Trạng thái dịch vụ Philips Hue

All Philips Hue services are up and running

Enjoy your smart lights!

Các câu hỏi thường gặp

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn!

Phần cứng & kết nối

Nhận trợ giúp về phần cứng, chẳng hạn như bóng đèn hoặc Hue Bridge, hoặc khắc phục sự cố kết nối.

Ứng dụng & phần mềm

Tìm kiếm thông tin trên ứng dụng Hue, ứng dụng Hue Bluetooth hoặc ứng dụng Hue Sync dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn.