Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov systému Philips Hue

Posledná aktualizácia: jún 2019

Clarification: March 2021

Vaše súkromie je dôležité. Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zistite, ako spracúvame vaše osobné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte.

Guľa

Keď prenášame vaše údaje do zahraničia, chránime ich pomocou rôznych technických, organizačných a právnych opatrení.

Nákupný vozík

Vaše údaje zhromažďujeme, keď s nami komunikujete. Údaje nám odovzdávate v priebehu registrácie pri vytváraní konta a pod., no zhromažďujeme ich aj automaticky pomocou súborov cookie.

Kalendár

Vaše údaje uchovávame až do splnenia účelu, na ktorý sme ich zhromaždili. Na základe právnych požiadaviek sa od nás môže vyžadovať, aby sme niektoré údaje uchovávali dlhšie.

Graf

Vaše údaje používame, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok – od zlepšovania našich produktov až po poskytovanie služieb zákazníkom.

Jednoduchá inštalácia

Vaše údaje chránime pomocou vhodných technických a organizačných opatrení.

2 ľudia

Vaše údaje budeme zdieľať, ak to vyžaduje zákon, ak nám poskytnete povolenie, prípadne preto, aby sme vám mohli poskytnúť vami požadované služby. 

Ľudia

Podporujeme vás, aby ste prevzali kontrolu nad svojimi údajmi. Udržujte svoje údaje aktuálne a presné. 

Upozorňujeme vás, že toto znenie je dodatkom k vyhláseniu o ochrane osobných údajov pre zákazníkov, spotrebiteľov a iné podnikateľské subjekty (ďalej len „Vyhlásenie“). Slúži na to, aby ste porozumeli zhromažďovaniu a spracovaniu údajov, ktoré je z vášho pohľadu relevantné. Prečítajte si Vyhlásenie a tento príslušný dodatok. Obsah tohto Dodatočného vyhlásenia o ochrane osobných údajov (DVOOU), má prednosť v prípade rozporu s tým, čo sa uvádza vo Vyhlásení.

Ako je uvedené v dodatočnom vyhlásení o ochrane osobných údajov a v našom vyhlásení, prijímame tieto kroky, pretože sme presvedčení, že prispievajú k vytváraniu prístupnejšieho používateľského prostredia pri používaní produktov Philips Hue a umožňujú nám lepšie porozumieť vám a byť efektívnejšími ako spoločnosť. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom Centra na ochranu osobných údajov spoločnosti Signify.

Tento dodatok sa uplatňuje, ak používate produkty Philips Hue. Philips Hue nie je iba inteligentná žiarovka, je to inteligentný systém osvetlenia. Systém Philips Hue môže obsahovať rôzne súčasti/prvky pre rôzne funkcie. Tieto rôzne funkcie si vyžadujú rôzne typy spracovania osobných údajov. Inteligentné svetlá, zariadenie Hue Bridge, inteligentné ovládače, Friends of Hue a ďalšie partnerské integrácie vám umožnia prispôsobiť si svoj zážitok z osvetlenia. Naše partnerské platformy a Friends of Hue vám umožňujú pripojiť osvetľovací systém Philips Hue k domácim zariadeniam.

Spoločnosť Signify zhromažďuje osobné údaje od vás („údaje“) prostredníctvom interakcie s vami, našich produktov a ich používanie, ako aj prostredníctvom overených tretích strán. Niektoré z vašich informácií dostávame od tretích strán v závislosti od vami vybratých možností vrátane vašich nastavení ochrany osobných údajov. Po tretej strane požadujeme, aby potvrdila, že informácie zhromaždila legálne a že máme právo ich získať a používať.

Zhromaždené údaje

V závislosti od vášho nastavenia ochrany osobných údajov, zakúpených produktov alebo vášho využívania našich služieb môžeme spracovať tieto informácie:

Produkty Philips Hue:

 • E-mailová adresa (meno používateľa)
 • Heslo
 • Jedinečné identifikátory a konfigurácia produktov
 • Informácie o použití produktu a zisťovaní problémov
 • Výber jazyka
 • Údaje o polohe - v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované využitie našich služieb. To je nevyhnutné v našej aplikácii Philips Hue, aby ste mohli správne spúšťať svetlá pomocou určitých postupov, ktoré sa rozhodnete nastaviť, ako sú napríklad spúšťače týkajúce sa času východu a západu slnka vo vašom mieste alebo príchodu domov alebo opustenia Domov. Údaje o polohe poskytnuté vaším zariadením pomocou týchto služieb zostanú vo vašom zariadení a v súbore Philips Hue bridge. Pokiaľ ide o našu aplikáciu Philips Hue Bluetooth, údaje o polohe sa poskytujú prostredníctvom vášho operačného systému, pretože to je požiadavka pri povolení pripojenia Bluetooth k vašim svetlám. Vaše údaje o polohe s nami nebudú zdieľané.

