A Philips Hue

használati feltételei

Legutóbbi frissítés: 2023. szeptember

1. A dokumentum tartalma és a két fél viszonya.

a. Tudjuk, hogy nagy a kísértés arra, hogy ne olvassa el a Philips Hue Használati feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”), de a Feltételek megértése fontos ahhoz, hogy tudja, hogy mit várhat el tőlünk, illetve hogy mi mit várunk el Öntől.

b. A hozzánk való viszonya: A köztünk fennálló kapcsolatot a jelen Feltételek határozzák meg. Amikor a „miszemélyes névmást, annak ragozott alakjait vagy implicit formáit használjuk, akkor a Philips Hue termékek mögött álló vállalatra, a Signify Netherlands BV vállaltra gondolunk, amelynek regisztrációs száma a Holland Kereskedelmi Kamaránál 17061150; közösségi adószáma NL009076992B01; székhelyének címe: High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Hollandia.

c. Szolgáltatások: A szolgáltatások a Philips Hue termékekre (a továbbiakban: „Termékek”) vonatkoznak, és tartalmazzák a Termékekbe ágyazott szoftverhez való hozzáférését és annak használatát, az okostelefonjára vagy a táblagépére letöltendő alkalmazásunkhoz való hozzáférését és annak használatát, valamint a weboldalunk és az alkalmazásunk által biztosított Termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz és funkciókhoz való hozzáférést. Mindezekre együtt a továbbiakban „Szolgáltatások” néven hivatkozunk.

d. Életkorra vonatkozó követelmények: Ha Ön még nem érte el a szerződéskötéshez szükséges korhatárt, akkor a jelen Feltételek elfogadásához, a Szolgáltatások igénybevételéhez és felhasználói fiók létrehozásához szülőjének vagy törvényes gyámjának engedélyével kell rendelkeznie.

e. Mit nem szabályoznak a jelen Feltételek? A Termék megvásárlására a Termék vásárlásakor alkalmazandó értékesítési feltételek érvényesek, és tartalmaznak minden olyan, szavatossággal vagy jótállással kapcsolatos jogot, amelyekkel lakhelyének országában fogyasztóként rendelkezik. A Szolgáltatások bizonyos funkcióira kiegészítő feltételek lehetnek érvényesek, amelyeket ezeknél a funkcióknál külön jelzünk.

2. A Szolgáltatások használata

a. A Szolgáltatások használatára való jogosultság: Jogosultságot adunk a Szolgáltatások használatára a tulajdonában lévő vagy azon Termékek ellenőrzésére és nyomon követésére, amelyek ellenőrzésére vagy nyomon követésére jogosult.

b. Felhasználói fiók regisztrálása: Megtörténhet, hogy a Szolgáltatások használatához felhasználói fiókot kell létrehoznia. A felhasználói fiók létrehozásakor megadott információk pontosságáért és a felhasználói fiók biztonságának megőrzéséért Ön felel. Az adatvédelemmel kapcsolatban lásd az alábbi szakaszt: 5. 

c. Engedélyt adhat magánszemélyeknek: Ha adminisztrátori fiókkal rendelkezik (az ilyen felhasználók megnevezése „Adminisztrátor” vagy „Tulajdonos”), akkor a Szolgáltatások által engedélyezett keretek között megengedheti más, felhasználói fiókkal rendelkező magánszemélyeknek, hogy elérjék, használják, figyelmemmel kísérjék és ellenőrizzék a Termékeket és a Szolgáltatásokat. Az ilyen magánszemélyek megnevezése a továbbiakban „Jogosult felhasználó”. Csak olyan személyeknek engedélyezheti a hozzáférést a Termékeihez és a Szolgáltatásokhoz, akikben megbízik.

d. A Szolgáltatások minőségének javítása

 • Mindig törekszünk a Szolgáltatások és a Termékek minőségének javítására, így ezek az idők folyamán változhatnak. Megtörténhet, hogy frissítjük a Szolgáltatásokat (hiba)javításokkal vagy módosításokkal, új funkciókat vezetünk be, módosítunk vagy (ideiglenesen vagy véglegesen) megszüntetünk valamely funkciót, összetevőt vagy tartalmat, korlátozásokat vezetünk be bizonyos funkciókra, vagy korlátozzuk a Szolgáltatások bizonyos részeihez vagy teljes egészéhez való hozzáférést. Ezekre a frissítésekre és módosításokra együttesen „Frissítések” néven hivatkozunk. 
 • Bizonyos esetekben a Frissítések következtében a régebbi hardvereszközök, külső szolgáltatások, szoftverkonfigurációk vagy ‑beállítások nem működnek a Szolgáltatásokkal, és megtörténhet, hogy a Szolgáltatások további igénybevételéhez frissítenie vagy módosítania kell ezeket az eszközöket, szolgáltatásokat, konfigurációkat vagy beállításokat.
 • Rendszeresen tekintse át a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzatunkat, amelyhez külön férhet hozzá a weboldalunkon a www.philips-hue.com/endofsupportpolicy címen. Amennyiben a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzatunk és a Termékhez kapcsolódó jótállás között eltérés van, illetve amennyiben a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzatunk a Termékre biztosított támogatás megszüntetésével jár a meghatározott jótállási időtartamon belül, az ilyen jótállási feltételek hatályukat vesztik, és helyükbe a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzat lép.
 • A Frissítések automatikusan, külön értesítés vagy az Ön további beleegyezése nélkül következnek be. Ön hozzájárul ezekhez az automatikus Frissítésekhez. Amennyiben nem szeretné, hogy a rendszer az ilyen Frissítéseket automatikusan telepítse, ezt jelezheti az alkalmazás beállításaiban. Megtörténhet, hogy megkérjük, hogy Ön telepítse a Frissítéseket, és Ön felelős azért, hogy ezt haladéktalanul el is végezze. A Frissítések telepítésének elmulasztásával kockázatoknak (például biztonsági kockázatoknak) teheti ki magát, valamint korlátozza a felelősségünket és a Szolgáltatások nyújtásának képességét, illetve hatással lesz ezekre.

e. A Szolgáltatások a következőktől függnek: A Szolgáltatások megfelelő működése külső féltől származó eszközökön és szolgáltatókon keresztül történő adatátvitelen alapul, ideértve az Ön Wi-Fi-hálózatát, engedélyezett vezeték nélküli eszközét (például okostelefonját vagy táblagépét) és (egyes Termékek esetében) szélessávú internetelérését. A Signify nem gyakorol ellenőrzést az ilyen külső féltől származó eszközök és szolgáltatások felett, és felelősséget sem vállal értük, továbbá nem felelős azoknak a Termékekkel és Szolgáltatásokkal való kompatibilitásáért és megfelelő konfigurálásáért, valamint a kapcsolódó költségekért. Ha az ilyen eszközöket vagy szolgáltatásokat bármilyen okból megszakítják, késleltetik, elutasítják vagy más módon korlátozzák, az azt eredményezheti, hogy a Szolgáltatások a korlátozások idejére megbízhatatlanná vagy elérhetetlenné válnak. Az ilyen külső féltől származó szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen költség Önt terheli. Különösen a rögzített videók streamelésekor és megtekintésekor merülhetnek fel jelentős költségek.

f. Az Ön magatartása: A Szolgáltatások nyújtása során mindenki számára szeretnénk biztosítani a Szolgáltatásokat, ezért be kell tartania az alábbi magatartási szabályokat:

 • meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, ideértve az export-ellenőrzési szabályokat és szankciókat, valamint az adatvédelemmel és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat is;
 • ne károsítsa a Szolgáltatásokat, ne avatkozzon be, ne éljen vissza velük és ne zavarja őket.
 • Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem olyan országban lakik, amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya embargóval sújtott, vagy amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és hogy Ön nem szerepel az Amerikai Egyesült Államok kormánya által összeállított tiltott vagy korlátozott felek listáján.

g. Video- és/vagy hangtartalommal történő használat: Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Termékek bizonyos video- és/vagy hangtartalommal történő használata potenciálisan diszkomfortot okozó fénykombinációkat okozhat. Ilyen esetben hagyja abba a Termék ilyen tartalmakkal történő szinkronizálását. 

h. Kiegészítő Termék(ek)re lehet szükség: Bizonyos Termékek használatához kiegészítő Termék(ek)re lehet szükség; ezt a használati útmutatóban tüntetjük fel.

i. Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kommunikáció: Megtörténhet, hogy néha közleményeket és egyéb információkat küldünk a weboldalunkon vagy az alkalmazásunkon keresztül. Amennyiben kérdése merül fel a Termékekkel, a Szolgáltatásokkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

j. Visszajelzés: Örömmel fogadjuk visszajelzését a Szolgáltatásokkal és a Termékekkel kapcsolatban. Amennyiben visszajelzést küld nekünk, megtörténhet, hogy ezek kapcsán intézkedünk, azonban Önhöz kapcsolódó bárminemű kötelezettség nélkül.

k. Sebezhetőségek: Semelyik olyan Termék, amely vezeték nélküli vagy internetkapcsolatra támaszkodik, vagy amelyik bármilyen hálózathoz (például felhőalapú tárhelyhez) csatlakozik, nem tekinthető biztonságosnak, és a rosszindulatú és kémprogramok különféle változatai kihasználhatják vagy feltörhetik (a továbbiakban „Sebezhetőségek”). A Sebezhetőségek szélesre tárhatják a kaput egy rosszindulatú személy számára, aki élesítheti vagy hatástalaníthatja az Ön rendszerét vagy a kapcsolódó Termékeket; megtekintheti, kinyerheti, módosíthatja, megsemmisítheti, ellophatja, felfedheti vagy megváltoztathatja az Ön vagy mások adatait; megfigyelheti az Ön és mások tevékenységeit, és/vagy kémkedhet utánuk; internet- és hálózati kimaradásokat okozhat; nem szándékolt vagy jogosulatlan hozzáférést biztosíthat mások számára az Ön fiókjához, és más módon veszélyezteti az embereket, a vagyontárgyakat vagy az adatokat. Nem szavatoljuk és nem állítjuk, hogy a Szolgáltatások biztonságosak, és/vagy hogy a Szolgáltatások nem tartalmaznak Sebezhetőséget, illetve nem fogékonyak rájuk.

l. Az érdemi befolyásunkon kívül eső események: Nem vállalunk felelősséget a teljesítés meghiúsulásáért vagy késedelméért, amennyiben azt érdemi befolyásunkon kívül eső körülmények okozzák, beleértve a természeti csapásokat, a természeti katasztrófákat, a terrorizmust, a zavargásokat és a háborút is.

