Κάμερες Secure

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις στις κάμερες Philips Hue Secure. Δημοσιεύουμε σημειώσεις έκδοσης με κάθε ενημέρωση, ώστε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούμε σε αυτήν την εφαρμογή.

February 28, 2024 
Secure cameras 1.2.10 (650010)

 • Fixed an issue where motion events were incorrectly categorized as vehicle events
 • Made Night vision transitions smoother
 • Improved Wi-Fi setup during onboarding
 • Made live view startup times shorter and improved clip capturing
 • Streamlined camera firmware updating process
 • Improved battery camera’s sleep mode
 • Changed the default sensitivity for object detection

December 12, 2023 
Secure cameras 1.2.6 (581000)

 • Improved battery life for cameras that use certain Wi-Fi routers/settings
 • Improved live view 
 • Improved performance and reliability of the system
 • Fixed an issue with onboarding for people outside of US
 • Fixed an issue where live view showed a purple screen
 • Fixed delayed notifications

November 28, 2023
Secure cameras 1.23–1.2.5

 • Introduced a setting to adjust video clip length 
 • Improved livestream startup time and video quality
 • Improved battery life by preventing unnecessary motion triggers 
 • Fixed an issue where video clips weren’t attached to the event in the timeline
 • Fixed an issue where video clips weren’t recorded if the microphone was disabled
 • Fixed an issue where motion just outside an Activity zone would trigger an event
 • Fixed a compatibility issue with a small number of Wi-Fi access points

September 12, 2023 
Secure cameras 1.2.3 (559000)

 • Initial launch. Check back here for future release notes! 

Bridge

Σημειώσεις έκδοσης Hue Bridge

All release notes

Σημειώσεις έκδοσης