A Philips Hue

használati feltételei

Legutóbbi frissítés: 2021. augusztus

 1. A dokumentum tartalma és a két fél viszonya

a. Tudjuk, hogy nagy a kísértés arra, hogy ne olvassa el a Philips Hue használati feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”), de a Feltételek megértése fontos ahhoz, hogy tudja, hogy mit várhat el tőlünk, illetve hogy mi mit várunk el Öntől.

b. A két fél közötti viszony: A jelen Feltételek szabályozzák az Önnel való viszonyunkat. Amikor a szövegben a „mi”, a „minket” vagy a „bennünket” kifejezéseket látja, ezek a Philips Hue termékeket gyártó Signify Netherlands B.V. vállalatra vonatkoznak.   

c. Szolgáltatások: A szolgáltatások a Philips Hue termékekre (a továbbiakban: „Termékek”) vonatkoznak, és tartalmazzák a Termékekbe ágyazott szoftverhez való hozzáférését és annak használatát, az okostelefonjára vagy a táblagépére letöltendő alkalmazásunkhoz való hozzáférését és annak használatát, valamint a weboldalunk és az alkalmazásunk által biztosított Termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz és funkciókhoz való hozzáférését. Mindezekre együtt a továbbiakban „Szolgáltatások” néven hivatkozunk.

d. Életkorra vonatkozó követelmények: Ha még nem töltötte be a jogszabályban előírt korhatárt, a szülő vagy a gyám engedélyére van szükség saját felhasználói fiók létrehozásához, és a szülővel vagy a gyámmal közösen át kell tekintenie a jelen Feltételeket. Amennyiben Ön a szülő vagy a gyám, és a gyermekének engedélyezi a Termékek és a Szolgáltatások használatát, a jelen Feltételek Önre vonatkoznak, és Ön felel a gyermeke tevékenységéért.

e. Mit nem szabályoznak a jelen Feltételek? A Termék megvásárlására a Termék vásárlásakor alkalmazandó értékesítési feltételek érvényesek, és tartalmaznak minden olyan, szavatossággal vagy jótállással kapcsolatos jogot, amelyekkel a lakhelye szerinti országában fogyasztóként rendelkezik. A Szolgáltatások bizonyos funkcióira kiegészítő feltételek lehetnek érvényesek, amelyeket ezeknél a funkcióknál külön jelzünk.

2. A Szolgáltatások használata

a. A Szolgáltatások használatára való jogosultság: Jogosultságot adunk a Szolgáltatások használatára a tulajdonában lévő vagy azon Termékek ellenőrzésére és nyomon követésére, amelyek ellenőrzésére vagy nyomon követésére jogosult.

b. Jogosultság megadása egyéneknek: Felhasználói fiók létrehozójaként jogosultságot adhat egyéneknek a Termékekhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, azok használatára, nyomon követésére és ellenőrzésére. Az ilyen egyénekre „Hitelesített felhasználókként” hivatkozunk. Kizárólag olyanoknak adjon jogosultságot, akikben megbízik a felhasználói fiókjához, a Termékekhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

c. Felhasználói fiók regisztrálása: Megtörténhet, hogy a Szolgáltatások használatához felhasználói fiókot kell létrehoznia. A felhasználói fiók létrehozásakor megadott információk pontosságáért és a felhasználói fiók biztonságának megőrzéséért Ön felel. Az adatvédelemmel kapcsolatban lásd az 5. szakaszt. 

