Ειδοποίηση ασφάλειας

Ειδοποίηση ασφάλειας προϊόντων Hue

Η Hue δεσμεύεται για την ασφάλεια των πελατών και τη διαρκή ασφάλεια των προϊόντων της. Διαθέτουμε σημαντικούς πόρους προκειμένου να εντοπίσουμε και να περιορίσουμε ευπάθειες στον τομέα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού των προϊόντων μας. Επιπρόσθετα, συνεργαζόμαστε με ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας και άλλους χρήστες για να διορθώσουμε και να ενημερώσουμε τυχόν ευπάθειες.

Αν πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει μια ευπάθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του αντίστοιχου προγράμματος αποκάλυψης https://www.signify.com/global/product-security.

Ενημερώσεις ασφάλειας προϊόντων Hue

Προκειμένου να προστατεύσει τους χρήστες, η Hue συστήνει με έμφαση να διατηρείτε το σύστημα ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση λογισμικού και να πραγματοποιείτε λήψη εφαρμογών μόνο από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών iOS και Android.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού των εφαρμογών Hue, Hue Bridge, Αξεσουάρ Hue, Φώτων Hue ή Hue Sync, επισκεφτείτε τη σελίδα εκδόσεων.

Για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα Hue είναι πλήρως ενημερωμένο, ελέγξτε τη σελίδα «Software update» (Ενημέρωση λογισμικού) στην επίσημη εφαρμογή Hue που βρίσκεται στο στοιχείο «Settings» (Ρυθμίσεις) > «Software update» (Ενημέρωση λογισμικού). Συνιστούμε, επίσης, οι χρήστες να ενεργοποιήσουν την επιλογή «automatic updates» (αυτόματες ενημερώσεις) σε αυτή την ενότητα ώστε να διασφαλίσουν ότι θα εγκαθίσταται αυτόματα η τελευταία έκδοση λογισμικού.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;