Αξεσουάρ

Είτε χρησιμοποιείτε διακόπτη ρύθμισης έντασης, έξυπνο βύσμα ή αισθητήρα Hue, εδώ θα βρείτε τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις και ενημερώσεις του λογισμικού που υποστηρίζει τα αξεσουάρ έξυπνου φωτισμού. Ενημερώνουμε αυτές τις σημειώσεις έκδοσης σε κάθε αλλαγή λογισμικού ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τι νέο υπάρχει.

Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις ενημερώσεις αμέσως; Ενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις για το σύστημα Philips Hue στην εφαρμογή Hue (Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού > Αυτόματη ενημέρωση).

Hue Smart Button
December 18, 2019
Software version: 2.30.0_r30777

  • Fixed a compatibility issue with third-party products

Hue Dimmer Switch
October 7, 2019
Software version: 6.1.1.28573

  • Improved communication with Hue Bridge
  • Performance and behavioral improvements

Hue Motion Sensor & Hue Outdoor Sensor
March 11, 2019
Software version: 6.1.1.27575

  • Fix for light level sensor issue observed by some users.
  • Reliability and behavioral improvements.