d. A Szolgáltatások minőségének javítása

 • Mindig törekszünk a Szolgáltatások és a Termékek minőségének javítására, így ezek az idők folyamán változhatnak. Megtörténhet, hogy frissítjük a Szolgáltatásokat (hiba)javításokkal vagy módosításokkal, új funkciókat vezetünk be, módosítunk vagy (ideiglenesen vagy véglegesen) megszüntetünk valamely funkciót, összetevőt vagy tartalmat, korlátozásokat vezetünk be bizonyos funkciókra, vagy korlátozzuk a Szolgáltatások bizonyos részeihez vagy teljes egészéhez való hozzáférést. Ezekre a frissítésekre és módosításokra együttesen „Frissítések” néven hivatkozunk. 
 • Bizonyos esetekben a Frissítések következtében a régebbi hardvereszközök, külső szolgáltatások, szoftverkonfigurációk vagy beállítások nem működnek a Szolgáltatásokkal, és megtörténhet, hogy a Szolgáltatások további használatához frissítenie vagy módosítania kell ezeket az eszközöket, szolgáltatásokat, konfigurációkat vagy beállításokat.
 • Rendszeresen tekintse át a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzatunkat, amelyhez külön férhet hozzá a weboldalunkon a www.philips-hue.com/endofsupportpolicy címen. Amennyiben a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzatunk és a Termékhez kapcsolódó jótállás között eltérés van, illetve amennyiben a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzatunk a Termékre biztosított támogatás megszüntetésével jár a meghatározott jótállási időtartamon belül, az ilyen jótállási feltételek hatályukat vesztik, és helyükbe a Támogatás megszüntetésére vonatkozó szabályzat lép.
 • A Frissítések automatikusan, külön értesítés vagy az Ön további beleegyezése nélkül következnek be. Ön hozzájárul ezekhez az automatikus Frissítésekhez. Amennyiben nem szeretné, hogy a rendszer az ilyen Frissítéseket automatikusan telepítse, ezt jelezheti az alkalmazás beállításaiban. Megtörténhet, hogy megkérjük, hogy Ön telepítse a Frissítéseket, és Ön felelős azért, hogy ezt haladéktalanul el is végezze. A Frissítések telepítésének elmulasztásával kockázatoknak (például biztonsági kockázatoknak) teheti ki magát, valamint korlátozza a felelősségünket és a Szolgáltatások nyújtásának képességét, illetve hatással lesz ezekre.

e. A Szolgáltatások a következőktől függnek: A Szolgáltatások megfelelő működése külső féltől származó eszközökön és szolgáltatókon keresztül történő adatátvitelen alapul, ideértve az Ön WIFI-hálózatát, engedélyezett vezeték nélküli eszközét (például okostelefonját vagy táblagépét) és (egyes Termékek esetében) szélessávú internet-hozzáférését. A Signify nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget az ilyen külső féltől származó eszközökért és szolgáltatásokért, azoknak a Termékekkel és a Szolgáltatásokkal való kompatibilitásáért és megfelelő konfigurálásáért, valamint a kapcsolódó költségekért. Ha ezeket az eszközöket vagy szolgáltatásokat bármilyen okból megszakítják, késleltetik, elutasítják vagy más módon korlátozzák, ez azt eredményezheti, hogy a Szolgáltatások a korlátozások idejére megbízhatatlanokká vagy elérhetetlenné válnak. 

f. Az Ön magatartása: A Szolgáltatások nyújtása során mindenki számára szeretnénk biztosítani őket, ezért be kell tartania az alábbi magatartási szabályokat:

 • meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, ideértve az export-ellenőrzési szabályokat és szankciókat, valamint az adatvédelemmel és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat is;
 • ne károsítsa a Szolgáltatásokat, ne avatkozzon be, ne éljen vissza velük és ne zavarja őket.

g. Video- és/vagy hangtartalommal történő használat: Felhívjuk a figyelmét, hogy a Termékek bizonyos video- és/vagy hangtartalommal történő használata potenciálisan diszkomfortot okozó fénykombinációkat okozhat. Ilyen esetben hagyja abba a Termék ilyen tartalmakkal történő szinkronizálását. 

h. Kiegészítő Termék(ek)re lehet szükség: Bizonyos Termékek használatához kiegészítő Termék(ek)re lehet szükség; ezt a használati útmutatóban tüntetjük fel.

i. Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kommunikáció: Megtörténhet, hogy néha közleményeket és egyéb információkat küldünk a weboldalunkon vagy az alkalmazásunkon keresztül. Amennyiben kérdése merül fel a Termékekkel, a Szolgáltatásokkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

j. Visszajelzés: Örömmel fogadjuk visszajelzését a Szolgáltatásokkal és a Termékekkel kapcsolatban. Amennyiben visszajelzést küld nekünk, megtörténhet, hogy ezek kapcsán intézkedünk, azonban Önhöz kapcsolódó bárminemű kötelezettség nélkül.