3. Felhasználói információk

a. Felhasználók által beküldött tartalmak és Eszközadatok: Bizonyos Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön és a Hitelesített felhasználói számára, hogy a Szolgáltatásainknak vagy azokon keresztül különböző módokon információkat tároljanak vagy adjanak meg, ezekre „Felhasználók által beküldött tartalmakként” hivatkozunk. Amennyiben úgy dönt, hogy Felhasználók által beküldött tartalmakat nyújt, gondoskodjon arról, hogy rendelkezzen a szükséges jogosultságokkal, valamint hogy ez jogszerűen történjen. Ezenkívül a Szolgáltatások információkat biztosítanak a számunkra a Termékek és a különböző olyan eszközök, külső felek által biztosított szolgáltatások vagy alkalmazások Ön általi használatáról, amelyekkel a Szolgáltatásokhoz kapcsolódik (gyakran automatikusan): ezekre „Eszközadatokként” hivatkozunk. Felhasználók által beküldött tartalmai és Eszközadatai az Ön tulajdonában maradnak, ami azt jelenti, hogy minden olyan jog az Öné marad, amellyel a Felhasználók által beküldött tartalmaiban és az Eszközadataiban rendelkezik.

b. Információk felhasználására vonatkozó engedély: Az alábbi, 5. szakaszban meghatározott adatvédelmi jogait figyelembe véve a Szolgáltatások használatával világszerte (tehát az egész világon) és jogdíjmentesen (tehát díjfizetés nélkül) engedélyezi nekünk (valamint engedélyeseinknek és alvállalkozóinknak) az alábbiakat: 

 • a Felhasználók által beküldött tartalmaihoz és Eszközadataihoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások nyújtását, ezen adatok reprodukálását, terjesztését, módosítását, továbbítását és felhasználását – pl. lehetővé téve számunkra, hogy a rendszerünkön mentsük és hozzáférhetővé tegyük őket; valamint
 • hozzáférést ad a Felhasználók által beküldött tartalmaihoz és Eszközadataihoz a Hitelesített felhasználók és (az alábbiakban meghatározott) Külső felek termékei és szolgáltatásai számára, a következő célból:
 • a Szolgáltatások biztosítása és javítása (ideértve a Frissítések létrehozását is); 
 • új technológiák és szolgáltatások kifejlesztése a vállalat számára; valamint
 • a https://www.philips-hue.com/privacy weboldalon elérhető, alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozatunkban (a továbbiakban „Adatvédelmi nyilatkozat”) ismertetett egyéb célok.

c. Az adatai biztonsága: Adatainak sértetlensége és biztonsága fontos a számunkra, ezért törekszünk a megfelelő biztonsági intézkedések végrehajtására. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy külső felek soha nem lesznek képesek kijátszani a biztonsági intézkedéseinket, vagy hogy nem fogják helytelen célokra felhasználni az adatait. A Signify szolgáltatásaihoz kapcsolódó közzétételre vonatkozóan látogasson el a biztonsági résekkel kapcsolatos koordinált közzétételi oldalunkra: https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Más szolgáltatók termékei és szolgáltatásai

a. Más szolgáltatók termékeihez és szolgáltatásaihoz való hozzáférés: A Szolgáltatások engedélyezhetik a Termékek számára, hogy interakcióba lépjenek más szolgáltatók termékeivel, alkalmazásaival és szolgáltatásaival (a továbbiakban „Külső felek termékei és szolgáltatásai”). Az interakció engedélyezéséhez szükségünk lehet arra, hogy Felhasználók által beküldött tartalmait és Eszközadatait megosszuk a releváns külső felekkel. A Külső felek termékeivel és szolgáltatásaival történő interakciókért és ezek használatáért Ön a felelős, és mi nem vállalunk felelősséget a Külső felek termékeiért és szolgáltatásaiért, sem pedig a Külső felek termékei és szolgáltatásai és a Termékek és a Szolgáltatások közötti interfészekért.

b. Szabványok vagy kommunikációs mód: A Termékek különféle nyílt vagy általánosan hozzáférhető, más gyártók termékei, rendszerei vagy szolgáltatásai által hasonlóképpen használt szabványokat vagy módokat használhatnak az intelligens vagy a csatlakoztatott eszközökkel történő kommunikáció és együttműködés során. Megtörténhet, hogy az ilyen, nem általunk létrehozott vagy a Termékekkel és Szolgáltatásokkal nem tanúsított módon kompatibilis termékek és kapcsolódó szolgáltatások nem működnek a Termékekkel és a Szolgáltatásokkal, még akkor sem, ha ugyanazon vagy hasonló szabványok vagy kommunikációs mód használatára konfigurálták őket.

c. Külső felek weboldalaira mutató hivatkozások: A weboldalunk, az alkalmazásunk vagy a közleményeink független külső felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket a hivatkozásokat kizárólag kényelmi okokból adjuk meg, és mivel ezek fölött nem gyakorlunk ellenőrzést, nem támogatjuk az ilyen weboldalak tartalmát, és nem vállalunk felelősséget értük.

5. Adatainak védelme

a. Személyes adatok: A magánéletének tiszteletben tartása fontos a Signify számára. Adatvédelmi Nyilatkozatunk a Szolgáltatások használatára vonatkozik. Olvassa el ezeket a dokumentumokat, mivel ezek többek között leírják, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Öntől, a Termékeiből és a Szolgáltatásaiból, hogyan használjuk fel a személyes adatait, bemutatják a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalapokat, illetve az adatvédelemhez fűződő jogait. Bizonyos termékekhez és szolgáltatásokhoz külön, kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatok kapcsolódhatnak.

b. Cookie-k: A Signify bizonyos esetekben cookie-kat és más nyomkövető technológiákat használhat. Kérjük, olvassa el a https://www.philips-hue.com/cookie-notice weboldalon található Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a technológiáról, és azt is ismerteti, milyen célokra használhatjuk fel.

6. A Szolgáltatások felfüggesztése és megszüntetése

a. A Szolgáltatások felfüggesztése: Megtörténhet, hogy előzetes értesítés nélkül biztonsági okokból, rendszerhiba, karbantartás, javítás vagy egyéb körülmények miatt ideiglenesen felfüggesztjük a Szolgáltatásokat.

b. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetése vagy felfüggesztése: A Szolgáltatások használatát bármikor abbahagyhatja. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetve a felhasználói fiókjának törlésére az alábbiak valamelyikének bekövetkezése esetén:

 • amennyiben jóhiszeműen úgy véltjük, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Termékeket a jelen Feltételeket megszegve használta;
 • amennyiben ezzel jogszabályi követelménynek vagy bírósági határozatnak kell eleget tennünk;
 • amennyiben észszerűen úgy véljük, hogy a magatartása kárt okoz vagy sérelmes egy felhasználó, valamely külső fél számára vagy számunkra;
 • amennyiben két éve nem jelentkezett be a fiókjába.

7. Tartalmaink és szoftverek

a. Szellemi tulajdonjogok: Bár engedélyezzük az Ön számára a Szolgáltatásaink használatát, a Signify (a beszállítóival és licencbe adóval együtt) minden olyan szellemi tulajdonjogot fenntart, amelyek a Szolgáltatásokban rendelkezik. 

b. Tartalmaink: A Szolgáltatások tartalma a mi tulajdonunk. A felhasználók a Feltételekben engedélyezetteknek megfelelően használhatják a tartalmainkat, de fenntartunk a tartalmainkban lévő minden szellemi tulajdonjogot. Ne távolítsa el, ne rejtse el és ne módosítsa a márkamegjelenést, az emblémákat vagy a jogi nyilatkozatokat.

c. Mások által biztosított tartalmak: Megtörténhet, hogy a Szolgáltatások révén más személyek vagy szervezetek tartalmaihoz fér hozzá. Ne használja ezeket a tartalmakat az adott személy vagy szervezet engedélye nélkül, illetve a jogszabályok által megengedett mértéket meghaladóan.

d. Szoftver: Bizonyos Szolgáltatások révén hozzáférhet és használhatja a szoftvert, például az alkalmazásunkat vagy a Termékekbe ágyazott szoftvert. A Szolgáltatások részeként engedélyezzük a szoftver használatát. Ez a licenc világszerte (tehát az egész világon) érvényes, nem kizárólagos jellegű (tehát a szoftvert másoknak is licencbe adhatjuk), személyes (tehát nem terjesztheti ki másokra) és nem átruházható (tehát a jogot nem ruházhatja át másra). Néhány Szolgáltatás olyan szoftvert tartalmaz, amelyet nyílt forráskódú licencfeltételek alapján kínálunk – ezeket a licencfeltételek is az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Néha a nyílt forráskódú licencben vannak olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen Feltételek egyes részeit, ezért feltétlenül olvassa el ezeket a licenceket.

e. Nem engedélyezett műveletek: Tilos a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatásokban lévő szoftver másolása, módosítása, terjesztése, értékesítése vagy bérbeadása. Ezenkívül tilos a szoftver visszafejtése vagy bármilyen forráskódunk kinyerésének megkísérlése, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik.

8. Felelősségkizárások és felelősségvállalás

a. Felelősségkizárások: Habár azt szeretnénk, ha a Szolgáltatások használata a lehető legélvezetesebb legyen, illetve bízunk a Szolgáltatásokban, felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag adott állapotban és elérhetőségben biztosítjuk, és semmilyen jótállást, szavatosságot vagy elkötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokra vonatkozóan (ideértve a Szolgáltatások tartalmát, ezek konkrét funkcióit vagy ezek elérhetőségét, megbízhatóságát vagy az Ön igényeinek való megfelelésüket), mivel mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a dolgot nem működnek úgy, ahogy kellene. Abban a sajnálatos esetben, amelyben a Szolgáltatások nem működnek, fogadja őszinte bocsánatkérésünket, mivel természetesen tudjuk, hogy ez sajnálatos és kellemetlen esemény. 

b. Felelősségvállalás: Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen, következményi, büntetésből adódó, különleges vagy véletlenszerű károkért. A vállalatnak a Szolgáltatások Ön által történő használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos teljes felelőssége a következők két összeg közül a kisebbre korlátozódik: i) az érintett Szolgáltatások használatáért a szabályszegés (ha van) előtti 3 hónapban fizetett díjak összege, illetve ii) 50 euró. A jelen Feltételek kizárólag az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben korlátozzák a felelősségünket.

9. Vitarendezés, irányadó jog és bíróságok

a. A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, kivéve a jelen Feltételek 9. vagy 11. szakaszában tárgyalt bekezdésekben kifejezetten biztosított mértékben a velünk való kapcsolatára, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatára az Ön tartózkodási országának jogszabályai az irányadók, illetve mindkét fél megegyezik abban, hogy az Ön helyi bíróságai rendelkeznek kizárólag joghatósággal. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény, valamint minden más joghatóság jogszabályainak alkalmazását irányító egyéb jogszabályok kifejezetten kizártak.

b. Amennyiben az Amerikai Egyesült Államokban lakik, a jelen Feltételekre, a velünk való kapcsolatára, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatára New Jersey állam jogszabályai az irányadók, kivéve azok jogszabályütközésre és jogválasztásra vonatkozó rendelkezéseit. 

c. Amennyiben Kanadában lakik, a jelen Feltételekre, a velünk való kapcsolatára, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatára Ontario tartomány jogszabályai az irányadók, de azok jogszabályütközésre és jogválasztásra vonatkozó rendelkezései nem bírnak hatállyal.

d. Amennyiben Franciaországban lakik, Nanterre bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

e. Amennyiben Indiában lakik, a felek megállapodnak abban, hogy jogviták esetén a két fél által kölcsönösen kijelölt egyetlen választottbíró révén oldják meg a problémát a Választottbíráskodásra és a békéltetésre vonatkozó 2015. évi (módosított) törvény szerint. A választottbírói tevékenység színhelye Gurgaon (Harijána állam).

f. Amennyiben Srí Lankában lakik, a felek megállapodnak abban, hogy jogviták esetén a két fél által kölcsönösen kijelölt egyetlen választottbíró révén oldják meg a problémát a Választottbíráskodásra vonatkozó 2005. évi (módosított) törvény szerint. A választottbírói tevékenység színhelye Új-Delhi (India).

g. Amennyiben Malajziában lakik, Nyugat-Malajzia bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

h. Amennyiben Kínában lakik, Sanghaj helyi bírósága rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

i. Amennyiben Tajvanban lakik, Tajpej helyi bíróságai rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

j. Ha Ön Csehországban lakik, akkor a Cseh Kereskedelmi Felügyelettel is felveheti a kapcsolatot (http://www.coi.cz).

k. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamelyik országában lakó fogyasztó, és úgy érzi, hogy panaszát nem kezelték megfelelően, akkor használhatja az Európai online vitarendezési (European Online Dispute Resolution – ODR) platformot – de erre nem köteles.

