chúng tôi cập nhật các ghi chú phát hành này với mọi thay đổi phần mềm để bạn có thể theo dõi những tính năng mới.

Bạn muốn đảm bảo rằng bạn nhận được các bản cập nhật ngay lập tức? Hãy bật cập nhật tự động cho hệ thống Philips Hue của bạn trong ứng dụng Hue (Cài đặt> Cập nhật phần mềm> Cập nhật tự động).

Hue Smart Button
December 18, 2019
Software version: 2.30.0_r30777

  • Fixed a compatibility issue with third-party products

Hue Dimmer Switch
October 7, 2019
Software version: 6.1.1.28573

  • Improved communication with Hue Bridge
  • Performance and behavioral improvements

Hue Motion Sensor & Hue Outdoor Sensor
March 11, 2019
Software version: 6.1.1.27575

  • Fix for light level sensor issue observed by some users.
  • Reliability and behavioral improvements.