Εφαρμογές Hue Sync

Εξερευνήστε τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει στις εφαρμογές επιτραπέζιου υπολογιστή Hue Sync και Hue Sync TV για να βελτιώσετε ακόμη περισσότερο την εμπειρία ψυχαγωγίας σας. Ενημερώνουμε τακτικά τις εφαρμογές μας, ώστε να βελτιώνουμε την απόδοση και τη λειτουργικότητα. Κάθε φορά που θέτουμε σε κυκλοφορία ενημερώσεις της εφαρμογής Hue Sync, τις κοινοποιούμε εδώ, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τι νέο υπάρχει.

 

May 9, 2023 
Hue Sync TV app 1.2.3

 • Fixed an issue on 2023 TVs that showed two apps after downloading
 • Improved the design of the Automatic syncing setting

April 27, 2023
Hue Sync desktop app 1.10.2.43

 • Fixed an issue in which the Hue Sync desktop app would crash when Razer is deactivated and computer enters sleep mode. 

April 14, 2023
Hue Sync desktop app 1.10.1

 • Fixed syncing issues with MacOS 12.3+
 • Fixed issues when syncing with multiple screens
 • General stability improvements and bug fixes

February 28, 2023 
Hue Sync TV app 1.1

 • Fixed an issue where Music areas were changed into TV areas
 • Added a back button when restoring the app
 • Added an explanation of the Automatic sync feature in Settings
 • Various other bug fixes and general improvements

February 15, 2023
Hue Sync desktop app 1.10

 • You can now rename game titles in Settings > Game preferences
 • Improved the app’s installation process by removing the custom installation path 
 • Fixed an issue where the app could crash while opening on macOS 10.14
 • Fixed some audio-related issues, including AirPlay speaker incompatibility
 • Various other bug fixes and stability improvements

November 28, 2022
Hue Sync desktop app 1.9

 • Gradient lights can now show multiple colors when you set a scene from Scenes
 • Fixed an issue where lights stayed on when the computer shut down
 • Fixed an issue where the app would crash when adding a new light
 • Improved some visual and UI elements
 • Made other general stability improvements and bug fixes

September 1, 2022 
Hue Sync desktop app 1.8.2

 • Improved security of the MacOS application by removing an unused entitlement
 • Fixed an issue with the Razer integration
 • Improved the detection of DRM content, which now warns you that syncing might not work with protected content
 • Other stability improvements and bug fixes

July 13, 2022 
Hue Sync desktop app 1.8.1

 • General stability improvements and bug fixes
March 18, 2022 
 
Hue Sync desktop app 1.8
 • Added support for native Apple Silicon
 • Updated the app’s graphics
 • General stability improvements and bug fixes
 
September 1, 2021
Hue Sync desktop app 1.7
 • You can now sync your lights with multiple displays
 • Set and control any dynamic scene created in the Philips Hue app: export the Entertainment area as a Zone in the Hue Sync desktop app in Settings > Entertainment area.
 • General stability improvements and bug fixes

March 31, 2021
Hue Sync desktop app 1.6

 • You can now export your Entertainment area from the Hue Sync desktop app as a Zone in the Hue app! Control your Entertainment area as you would any other Zone: turn lights on and off, set light scenes, and more.
 • Added support for Danish, Norwegian, Swedish, and Finnish languages.
 • General stability improvements and bug fixes.

October 19, 2020
Hue Sync desktop app 1.5

 • Added support for the Hue Play gradient lightstrip
 • Reworked communication with the Hue Bridge, making the app more responsive in reflecting changes made by other apps
 • Added the option to automatically turn the lights on or off when the Hue Sync app opens or closes
 • Your current app will now remember display location between sessions

May 29, 2020
Hue Sync desktop app 1.4

 • Added support to capture audio via microphone
 • Added option to select other audio devices other than the default one
 • Added support for audio capture from target application on Mac
 • Option to tweak number of light channels in the music algorithm
 • Russian language support
 • Improvement on the keyboard shortcuts
 • Added an option to disable fullscreen optimization for a specific game if sync issues are encountered
 • General stability improvements and bug fixes

February 6, 2020
Hue Sync desktop app1.3.4.3

 • We regularly update your Hue Sync Desktop app to improve the performance and reliability of the system.

August 9, 2019
Hue Sync desktop app 1.3

 • Improved overall experience based on height of the lights (setup done in Philips Hue main app)
 • Added support for light state after streaming (configured in the Philips Hue main app) ß available from October onwards.
 • Added function to adjust the brightness of the lights past 100% limit in Hue Sync app
 • Added possibility to manual customize the scaling
 • HDR support added
 • Razer Chromalink support added
 • Updated the MAC installer

December 14, 2018
Hue Sync desktop app 1.2

 • Added feature to automatically start light sync when certain games launch
 • From 1.2 onwards, feedback can be given in section under “Settings” or via the automatic pop-up after a sync session.
 • Under “Settings” previously received notifications can be found. Also, there is an opt-in and opt-out function for two types of notification.
 • Video and audio algorithm improvements.
 • Fixed several UI and stability related issues.

October 05, 2018
Hue Sync desktop app 1.1

 • Added new entertainment scenes under the “Scenes” Tab
 • Added configurable delay under settings
 • Implemented option to automatic start light sync when Hue Sync is opened
 • Improved the light effects when watching darker content
 • Improved the music algorithm and updated the color pallets under “Audio”
 • Small design and performance improvements
 • Fixed audio output device issues for Mac
 • Fixed several bugs related to crashes

Bridge

Σημειώσεις έκδοσης Hue Bridge

All release notes

Σημειώσεις έκδοσης