3. Felhasználói információk 

a. Felhasználók által beküldött tartalmak és Eszközadatok: Bizonyos Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön és a Hitelesített felhasználói számára, hogy a Szolgáltatásainknak vagy azokon keresztül különböző módokon információkat tároljanak vagy adjanak meg, ezekre „Felhasználók által beküldött tartalmakként” hivatkozunk. Amennyiben úgy dönt, hogy Felhasználók által beküldött tartalmakat nyújt, gondoskodjon arról, hogy rendelkezzen a szükséges jogosultságokkal, valamint hogy ez jogszerűen történjen. Ezenkívül a Szolgáltatások információkat biztosítanak a számunkra a Termékek és a különböző olyan eszközök, külső felek által biztosított szolgáltatások vagy alkalmazások Ön általi használatáról, amelyekkel a Szolgáltatásokhoz kapcsolódik (gyakran automatikusan): ezekre „Eszközadatokként” hivatkozunk. Felhasználók által beküldött tartalmai és Eszközadatai az Ön tulajdonában maradnak, ami azt jelenti, hogy minden olyan jog az Öné marad, amellyel a Felhasználók által beküldött tartalmaiban és az Eszközadataiban rendelkezik.

b. Információk felhasználására vonatkozó engedély: Az alábbi, 5. szakaszban meghatározott adatvédelmi jogait figyelembe véve a Szolgáltatások használatával világszerte (tehát az egész világon) és jogdíjmentesen (tehát díjfizetés nélkül) engedélyezi nekünk (valamint engedélyeseinknek és alvállalkozóinknak) az alábbiakat: 

 • a Felhasználók által beküldött tartalmaihoz és Eszközadataihoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások nyújtását, ezen adatok reprodukálását, terjesztését, módosítását, továbbítását és felhasználását – pl. lehetővé téve számunkra, hogy a rendszerünkön mentsük és hozzáférhetővé tegyük őket; valamint
 • hozzáférést ad a Felhasználók által beküldött tartalmaihoz és Eszközadataihoz a Hitelesített felhasználók és (az alábbiakban meghatározott) Külső felek termékei és szolgáltatásai számára

a következő célból:

 • a Szolgáltatások biztosítása és javítása (ideértve a Frissítések létrehozását is); 
 • új technológiák és szolgáltatások kifejlesztése a vállalat számára; valamint
 • a https://www.philips-hue.com/privacy weboldalon elérhető, alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozatunkban (a továbbiakban „Adatvédelmi nyilatkozat”) ismertetett egyéb célok.

c. Az adatai biztonsága: Adatainak sértetlensége és biztonsága fontos számunkra, ezért törekszünk a megfelelő biztonsági intézkedések végrehajtására. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy külső felek soha nem lesznek képesek kijátszani a biztonsági intézkedéseinket, vagy hogy nem fogják helytelen célokra felhasználni az adatait. A Signify szolgáltatásaihoz kapcsolódó közzétételre vonatkozóan látogasson el a biztonsági résekkel kapcsolatos koordinált közzétételi oldalunkra: https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Más szolgáltatók termékei és szolgáltatásai

a. Más szolgáltatók termékeihez és szolgáltatásaihoz való hozzáférés: A Szolgáltatások engedélyezhetik a Termékek számára, hogy interakcióba lépjenek más szolgáltatók termékeivel, alkalmazásaival és szolgáltatásaival (a továbbiakban „Külső felek termékei és szolgáltatásai”). Az interakció engedélyezéséhez szükségünk lehet arra, hogy Felhasználók által beküldött tartalmait és Eszközadatait megosszuk a releváns külső felekkel. A Külső felek termékeivel és szolgáltatásaival történő interakciókért és ezek használatáért Ön a felelős, és mi nem vállalunk felelősséget a Külső felek termékeiért és szolgáltatásaiért, sem pedig a Külső felek termékei és szolgáltatásai és a Termékek és a Szolgáltatások közötti interfészekért.

b. Szabványok vagy kommunikációs mód: A Termékek különféle nyílt vagy általánosan hozzáférhető, más gyártók termékei, rendszerei vagy szolgáltatásai által hasonlóképpen használt szabványokat vagy módokat használhatnak az intelligens vagy a csatlakoztatott eszközökkel történő kommunikáció és együttműködés során. Megtörténhet, hogy az ilyen, nem általunk létrehozott vagy a Termékekkel és Szolgáltatásokkal nem tanúsított módon kompatibilis termékek és kapcsolódó szolgáltatások nem működnek a Termékekkel és a Szolgáltatásokkal, még akkor sem, ha ugyanazon vagy hasonló szabványok vagy kommunikációs mód használatára konfigurálták őket.

c. Külső felek weboldalaira mutató hivatkozások: A weboldalunk, az alkalmazásunk vagy a közleményeink független külső felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket a hivatkozásokat kizárólag kényelmi okokból adjuk meg, és mivel ezek fölött nem gyakorlunk ellenőrzést, nem támogatjuk az ilyen weboldalak tartalmát, és nem vállalunk felelősséget értük.

