Ειδοποίηση ασφάλειας

Ειδοποίηση ασφάλειας προϊόντων Hue

Η Hue δεσμεύεται για την ασφάλεια των πελατών και τη διαρκή ασφάλεια των προϊόντων της. Διαθέτουμε σημαντικούς πόρους προκειμένου να εντοπίσουμε και να περιορίσουμε ευπάθειες στον τομέα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού των προϊόντων μας. Επιπρόσθετα, συνεργαζόμαστε με ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας και άλλους χρήστες για να διορθώσουμε και να ενημερώσουμε τυχόν ευπάθειες.

Αν πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει μια ευπάθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του αντίστοιχου προγράμματος αποκάλυψης https://www.signify.com/global/product-security.

Ενημερώσεις ασφάλειας προϊόντων Hue

Προκειμένου να προστατεύσει τους χρήστες, η Hue συστήνει με έμφαση να διατηρείτε το σύστημα ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση λογισμικού και να πραγματοποιείτε λήψη εφαρμογών μόνο από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών iOS και Android.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού των εφαρμογών Hue, Hue Bridge, Αξεσουάρ Hue, Φώτων Hue ή Hue Sync, επισκεφτείτε τη σελίδα εκδόσεων.

Για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα Hue είναι πλήρως ενημερωμένο, ελέγξτε τη σελίδα «Software update» (Ενημέρωση λογισμικού) στην επίσημη εφαρμογή Hue που βρίσκεται στο στοιχείο «Settings» (Ρυθμίσεις) > «Software update» (Ενημέρωση λογισμικού). Συνιστούμε, επίσης, οι χρήστες να ενεργοποιήσουν την επιλογή «automatic updates» (αυτόματες ενημερώσεις) σε αυτή την ενότητα ώστε να διασφαλίσουν ότι θα εγκαθίσταται αυτόματα η τελευταία έκδοση λογισμικού.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια

Τι μπορώ να κάνω για να διασφαλίσω ότι τα προϊόντα Philips Hue δεν θα παραβιαστούν και δεν θα δεχτούν επίθεση DDoS;
Πως ενημερώνω το σύστημα Philips Hue με το πιο πρόσφατο λογισμικό;
Υποστηρίζετε παλαιότερες εκδόσεις υλικολογισμικού προϊόντων Philips Hue;
Πώς θα ξέρω ότι το λογισμικό μου είναι ενημερωμένο;
Πως ενεργοποιώ τις αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού για τα προϊόντα Philips Hue;
Που μπορώ να βρω τις σημειώσεις έκδοσης ενημερώσεων λογισμικού για το Philips Hue;
Τι θα πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να εγκαταστήσω την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για τα προϊόντα μου;
Τι μπορώ να κάνω εάν η γέφυρα Hue Bridge είναι συνδεδεμένη με ένα άγνωστο ή ανεπιθύμητο λογαριασμό;
Μόλις έστησα το Hue Bridge μου και βλέπω μέλη που δεν αναγνωρίζω στο Σπίτι μου. Τι να κάνω;
Πούλησα/επέστρεψα το Hue Bridge μου πριν από κάποιο διάστημα. Γιατί λαμβάνω μηνύματα email σχετικά με κάποιον που συμμετέχει στο Σπίτι μου;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;