Dodatna oprema

Bilo da upotrebljavate Hue prekidač prigušivača, pametni utikač ili senzor, ovdje ćete pronaći najnovija poboljšanja i ažuriranja softvera koja podržavaju dodatnu opremu za vašu pametnu rasvjetu. Ove napomene uz izdanje ažuriramo sa svakom promjenom softvera kako biste mogli pratiti novosti.

Želite li biti sigurni da ćete odmah dobiti ažuriranja? Omogućite automatska ažuriranja svojeg sustava Philips Hue u aplikaciji Hue (Postavke > Ažuriranje softvera > Automatsko ažuriranje).

Hue Smart Button
December 18, 2019
Software version: 2.30.0_r30777

  • Fixed a compatibility issue with third-party products

Hue Dimmer Switch
October 7, 2019
Software version: 6.1.1.28573

  • Improved communication with Hue Bridge
  • Performance and behavioral improvements

Hue Motion Sensor & Hue Outdoor Sensor
March 11, 2019
Software version: 6.1.1.27575

  • Fix for light level sensor issue observed by some users.
  • Reliability and behavioral improvements.