5. Adatainak védelme

a. Személyes adatok: A magánéletének tiszteletben tartása fontos a Signify számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk a Szolgáltatások használatára vonatkozik. Olvassa el ezeket a dokumentumokat, mivel ezek többek között leírják, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Öntől, a Termékeiből és a Szolgáltatásaiból, hogyan használjuk fel a személyes adatait, bemutatják a személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalapokat, illetve az Ön adatvédelemhez fűződő jogait. Bizonyos termékekhez és szolgáltatásokhoz külön, kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatok kapcsolódhatnak.

b. Cookie-k: A Signify bizonyos esetekben cookie-kat és más nyomkövető technológiákat használhat. Kérjük, olvassa el a https://www.philips-hue.com/cookie-notice weboldalon található, Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a technológiáról, és azt is ismerteti, milyen célokra használhatjuk fel.

6. A Szolgáltatások felfüggesztése és megszüntetése

a. A Szolgáltatások felfüggesztése: Megtörténhet, hogy előzetes értesítés nélkül biztonsági okokból, rendszerhiba, karbantartás, javítás vagy egyéb körülmények miatt ideiglenesen felfüggesztjük a Szolgáltatásokat.

b. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetése vagy felfüggesztése: A Szolgáltatások használatát bármikor abbahagyhatja. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetve a felhasználói fiókjának törlésére az alábbiak valamelyikének bekövetkezése esetén:

 • amennyiben jóhiszeműen úgy véltjük, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Termékeket a jelen Feltételeket megszegve használta;
 • amennyiben ezzel jogszabályi követelménynek vagy bírósági határozatnak kell eleget tennünk;
 • amennyiben észszerűen úgy véljük, hogy a magatartása kárt okoz vagy sérelmes egy felhasználó, valamely külső fél számára vagy számunkra;
 • amennyiben két éve nem jelentkezett be a fiókjába.

7. Tartalmaink és szoftverek

a. Szellemi tulajdonjogok: Bár engedélyezzük az Ön számára a Szolgáltatásaink használatát, a Signify (a beszállítóival és licencbe adóval együtt) minden olyan szellemi tulajdonjogot fenntart, amelyek a Szolgáltatásokban rendelkezik. 

b. Tartalmaink: A Szolgáltatások tartalma a mi tulajdonunk. A felhasználók a Feltételekben engedélyezetteknek megfelelően használhatják a tartalmainkat, de fenntartunk a tartalmainkban lévő minden szellemi tulajdonjogot. Ne távolítsa el, ne rejtse el és ne módosítsa a márkamegjelenést, az emblémákat vagy a jogi nyilatkozatokat.

c. Mások által biztosított tartalmak: Megtörténhet, hogy a Szolgáltatások révén más személyek vagy szervezetek tartalmaihoz fér hozzá. Ne használja ezeket a tartalmakat az adott személy vagy szervezet engedélye nélkül, illetve a jogszabályok által megengedett mértéket meghaladóan.

d. Szoftver: Bizonyos Szolgáltatások révén hozzáférhet és használhatja a szoftvert, például az alkalmazásunkat vagy a Termékekbe ágyazott szoftvert. A Szolgáltatások részeként engedélyezzük a szoftver használatát. Ez a licenc világszerte (tehát az egész világon) érvényes, nem kizárólagos jellegű (tehát a szoftvert másoknak is licencbe adhatjuk), személyes (tehát nem terjesztheti ki másokra) és nem átruházható (tehát a jogot nem ruházhatja át másra). Néhány Szolgáltatás olyan szoftvert tartalmaz, amelyet nyílt forráskódú licencfeltételek alapján kínálunk – ezeket a licencfeltételek is az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Néha a nyílt forráskódú licencben vannak olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen Feltételek egyes részeit, ezért feltétlenül olvassa el ezeket a licenceket.

e. Nem engedélyezett műveletek: Tilos a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatásokban lévő szoftver másolása, módosítása, terjesztése, értékesítése vagy bérbeadása. Ezenkívül tilos a szoftver visszafejtése vagy bármilyen forráskódunk kinyerésének megkísérlése, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik.

