Hướng dẫn thiết lập

Cách thiết lập sản phẩm an ninh của nhà thông minh

Chọn sản phẩm của bạn

Philips Hue có rất nhiều sản phẩm an ninh gia đình. Vui lòng chọn sản phẩm của bạn ở bên dưới để nhận được hướng dẫn phù hợp.

Camera có dây hoặc chạy pin

Cảm biến chuyển động

Tìm hiểu về Hue