Záruka

Spoločnosť Signify ručí za to, že sa na tomto zariadení nebudú prejavovať chyby materiálu a spracovania a bude fungovať 2 roky a 3 roky v prípade produktov s certifikáciou Energy Star, pokiaľ v balení alebo na obale obalu nie je uvedené iné obdobie. Tieto údaje sa zakladajú na priemernej prevádzke produktu do 3 hodín denne/7 dní v týždni, ak sa používa podľa návodu. Ak tento produkt nespĺňa podmienky záruky, spoločnosť Signify vám po jeho výbere pošle náhradné zariadenie alebo vráti pôvodne uhradenú sumu po prijatí vráteného zariadenia, pokladničného dokladu a dokladu o kúpe. Zavolajte na naše bezplatné číslo 1-800-555-0050 alebo nám napíšte (adresa je uvedená na obale), aby ste zistili, ako zariadenie vrátiť. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zariadenia poškodené v dôsledku nehody, zanedbania, zneužitia, zneužitia alebo vyššej moci. VÝMENA ALEBO NÁHRADA JE VAŠOU JEDINOU NÁPRAVOU. S VÝNIMKOU ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, SA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBMEDZUJÚ NA TRVANIE TEJTO ZÁRUKY. ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ POŠKODENIA JE VÝSLOVNE VYLÚČENÁ. Niektoré štáty a provincie nepovoľujú vylúčenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, no môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch a provinciách líšia.
Philips a logo Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.