8. Felelősségkizárások és felelősségvállalás

a. Felelősségkizárások: Habár azt szeretnénk, hogy a Szolgáltatások használata a lehető legélvezetesebb legyen, illetve bízunk a Szolgáltatásokban, felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag adott állapotban és adott elérhetőség mellett biztosítjuk, és semmilyen jótállást, szavatosságot vagy elkötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokra vonatkozóan (ideértve a Szolgáltatások tartalmát, konkrét funkcióit vagy azok elérhetőségét, megbízhatóságát vagy az Ön igényeinek való megfelelésüket), mivel mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan kellene. Abban a sajnálatos esetben, ha a Szolgáltatások nem működnek, fogadja őszinte bocsánatkérésünket, mivel természetesen tudjuk, hogy ez sajnálatos és kellemetlen esemény. 

b. Felelősségvállalás: Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen, következményi, büntetésből adódó, különleges vagy véletlenszerű kárért. A vállalatnak a Szolgáltatások Ön által történő használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos teljes felelőssége a következők két összeg közül a kisebbre korlátozódik: i) az érintett Szolgáltatások használatáért a szabályszegés (ha van) előtti 3 hónapban fizetett díjak összege, illetve ii) 50 euró. A jelen Feltételek kizárólag az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben korlátozzák a felelősségünket.

9. Vitarendezés, irányadó jog és bíróságok

a. A jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, és amennyiben a jelen 9. szakasz vagy a 11. szakasz következő bekezdései kifejezetten másként nem rendelkeznek, a jelen Feltételekre, az Ön velünk való kapcsolatára, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatára az Ön lakhelye szerinti ország jogszabályai az irányadók, illetve a felek megállapodnak abban, hogy az Ön helyi bíróságai rendelkeznek kizárólag joghatósággal. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye, valamint bármilyen más joghatóság jogszabályainak alkalmazását elrendelő bármilyen egyéb jogszabály kifejezetten kizárt.

b. Amennyiben az Amerikai Egyesült Államokban lakik, a jelen Feltételekre, a velünk való kapcsolatára, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatára New Jersey állam jogszabályai az irányadók, kivéve azok jogszabályütközésre és jogválasztásra vonatkozó rendelkezéseit. 

c. Amennyiben Kanadában lakik, a jelen Feltételekre, a velünk való kapcsolatára, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatára Ontario tartomány jogszabályai az irányadók, de azok jogszabályütközésre és jogválasztásra vonatkozó rendelkezései nem bírnak hatállyal.  

d. Amennyiben Franciaországban lakik, Nanterre bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

e. Amennyiben Indiában lakik, a felek megállapodnak abban, hogy jogviták esetén a két fél által kölcsönösen kijelölt egyetlen választottbíró révén oldják meg a problémát a Választottbíráskodásra és a békéltetésre vonatkozó 2015. évi (módosított) törvény szerint. A választottbírói tevékenység színhelye Gurgaon (Harijána állam).

f. Amennyiben Srí Lankában lakik, a felek megállapodnak abban, hogy jogviták esetén a két fél által kölcsönösen kijelölt egyetlen választottbíró révén oldják meg a problémát a Választottbíráskodásra vonatkozó 2005. évi (módosított) törvény szerint. A választottbírói tevékenység színhelye Új-Delhi (India).

g. Amennyiben Malajziában lakik, Nyugat-Malajzia bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

h. Amennyiben Kínában lakik, Sanghaj helyi bírósága rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

i. Amennyiben Tajvanban lakik, Tajpej helyi bíróságai rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

10. A jelen Feltételekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

a. A jogszabályok értelmében Ön rendelkezhet bizonyos olyan jogokkal, amelyeket a jelen Feltételekhez hasonló szerződések nem korlátozhatnak. A jelen Feltételeknek nem célja az ilyen jogok korlátozása.

b. Amennyiben kiderül, hogy egy adott rendelkezés érvénytelen vagy nem hajtható végre, ez nem befolyásolja a jelen Feltételek többi rendelkezését.

c. Amennyiben a jelen Feltételek be nem tartása után a vállalat nem tesz azonnali lépéseket, az nem jelenti azt, hogy nincs jogunk a jövőben lépéseket tenni. 