Obchod:

 • Meno a priezvisko
 • Dodacia adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Fakturačné údaje
 • Výber jazyka
 • Analýza používania a zisťovania problémov

Aplikácie Philips Hue:

 • Výber jazyka
 • Analýza používania a zisťovania problémov
 • Jedinečné identifikátory a konfigurácia produktov
 • Údaje o polohe - v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované využitie našich služieb. To je nevyhnutné v našej aplikácii Philips Hue, aby ste mohli správne spúšťať svetlá pomocou určitých postupov, ktoré sa rozhodnete nastaviť, ako sú napríklad spúšťače týkajúce sa času východu a západu slnka vo vašom mieste alebo príchodu domov alebo opustenia Domov. Údaje o polohe poskytnuté vaším zariadením pomocou týchto služieb zostanú vo vašom zariadení a v súbore Philips Hue bridge. Pokiaľ ide o našu aplikáciu Philips Hue Bluetooth, údaje o polohe sa poskytujú prostredníctvom vášho operačného systému, pretože to je požiadavka pri povolení pripojenia Bluetooth k vašim svetlám. Vaše údaje o polohe s nami nebudú zdieľané.

Webová lokalita Philips Hue:

 • Výber jazyka
 • Analýza používania a zisťovania problémov

Ak s nami komunikujete prostredníctvom služby sociálnych sietí („SNS“), môžeme vaše osobné údaje spracovať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. 

Konkrétnejšie, informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na, jedinečné ID používateľa (uložené v sledovacom súbore cookie a uložené na našich serveroch), IP adresu, prepojenú adresu URL, prehliadač, údaje súborov cookie operačného systému, animácie CSS a dynamický obsah, kliknutia/ťuknutia na prvky, zmeny vstupných polí (ako sú textové polia, selektor CSS alebo údaje časových pečiatok), metadáta o prvkoch a reláciách, zadania do polí, systémové chyby, veľkosť okna a zmeny veľkosti, poloha myši, snímka stránky, údaj, či používateľ klikol na tlačidlo prehrávania alebo pozastavil video a ďalšie udalosti (posúvanie, zaostrovanie, skrytie stránok atď.). Tieto informácie môžu identifikovať návštevníka. Stlačenia klávesov sa nezaznamenávajú.

Ak chcete zabrániť tomu, aby naše webové lokality a aplikácie zaznamenávali vašu aktivitu, môžete sa odhlásiť.

Spracovanie vašich údajov

Registračné informácie: Registračné informácie zahŕňajú informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Signify pri registrácii alebo nákupe osvetľovacích služieb Philips Hue. Registračné informácie zahŕňajú vašu e-mailovú adresu (používateľské mená), heslo, dodaciu adresu (iba v obchode), ako aj informácie o celkovom použití vášho účtu, napríklad vybraté ovládacie prvky. Registračné informácie používame na poskytovanie služieb, dokončenie transakcie (iba na obchodovanie), servisné účty, zisťovanie a predchádzanie podvodom, zisťovanie alebo predchádzanie nesprávnemu použitiu alebo zneužitiu vášho účtu Philips Hue a na účely splnenia našich právnych záväzkov.

Ak sa zaregistrujete v službe SNS alebo ak k tejto službe neskôr pripojíte svoj účet, z tejto služby zhromaždíme niektoré vaše osobné údaje. Typ informácií, ktoré spracúvame, bude závisieť od toho, aké osobné údaje poskytnete službe (napríklad vaše meno, e-mailová adresa alebo iné informácie, ktoré ste zverejnili) pri vytváraní svojho účtu. Informácie, ktoré zhromažďujeme zo služby SNS a prostredníctvom tejto služby, môžu závisieť od bezpečnostných nastavení, ktoré ste definovali v službe SNS, a od oprávnení, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s prepojením vášho účtu s našimi produktmi alebo službami s vaším účtom v službe SNS.

Vaša komunikácia s tretími stranami prostredníctvom služby SNS alebo akýchkoľvek podobných funkcií sa riadi zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán a vašou dohodou so službou SNS. Prehlasujete, že máte právo používať svoj účet v službe SNS na účely popísané v tomto dokumente bez toho, aby ste porušili niektorú z podmienok upravujúcich službu SNS.