10. A jelen Feltételekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

a. A jogszabályok értelmében Ön rendelkezhet bizonyos olyan jogokkal, amelyeket a jelen Feltételekhez hasonló szerződések nem korlátozhatnak. A jelen Feltételeknek nem célja az ilyen jogok korlátozása.

b. Amennyiben kiderül, hogy egy adott rendelkezés érvénytelen vagy nem hajtható végre, ez nem befolyásolja a jelen Feltételek többi rendelkezését.

c. Amennyiben a jelen Feltételek be nem tartása után a vállalat nem tesz azonnali lépéseket, az nem jelenti azt, hogy nincs jogunk a jövőben lépéseket tenni. 

d. A jelen Feltételeket korlátozás nélkül frissíthetjük, hogy tükrözzék a Szolgáltatásokban vagy üzletvitelünkben bekövetkezett változásokat, illetve jogi, szabályozási vagy biztonsági okokból. Ha olyan lényeges változtatásokat hajtunk végre, amelyek jelentősen érintik Önt, akkor minden tőlünk elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt a Philips Hue appon keresztül, úgy, hogy értesítést teszünk közzé a weboldalunkon, e-mailt küldünk Önnek, vagy valamilyen más módon. Ha egy ilyen értesítést követően Ön nem tesz semmit, vagy továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatásokat, az azt jelenti, hogy Ön tudomásul veszi és elfogadja az adott változtatásokat. 

e. Megtörténhet, hogy nem minden Szolgáltatás érhető el az Ön országában.

f. Ha többet szeretne megtudni arról, miként érhet el bennünket, akkor látogasson el a Termékek https://www.philips-hue.com/support#contact weboldalára.

g. Minden olyan rendelkezés, amelynek a Szolgáltatások bármely időtartamát vagy megszűnését követően is hatályban kell maradnia (akár kifejezetten, akár más módon), továbbra is hatályban marad.

11. Bizonyos Termékekre, Szolgáltatásokra vagy országokra vonatkozó feltételek

A jelen 11. szakasz bizonyos Termékekre, Szolgáltatásokra vagy országokra alkalmazandó kiegészítő feltételeket tartalmaz. Amennyiben eltérés van a jelen 11. szakasz és a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése között (kivéve a jelen 11. szakaszt), a jelen 11. szakasz az irányadó.

 • Törökország: a helyi telefonszám 0850 390 19 22, az Adatvédelmi nyilatkozat pedig itt érhető el: https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Korai hozzáférés: Ha engedélyezi a „Korai hozzáférés”-t az alkalmazás bizonyos funkcióihoz, beleegyezik abba, hogy korai hozzáférést kap ezekhez a funkciókhoz, mielőtt minden felhasználónk számára elérhetővé tennénk őket („Korai hozzáférésű funkciók”). Az ilyen funkciók nagyobb valószínűséggel tartalmaznak hibákat, programhibákat vagy egyéb olyan problémákat, amelyek általában nincsenek jelen az alkalmazás összes felhasználója számára rendelkezésre bocsátott standard kiadásban („Standard kiadás”). A korai hozzáférésű funkciókat a „jelenlegi állapotukban” és a „hozzáférhető formájukban” biztosítjuk, és mi, valamint leányvállalataink, licencadóink és/vagy beszállítóink nem vállalunk jótállást, garanciát vagy kötelezettséget a korai hozzáférésű funkciókkal kapcsolatban (beleértve ezek tartalmát, funkcióit vagy rendelkezésre állását, illetve megbízhatóságát vagy az Ön igényeinek kielégítésére való képességét), mivel mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a dolgok nem a megfelelő módon működnek. Nem vállalunk kötelességet a korai hozzáférésű funkciók standard kiadásba való beépítésére, továbbá módosíthatjuk a korai hozzáférésű funkciókat, valamint teljesen le is állíthatjuk a bevezetésüket. A standard kiadásba bekerülő funkciók eltérhetnek a korai hozzáférésű funkcióktól. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben elégedetlen a korai hozzáférésű funkciókkal, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében az egyetlen joga és jogorvoslati lehetősége a korai hozzáférésű funkciók használatának beszüntetése. Abban a sajnálatos esetben, ha a korai hozzáférésű funkciók nem működnének, szíves elnézését kérjük, mivel tudjuk, hogy ez mennyire kényelmetlen és kellemetlen. Ha bármikor fel szeretne hagyni a korai hozzáférésű funkciók használatával, kikapcsolhatja őket az alkalmazásban (ha erre lehetőség van), vagy törölheti és újratelepítheti az alkalmazást. A jelen korai hozzáférésről szóló szakasz a korai hozzáférésű funkciókra érvényes a standard kiadás megjelenéséig vagy a korai hozzáférésű funkciók megszüntetéséig (amelyik előbb bekövetkezik).
 • A Philips Hue Secure további feltételei: A Philips Hue Secure Szolgáltatások az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Norvégiában, Svédországban, Dániában, Finnországban, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban, Magyarországon, Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Szlovákiában érhetők el, továbbá a Philips Hue Secure termékek és a Philips Hue Secure szolgáltatások Ön általi használatára „A Philips Hue Secure további feltételei” (megfogalmazásukat lásd az 1. mellékletben) is alkalmazandók.
 • Amerikai Egyesült Államok: Tájékoztatás a kaliforniai lakosok számára: A kaliforniai polgári törvénykönyv (California Civil Code) 1789.3 szakasza értelmében a kaliforniai lakosok jogosultak megkapni a fogyasztói jogokra vonatkozó következő tájékoztatást: Ha kérdése vagy panasza merül fel a weboldalunkkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban, akkor kérdését a https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us címen elérhető „Contact Us” (Kapcsolatfelvétel) hivatkozásra küldje el. Úgy is kapcsolatba léphet velünk, hogy levelet ír az ügyfélelégedettségi osztályunknak (Customer Satisfaction Department) a 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, 08807 New Jersey címre, vagy felhívja a Signify vállalatot az 1 (800) 555‑0050 telefonszámon. A kaliforniai lakosok a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Minisztériuma (California Department of Consumer Affairs) fogyasztói szolgáltatások osztályának (Division of Consumer Services) panaszkezelési csoportját (Complaint Assistance Unit) postai úton a 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 címen, illetve telefonon a (916) 445‑1254 vagy a (800) 952‑5210 telefonszámon érhetik el.

12. Az Apple által megkövetelt végfelhasználói feltételek

Ha letöltötte a Philips Hue appot az Apple, Inc. (a továbbiakban „Apple”) App Store áruházából, vagy ha iOS-eszközön használja a Philips Hue appot, akkor Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az Apple-lel kapcsolatos alábbi közleményt. A jelen Feltételek csak Ön és mi köztünk képeznek szerződést, abban az Apple nem szerződő fél, és az Apple nem vállal felelősséget sem a Szolgáltatásokért, sem azok tartalmáért. Az Apple nem köteles semmilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani a Philips Hue appal kapcsolatban. Amennyiben a Philips Hue app nem felel meg bármilyen vonatkozó jótállás követelményeinek, Ön erről tájékoztathatja az Apple-t, az Apple pedig visszatéríti Önnek a Philips Hue app megfelelő vételárát; és az Apple-t az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben semmilyen más jótállási kötelezettség nem terheli a Philips Hue appal kapcsolatban. Az Apple nem vállal felelősséget az Ön vagy bármely külső fél által a Philips Hue appal vagy a Philips Hue app Ön általi birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatban támasztott igények kezeléséért, beleértve a következőket: (a) termékfelelősségi igények; (b) bármilyen olyan igény, amely azon alapul, hogy a Philips Hue app állítólag nem felel meg a vonatkozó jogi vagy szabályozási követelményeknek; és (c) fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályokból eredő igények. Az Apple nem vállal felelősséget semmilyen külső fél olyan igényének kivizsgálásáért, rendezéséért, elutasításáért, illetve az ellene való védekezésért, amelynek alapja, hogy a Philips Hue app és/vagy a Philips Hue app Ön általi birtoklása és használata állítólag sérti az adott külső fél szellemi tulajdonjogait. Ön vállalja, hogy a Philips Hue app használata során betartja a külső felek alkalmazandó feltételeit. Az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen Feltételek harmadik fél kedvezményezettjei, és ha Ön elfogadja ezeket a feltételeket, az Apple-nek joga lesz arra (és úgy kell tekinteni, hogy élni is kíván ezzel a jogával), hogy a jelen Feltételek harmadik fél kedvezményezettjeként végrehajtassa Önnel a jelen Feltételeket. A 2a. szakaszban szereplő használati engedély arra az át nem ruházható jogra korlátozódik, hogy Ön a Philips Hue appot bármely Apple márkájú terméken használhatja Termékeinek vezérlésére és figyelésére.

1. MELLÉKLET – A Philips Hue Secure további feltételei

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT ARRA, HOGY HA ÖN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VAGY KANADÁBAN (KIVÉVE QUÉBEC TARTOMÁNYT) LAKIK, VAGY HA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VAGY KANADÁBAN (KIVÉVE QUÉBEC TARTOMÁNYT) NYÚJT BE VALAMILYEN IGÉNYT VELÜNK SZEMBEN, AKKOR A 9.g és 9.h SZAKASZ AZ ÖN JOGAIT ÉRINTŐ, KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉST ÉS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTTI TÁRGYALÁS JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST TARTALMAZ. A 9.g és 9.h SZAKASZBAN FOGLALTAKTÓL ELTEKINTVE A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁS AZT JELENTI, HOGY BÁRMILYEN JOGVITA ESETÉN EGYEDILEG, NEM PEDIG PERTÁRASSÁG RÉSZESEKÉNT, CSOPORTOSAN ÉS/VAGY KÉPVISELŐ ÚTJÁN INDÍT ELJÁRÁST. ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN KÖLCSÖNÖS JOGVITARENDEZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NINCS SE BÍRÓ, SE ESKÜDTSZÉK, ÉS KEVESEBB A TÉNYFELTÁRÓ ÉS FELLEBBVITELI LEHETŐSÉG, MINT EGY BÍRÓSÁGON.

1. Alkalmazhatóság

A Philips Hue Secure jelen további feltételei (a továbbiakban „A Philips Hue Secure feltételei”) a Philips Hue Secure Termékek használatára és a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevételére alkalmazandók, az alábbiak szerint.

b. Ahhoz, hogy használhassa a Philips Hue Secure Termékeket és igénybe vehesse a Philips Hue Secure Szolgáltatásokat, el kell fogadnia A Philips Hue használati feltételeit, amelyek magukban foglalják a Philips Hue Secure jelen feltételeit (a továbbiakban „Philips Hue Secure-szerződés”), amely egy köztünk és Ön között létrejött jogi szerződés a Philips Hue Secure Termékek Ön általi használatának és a Philips Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételének szabályozására. Amennyiben bármilyen ellentmondás áll fenn A Philips Hue Secure feltételei és A Philips Hue használati feltételei között, a Philips Hue Secure jelen feltételei az irányadók. A Philips Hue Secure-szerződés Önre és az Ön Jogosult felhasználóira vonatkozó feltételeket és követelményeket tartalmaz, amelyek betartásáért Ön a felelős.

2. Philips Hue Secure Termékek és Philips Hue Secure Szolgáltatások:

a. A Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások a következőkből állnak:

 • a Philips Hue Secure márkájú hardvereszközök és az általunk a csomagoláson vagy a Philips Hue Secure Szolgáltatásokkal használandó marketinganyagokban meghatározott ilyen Philips Hue termékek (a továbbiakban „Philips Hue Secure Termékek”); valamint
 • az Ingyenes hozzáférés (meghatározását lásd alább az 5. szakaszban) keretében biztosított ilyen funkciók, a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetés, és (a választott csomagtól függően) többek között olyan funkciókat tartalmaz, mint a házon/lakáson belüli vagy kívüli, biztonsággal kapcsolatos események idővonala, a ház/lakás élesítésének/hatástalanításának képessége, leküldéses értesítések küldése mobileszközre a biztonsággal kapcsolatos eseményekről, ha be van állítva, a Philips Hue Secure kamerák élő videóképének megtekintése, lehetőség az észlelt események felvételeinek lejátszására. Ezen túlmenően azt, hogy mi minősül biztonsággal kapcsolatos eseménynek, Ön Tulajdonosként (vagy Jogosult felhasználóként) személyre szabhatja, hogy például kizárjon bizonyos területeket a Philips Hue Secure kameranézetből. Egyes funkciók (beleértve a meghosszabbított videoklip-tárolást is) csak további díjköteles Hue Secure Alap vagy díjköteles Hue Secure Prémium szolgáltatási csomaggal érhetők el. Mindezek a funkciók a Philips Hue appon keresztül érhetők el. Az Ön által választott Ingyenes hozzáférés, Hue Secure Alap vagy Hue Secure Prémium típusú funkciókra együttesen a „Philips Hue Secure Szolgálatások” kifejezéssel utalunk. A Philips Hue Secure Szolgáltatások csak az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Norvégiában, Svédországban, Dániában, Finnországban, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban, Magyarországon, Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Szlovákiában érhetők el.

b. Ön a Philips Hue Secure Termékeket és a Philips Hue Secure Szolgáltatásokat a Philips Hue Secure-szerződésben meghatározott feltételeknek és követelményeknek megfelelően használhatja.

