Trạng thái dịch vụ Philips Hue

All Philips Hue services are up and running

Enjoy your lights!

Các câu hỏi thường gặp

Tôi sẽ tìm thấy loại thông tin nào ở đây trong trường hợp dịch vụ ngừng hoạt động?
Sự cố ngừng hoạt động một phần và sự cố ngừng hoạt động diện rộng khác nhau ở điểm gì?
Tôi phải làm gì nếu gặp sự cố nhưng trang này lại cho biết rằng tất cả các dịch vụ vẫn đang hoạt động?
Mất bao lâu để giải quyết sự cố ngừng hoạt động một phần hoặc sự cố ngừng hoạt động diện rộng?
Làm thế nào để biết một sự cố ngừng hoạt động đã được giải quyết?

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn!

Phần cứng & kết nối

Nhận trợ giúp về phần cứng, chẳng hạn như bóng đèn hoặc Hue Bridge, hoặc khắc phục sự cố kết nối.

Ứng dụng & phần mềm

Tìm kiếm thông tin trên ứng dụng Hue, ứng dụng Hue Bluetooth hoặc ứng dụng Hue Sync dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn.