Jótállás

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Philips terméket! Rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy a Philips márkát választotta, és kívánjuk, hogy sok örömét lelje a termék használatában!

Ezt a terméket kifejezetten otthoni körülmények és üzemeltetés melletti használatra tervezték és fejlesztették. A csomagoláson megadott élettartam átlagosan napi 3 óra/heti 7 nap üzemidőn alapul. Amennyiben a termék használata során bármilyen nehézségekbe ütközne, azt javasoljuk, hogy először tekintse meg a használati utasítást és a webhelyünkön elérhető információkat. A jelen szerződési feltételekre figyelemmel mi mint a gyártó (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Hollandia) a vásárlás időpontjától számított két (2) évig (kivéve, ha a termék csomagolásán vagy azon belül más időszak szerepel) garantáljuk, hogy a termék hardverkomponensei gyártási és anyag hibáktól mentesek, azzal a feltétellel, hogy a termék karbantartását a felhasználói kézikönyvben foglalt ápolási és tisztítási utasítások szerint végezték. Ez a korlátozott garancia csak az eredeti csomagolásban lévő hardverkomponensekre vonatkozik. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik semmilyen szoftverre, még akkor sem, ha az eredeti csomagolásban volt, illetve a hardverkomponensekkel adták el azt. Nem garantáljuk, hogy a készülék használata során semmilyen hiba nem fog felmerülni. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérően nem rendelkeznek, a jótállásban foglalt kötelezettségeink saját választásunk szerint a hibás termék javítására, cseretermék biztosítására vagy a vételár megfelelő beszámítására korlátozódik. A jótállás nem terjed ki a fel- és leszerelési, illetve telepítési és eltávolítási költségekre, valamint a munkadíjra, továbbá a törött üvegre, az elemekre és a cserélhető fényforrásokra sem. A vállalatunk által a jótállás alapján kínált jogorvoslati lehetőségek igénybevétele esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg, és nem kezdődik elölről. A jótállás hatálya alá tartozó hibás terméket jogosultak vagyunk saját választásunk szerint olyan termékre kicserélni, amelynek tervezése, illetve jellemzői kisebb mértékben, a termékfunkciókat nem érintő módon eltérőek a meghibásodott termékhez képest. A jelen jótállás alapján a panasz akkor érvényes, ha kérésünkre bemutatja vállalatunknak (vagy képviselőnknek) a megfelelő vásárlási bizonylatot és elemzés céljából a hibás terméket. A jelen jótállás a hibás vagy előírásoknak nem megfelelő termékekkel kapcsolatos teljes gyártói felelősségünket rögzíti a vonatkozó jogszabályok szerint megengedett maximális mértékben. Egyéb veszteségért, illetve közvetett vagy következményes kárért (ideértve egyebek mellett az adatvesztést és az elmaradt bevételt) felelősségünk nem terjed ki és nem térítjük meg a rendszeres karbantartás, illetve az adatmentés vagy -helyreállítás költségeit. A vonatkozó jogszabályok alapján Önt megillető törvényes jogokat a jelen önkéntes gyártói jótállás nem érinti.

Jelen jótállás a Támogatás Megszűnésére vonatkozó irányelv hatálya alá tartozik, és amiatt hatályát veszítheti, amennyiben a Signify a termék támogatásának megszüntetése mellett dönt a támogatás megszűnésére vonatkozó irányelve alapján, amely itt található: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Amennyiben a terméket a vásárlás helye szerinti országtól eltérő országban adja szervízbe, megpróbáljuk a terméket a vásárlás helye szerinti országban érvényes jótállási feltételek szerint szervízeltetni.

A jótállási idő alatti szervizeltetés céljából forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta, vagy a Philips ügyfélszolgálati központjához. Az elérhetőséget itt találja: www.philips.com/lighting.

A tervezési és műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk.

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.