3. A használat feltételei:

a. Szükséges Termékek: A Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevételéhez kompatibilis Philips Hue Secure Termékekre van szükség, amelyeket Önnek külön kell megvásárolnia, és párosítania kell a Philips Hue appal és az Ön Philips Hue felhasználói fiókjával. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Philips Hue Secure Szolgáltatások csak a Philips Hue Secure Termékekkel működnek, és semmilyen más termékkel nem használhatók. Ha Ön már nem jogosult a Philips Hue Secure Termékek használatára (mert például eladta őket), akkor köteles haladéktalanul megszüntetni az ilyen Philips Hue Secure Termékek párosítását.

b. Telepítés és működtetés:

 • Ön a felelős azért, hogy:
  • beszerezze, beállítsa és karbantartsa a műszaki és egyéb követelményeket, szigorúan az általunk az Ön számára elérhetővé tett utasításoknak és specifikációknak megfelelően;
  • telepítse, tesztelje és üzemeltesse a Philips Hue Secure Termékeit és a Philips Hue Secure Szolgáltatásait, kizárólag az általunk az Ön számára elérhetővé tett összes figyelmeztetésnek, figyelemfelhívásnak és utasításnak, valamint az alkalmazandó szövetségi, állami és helyi jogszabályoknak, előírásoknak, törvényeknek és normáknak megfelelően; továbbá
  • szükség esetén kicserélje vagy feltöltse a Philips Hue Secure Termékek akkumulátorait.
 • Rendszer- és eszközkövetelmények: A Philips Hue Secure Termékekhez és a Philips Hue Secure Szolgáltatásokhoz Philips Hue felhasználói fiókra, megfelelő sávszélességű, megbízható internetkapcsolathoz csatlakozó, otthoni, működő Wi-Fi-hálózatra és a Philips Hue appot futtató mobileszközre van szükség. A Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások némelyikének vagy mindegyikének használatához más eszközökre, például Philips Hue Bridge készülékre is szükség lehet. Ön a felelős annak biztosításért, hogy rendelkezzen minden szükséges rendszer- és eszközelemmel, és hogy azok kompatibilisek legyenek, és megfelelően legyenek konfigurálva. Előzetes értesítés nélkül, de az eszköz beállításaitól függően aktiválhatjuk a Bluetooth-t az Ön mobileszközén a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások megfelelő működésének elősegítése és bizonyos funkciók engedélyezése érdekében.
 • Nem figyeljük Philips Hue Secure Termékeit, és nem reagálunk a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során kapott információkra és eseményekre. Kizárólag Ön (vagy az Ön Jogosult Felhasználója) dönti el, hogy tesz-e ilyen lépéseket, az eseményre vonatkozó üzenetek kijelölt kapcsolattartókhoz való továbbítását is beleértve. Ezenkívül az Ön feladata meghatározni a megfelelő reakciót minden olyan információra és eseményre, amelyet a Philips Hue Secure Termékek használata és a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során kap, és Ön elfogadja, hogy teljes mértékben Ön a felelős a saját és a kijelölt kapcsolattartói reakcióiért. Ha a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során az információkra és eseményekre adott reakcióknál költségek merülne fel, Ön teljes felelősséget vállal ezekért a költségekért. Ha a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele közben bármilyen életveszélyről/biztonsági kockázatról, vagyontárgyakat érintő kockázatról, tűzről, árvízről, betörésről, rablásról, egészségügyi problémáról vagy egyéb vészhelyzetről kap értesítést, azonnal forduljon a rendőrséghez, a tűzoltósághoz vagy a megfelelő segélyszolgálathoz, mivel mi nem tartunk fenn semmilyen figyelő vagy vészhelyzeti szolgálatot.
 • Ha a Philips Hue Secure Termékei nincsenek megfelelően telepítve, vagy ha azok bármelyik érzékelője kívül esik az érzékelési tartományon, vagy ha falak, bútorok, személyes vagy egyéb tárgyak gátolják vagy akadályozzák, akkor téves riasztásokat vagy észlelési hibákat tapasztalhat.
 • Ön szavatolja és kijelenti, hogy a Philips Hue Secure Termékek telepítése és üzemeltetése szakszerűen történt, és nem sérti külső felek jogait, mások személyiségi jogait is beleértve. Amennyiben a Philips Hue Secure Termkékek telepítése és üzemeltetése sérti külső felek jogait, Ön a felelős azért, hogy adott esetben tájékoztatást adjon, és megszerezze a külső feleknek a Philips Hue Secure Termékek telepítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges összes hozzájárulását.
 • Ezennel a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárunk a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások telepítésével, üzemeltetésével és/vagy használatával (beleértve a Philips Hue Secure Termékeknek az alkalmazandó szövetségi, állami és helyi jogszabályoknak, előírásoknak, törvényeknek vagy normáknak meg nem felelő használatát is), illetve igénybevételével kapcsolatos bármilyen és minden felelősséget.
 • Előfordulhat, hogy biztonsági okokból, rendszerhibák (beleértve a Wi-Fi-kapcsolat meghibásodását és az elégtelen sávszélességet is), műszaki problémák, karbantartás, tesztelés, javítás, frissítések vagy egyéb körülmények miatt a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások működésében átmeneti üzemzavar tapasztalható. Bár törekszünk arra, hogy a Philips Hue Secure Termékek használata és a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele a lehető legzökkenőmentesebb legyen a műszaki és működési képességeik keretein belül, Ön nem jogosít megszakítás nélküli használatra, illetve igénybevételre, mi pedig ilyet nem szavatolunk és nem garantálunk.

c. Kizárólag lakossági használatra: A Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások kizárólag az Ön saját, egyéni és magáncélú lakossági használatára, illetve igénybevételére szolgálnak. A Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások nem valók semmilyen üzleti, kereskedelmi vagy egyéb nem lakossági használatára, illetve igénybevételre, és mi nem vállalunk felelősséget a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások ilyen használatáért, illetve igénybevételéért.

d. Nincs külső fél általi figyelés: A Philips Hue Secure Szolgáltatások nem biztosítanak lehetőséget külső fél általi figyelésre vagy vészhelyzeti reakcióra; így mi:

 • nem férünk hozzá riasztásokhoz vagy valós idejű felvételekhez;
 • nem figyelünk semmilyen értesítést, és értesítés vagy vészhelyzet esetén nem értesítünk és nem küldünk ki külső felet vagy vészhelyzeti hatóságot az Ön otthonába; és
 • nem vállalunk felelősséget azért, ha késlekedik a bűnüldöző szervek vagy a külső felek reakciója.

Az összes vészhelyzeti reagálást igénylő értesítést, az életveszélyes, biztonsági és vészhelyzeti eseményeket is beleértve, a megfelelő szolgálatokhoz kell irányítani. SEM VÉSZHELYZETBEN, SEM EGYÉBKÉNT, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM KÜLDÜNK KI VÉSZHELYZETI SZOLGÁLATOT AZ ÖN OTTHONÁBA.

e. Nem zárnak ki eseményeket:

 • A Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Szolgáltatások nem arra szolgálnak, hogy csökkentsék vagy kiküszöböljék a nemkívánatos események, például a behatolások, a betörések és/vagy a rablások előfordulását, és nem állítjuk és nem szavatoljuk, hogy erre képesek, Ön pedig vállalja, illetve tudomásul veszi, hogy:
  • nem hagyatkozik a Philips Hue Secure Termékekre és a Philips Hue Secure Szolgáltatásokra események, például betörések és rablások, illetve azok következményeinek elkerülése vagy minimalizálása érdekében; és
  • előfordulhat, hogy a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások nem akadályozzák meg vagy nem minimalizálják az események ilyen előfordulását vagy következményeit.

Nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot, és nem teszünk sem kifejezett, sem vélelmezett kijelentést arra vonatkozóan, hogy a Philips Hue Secure Termékek használata vagy Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele elkerüli vagy minimalizálja az ilyen események előfordulását vagy következményeit, és/vagy befolyásolja vagy növeli a biztonság bármely szintjét.

 • Ön tudomásul veszi, hogy a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgálatások nem helyettesítik a külső fél által felügyelt vészhelyzeti értesítési rendszert. Rendszereinket úgy fejlesztettük ki, hogy az értesítéseket megbízhatóan és időben kézbesítsék, azonban nem tudjuk garantálni, és nem is garantáljuk, hogy Ön minden értesítést időben megkap.
 • Önnek megfelelő biztosítási fedezettel kell védekeznie minden veszteség kockázata ellen, és Ön a felelős minden olyan biztosítási fedezet beszerzéséért, amelyről úgy gondolja, hogy a vonatkozó követelmények esetében szükséges vagy megkövetelt.

f. Ön a felelős a jogszabályok betartásáért:

 • Az Ön joghatóságában alkalmazandó adatvédelmi és egyéb alkalmazandó szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok, előírások, törvények vagy normák bizonyos kötelezettségeket róhatnak Önre, valamint a Philips Hue Secure Termékek Ön általi használatára és a Philips Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételére. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Philips Hue Secure Termékek használata és a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során kizárólag Ön a felelős az ilyen alkalmazandó szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok, előírások, törvények vagy normák betartásáért. Ebbe az alábbiak tartoznak bele:
  • a video- vagy hangtartalom (beleértve a külső feleket, nyilvános tereket is magában foglaló vagy egy vagy több személy kilétére vonatkozó információkat más módon tartalmazó tartalmakat is) rögzítésével vagy megosztásával kapcsolatos megfelelés; 
  • annak a követelménynek való megfelelés, amely szerint a Philips Hue Secure Termékek Ön általi használatával vagy a Philips Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételével kapcsolatban értesítést kell küldeni vagy külső felek beleegyezését kell kérni (például olyan jogszabályok vagy előírások, amelyek megkövetelik, hogy Ön olyan megfelelő táblákat helyezzen el, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy hang-/képfelvétel zajlik). Tájékoztatjuk, hogy a Philips Hue Secure Termékekhez mellékelt, ilyen jelzésként értelmezhető matricákat vagy hasonló anyagokat nem megfelelőségi célból biztosítjuk, és kizárólag Ön felelős az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés biztosításáért;
  • annak biztosítása, hogy a hang- és videórögzítési képességgel rendelkező Philips Hue Secure Termékek ne irányuljanak nyilvános helyekre, és/vagy ne olyan terület közelében legyenek elhelyezve, ahol az emberek joggal elvárhatják a magánélet védelmét (például fürdőszoba vagy hálószoba);  
  • minden olyan követelménynek való megfelelés, amely szerint a kép- és/vagy hangfelvételeket készítő Philips Hue Secure Termékeket olyan szögben kell felszerelni, hogy azok ne készítsenek felvételt az Ön ingatlanának határain túl (a nyilvános járdákat vagy utakat is beleértve);
  • bármilyen alkalmazandó biometrikus adatvédelmi jogszabály betartása – és Ön ezennel szavatolja, hogy a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során bármilyen arcfelismerési funkció céljából feltöltött adatot az ilyen jogszabályoknak megfelelően szereztek be;  
  • bármilyen alkalmazandó átláthatósági vagy hatóság értesítését előíró követelmény teljesítése;  
  • az alkalmazandó személyesadat-megőrzési időszakok betartása, beleértve a megfelelő előfizetési csomag ennek megfelelő kiválasztását is; és  
  • általánosabban: a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok betartása.
 • Nem vállalunk felelősséget azért, ha Ön bármelyik Philips Hue Secure Szolgáltatást vagy bármelyik Philips Hue Secure Terméket törvénysértő vagy valaki személyiségi jogait sértő módon használja.
 • A Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások kizárólag az Ön saját, egyéni és magáncélú lakossági használatára, illetve igénybevételére szolgálnak. Az Ön lakóhelye szerinti adatvédelmi és a magánélet védelmét biztosító jogszabályok bizonyos kötelezettségeket róhatnak Önre, valamint a Philips Hue Secure Termékek Ön általi használatára és a Philips Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételére. Bizonyos olyan video-, hang- és arcfelismerő adatok (pl. video- és audiojelek és adatok) esetében, amelyeket Tulajdonosként vagy Jogosult felhasználóként gyűjtött a Philips Hue Secure Termékek használatával és a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevételével, az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön az adatkezelője az ilyen Philips Hue Secure Termékek és Philips Hue Secure Szolgáltatások által gyűjtött bizonyos adatoknak, mi pedig az ilyen adatok adatfeldolgozói vagyunk.
 • Az Ön által Tulajdonosként vagy Jogosult felhasználóként végzett olyan tevékenységek tekintetében, amelyek Philips Hue Secure Termékek használatával és Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevételével végzett videofelvételek vagy videostreamelések, valamint hangfelvételek vagy audiostreamelések vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok szerint háztartási tevékenységnek minősülnek, mi vagyunk az Ön adatfeldolgozója az alkalmazandó EU általános adatvédelmi rendeletében ((EU) 2016/679 rendeletben) meghatározottak szerint.
 • Amikor a Philips Hue Secure Termékek Ön általi használata és a Philips Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevétele során Ön által gyűjtött személyes adatok adatfeldolgozójaként járunk el, a Philips Hue Secure Adatkezelési megállapodás (a továbbiakban „DPA”) alkalmazandó. A Philips Hue használati feltételeinek elfogadásával Ön a DPA-t is elfogadja. A DPA-t itt érheti el: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement

g. Ha valami probléma adódik:

 • Igyekszünk biztosítani, hogy a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele a technikai és működési lehetőségei keretein belül a lehető legzökkenőmentesebb legyen, de megszakítás nélküli igénybevételt nem tudunk ígérni. Kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek, a Philips Hue Secure Szolgáltatásokat „ADOTT ÁLLAPOTBAN” és „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” nyújtjuk, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben KIZÁRUNK A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN JÓTÁLLÁST, VALAMINT A FORGALMAZÁSBÓL ÉS A KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JÓTÁLLÁST. Nem szavatoljuk, hogy a Philips Hue Secure Termékek és a Philips Hue Secure Szolgáltatások megfelelnek az Ön igényeinek, vagy hogy megszakítás nélkül, biztonságosan vagy hibamentesen elérhetőek lesznek. Nem szavatoljuk a Philips Hue Secure Szolgáltatásokon keresztül nyújtott információk vagy tartalmak minőségét. Nem vállalunk, és ezennel kizárunk bármilyen vélelmezett jótállást arra vonatkozóan, hogy a Philips Hue Secure Szolgáltatások működése hibamentes vagy megszakítás nélküli lesz. Nem szavatoljuk, hogy a Philips Hue Secure Szolgáltatások elérését vagy használatát nem szakítják meg vagy nem akadályozzák karbantartási munkák, további fejlesztések vagy egyéb fennakadások.
 • Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamelyik országában lakó fogyasztó, akkor az EGT fogyasztóvédelmi jogszabályai jogi garanciát nyújtanak Önnek a Philips Hue Secure Szolgáltatások megfelelőségére vonatkozó követelmények tekintetében. E garancia értelmében felelősséget vállalunk minden olyan hiányosságért, amelyet Ön a Philips Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során észlel. 
 • Ha bármilyen problémát tapasztal a Philips Hue Secure Szolgáltatások funkcióival kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk a fogyasztói ügyfélszolgálati csatornáinkon keresztül (az Ön tartózkodási helyére vonatkozó elérhetőségeinket itt tekintheti meg: https://www.philips-hue.com/support#contact), és az indokoltan kért mértékben biztosítsa a szükséges együttműködést. Minden tőlünk észszerűen elvárható erőfeszítést megteszünk az Ön által bejelentett hiba kijavítása érdekében, a szokásos eljárásunknak megfelelően, amely magában foglalja (i) a különböző forrásokból jelentett események összegyűjtését; (ii) hatásvizsgálat elvégzését értékelő eszközök segítségével az esemény rangsorolása céljából; és (iii) a megállapított prioritásnak megfelelő megoldás meghatározását és végrehajtását, amely megoldás lehet átmeneti megoldás (például gyorsjavítás vagy megkerülő eljárás) vagy jövőbeli (rövid vagy hosszú távú) Frissítés (a továbbiakban „Támogatási folyamat”).
 • Ha nem tudjuk orvosolni a hibát a Támogatási folyamatunknak megfelelően, akkor Ön a következő jogorvoslati lehetőségekre jogosult a térítésköteles Hue Secure Alap és Hue Secure Prémium előfizetések esetében (ha és amennyiben alkalmazhatók): (i) a vonatkozó előfizetési díj arányos csökkentése; vagy (ii) az előfizetési csomag felmondása, és a már kifizetett összeg arányos visszatérítése arra az időszakra vonatkozóan, amikor a funkcionalitás hiányát tapasztalja, továbbá bármely jövőbeli időszakra már kifizetett összeg (ha van ilyen) visszatérítése. Az a helyzet, hogy képtelenek vagyunk orvosolni a hibát, akkor következhet be, ha (i) a hiba elhárítása lehetetlen, (ii) a hibát nem orvosoljuk az aránytalanul magas költségek miatt, (iii) a megfelelőség hiánya a hiba kijavítására tett kísérletünk ellenére jelentkezik, (iv) a hiba olyan súlyos, hogy indokolt az azonnali árleszállítás vagy megszüntetés, (v) megtagadunk valamilyen kiegészítő teljesítést; vagy (vi) nyilvánvaló (beleértve az általunk tett nyilatkozatot is), hogy (észszerű időn belül vagy Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tudjuk orvosolni a hibát.

4. Felhasználói tartalom:

a. A Philips Hue Secure Szolgáltatások tartalmazzák annak lehetőségét, hogy bizonyos Philips Hue Secure Termékek időbélyeggel és képekkel (esetleg szöveggel) együtt rögzítsék a hang-, kép-, nyitási/zárási és mozgási eseményeket (a továbbiakban „Felhasználói tartalom”). Mi nem férünk hozzá a rögzített hanghoz, videóhoz és képekhez (esetenként szöveghez). Csak az olyan metaadatokat ismerjük, hogy egy adott időpontban bekövetkezett egy esemény, és hogy mi az esemény besorolása.

b. Kizárólag Ön a felelős az Ön összes Felhasználói tartalmáért, és mi semmilyen Felhasználói tartalom tekintetében nem vállalunk felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben, aki az Ön felhasználói fiókját használja. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a Philips Hue Secure Termékek csak ott rögzítsenek Felhasználói tartalmat, ahol Önnek arra joga van. Ön nem továbbíthat semmilyen olyan Felhasználói tartalmat, amely tartalmával, formájával, kialakításával vagy bármilyen más módon sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy a jó erkölcsöt, vagy bitorolja külső felek jogait. A fentiek bármelyikének megsértése alapot szolgáltat a Philips Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételi vagy elérési jogának megszüntetésére.

c. Mi nem nézhetjük meg a Felhasználói tartalmat, kivéve (i) az olyan metaadatokat, hogy egy adott időpontban bekövetkezett egy esemény, és hogy mi az esemény besorolása; és (ii) ha a Felhasználói tartalmat Ön letöltötte (kizárólag Adminisztrátorként), és saját döntése szerint megosztotta velünk (például a minőséghez és a fogyasztóvédelemhez kapcsolódóan). Előfordulhat azonban, hogy az Ön Felhasználói tartalmát kiadjuk a bűnüldöző szerveknek vagy egy kormányzati hatóságnak, ha erre jogszabály kötelez bennünket. Ilyenkor Ön köteles teljes mértékben együttműködni velünk az ilyen jogi követelmények teljesítése érdekében. Lásd: Philips Hue Secure – adatszolgáltatási kérések https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests

d. Kanadai fogyasztók: Ha Ön Kanadában lakik, akkor annak érdekében, hogy nyújtani tudjuk Önnek a Philips Hue Secure Szolgáltatásokat, Ön ezennel hozzájárul a Philips Hue Secure Szolgáltatások nyújtásához szükséges Felhasználói tartalom kezeléséhez. Továbbá ahhoz is hozzájárul, hogy belső, üzleti céljainkra történő felhasználás érdekében anonimizáljuk az Ön személyes adatait (az anonimizálás olyan folyamat, amelynek eredményeképp az adatokat többé (sem önmagukban, sem más adatokkal kombinálva) nem lehet egy konkrét érintetthez társítani).

5. Funkciók elérése; díjak; fizetés:

a. Amikor a Philips Hue appon keresztül aktiválja a Philips Hue Secure Termékeit, harminc (30) napos próbaidőszakra lesz jogosult (a továbbiakban „Próbaidőszak”). A Próbaidőszak befejeződésekor a következőket teheti (a Philips Hue appon keresztül):

i. bizonyos szolgáltatásokat további díjfizetés nélkül használhat (a továbbiakban „Ingyenes hozzáférés”); vagy 
ii. további díjfizetés ellenében előfizethet egy előfizetési csomagra. Két különböző előfizetési csomag közül választhat, ezek a Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium. A Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium előfizetést az előfizetés lemondásáig tartó, havi vagy éves csomagként vásárolhatja meg. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY HA NEM ÉRTESÍT BENNÜNKET AZ AKTUÁLIS ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK VÉGE ELŐTT ARRÓL, HOGY NEM KÍVÁNJA FOLYTATNI AZ ELŐFIZETÉSÉT, AKKOR ELŐFIZETÉSI CSOMAGJA AUTOMATIKUSAN MEGÚJUL, ÉS ÖN FELHATALMAZ BENNÜNKET ARRA, HOGY MINDEN ELKÖVETKEZŐ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN FELSZÁMÍTSUK ÖNNEK AZ AKTUÁLIS ELŐFIZETÉSI DÍJAKAT A RELEVÁNS ALKALMAZÁS-ÁRUHÁZBAN ÖN ÁLTAL MEGADOTT FIZETÉSI MÓDDAL.

b. Az Ingyenes hozzáférés, a Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium előfizetés funkcióinak teljes leírását a fizetendő díjakkal, a fizetési feltételekkel és a lemondási időkkel együtt a weboldalunkon találhatja a következő címen: https://www.philips-hue.com/securityplans. A Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium előfizetés díját előre, az előfizetési időszak első napján számítjuk fel, havonta vagy évente, Ön pedig a megfelelő, Ön által igénybe vett (Apple vagy Google) alkalmazás-áruházon keresztül (a továbbiakban „Az Ön alkalmazás-áruháza”) fizeti meg (így Az Ön alkalmazás-áruházában használt fizetési móddal és a benne érvényes feltételekkel).

c. Amikor megrendeli a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetést, érvényes, kötelező érvényű és végrehajtható előfizetési szerződés jön létre Ön és vállalatunk között az adott előfizetési csomagra vonatkozó díjak megfizetésére vonatkozó, kapcsolódó fizetési kötelezettséggel együtt. Ha Ön az EGT valamelyik országában lakó fogyasztó, akkor Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlást követően azonnal elkezdjük nyújtani Önnek a szolgáltatásokat a vonatkozó előfizetés alapján, és Ön elveszíti az elállási jogát.

d. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha nem kapjuk meg az Öntől várt összeget Az Ön alkalmazás-áruházán keresztül, akkor töröljük az Ön előfizetését, és Ön csak az Ingyenes hozzáférés használatára lesz jogosult.

e. A Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetésre történő előfizetés időpontjában érvényes díj arra az időszakra vonatkozik, amelyre Ön fizetett (évente történő fizetés esetében például az adott éves időszakra vonatkozik, havonta történő fizetés esetében pedig az adott hónapra vonatkozik). Minden díj tartalmazza az általános forgalmi adót, ha az az Ön joghatósági területén felszámítandó.

f. Előfordulhat, hogy új funkciók bevezetésével, egy funkció vagy egy funkció valamelyik összetevőjének módosításával vagy (átmeneti vagy végleges) megszüntetésével, vagy bizonyos funkciók korlátozásával, és/vagy az alkalmazandó díjak, fizetési feltételek, lemondási idő vagy egyéb feltételek módosításával frissítjük az Ingyenes hozzáférést, a Hue Secure Alap és/vagy a Hue Secure Prémium előfizetést. Az ilyen frissítések és módosítások bármelyikére a „Csomagfrissítés” kifejezéssel hivatkozunk. A Csomagfrissítésről (e-mailben vagy a Philips Hue appban) értesíteni fogjuk, és azon előfizetési időszak során, amelyre vonatkozóan Ön már fizetett az ilyen előfizetési csomagért, minden Csomagfrissítés elérhető lesz az Ön számára annak az időszaknak a hátralévő részében, amelyre fizetett. Ha például éves előfizetéssel rendelkezik, és további funkciókat teszünk elérhetővé abban az éves időszakban, amelyre Ön már fizetett, ezeket a funkciókat az adott időszakra már kifizetett díj ellenében használhatja (tehát nem számítunk fel további díjat az ilyen hozzáadott funkciókért.) Ha egy Csomagfrissítés miatt nem kívánja folytatni a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetését, akkor az alkalmazandó lemondási időt figyelembe véve lemondhatja az ilyen előfizetését. Önnek jogában áll lemondani Hue Secure Alap vagy Hue Secure Prémium előfizetését, ha a Csomagfrissítés negatívan befolyásolja az adott csomaghoz való hozzáférését vagy annak Ön általi használatát, kivéve, ha a negatív hatás csupán csekély mértékű. Ilyenkor Önnek jogában áll díjmentesen lemondani a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetését a következők korábbikától számított 30 (harminc) napon belül (i) a Csomagfrissítésre vonatkozó információ kézhezvétele vagy (ii) a Csomagfrissítés hatálybalépésének időpontja.

6. Kártalanítás: A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉS CSAK AZ ÖN JAVÁT SZOLGÁLHATJA. EZÉRT ÖN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉBEN VÁLLALJA, HOGY VÁLLALATUNKAT KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI, FELSZABADÍTJA ÉS MENTESÍTI (I) KÜLSŐ FELEK ÁLTAL VELÜNK SZEMBEN TÁMASZTOTT, ILLETVE INDÍTOTT MINDEN OLYAN IGÉNY, KERESET, PER ÉS BÁRMILYEN MÁS JOGI LÉPÉS VONATKOZÁSÁBAN, AMELYNEK ALAPJÁT A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉS, A PHILIPS HUE SECURE TERMÉKEK ÉS/VAGY A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK KÉPEZIK (A TOVÁBBIAKBAN „KÜLSŐ FÉL LÉPÉSE”); ÉS (II) BÁRMILYEN ÉS MINDEN OLYAN KAPCSOLÓDÓ VESZTESÉG, KÁR, EGYEZSÉG ÉS ÍTÉLET (AZ ÜGYVÉDI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSÉT IS BELEÉRTVE) VONATKOZÁSÁBAN, AMELY NÁLUNK FELMERÜLT, AMELYET VELÜNK SZEMBEN MEGÁLLAPÍTOTTAK VAGY MEGÍTÉLTEK, VAGY AMELYET MI OKOZTUNK KÜLSŐ FELEK ILYEN LÉPÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓAN VAGY AZOKBÓL EREDŐEN (A TOVÁBBIAKBAN „KÜLSŐ FELEKKEL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEK”), MÉG AKKOR IS, HA A KÜLSŐ FÉL ILYEN LÉPÉSE ÉS A KÜLSŐ FELEKKEL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEK A MI BÁRMILYEN NEMŰ VAGY FOKÚ GONDATLANSÁGUNKBÓL, SZERZŐDÉSSZEGÉSÜNKBŐL VAGY JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEINK VAGY A FELTÉTELEK BE NEM TARTÁSÁBÓL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGBŐL, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL, A PRIVÁT SZFÉRÁBA TÖRTNŐ BEHATOLÁSBÓL VAGY MÁS HIBÁBÓL EREDNEK. A JELEN DOKUMENTUM EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM ÉRTELMEZHETŐ ÚGY, HOGY AZ AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN SEMMISSÉ VAGY VÉGREHAJTHATATLANNÁ TENNÉ A JELEN SZAKASZT. A JELEN KÁRTALANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM ALKALMAZANDÓ SEMMILYEN SZÁNDÉKOS, FELELŐTLEN VAGY HANYAG, NEM MEGFELELŐ MAGATARTÁSUNK VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGUNK ESETÉBEN AZ OLYAN ÁLLAMOKBAN/TARTOMÁNYOKBAN/ORSZÁGOKBAN, AMELYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A SÚLYOS GONDATLANSÁGÉRT VÁLLALANDÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT. A JELEN DOKUMENTUMBAN A „KÜLSŐ FÉL” BÁRMILYEN OLYAN TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYT JELENT, AKI, ILLETVE AMELY NEM SZERZŐDŐ FÉL A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉSBEN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HÁZASTÁRSAT, A CSALÁDTAGOT, A VENDÉGET, A SZOMSZÉDOT, A BÉRLŐT ÉS A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOT IS.

7. Felelősség:
a. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A GONDATLANSÁGOT IS IDEÉRTVE, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ JELLEGŰ, TÖBBSZÖRÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE), ILLETVE NYERESÉGELMARADÁSÉRT. AMELYET A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYEZTEK, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDIK MEG A VÉLETLENSZERŰ VAGY A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VÁLLALANDÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY ÖNRE NEM VONATKOZIK A FENTI KORLÁTOZÁS. AZ ÖNNEL SZEMBEN AZ ÖSSZES KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS INTÉZKEDÉSÉRT (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB) VÁLLALT TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL AZ ADOTT PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOKÉRT A LEGUTÓBBI TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN FIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN). EZ A KORLÁTOZOTT ÖSSZEG HALMOZOTT, ÉS NEM NÖVEKSZIK AZ ESEMÉNYEK VAGY IGÉNYEK SZÁMÁNAK EMELKEDÉSÉVEL. A SIGNIFY KIZÁRJA MINDEN LICENCBE ADÓJÁNAK ÉS BESZÁLLÍTÓJÁNAK MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGÉT. AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK EZT MEGENGEDIK, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TARTALOMÉRT (BELEÉRTVE BÁRMILYEN FELHASZNÁLÓI TARTALMAT IS), BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMILYEN TARTALOMBAN FELLELHETŐ BÁRMILYEN HIBÁT VAGY HIÁNYOSSÁGOT, VAGY BÁRMILYEN TOVÁBBÍTOTT VAGY A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLATÁSOKON KERESZTÜL MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁHOZ VAGY AZ ANNAK VALÓ KITETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN FELMERÜLŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGET VAGY KÁRT IS.

b. ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZI IGÉNYBE A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOKAT. KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS AZÉRT, HOGY A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN BIZTOSÍTSA A MEGFELELŐ VÉDELMET ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALMÁNAK BIZTONSÁGI MENTÉSÉT, ÉS ÖN VÁLLALJA, HOGY MENTESÍT BENNÜNKET MINDEN OLYAN IGÉNYTŐL, ÉS KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY NEM INDÍT ELLENÜNK PERT SEMMILYEN OLYAN IGÉNY VONATKOZÁSÁBAN, AMELYNEK ALAPJÁT A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI IGÉNYBEVÉTELE KÉPEZI, BELEÉRTVE AZ ELVESZETT ADATOKKAL VAGY FELHASZNÁLÓ TARTALOMMAL KAPCSOLATOS IGÉNYEKET IS.

8. Tartam; felmondás:

a. Tartam: A Philips Hue Secure-szerződés akkor kezdődik, amikor Ön első alkalommal használja a Philips Hue Secure Terméket vagy veszi igénybe a Philips Hue Secure Szolgáltatásokat, és akkor ér véget, amikor hatályossá válik az általunk vagy az Ön által kezdeményezett felmondás.

b. Felmondás:

 • Térítésköteles Hue Secure Alap vagy Hue Secure Prémium előfizetését bármikor felmondhatja az adott Hue Secure Alap, illetve Hue Secure Prémium csomag felmondási idejének megfelelően.
 • Ez sem az Ön számára, sem a mi számunkra nem érinti a rendkívüli felmondás jogát.
 • A fentiek szerinti felmondás esetét kivéve a Philips Hue Secure-szerződés rendelkezései mindaddig alkalmazandók maradnak Önre, amíg Ön bármilyen Philips Hue Secure Terméket használ.

c. A felmondás következményei: A Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetésének felmondásakor törlődik az Ön nevében az új tárolási időszakon kívül tárolt összes Felhasználói tartalom. A Philips Hue-fiókjának törlésekor névtelenítünk minden eseményhez tartozó metaadatot és konfigurációs adatot, és töröljük a Felhasználói tartalmat.

9. Bizonyos országokra vonatkozó feltételek. Ez a 9. szakasz bizonyos országok lakosaira vonatkozó feltételeket határoz meg. Ha eltérés áll fenn a jelen 9. szakasz és a Philips Hue Secure-szerződés bármelyik, a jelen 9. szakasztól különböző rendelkezése között, akkor a jelen 9. szakaszban foglaltak az irányadók.

a. 3g. szakasz (4. pont):

i. ha Ön Csehországban lakik, akkor ez a szakasz a következő mondattal egészül ki: Önt bármilyen hiba tekintetében megilletik a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogok.

ii. ha Ön Magyarországon lakik, akkor ez a szakasz a következő mondattal egészül ki: Önt megilletik a 373/2021 sz. (VI. 30.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvben biztosított, együttesen alkalmazandó jogok.

b. 5d. szakasz:

i. ha Ön Lengyelországban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha nem kapjuk meg Az Ön alkalmazás-áruházán keresztül Ön által megfizetett összeget, akkor előfizetését a megrendelést követő hatvan (60) napon belül felmondjuk, és Ön csak az Ingyenes hozzáférés használatára lesz jogosult.

c. 6. szakasz:

i. ha Ön Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban, Csehországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, Luxemburgban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban vagy Svájcban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön a felelős a Philips Hue Secure-szerződés vétkes megszegéséért.

d. 7. szakasz:

i. ha Ön Ausztriában vagy Németországban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Bármilyen kártérítési igény kizárva. A felelősség kizárása nem vonatkozik ránk, amennyiben, például a Termékfelelősségről szóló törvény („Produkthaftungsgesetz”) alapján, kötelező felelősséggel tartozunk szándékosság, súlyos gondatlanság, életveszélyes vagy végtagsérülés, halál, vagy lényeges szerződésszegés („wesentliche Vertragsverletzungen”) esetén. A Termékfelelősségről szóló törvényben foglalt esetek kivételével azonban a súlyos gondatlanságért, a szándékosságért vagy az életveszélyes vagy személyi sérülésért, az egészségkárosodásért, illetve a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért viselendő felelősség a szerződéses jogviszonyra jellemző előrelátható kárra korlátozódik.

ii. ha Ön Belgiumban, Horvátországban, Csehországban, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, Luxemburgban, Hollandiában, Svédországban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Bármilyen kártérítési igény a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárva. Ez a felelősségkizárás nem alkalmazandó semmilyen olyan más felelősségre, amelynek kizárását jogszabály tiltja (ilyen például a szándékos károkozás), sem pedig a gondatlanságból vagy hanyagságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért vállalandó felelősségre.

iii. ha Ön Lengyelországban, Romániában vagy Spanyolországban lakik, akkor ez a szakasz teljes egészében törlendő.

e. 8c. szakasz:

i. ha Ön Csehországban lakik, akkor ez a szakasz kiegészül a következő mondattal: A jelen szakasz az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó.

f. Ha Ön Romániában lakik, akkor a következő további szakasz is alkalmazandó: Ön elfogadja, hogy a Philips Hue Secure-szerződés nem tartalmaz semmilyen szokatlan (standard) rendelkezést, amint azt a román törvények kifejezetten meghatározzák. A Philips Hue Secure-szerződés elfogadásakor Ön visszavonhatatlanul vállalja és elfogadja az abban foglalt valamennyi rendelkezést, különösen (de nem korlátozó jelleggel) a következő szakaszokat: 3.b–e, 3.f 1. pontjának 2. tétele, 3.f 2. pontja, 4.b és 6.

g. Ha Ön Kanadában (kivéve Québec tartományt) lakik, akkor:

 • a Philips Hue Használati feltételeinek a Philips Hue Secure-szerződésre vonatkozó teljes 9. szakasza helyébe a következő lép:

JOGVITÁK RENDEZÉSE KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL; LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL 

A jelen szakasz akkor alkalmazandó, (i) ha az Ön lakhelye vagy letelepedési helye Kanadában található (kivéve Québec tartományt); vagy (ii) ha az Ön lakhelyének vagy letelepedési helyének országa ugyan nem Kanada (kivéve Québec tartományt), de Ön Kanadában (kivéve Québec tartományt) nyújt be valamilyen igényt velünk szemben.

a. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉBEN, ÉS KIZÁRVA QUÉBEC TARTOMÁNY LAKOSAIT, (I) A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE ONTARIO TARTOMÁNY JOGA AZ IRÁNYADÓ A KOLLÍZIÓS SZABÁLYAI ÉS A JOGVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEI ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA NÉLKÜL; ÉS (II) A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY LEMONDANAK AZ AZT BIZTOSÍTÓ JOGUKRÓL, HOGY IGÉNYEIKKEL BÍRÓSÁGHOZ FORDULJANAK, AZOKAT ESKÜDTSZÉK ELÉ VIGYÉK, VAGY HOGY EGY IGÉNNYEL KAPCSOLATBAN PERTÁRSASÁGBAN VAGY KÉPVISELET ÚTJÁN FOLYTATOTT PERBEN VEGYENEK RÉSZT. ELŐFORDULHAT, HOGY NEM ALKALMAZHATÓK VAGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN KORLÁTOZHATÓK AZ ÖN OLYAN EGYÉB JOGAI, AMELYEKKEL AKKOR ÉLHETNE, HA BÍRÓSÁGHOZ FORDUL.

AZ ÖN ÉS VÁLLALATUNK KÖZÖTT FELMERÜLŐ BÁRMILYEN OLYAN IGÉNY, JOGVITA VAGY VITA (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB, LEGYEN AKÁR MÁR MEGLÉVŐ, JELENLEGI VAGY JÖVŐBELI, ÉS BELEÉRTVE A TÖRVÉNYI, FOGYASZTÓVÉDELMI, SZOKÁSJOG ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT, A SZÁNDÉKOS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS ALAPJÁN FELMERÜLŐ, AZ ELTILTÓ VÉGZÉST ÉS A MÉLTÁNYOS ELBÍRÁLÁST KÉRŐ IGÉNYEKET IS), AMELYNEK ALAPJÁT A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉS ÉS/VAGY A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK KÉPEZIK, VAGY AMELYEK AZOKKAL KAPCSOLATOSAK, KIZÁRÓLAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉST HOZÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL OLDHATÓ MEG, ÉS AZ ILYEN JOGVITARENDEZÉS JOGERŐS.

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NINCS SE BÍRÓ, SE ESKÜDTSZÉK, ÉS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG DÖNTÉSÉNEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA KORLÁTOZOTT. A VÁLASZTOTTBÍRÓNAK A JELEN PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE KELL TÁMASZKODNIA, ÉS UGYANOLYAN KÁROKAT ÉS JOGORVOSLATOT (AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE) ÁLLAPÍTHAT MEG, MINT EGY BÍRÓSÁG.

b. Minden jogvita esetében, akár bíróság, akár választottbíróság előtt folyik, Önnek először lehetőséget kell adnia számunkra arra, hogy igényét rendezzük; ehhez a (h) pontban megadott címre el kell küldenie írásba foglalt igényét. A szerződő felek vállalják, hogy az igényről jóhiszeműen tárgyalnak. Ha nem sikerül közösen megoldást találni az igényére az azt követő hatvan (60) napon belül hogy megkaptuk az igény leírását, és ha ez alatt az idő alatt Ön jóhiszemű erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy közvetlenül velünk rendezze az igényét, akkor választottbírósági úton érvényesítheti az igényét.

c. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZABÁLYOK ÉS FÓRUM. A választottbírósági eljárásra az Ön lakhelye szerinti tartomány belföldi választottbírósági törvénye és adott esetben az ADR Institute of Canada, Inc. választottbírósági szabályai (https://adric.ca/case-administration-services/) (a továbbiakban „ADRIC-szabályok") az irányadók minden tekintetben, kivéve, ha a felek a jelen dokumentumban kifejezetten másként állapodnak meg. A választottbírósági kereseteket az ADR Institute of Canada, Inc. intézethez (a továbbiakban „ADRIC”) kell benyújtani. A benyújtáskor követni kell az ADRIC-szabályokat, és a beadványnak tartalmaznia kell a következőket: (1) a választottbírósági eljárást kérő fél nevét, telefonszámát, levelezési és e-mail-címét; (2) nyilatkozatot az érvényesített jogi igényekről és azok ténybeli alapjairól; (3) a kért jogorvoslat leírását és a vitás összeg pontos, jóhiszemű kiszámítását (az eltiltó végzés kérése és az ügyvédi díjak nem számítanak bele a vitás összeg kiszámításába, kivéve, ha az ilyen eltiltó végzés pénz megfizetését is elrendeli); és (4) a választottbírósági eljárást kérő fél aláírását. Választottbírósághoz benyújtott kérelmét a Signify jogi osztályának (Signify Legal Department) is meg kell küldenie a következő címre: Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Kanada L6C 2S3.

Tekintet nélkül az ADRIC-szabályokban foglalt bármilyen ellenkező rendelkezésre, a választottbírósági eljárást egyetlen (az ADRIC-szabályok szerint kiválasztott) választottbíró folytatja le, akinek ügyvédnek vagy korábbi bírónak kell lennie. A választottbírósági eljárás lefolytatásának helye az a város lesz, amely a jelen Philips Hue Secure-szerződés hatálybalépésének időpontjában az Ön állandó lakhelye szerinti tartomány fővárosa. Az Ön kérésére azonban a választottbírósági eljárásra olyan városban is sor kerülhet, amely a jelen Philips Hue Secure-szerződés hatálybalépésének időpontjában az Ön állandó lakóhelyének 45 kilométeres körzetében található. A felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás virtuálisan is lefolytatható, és hogy a választottbírónak jogában áll bármelyik fél kérésére virtuális választottbírósági eljárást elrendelni. Ha az ADRIC nem áll rendelkezésre választottbírósági eljárás lefolytatására, akkor a felek kölcsönösen alternatív választottbírósági fórumot választanak.

d. A VÁLASZTOTTBÍRÓ JOGAI – A választottbíró kizárólagos felhatalmazással rendelkezik a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen rendelkezés eldönthetőségéhez és/vagy végrehajthatóságához kapcsolódó bármilyen jogvita megoldására, beleértve a lelkiismeretesség hiányával kapcsolatos kifogást vagy bármilyen más olyan kifogást is, amely szerint a választottbírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezés vagy a jelen Philips Hue Secure-szerződés semmis, megtámadható vagy más módon érvénytelen. A választottbíró jogosult bármilyen olyan jogorvoslatot megadni, amely bíróságon a jogszabályok vagy a méltányosság alapján elérhető lenne. A választottbíró miden döntése jogerős, és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróságon ítéletként nyújtható be.

e. Ügyvédi díjak és költségek. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 75 000 $-t meg nem haladó összegű igények esetében mi fogjuk megfizetni az ADRIC-szabályok szerint meghatározott, 200 $-t meghaladó összegű kezdeti benyújtási díjat. Ön jogosult lehet ügyvédi díjainak és költségeinek megtérítésére, ha a választottbírósági eljárásban az Ön javára döntenek, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok és az ADRIC-szabályok erre lehetőséget adnak. Kivéve, ha a választottbíró azt állapítja meg, hogy az Ön igénye komolytalan volt, vagy hogy azt Ön zaklatás céljából nyújtotta be, vállaljuk, hogy nem törekszünk arra, hogy megtéríttessük ügyvédi díjainkat és költségeinket, ha a választottbírósági eljárásban a mi javunkra döntenek, és ezennel lemondunk az alkalmazandó jogszabályok vagy az ADRIC-szabályok alapján bennünket megillető minden ilyen jogról.

f. LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉBEN, ÉS KIZÁRVA QUÉBEC TARTOMÁNY LAKOSAIT, a felek megállapodnak abban, hogy mindketten lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról, és csak egyéni alapon támaszthatnak igényt a másikkal szemben, csoportos perben pertársaság tagjaként vagy felpereseként nem. CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS PERTÁRSASÁG NEM MEGENGEDETT. A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN HOGY BÁRMILYEN ELJÁRÁSRA, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGON ÉS BÍRÓSÁGON EGYARÁNT, KIZÁRÓLAG EGYÉNI INDÍTVÁNYRA KERÜL SOR, NEM PEDIG PERTÁRSASÁGBAN, CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN, ILLETVE PERTÁSASÁG, ÖSSZEVONT VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁS TAGJAKÉNT KEZDEMÉNYEZVE. A választottbíróság csak egy személy igényeit vonhatja össze, és más módon sem dönthet semmilyen képviseleti vagy csoportos eljárásban. A választottbíróságnak nincs hatásköre a pertársaságban való részvétel jogáról történő jelen lemondás végrehajthatóságának mérlegelésére, a pertársaságban való részvétel jogáról történő lemondás ellen csak egy illetékes bíróság előtt lehet kifogást emelni.

Ha a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen megállapodás bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a végrehajthatatlan rendelkezés megszűnik, de a választottbírósági eljárásokra vonatkozó fennmaradó feltételek végrehajtandók.

g. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALÓLI KIVÉTELEK. A fentiekre való tekintet nélkül, mindegyik fél fenntartja a jogot arra, hogy egy jogvitát kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróság elé vigyen, feltéve, hogy a vita az adott bíróság joghatósági korlátjai közé esik, és egyébként is tárgyalható az adott bíróságon, személyre szabott jogorvoslatot kér, feltéve továbbá, hogy az ügy még az adott bíróság előtt van, és nem tették át vagy nem fellebbeztek általános joghatósággal rendelkező bírósághoz.

