Κατάσταση υπηρεσίας Philips Hue

All Philips Hue services are up and running

Enjoy your lights!

Partial outage

This is a test message, all services are up and running.

Major outage

Philips Hue or one of its partners is currently experiencing a major outage. You may not be able to <insert text>. We're working on resolving this issue as fast as possible!

Συχνές ερωτήσεις

Τι είδους πληροφορίες θα βρω εδώ σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μερικής ή σημαντικής διακοπής λειτουργίας;
Τι θα πρέπει να κάνω εάν αντιμετωπίζω προβλήματα, αλλά αυτή η σελίδα αναφέρει ότι όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά;
Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επίλυση μερικών ή σημαντικών διακοπών;
Πώς θα ξέρω πότε επιλύεται μια διακοπή λειτουργίας;

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε!

Υλικό και συνδεσιμότητα

Λάβετε βοήθεια για υλικό, όπως λαμπτήρες ή το Hue Bridge ή αντιμετωπίστε προβλήματα συνδεσιμότητας.

Εφαρμογές και λογισμικό

Ανατρέξτε σε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Hue, την εφαρμογή Hue Bluetooth ή τις εφαρμογές για κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές Hue Sync.