Zásady ukončenia podpory

Zásady ukončenia podpory

  1. Zásady ukončenia podpory (Hue Bridge)
  2. Zásady ukončenia podpory (svietidlá a príslušenstvo)
  3. Dôležité upozornenie pre používateľov zariadenia Hue Bridge verzie 1
  4. Zásady ukončenia podpory produktov Hue
  5. Aktuálny stav podpory produktov Hue

Aktuálny stav vašich produktov Hue zistíte v odseku 5. V prípade konfliktu zmluvných podmienok týchto zásad o ukončení podpory s platnou obmedzenou zárukou na produkt Philips Hue majú prevahu podmienky zásad o ukončení podpory.

1. Zásady ukončenia podpory (Hue Bridge)

Dôležité upozornenie týkajúce sa aktualizácií softvéru, sieťových služieb a kompatibility

Ďakujeme vám za nákup.

Zariadenie Hue Bridge je navrhnuté na pripojenie k internetu. Zariadenie Hue Bridge prijíma aktualizácie softvéru priamo od spoločnosti Signify (predtým nazývanej Philips Lighting), keď je pripojené k smerovaču, ktorý má prístup na internet, a ak sa používa spolu s oficiálnou mobilnou aplikáciou Hue.

Spoločnosť Signify poskytuje kľúčové aktualizácie softvéru pre váš systém Hue Bridge pre funkcie platformy, ak existujú, najmenej jeden (1) rok od dátumu nákupu od autorizovaného predajcu (okrem prípadov, keď to hardvér neumožňuje).

Okrem toho bude spoločnosť Signify naďalej podporovať systém Hue Bridge potrebnými aktualizáciami v oblasti bezpečnosti, kvality a interoperability, ako aj udržiavať kompatibilitu s našimi online službami a najnovšou verziou našej mobilnej aplikácie Hue najmenej tri (3) roky od dátumu nákupu u autorizovaného predajcu. *

Po uplynutí tohto obdobia, môže spoločnosť Signify podľa vlastného uváženia pokračovať v poskytovaní aktualizácií softvéru a/alebo zaisťovaní kompatibility s online službami a/alebo mobilnými aplikáciami. Ak však dôjde k prerušeniu aktualizácií softvéru a/alebo zaisťovania kompatibility s online službami a/alebo mobilnými aplikáciami, odporúčame vám prejsť na novú verziu produktu.

*) Aby sa zaistila kompatibilita s našimi online službami, systém Hue Bridge musí byť neustále aktualizovaný a táto kompatibilita bude zachovaná aj v prípade posledných 3 vydaných verzií softvéru, s výnimkou dôležitých bezpečnostných aktualizácií, v rámci ktorých môže byť podpora limitovaná. Kvôli kompatibilite s oficiálnymi mobilnými aplikáciami Hue musí mať systém Hue Bridge vždy tú najnovšiu verziu softvéru.

2. Zásady ukončenia podpory (svietidlá a príslušenstvo)

Dôležité upozornenie týkajúce sa aktualizácií softvéru, sieťových služieb a kompatibility

Ďakujeme vám za nákup.

Svietidlá a príslušenstvo Philips Hue môžu prijímať aktualizácie softvéru priamo od spoločnosti Signify (predtým nazývanej Philips Lighting), keď sú pripojené k oficiálnemu zariadeniu Hue Bridge s prístupom na internet a keď sa používajú s oficiálnou mobilnou aplikáciou Hue.

Spoločnosť Signify poskytuje kľúčové aktualizácie softvéru pre vaše zariadenie a funkcie platformy, ak existujú, najmenej jeden (1) rok od dátumu nákupu od autorizovaného predajcu (okrem prípadov, keď to hardvér neumožňuje).

Okrem toho bude spoločnosť Signify naďalej podporovať zariadenie potrebnými aktualizáciami zabezpečenia, kvality a interoperability, ako aj udržiavať kompatibilitu s našimi online službami, najnovšou verziou zariadenia Hue Bridge a najnovšou verziou našej mobilnej aplikácie Hue najmenej päť (5) rokov od dátumu zakúpenia od autorizovaného predajcu. *

Po tomto dátume môže spoločnosť Signify podľa vlastného uváženia pokračovať v poskytovaní aktualizácií softvéru a/alebo zaisťovaní kompatibility s online službami a/alebo mobilnými aplikáciami pre produkt. Ak však dôjde k prerušeniu aktualizácií softvéru a/alebo zaisťovania kompatibility s online službami a/alebo mobilnými aplikáciami, odporúčame vám vykonať inováciu na novú verziu produktu.

