Εφαρμογές Hue Sync

Εξερευνήστε τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει στις εφαρμογές επιτραπέζιου υπολογιστή και φορητών συσκευών Hue Sync για να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την εμπειρία ψυχαγωγίας σας. Ενημερώνουμε τακτικά τις εφαρμογές μας για να βελτιώσουμε την απόδοση και τη λειτουργικότητα. Κάθε φορά που θέτουμε σε κυκλοφορία ενημερώσεις της εφαρμογής Hue Sync, τις κοινοποιούμε εδώ, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τι νέο υπάρχει.

September 1, 2021
Software version 1.7
 • You can now sync your lights with multiple displays
 • Set and control any dynamic scene created in the Philips Hue app: export the Entertainment area as a Zone in the Hue Sync desktop app in Settings > Entertainment area.
 • General stability improvements and bug fixes

March 31, 2021
Software version 1.6

 • You can now export your Entertainment area from the Hue Sync desktop app as a Zone in the Hue app! Control your Entertainment area as you would any other Zone: turn lights on and off, set light scenes, and more.
 • Added support for Danish, Norwegian, Swedish, and Finnish languages.
 • General stability improvements and bug fixes.g

October 19, 2020
Software version 1.5

 • Added support for the Hue Play gradient lightstrip
 • Reworked communication with the Hue Bridge, making the app more responsive in reflecting changes made by other apps
 • Added the option to automatically turn the lights on or off when the Hue Sync app opens or closes
 • Your current app will now remember display location between sessions

May 29, 2020
Hue Sync 1.4

 • Added support to capture audio via microphone
 • Added option to select other audio devices other than the default one
 • Added support for audio capture from target application on Mac
 • Option to tweak number of light channels in the music algorithm
 • Russian language support
 • Improvement on the keyboard shortcuts
 • Added an option to disable fullscreen optimization for a specific game if sync issues are encountered
 • General stability improvements and bug fixes

February 6, 2020
Hue Sync 1.3.4.3

 • We regularly update your Hue Sync Desktop app to improve the performance and reliability of the system.

August 9, 2019
Hue Sync 1.3

 • Improved overall experience based on height of the lights (setup done in Philips Hue main app)
 • Added support for light state after streaming (configured in the Philips Hue main app) ß available from October onwards.
 • Added function to adjust the brightness of the lights past 100% limit in Hue Sync app
 • Added possibility to manual customize the scaling
 • HDR support added
 • Razer Chromalink support added
 • Updated the MAC installer

December 14, 2018
Hue Sync 1.2

 • Added feature to automatically start light sync when certain games launch
 • From 1.2 onwards, feedback can be given in section under “Settings” or via the automatic pop-up after a sync session.
 • Under “Settings” previously received notifications can be found. Also, there is an opt-in and opt-out function for two types of notification.
 • Video and audio algorithm improvements.
 • Fixed several UI and stability related issues.

October 05, 2018
Hue Sync 1.1

 • Added new entertainment scenes under the “Scenes” Tab
 • Added configurable delay under settings
 • Implemented option to automatic start light sync when Hue Sync is opened
 • Improved the light effects when watching darker content
 • Improved the music algorithm and updated the color pallets under “Audio”
 • Small design and performance improvements
 • Fixed audio output device issues for Mac
 • Fixed several bugs related to crashes

Bridge

Σημειώσεις έκδοσης Hue Bridge

All release notes

Σημειώσεις έκδοσης