Údaje o používaní (Analytics): Kedykoľvek budete používať naše produkty a/alebo služby, môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní našich produktov/služieb. Pri návšteve našich stránok alebo používaní našich aplikácií môžeme kombinovať rôzne zdroje údajov, informácií, ktoré od vás zhromažďujeme, a súbory cookie a podobné technológie. Ak sú tieto informácie kombinované, môžu sa považovať za vaše údaje, pretože môžu súvisieť s vami. Používame automatizované nástroje na štatistické zisťovanie všeobecných trendov, ktoré sa týkajú našich služieb, webových lokalít, aplikácií, sociálnych médií, správania a preferencií našich klientov a používateľov.

Ďalšia komunikácia:  Môžeme vás kontaktovať, aby ste nám poskytli informácie o svojom účte a/alebo programe Friends of Hue a o ďalších partnerských službách. Nemôžete sa vzdať takýchto nepropagačných správ. Vaše registračné informácie nebudeme zdieľať s domácim servisným partnerom, pokiaľ na to nemáme dostatočné práva.

Komunikácia so zákazníckou podporou: Keď s nami komunikujete kvôli podpore zákazníkov, odporúčame vám, aby ste nám osobné informácie posielali iba v súkromnej správe. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr reagovali rovnakým alebo iným vhodným spôsobom.

Komunikácia na účely priameho marketingu: Registračné informácie používame na prispôsobenie vašich zážitkov na našich webových lokalitách alebo v aplikáciách (vrátane informácií o nových funkciách, bezpečnosti a ďalších technických otázkach). Môžeme vás kontaktovať v súvislosti s informáciami, výrobkami, službami, udalosťami a propagačnými správami od spoločnosti Signify, rovnako ako aj od ostatných tretích strán, o ktorých sa domnievame, že by pre vás mohli byť užitočné na základe vášho používania našich výrobkov alebo za účelom rozšírenia ich funkcií. Okrem toho vás môžeme kontaktovať, keď nájdeme partnera, ktorý ponúka určité služby alebo riešenia, ktoré vyhovujú vašim potrebám alebo optimalizujú vaše používanie našich produktov a služieb. Ak ste uviedli, že chcete dostávať personalizované marketingové upozornenia, môžeme zhromažďovať informácie z rôznych zdrojov (interných aj externých), aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a záujmom a zasielali vám relevantnejšie marketingové upozornenia. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom kanálov elektronického marketingového oznamovania alebo iných kanálov na zasielanie prispôsobených reklám a špeciálnych ponúk, napríklad poštou, telemarketingom alebo sociálnymi službami, ako sú LinkedIn, Instagram, Facebook (vrátane služby Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter alebo WeChat).

Tieto činnosti vykonávame, pretože sme presvedčení, že je pre nás dôležité porozumieť našim zákazníkom a byť efektívnejší ako spoločnosť. Tiež sme presvedčení, že to prinesie pridanú hodnotu našej komunikácii, ktorá bude prispôsobená vašim záujmom (ktoré ste uviedli alebo ktoré možno nepriamo zistiť). Pri spracovaní týchto informácií sa spoliehame na legitímny záujem ako právny základ spracovania. Ak vám to nevyhovuje, môžete kedykoľvek proti takýmto činnostiam namietať, jednoducho, bez následkov a na základe slobodnej voľby. Ak to chcete urobiť, kontaktujte naše Centrum na ochranu osobných údajov spoločnosti Signify.

Marketingovú komunikáciu posielame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom, ak to vyžaduje zákon. Vždy, keď súhlasíte s prijímaním marketingových oznámení, máte absolútne právo kedykoľvek odvolať (namietať) takúto činnosť v rámci spracovania. V našom prípade to môžete urobiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-maile, úpravou nastavení komunikácie vo svojom účte (ak je k dispozícii), zmenou nastavení smartfónu (v prípade automatických mobilných oznámení) alebo kontaktovaním Centra na ochranu osobných údajov spoločnosti Signify. Po zrušení odberu budete naďalej dostávať upozornenia na produkty a služby (napríklad aktualizácie zabezpečenia).

Spoločnosť Signify si uchová vaše registračné informácie, pokiaľ bude váš účet alebo aplikácia Philips Hue aktívna alebo sa tieto údaje budú vyžadovať na poskytovanie služieb.

Iné

Ak ste prepojili svoj profil so samostatnými službami alebo aplikáciami tretích strán, informácie o vašom využívaní systému osvetlenia Philips Hue si môžu zobraziť poskytovatelia služieb tretích strán. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj osvetľovací systém Philips Hue s účtom tretej strany, vymieňame si s touto stranou obmedzené informácie o účte a profile.  Tieto služby tretích strán poskytujú nezávislí prevádzkovatelia údajov a ich používanie podlieha príslušným zásadám ochrany osobných údajov. Mali by ste sa dôkladne oboznámiť s ich pravidlami a určiť, ako budú údaje používať.