*) Aby sa zaistila kompatibilita s našimi online službami, systém Hue Bridge musí byť neustále aktualizovaný a táto kompatibilita bude zachovaná aj v prípade posledných 3 vydaných verzií softvéru, s výnimkou dôležitých bezpečnostných aktualizácií, v rámci ktorých môže byť podpora limitovaná. Kvôli kompatibilite s oficiálnymi mobilnými aplikáciami Hue musí mať systém Hue Bridge vždy tú najnovšiu verziu softvéru.

3. Dôležité upozornenie pre používateľov zariadenia Hue Bridge verzie 1

29. apríl 2019

Spoločnosť Signify (predtým nazývaná Philips Lighting) predstavila 1. verziu systému Hue Bridge pred viac než piatimi rokmi. Odvtedy boli zavedené nové verzie systému Bridge. Aby sa zabezpečilo, že používatelia budú naďalej využívať tie najlepšie služby prepojeného osvetlenia, spoločnosť Signify sa nakoniec rozhodla ukončiť ďalšie aktualizácie softvéru a sieťové služby pre 1. verziu systému Hue Bridge a namiesto toho sa sústrediť na podporu 2. verzie ekosystému Hue Bridge.

Spoločnosť Signify už nebude vydávať aktualizácie softvéru pre funkcie platformy pre Hue Bridge verzie 1. Avšak počas jedného (1) roka nasledujúceho po tomto oznámení bude spoločnosť Signify naďalej vydávať aktualizácie zabezpečenia, kvality a interoperability pre systém Hue Bridge verzie 1, ako aj udržiavať kompatibilitu s našimi online službami a najnovšou verziou našej mobilnej aplikácie Hue. *

Po 30. apríli 2020 nebudú k dispozícii aktualizácie softvéru pre systém Hue Bridge verzie 1 a kompatibilita s našimi online službami sa ukončí. Systém Hue Bridge verzie 1 je možné prevádzkovať iba lokálne prostredníctvom vyhradenej aplikácie Philips Hue Bridge v1.

Aj keď systém Hue Bridge verzie 1 môže po tomto dátume naďalej spolupracovať s predchádzajúcimi verziami našich aplikácií a/alebo softvérom tretích strán, odporúčame vám vykonať inováciu na novú verziu Hue Bridge. Spoločnosť Signify už nebude vydávať aktualizácie zabezpečenia, takže váš systém Hue Bridge verzie 1 už nemusí byť bezpečný. Neodporúčame používať systém Hue Bridge verzie 1 po 30. apríli 2020 z dôvodu možných bezpečnostných problémov.

Podpora pre ďalšie verzie zariadenia Hue Bridge sa nezmení. Prvá verzia zariadenia Hue Bridge sa takto líši od novších verzií: 1. verzia je oblá a nasledujúce verzie sú štvorcové.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese https://www.philips-hue.com

 *) Aby sa zaistila kompatibilita s naším ekosystémom, systém Hue Bridge v1 musí byť neustále aktualizovaný a táto kompatibilita bude zachovaná aj v prípade posledných 3 vydaných verzií softvéru, s výnimkou dôležitých bezpečnostných aktualizácií, keď môže byť potrebné obmedziť podporu. Kvôli kompatibilite s oficiálnymi mobilnými aplikáciami Hue musí mať systém Hue Bridge v1 vždy tú najnovšiu verziu softvéru.

4. Zásady ukončenia podpory produktov Hue

Produkty Kompatibilita s cloudovou službou Hue Kompatibilita s mobilnou aplikáciou Hue Opravy zabezpečenia, kvality a interoperability
Hue Bridge Najmenej 3 roky (iba posledné 3 verzie softvéru) * Najmenej 3 roky (iba posledná verzia softvéru) Najmenej 3 roky (všetky verzie softvéru)
Zariadenie Hue nie je k dispozícii Najmenej 5 rokov Najmenej 5 rokov
V1 Hue Bridge Do 30. apríla 2020 Po 29. apríli 2019 pomocou aplikácie Philips Hue Bridge v1 Do prvého štvrťroka 2020


Trvania platia od okamihu, keď spoločnosť Signify prestane predávať túto verziu produktu.

*s výnimkou dôležitých bezpečnostných záplat.

5. Aktuálny stav podpory produktov Hue

Nasledujúce produkty vstúpili na koniec obdobia podpory:

Produkt Začiatočný dátum ukončenia podpory
Hue Bridge v1 30. apríl 2020Nasledujúce produkty majú aktívnu podporu:

Produkt
Hue Bridge v2
Všetky svietidlá so značkou Hue
Všetko príslušenstvo so značkou Hue