Phụ kiện

Cho dù bạn sử dụng Công tắc điều chỉnh độ sáng cho Hue, smart plug hay cảm biến, đây là nơi bạn có thể tìm thấy những cải tiến và cập nhật mới nhất cho phần mềm hỗ trợ các phụ kiện đèn thông minh của bạn. Chúng tôi cập nhật các ghi chú phát hành này với mọi thay đổi phần mềm để bạn có thể theo dõi những tính năng mới.

Bạn muốn đảm bảo rằng bạn nhận được các bản cập nhật ngay lập tức? Hãy bật cập nhật tự động cho hệ thống Philips Hue của bạn trong ứng dụng Hue (Cài đặt> Cập nhật phần mềm> Cập nhật tự động).

July 22, 2022  
Philips Hue Tap dial switch
Software version 2.59.25

 • The Tap dial switch now displays the correct battery status.

December 8, 2021 
Philips Hue smart plug 
Software version 1.93.6

 • Security improvements
 • Bug fixes and stability improvements

September 13, 2021
Hue dimmer switch v2 
Software version: 2.45.2_hF4400CA

This update for the Philips Hue dimmer switch includes:

 • Bug fixes and security improvements

Hue smart button 
Software version: 2.47.8_h2f96862 
 
This update for the Philips Hue smart button includes:

 • Bug fixes and stability improvements
 • Security improvements

December 18, 2019
Hue smart button
Software version: 2.30.0_r30777

 • Fixed a compatibility issue with third-party products

October 7, 2019
Hue dimmer switch
Software version: 6.1.1.28573

 • Improved communication with Hue Bridge
 • Performance and behavioral improvements

March 11, 2019
Hue indoor motion sensor
Hue outdoor motion sensor
Software version: 6.1.1.27575

 • Fix for light level sensor issue observed by some users.
 • Reliability and behavioral improvements.

Bridge

Ghi chú phát hành Bridge

All release notes

Ghi chú phát hành