Tekintet nélkül a jelen szakasz ellenkező értelmű rendelkezéseire, a jelen szakasz semelyik rendelkezése nem akadályozza meg Önt abban, hogy bejelentést tegyen, igényt, kérelmet vagy vádat nyújtson be bármelyik illetékes kormányzati vagy közigazgatási szervhez vagy bírósághoz, vagy hogy az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében jogorvoslatot kérjen, ha és amennyiben az alkalmazandó jogszabályok erre feljogosítják Önt, és kizárják a jogvita előtti kizárólagos választottbírósági eljárást. A jelen szakasz nem akadályozza meg a szövetségi, tartományi vagy helyi közigazgatási szerveket abban, hogy az ilyen igények alapján igényeket bíráljanak el és jogorvoslatokat ítéljenek meg, ha és amennyiben az alkalmazandó jogszabályok kizárják a jogvita előtti kizárólagos választottbírósági eljárást. A jelen szakasz egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg vagy mentesíti egyik felet sem az alól, hogy a választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtása előtt eleget tegyen bármely korábbi feltételnek, és/vagy kimerítse a vonatkozó jogszabályok szerinti közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket. A felek közötti olyan jogviták, amelyekre nem vonatkozik jogvita előtti választottbírósági eljárás, ideértve az alkalmazandó vonatkozó jogszabályok által előírtakat is, nem tartoznak a jelen szakasz hatálya alá.

h. ELUTASÍTÁS: Ön a fentiek ellenére dönthet úgy, hogy igényét bírósághoz nyújtja be, ha attól számított harminc napon belül elutasítja a jelen 9. szakaszt, hogy alkalmazásunkon keresztül elfogadta a Philips Hue Secure-szerződést. Az elutasítás érdekében olyan írásos értesítést küldhet nekünk az alábbi címre, amely tartalmazza az Ön utónevét, vezetéknevét és azt az e-mail-címét, amelyet akkor használhatott, amikor információt küldött be weboldalunkon és/vagy az alkalmazásunkban:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department – Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON, Kanada L6C 2S3

I. Ha Ön elutasítja a jelen szakaszt, vagy ha a jelen 9. szakasz végrehajthatatlannak bizonyul, vagy ha nem vonatkozik Önre, akkor a jelen 9. szakasz teljes egésze érvényét veszti és semmis, és ebben az esetben Ön ezennel visszavonhatatlanul elfogadja Ontario tartomány bíróságainak személyes és kizárólagos illetékességét és joghatóságát a jelen szakasz alapján megengedett bármilyen per vagy bírósági eljárás tekintetében. Attól, hogy a jelen szakasz bármely részét jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak ítéli bármelyik választottbíró vagy illetékes bíróság, a jelen szakasz egésze nem minősül jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak, kizárólag a jelen szakasz jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak talált része kerül törlésre a jelen szakaszból.

h. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban lakik:

 • a Philips Hue Használati feltételeinek a Philips Hue Secure-szerződésre vonatkozó teljes 9. szakasza helyébe a következő lép:

JOGVITÁK RENDEZÉSE KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL; LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL

A jelen 9. szakasz akkor alkalmazandó, (i) ha az Ön lakhelye vagy letelepedési helye az Amerikai Egyesült Államokban található; vagy (ii) ha az Ön lakhelyének vagy letelepedési helyének országa ugyan nem az Amerikai Egyesült Államok, de Ön az Amerikai Egyesült Államokban nyújt be valamilyen igényt velünk szemben.

a. A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE NEW JERSEY ÁLLAM JOGA AZ IRÁNYADÓ A KOLLÍZIÓS SZABÁLYAI ÉS A JOGVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEI ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA NÉLKÜL; ÉS (II) A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY LEMONDANAK AZ AZT BIZTOSÍTÓ JOGUKRÓL, HOGY IGÉNYEIKKEL BÍRÓSÁGHOZ FORDULJANAK, AZOKAT ESKÜDTSZÉK ELÉ VIGYÉK, VAGY HOGY EGY IGÉNNYEL KAPCSOLATBAN PERTÁRSASÁGBAN VAGY KÉPVISELET ÚTJÁN FOLYTATOTT PERBEN VEGYENEK RÉSZT. ELŐFORDULHAT, HOGY NEM ALKALMAZHATÓK VAGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN KORLÁTOZHATÓK AZ ÖN OLYAN EGYÉB JOGAI, AMELYEKKEL AKKOR ÉLHETNE, HA BÍRÓSÁGHOZ FORDUL.

AZ ÖN ÉS VÁLLALATUNK KÖZÖTT FELMERÜLŐ BÁRMILYEN OLYAN IGÉNY, JOGVITA VAGY VITA (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB, LEGYEN AKÁR MÁR MEGLÉVŐ, JELENLEGI VAGY JÖVŐBELI, ÉS BELEÉRTVE A TÖRVÉNYI, FOGYASZTÓVÉDELMI, SZOKÁSJOG ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT, A SZÁNDÉKOS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS ALAPJÁN FELMERÜLŐ, AZ ELTILTÓ VÉGZÉST ÉS A MÉLTÁNYOS ELBÍRÁLÁST KÉRŐ IGÉNYEKET IS), AMELYNEK ALAPJÁT A PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉS ÉS/VAGY A PHILIPS HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK KÉPEZIK, VAGY AMELYEK AZOKKAL KAPCSOLATOSAK, KIZÁRÓLAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉST HOZÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL OLDHATÓ MEG, ÉS AZ ILYEN JOGVITARENDEZÉS JOGERŐS.

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NINCS SE BÍRÓ, SE ESKÜDTSZÉK, ÉS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG DÖNTÉSÉNEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA KORLÁTOZOTT. A VÁLASZTOTTBÍRÓNAK A JELEN PHILIPS HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE KELL TÁMASZKODNIA, ÉS UGYANOLYAN KÁROKAT ÉS JOGORVOSLATOT (AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE) ÁLLAPÍTHAT MEG, MINT EGY BÍRÓSÁG.

b. Minden jogvita esetében, akár bíróság, akár választottbíróság előtt folyik, Önnek először lehetőséget kell adnia számunkra arra, hogy igényét rendezzük; ehhez az ügyfél-elégedettségi osztály következő címére el kell küldenie írásba foglalt igényét: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807; és másolatot kell küldenie a Signify ugyanezen a címen található jogi osztályának (Signify Legal Department). A szerződő felek vállalják, hogy az igényről jóhiszeműen tárgyalnak. Ha nem sikerül közösen megoldást találni az igényére az azt követő hatvan (60) napon belül hogy megkaptuk az igény leírását, és ha ez alatt az idő alatt Ön jóhiszemű erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy közvetlenül velünk rendezze az igényét, akkor választottbírósági úton érvényesítheti az igényét.

c. A választottbírósági eljárást az American Arbitration Association (a továbbiakban „AAA”) folytatja le az eljárás időpontjában hatályos Fogyasztói választottbírósági szabályok (Consumer Arbitration Rules) és Fogyasztókkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó kiegészítő eljárások (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (a továbbiakban „AAA-szabályok”) szerint, kivéve, ha azokat módosítja a jelen 9. szakasz. (Az AAA-szabályok az adr.org címen érhetők el.) A Fogyasztói választottbírósági szabályok különösen a következőket tartalmazzák:

    i) az igények online benyújthatók az AAA-hoz (www.adr.org);
    ii) a választottbíróknak semlegeseknek kell lenniük, és egyik fél sem választhat egyoldalúan választottbírót;
    iii) a választottbíróknak nyilvánosságra kell hozniuk minden elfogultságukat, a választottbírósági eljárás eredményében való minden érdekeltségüket, és bármelyik féllel fennálló bármilyen kapcsolatukat;
    iv) a felek fenntartják a jogot arra, hogy ha úgy döntenek, kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróságon keressenek jogorvoslatot bizonyos igények tekintetében;
    v) a fogyasztó által fizetendő kezdeti benyújtási díj nem haladhatja meg a 200 $-t;
    vi) a fogyasztó megválaszthatja a meghallgatás helyszínét, és azt, hogy azon személyesen, telefonon, videokonferencián keresztül vagy – a 25 000 $-nál kisebb összegű igények esetében – dokumentumok benyújtásával kíván‑e részt venni;
    vii) a választottbíró megadhat bármilyen olyan jogorvoslatot, amelyet a felek az adott fél egyedi igényének rendezése érdekében egy bíróságon megkaphatnának.
    viii) A választottbírósági eljárást egyetlen olyan semleges választottbíró előtt kell lefolytatni, aki a választottbírósági eljárás helyszínén vagy annak közelében lakik. A választottbírósági eljárást az Ön számára elfogadhatóan kényelmes helyen kell lefolytatni. A választottbíró kizárólagos felhatalmazással rendelkezik a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen rendelkezés eldönthetőségéhez és/vagy végrehajthatóságához kapcsolódó bármilyen jogvita megoldására, beleértve a lelkiismeretesség hiányával kapcsolatos kifogást vagy bármilyen más olyan kifogást is, amely szerint a választottbírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezés vagy a jelen Philips Hue Secure-szerződés semmis, megtámadható vagy más módon érvénytelen. A választottbíró jogosult bármilyen olyan jogorvoslatot megadni, amely bíróságon a jogszabályok vagy a méltányosság alapján elérhető lenne. A választottbíró miden döntése jogerős, és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróságon ítéletként nyújtható be.

d. Az AAA-szabályok módosítása – ügyvédi díjak és költségek. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 75 000 $-t meg nem haladó összegű igények esetében mi fogjuk megfizetni az AAA-szabályok szerint meghatározott, 200 $-t meghaladó összegű kezdeti benyújtási díjat. Ön jogosult lehet ügyvédi díjainak és költségeinek megtérítésére, ha a választottbírósági eljárásban az Ön javára döntenek, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok és az AAA-szabályok erre lehetőséget adnak. Kivéve, ha a választottbíró azt állapítja meg, hogy az Ön igénye komolytalan volt, vagy hogy azt Ön zaklatás céljából nyújtotta be, vállaljuk, hogy nem törekszünk arra, hogy megtéríttessük ügyvédi díjainkat és költségeinket, ha a választottbírósági eljárásban a mi javunkra döntenek, és ezennel lemondunk az alkalmazandó jogszabályok vagy az AAA-szabályok alapján bennünket megillető minden ilyen jogról.

e. LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. A felek megállapodnak abban, hogy mindketten lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról, és csak egyéni alapon támaszthatnak igényt a másikkal szemben, csoportos perben pertársaság tagjaként vagy felpereseként nem. CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS PERTÁRSASÁG NEM MEGENGEDETT. A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN HOGY BÁRMILYEN ELJÁRÁSRA, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGON ÉS BÍRÓSÁGON EGYARÁNT, KIZÁRÓLAG EGYÉNI INDÍTVÁNYRA KERÜL SOR, NEM PEDIG PERTÁRSASÁGBAN, CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN, ILLETVE PERTÁSASÁG, ÖSSZEVONT VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁS TAGJAKÉNT KEZDEMÉNYEZVE. A választottbíróság csak egy személy igényeit vonhatja össze, és más módon sem dönthet semmilyen képviseleti vagy csoportos eljárásban. A választottbíróságnak nincs hatásköre a pertársaságban való részvétel jogáról történő jelen lemondás végrehajthatóságának mérlegelésére, a pertársaságban való részvétel jogáról történő lemondás ellen csak egy illetékes bíróság előtt lehet kifogást emelni.

Ha a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen megállapodás bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a végrehajthatatlan rendelkezés megszűnik, de a választottbírósági eljárásokra vonatkozó fennmaradó feltételek végrehajtandók.

f. A jelen Philips Hue Secure-szerződés által biztosított, a választottbírósági eljárásra vonatkozó jogot a Szövetségi Választottbírósági Törvény (Federal Arbitration Act) védi, és minden választottbírósági eljárásra is a Szövetségi Választottbírósági Törvény vonatkozik (9. USC 1. és azt követő paragrafusok). Mindkét fél egyetért abban, hogy a felek kapcsolata államközi kereskedelmet foglal magában. Az így meghozott döntés egy illetékes bíróságon megtámadható, vagy kérelem nyújtható be egy ilyen bírósághoz bármilyen döntés bírósági elfogadása és adott eseten végrehajtási határozat meghozatala iránt.

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALÓLI KIVÉTELEK. A fentiekre való tekintet nélkül, mindegyik fél fenntartja a jogot arra, hogy egy jogvitát kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróság elé vigyen, feltéve, hogy a vita az adott bíróság joghatósági korlátjai közé esik, és egyébként is tárgyalható az adott bíróságon, személyre szabott jogorvoslatot kér, feltéve továbbá, hogy az ügy még az adott bíróság előtt van, és nem tették át vagy nem fellebbeztek általános joghatósággal rendelkező bírósághoz.

2023. szeptemberi verzió a 5. alkalmazástól alkalmazandó

A Használati feltételek verziótörténete

4. alkalmazás – 2021. augusztus

Megtekintés >

3. alkalmazás

Megtekintés >

A Phillips Hue Bluetooth-termékek használati feltételei Megtekintés >
A Philips Hue HDMI Sync Box Használati feltételei Megtekintés >