Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập bóng đèn và đèn thông minh

Có hai cách để kết nối bóng đèn hoặc đèn thông minh Hue với hệ thống của bạn: qua Hue Bridge hoặc qua Bluetooth.

Kết nối qua Hue Bridge 

Kết nối qua Bluetooth

Kết nối qua Hue Bridge

Với Hue Bridge, bạn có quyền truy cập vào toàn bộ các tính năng chiếu sáng thông minh – và quá trình thiết lập diễn ra rất đơn giản.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?

Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.

Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge

Bạn đã lắp bóng đèn hoặc đèn chưa?

Vặn bóng đèn, cắm đèn và bật nguồn. Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với sản phẩm Hue.  

Thiết lập bóng đèn hoặc bóng đèn qua Hue Bridge

  1. Mở ứng dụng Hue.
  2. Chuyển đến tab Home (Trang chủ), rồi nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm (…).
Ứng dụng Hue

3. Nhấn vào Add lights (Thêm đèn).

Thêm đèn

4. Nhấn vào Search (Tìm kiếm). Nếu ứng dụng Hue không tìm thấy đèn của bạn, hãy nhập số sê-ri của sản phẩm. 

Tìm kiếm

5. Khi tìm thấy đèn mới, hãy nhấn vào Start configuration (Bắt đầu cấu hình). Lúc này, bạn có thể đặt tên cho (các) đèn mới và chỉ định loại cho các đèn đó.

Nhấn và giữ

6. Di chuyển (các) đèn mới vào Phòng hiện có hoặc tạo một phòng mới.

Bạn có thể dùng cách thứ hai để thêm đèn vào ứng dụng Hue: chuyển đến tab Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Lights (Đèn), sau đó nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+).

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập bóng đèn hoặc đèn, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue. 

Câu hỏi thường gặp về Hue Bridge >

Câu hỏi thường gặp về ứng dụng Hue >

Chuyển đến phần Hỗ trợ >

Kết nối qua Bluetooth

Kết nối tối đa 10 đèn trong một phòng với Philips Hue bằng Bluetooth – cách dễ nhất để khởi động đèn thông minh.

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập

Đèn của bạn có tương thích với Bluetooth không?

Hãy kiểm tra hộp sản phẩm của bạn để tìm biểu tượng Bluetooth để đảm bảo sản phẩm có các tính năng Bluetooth. Nếu không thấy biểu tượng Bluetooth, bạn có thể kết nối sản phẩm của mình với Hue Bridge. 

Kết nối bluetooth với bóng đèn

Bạn có ứng dụng Hue Bluetooth không?

Tải ứng dụng Hue Bluetooth xuống từ App Store hoặc Cửa hàng Google Play.

Bạn đã lắp đặt đèn hoặc bóng đèn Hue chưa?

Vặn bóng đèn, cắm đèn và bật nguồn. Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với sản phẩm Hue.

Thiết lập một bóng đèn hoặc đèn qua bluetooth

  1. Hãy nhớ bật Bluetooth trên thiết bị di động của bạn.
  2. Mở ứng dụng Hue Bluetooth.
Thiết lập bóng đèn hoặc đèn qua bluetooth

3. Chuyển đến Settings > Lights (Cài đặt > Đèn) và nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) ở trên cùng bên phải của màn hình.

Chuyển đến phần cài đặt và đèn

4. Ứng dụng Hue Bluetooth sẽ tự động tìm đèn của bạn. Sau khi tìm thấy, đèn sẽ xuất hiện trên tab Trang chủ.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập bóng đèn hoặc đèn, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue.

Chuyển đến phần Hỗ trợ >