Tư vấn bảo mật

Tư vấn bảo mật về sản phẩm Hue

Hue cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như luôn bảo mật các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ định các nguồn lực quan trọng để xác định và giảm thiểu những lỗ hổng trong giai đoạn thiết kế sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các nhà nghiên cứu về bảo mật và những người dùng khác để sửa và vá bất kỳ lỗ hổng xác định được nào.

Nếu bạn cho rằng mình đã tìm thấy lỗ hổng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chương trình tiết lộ có trách nhiệm https://www.signify.com/global/product-security.

Cập nhật bảo mật về sản phẩm Hue

Để bảo vệ người dùng, Hue khuyên bạn nên cập nhật hệ thống của mình với phần mềm mới nhất và chỉ tải xuống ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng chính thức của iOS và Android.

Để biết thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất của ứng dụng Hue, Hue Bridge, Phụ kiện cho Hue, Đèn Hue hoặc Hue Sync, vui lòng truy cập trang công bố của chúng tôi.

Để đảm bảo rằng hệ thống Hue của bạn được cập nhật đầy đủ, vui lòng kiểm tra trang "Cập nhật phần mềm" trong ứng dụng Hue chính thức trong "Cài đặt" > "Cập nhật phần mềm". Người dùng cũng nên bật "cập nhật tự động" trong phần này để đảm bảo phần mềm mới nhất được cài đặt tự động.

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến bảo mật

Tôi có thể làm gì để đảm bảo các sản phẩm Philips Hue của tôi không bị tin tặc tấn công hoặc bị tấn công từ chối dịch vụ?
Tôi cập nhật hệ thống Philips Hue với phần mềm mới nhất như thế nào?
Bạn có hỗ trợ những phiên bản phần mềm điều khiển cũ hơn cho sản phẩm Philips Hue không?
Làm thế nào tôi biết là phần mềm của tôi được cập nhật?
Tôi bật tự động cập nhật phần mềm cho các sản phẩm Philips Hue như thế nào?
Tôi có thể tìm các lưu ý phát hành của bản cập nhật phần mềm cho Philips Hue ở đâu?
Tôi nên làm gì nếu tôi không thể cài đặt phần mềm điều khiển mới nhất trên sản phẩm của tôi?
Tôi có thể làm gì nếu Hue Bridge của tôi được liên kết với một tài khoản không xác định hoặc không mong muốn?
Tôi vừa thiết lập Bridge và thấy các thành viên mà tôi không nhận ra trong Trang chủ của mình. Tôi cần làm gì?
Tôi đã bán/trả lại Bridge của mình cách đây một thời gian. Tại sao tôi nhận được email về việc ai đó tham gia Trang chủ của mình?

Bạn cần thêm trợ giúp?