Σημειώσεις έκδοσης

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις των εφαρμογών, των φωτιστικών και των αξεσουάρ Philips Hue.

Σημειώσεις έκδοσης προϊόντος

Σημειώσεις έκδοσης εφαρμογής Hue