d. Megtörténhet, hogy frissítjük a jelen Feltételeket a Szolgáltatásokban vagy az üzletvitelben bekövetkezett változások tükrözése érdekében vagy jogi, szabályozási vagy biztonsági okokból. Amennyiben olyan változtatásokat eszközlünk, amelyek jelentős hatással vannak Önre, lehetőséget biztosítunk Önnek a módosítások áttekintésére, és a Szolgáltatások további használata érdekében kérhetjük, hogy fogadja el a módosításokat. Ha az ilyen felszólítások vagy értesítések után Ön nem tesz semmit, vagy továbbra is használja a Szolgáltatásokat, vagy ha elfogadja azokat a módosításokat, amelyek előzetes elfogadását kértük, az azt jelenti számunkra, hogy elfogadja ezeket a módosításokat. 

e. Megtörténhet, hogy nem minden Szolgáltatás érhető el az Ön országában.

f. Ha többet szeretne megtudni arról, miként érhet el bennünket, akkor látogasson el a Termékek https://www.philips-hue.com/support#contact weboldalára.

11. Bizonyos Termékekre, Szolgáltatásokra vagy országokra alkalmazandó Feltételek. A jelen 11. szakasz bizonyos Termékekre, Szolgáltatásokra vagy országokra alkalmazandó kiegészítő feltételeket tartalmaz. Amennyiben a jelen 11. szakasz és a jelen Feltételek bármelyik, a jelen 11. szakasztól különböző rendelkezése között eltérések vannak, a jelen 11. szakaszt rendelkezési az irányadók.

 • Törökország: a helyi telefonszám 0850 390 19 22, az Adatvédelmi nyilatkozat pedig itt érhető el: https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Korai hozzáférés: Ha engedélyezi a „Korai hozzáférés”-t az alkalmazás bizonyos funkcióihoz, beleegyezik abba, hogy korai hozzáférést kap ezekhez a funkciókhoz, mielőtt minden felhasználónk számára elérhetővé tennénk őket („ Korai hozzáférésű funkciók”). Az ilyen funkciók nagyobb valószínűséggel tartalmaznak hibákat, programhibákat vagy egyéb olyan problémákat, amelyek általában nincsenek jelen az alkalmazás összes felhasználója számára rendelkezésre bocsátott standard kiadásban („ Standard kiadás”). A korai hozzáférésű funkciókat a „jelenlegi állapotukban” és a „hozzáférhető formájukban” biztosítjuk, és mi, valamint leányvállalataink, licencadóink és/vagy beszállítóink nem vállalunk jótállást, garanciát vagy kötelezettséget a korai hozzáférésű funkciókkal kapcsolatban (beleértve ezek tartalmát, funkciót vagy rendelkezésre állását, illetve megbízhatóságát vagy az Ön igényeinek kielégítésére való képességét), mivel mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a dolgok nem a megfelelő módon működnek. Nem vállalunk kötelességet a korai hozzáférésű funkciók standard kiadásba való beépítésére, továbbá módosíthatjuk a korai hozzáférésű funkciókat, valamint teljesen le is állíthatjuk a bevezetésüket. A standard kiadásba bekerülő funkciók eltérhetnek a korai hozzáférésű funkcióktól. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben elégedetlen a korai hozzáférésű funkciókkal, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében az egyetlen joga és jogorvoslati lehetősége a korai hozzáférésű funkciók használatának beszüntetése. Abban a sajnálatos esetben, ha a korai hozzáférésű funkciók nem működnének, szíves elnézését kérjük, mivel tudjuk, hogy ez mennyire kényelmetlen és kellemetlen. Ha bármikor fel szeretne hagyni a korai hozzáférésű funkciók használatával, kikapcsolhatja őket az alkalmazásban (ha erre lehetőség van), vagy törölheti és újratelepítheti az alkalmazást. A jelen korai hozzáférésről szóló szakasz a korai hozzáférésű funkciókra érvényes a standard kiadás megjelenéséig vagy a korai hozzáférésű funkciók megszüntetéséig (amelyik előbb bekövetkezik).

2021. augusztusi verzió – a 4. alkalmazástól alkalmazandó

A Használati feltételek verziótörténete

3. alkalmazás

Megtekintés >

A Phillips Hue Bluetooth-termékek használati feltételei Megtekintés >