Ghi chú phát hành

Luôn cập nhật những cải tiến mới nhất cho các ứng dụng, đèn và phụ kiện của Philips Hue.

Ghi chú phát hành sản phẩm

Ghi chú phát hành ứng dụng Hue

Ứng dụng Android

Ứng dụng Hue Sync