Dodatna oprema

Bilo da upotrebljavate Hue prekidač prigušivača, pametni utikač ili senzor, ovdje ćete pronaći najnovija poboljšanja i ažuriranja softvera koja podržavaju dodatnu opremu za vašu pametnu rasvjetu. Ove napomene uz izdanje ažuriramo sa svakom promjenom softvera kako biste mogli pratiti novosti.

Želite li biti sigurni da ćete odmah dobiti ažuriranja? Omogućite automatska ažuriranja svojeg sustava Philips Hue u aplikaciji Hue (Postavke > Ažuriranje softvera > Automatsko ažuriranje).

July 22, 2022  
Philips Hue Tap dial switch
Software version 2.59.25

 • The Tap dial switch now displays the correct battery status.

December 8, 2021 
Philips Hue smart plug 
Software version 1.93.6

 • Security improvements
 • Bug fixes and stability improvements

September 13, 2021
Hue dimmer switch v2 
Software version: 2.45.2_hF4400CA

This update for the Philips Hue dimmer switch includes:

 • Bug fixes and security improvements

Hue smart button 
Software version: 2.47.8_h2f96862 
 
This update for the Philips Hue smart button includes:

 • Bug fixes and stability improvements
 • Security improvements

December 18, 2019
Hue smart button
Software version: 2.30.0_r30777

 • Fixed a compatibility issue with third-party products

October 7, 2019
Hue dimmer switch
Software version: 6.1.1.28573

 • Improved communication with Hue Bridge
 • Performance and behavioral improvements

March 11, 2019
Hue indoor motion sensor
Hue outdoor motion sensor
Software version: 6.1.1.27575

 • Fix for light level sensor issue observed by some users.
 • Reliability and behavioral improvements.

Bridge

Napomene uz izdanje sustava Bridge

All release notes

Napomene uz izdanje